Over de Mantra-Meditations

Van het album Sounds of Silence: Mantra-Meditations

Door
Album art Sounds of Silence: Mantra-Meditations

Mantra-meditatie is een vorm van meditatie, waarbij een mantra en zijn betekenis je aanzetten tot verinnerlijking. Bij verinnerlijking kom je door acht stadia van opener worden heen naar jezelf, naar je Zelf. Deze stadia volgen elkaar vanzelf op door deze mantra’s diep in je toe te laten. Als je namelijk de mantra toelaat, laat je daardoor als vanzelf de oppervlakte al wat achter je (Yama) en open je je duidelijker voor het leven dat je bent (Niyama). Daardoor wordt vanzelf ook de spanning in je lichaam minder (Asana) en opent zich ook de ruimte voor je adem (Pranayama). Als vijfde stadium zul je merken dat je zintuiglijke oriëntatie naar de wereld vanzelf zachter wordt (Pratyahara) en je je zodoende dieper voor je levensessentie opent (Dharana). Afhankelijk van hoe het voorgaande verliep, kom je er nu vanzelf toe minder de toeschouwer te zijn van je beleving (Dhyana) en daardoor open je je voor het samenzijn met je essentie, waar ook de mantra over gaat (Samadhi). In het boek Het hart van Yoga van Anandajay wordt uitgebreid ingegaan op deze acht verinnerlijkingsstadia.

Decoratie

Het boek is een vrije vertaling van de Yoga Sutra’s van Patanjali, een oud geschrift dat de basis heeft gelegd voor de Raja Yoga als praktische vorm van meditatie. De mantra-meditaties op deze cd hoeven alleen maar beluisterd te worden. Met luisteren wordt bedoeld dat je de mantra en zijn trillingen helemaal in je toelaat terwijl je jezelf voelt. Door op deze manier te luisteren, word je ontvankelijk en open. De tijdsduur en de periodes van stilte zijn al voor je bepaald, waardoor je de meditatie nog gemakkelijker tot je kunt laten komen. De mantra’s helpen je om in een meditatief bewustzijn te komen en kunnen ook gebruikt worden als voorbereiding op de Light of Being-Meditatie, waar Anandajay mensen individueel in inwijdt. Meer informatie hierover vind je op onze website.

De mantra’s die op deze cd’s aangereikt worden, gaan over jou en je verlangen naar de waardevolle of bezielde bestaansgrond in je. Als je deze innerlijke grond ervaart, ben je verbonden met de essentie van het bestaan, met je meest oorspronkelijke energie, met de kracht die alles heeft doen ontstaan. De mantra’s worden omlijst met klankschalen, bellen, tanpura-tonen en een keer met het geluid van het water van de beek hier in het dal. Ze werken kalmerend in op het brein, zodat het opener wordt voor gevoelens van heelheid.

Decoratie

Sat Chid Ananda mantra

De betekenis van de Sanskriet mantra SAT CHID ANANDA berust op het diep voelen en bewust zijn van ‘dat je er bent’ en dat het ervaren van de inhoud en de waarde van jezelf de bron van gelukzaligheid is. Met deze mantra herhaal je steeds de woorden SAT (zijn), CHID (bewustzijn) en ANANDA (gelukzaligheid, innerlijke vreugde). De mantra geeft aan dat je als mens de mogelijkheid hebt om bewust te zijn van dat je er ‘bent’ en dat het ervaren van de ‘jij’ die zich daarvan bewust is, de ingang is tot de bron van gelukzaligheid en innerlijke vreugde. Deze mantra geeft je een healing van het spirituele hart.

Decoratie

Om Shanti Om mantra

Het Sanskriet woord OM kan op allerlei manieren uitgelegd worden, maar alle uitleg samenvattend, draagt het de betekenis bij zich van samenbrengen, alles bijeen brengend. Het attendeert ons dus op de beleving van heelheid. Nu het woord OM zowel voor en na het woord Shanti, dat innerlijke vrede betekent, gebruikt wordt, benadrukt dat, dat het woord Shanti verstaan dient te worden vanuit een gevoel van heelheid, vanuit een meditatief gevoel, vanuit een allesomvattende waarheid. OM SHANTI OM betekent derhalve dat er in essentie niets anders bestaat dan innerlijke vrede: ‘Ben heel en ben een deel van het grotere geheel, en als je je van daaruit opent voor je kern, je wezen of je essentie, kom je vanzelf in de innerlijke vrede, die de klanken van het woord SHANTI aan je over wensen te brengen’. Deze mantra geeft je een healing van het spirituele oog.

Decoratie

Om Mani Padme Hum mantra

De Sanskriet mantra OM MANI PADME HUM is de meest bekende Tibetaans-Boeddhistische mantra en draagt een betekenis in zich die je wenst te verbinden met de essentie van je bestaan, je hart, je ziel, je zijn, met ‘het Juweel in de Lotus van je Zijn’. Het woord OM attendeert ons op de beleving van heelheid. Het woord MANI betekent juweel. Het woord PADME betekent lotus en het woord HUM is net als het begrip OM een soort bezegelende klank die heelheid, verbondenheid met de aarde en harmonie verleent aan het voorheen gezegde. Deze mantra brengt je gemakkelijk naar binnen, naar dat wat jij als het meest essentiële van jezelf ervaart (MANIPADMÉ). Via het woord OM wordt in deze mantra de verbinding met het gevoel van essentie in je geopend en met het woord HUM (in het Tibetaans vaak uitgesproken als hung) wordt die beleving dan weer rondmakend bezegeld. Deze mantra geeft je een healing van het achterhoofd- en kruinchakra

Decoratie

Kyrie Eleison mantra

De betekenis van KYRIE ELEISON wordt doorgaans omschreven met Heer, ontferm u over ons. Het woord KYRIË is verbonden met het Griekse éléoss, wat barmhartigheid en liefde betekent. Het is duidelijk dat KYRIE ELEISON een aanroep is naar dat wat boven ons staat. Dat is bijvoorbeeld God zoals in de katholieke liturgie, maar het kan ook, zoals oorspronkelijk een koning of andere gezagdrager zijn of gewoon een kracht die groter is dan wij. Universeel gezien is het enige dat daarvoor in aanmerking komt het leven. Het leven is groter, wijzer, verrijkender en veelomvattender dan wij op dit moment zijn. Het woord ontfermen betekent eigenlijk ‘niet meer ferm, krachtig of vastbesloten zijn’. Als je dat niet meer bent, ben je ontvankelijk. Ontfermen betekent ontvankelijk zijn, waardoor je vanzelf ook barmhartig en liefdevol bent. KYRIE ELEISON is de vraag aan onszelf om weer open en ontvankelijk voor het leven te zijn. KYRIE ELEISON betekent dan: “Oh Leven, ik verlang er naar dat we weer open mogen zijn voor elkaar en ik weer deel mag uitmaken van je rijkdom, vreugde en heelheid”. Deze mantra geeft je een healing van het hart- en keelchakra, voor en achter.

Decoratie

Being mantra

De Engelstalige meditatie-mantra BEING HERE, BEING NOW, BEING AWARE OF INNER GROUND geeft aan dat je alleen in het hier en nu, je bewust kunt zijn van je innerlijke echtheid en waarde. Een waarde die zoveel stabiliteit geeft in alle beweeglijkheid en veranderlijkheid van het leven, dat ze als je innerlijke stabiliteit of de ware grond van je be-staan aanvoelt. De mantra verwijst naar de volgende vier essentiële Hinduïstische begrippen. Vishnu: je voortdurende existentie die je in het eeuwig durende HIER brengt. Shiva: je voortdurende veranderingsproces dat je in het eeuwig durende NU brengt. Brahma: je voortdurende aanwezigheid die je in het eeuwig durende ZIJN brengt. En Krishna: je voortdurende verlangen naar heelheid dat je in de eeuwig ontspringende bron van LIEFDE brengt.

Het woord BEING helpt je om met de ruimte van inzicht samen te zijn. Het woord HERE helpt je om vanuit verbondenheid met de aarde open te staan voor wat het leven je brengt. Het woord NOW helpt je om dieper open te gaan voor de waarde van je beleving. Het woord AWARE helpt je om je nog intenser te openen voor de echtheid van je beleving. Het woord INNER helpt je om dieper tot inzicht te komen. Het woord GROUND helpt je om in een stabiliteit te komen, waarbinnen je toch volledig open kunt blijven voelen. Deze mantra geeft je een healing van het basis-, maag- en achterhoofdchakra.

Decoratie

Amen mantra

Het Hebreeuwse woord AMEN draagt een betekenis bij zich van waarheid, echtheid en een diep ‘ja’ zeggen tegen dat wat je als waarheid ervaart. Het wordt traditioneel ook steeds als een soort bezegeling gebruikt van een gebed of het met een ‘ja’ bekrachtigen van een waarheid. Een gebed staat voor een gedicht dat gaat over essentiële waarheid. Amen is een begrip dat je uitnodigt om te zeggen: “Ja het zij zo, dat ik diep binnenin zo waar, de essentie van het leven ben. Daar kan ik alleen maar vol respect en bekrachtigend “ja” op zeggen.” Het woord AMEN maakt de diepten van je gevoel open waar je je essentie ervaart. Het harmoniseert die gevoelsruimte met heelheid en zorgt dat je daarbij sociaal open blijft en je niet afsluit voor de wereld, en daarin dicht bij jezelf ermee waar en echt bent. Deze mantra geeft je een healing van het hartchakra en vrede met het leven.