Muziek van Anandajay

Anandajay heeft meer dan honderd mantra’s, puja’s (mantra prayers) en raga's gemaakt. De mantra’s en puja's zijn vormen van bhakti yoga en de raga’s hebben een helende werking op de verschillende chakra-gebieden.

Al zijn muziek is in eigen beheer uitgebracht om zo niet afhankelijk te zijn van grote bedrijven en hun werkwijzen. Het blijft zo kleinschalig en direct verbonden met de eigenheid van zijn werk en alles wat daarbij hoort.

Decoratie

The Great Mantras of Transformation

Gayatri Mantra

Gratitude to the Cosmic Light

Album art Gayatri Mantra: Gratitude to the Cosmic Light

Deze mantra bezingt het ‘Licht’ als belangrijkste spirituele waarde, dat je omgeeft, beschijnt, voedt en lichter en vrijer maakt, zodat je weer vanuit een open bewustzijn kunt leven.

Om Mani Padme Hum

Hymn to the jewel of your heart

Album art Om Mani Padme Hum: Hymn to the jewel of your heart

Deze Tibetaans-Boeddhistische mantra bezingt het ‘Licht’ van ‘het Juweel in de Lotus van je Hart’. Dit juweel is het lichtste, diepste en stralendste aspect van je spirituele hart, de bron van liefde in jou.

Sri Ananda Mantra

An extatic Devotional Mantra

Album art Sri Ananda Mantra: An extatic Devotional Mantra

Met deze mantra wordt de vreugde van spirituele gelukzaligheid (zielsgeluk) tot uiting gebracht vanuit de diepte van je Bron, via de stromende levenskracht van je Zijn tot in de eenheid van overgave.

The Great Mantras of Transformation set

Gayatri mantra, Om Mani Padme Hum & Sri Ananda mantra

Album art The Great Mantras of Transformation set

Bovenstaande Great Mantras of Transformation serie als set (3 lange mantra’s van ca. 60 minuten).

Decoratie

Mantras of the Four Elemental Energies

Deze mantra-cd’s bezingen de vier elementaire krachten in het leven: Het Eeuwige Hier - Nu - Zijn, en het uitkristalliseren van deze kwaliteiten in de wereld: Krishna.

Vishnu Nityam: The Eternal Here

Om Namo Narayanaya & Mangalam Vishnu mantra

Album art Vishnu Nityam: The Eternal Here

De Om Namo Narayanaya mantra vertolkt de essentie van de Vishnu-energie, die je vrede laat ervaren en draagt bij aan de wereldvrede via de vrede in jezelf. In de Mangalam Vishnu mantra zing je de Vishnu-energie vanuit een diepe meditatieve beleving toe om contact te maken met de essentie ervan in jou.

Shiva Nityam: The Eternal Now

Om Namah Shivaya & Hamsa mantra

Album art Shiva Nityam: The Eternal Now

De Om Namah Shivaya mantra is een liefdesgroet aan Shiva en betekent vrij vertaald: “Oh levend ~NU~, ik buig voor je om steeds weer opnieuw met je samen te zijn”. De Hamsa mantra bezingt de waarde van: ‘Ik ben dat ik ben. Ik ben dat. En als dat wat is, mag zijn, kom ik vanzelf in een gezegende vrede terecht.’

Brahma Nityam part 1: The Eternal Being

Om Purnam & Brahma mantra

Album art Brahma Nityam part 1: The Eternal Being

De Om Purnam mantra eert de essentie van het bestaan, het eeuwige Zijn, het er zijn, dat alomvattend en perfect is. De Brahma mantra bezingt dat alleen de mens die Brahma, de scheppende- en zijnsenergie, overal in herkent, ook in zichzelf de bron van Brahma zal ervaren. De Brahma mantra’s geven je een ruimte gevende healing.

Brahma Nityam part 2: The Eternal Being

Tattvamasi & Guru Brahma mantra

Album art Brahma Nityam part 2: The Eternal Being

Tattvamasi mantra: als je je diep opent voor wat je bent, dan ervaar je het absolute als je waarlijke Zelf. De Guru Brahma mantra betekent vrij vertaalt: “Oh Gurubrahma, scheppende kracht en drager van zowel alle verandering als ondersteuning voor al wat leeft, graag laat ik me, eerbiedig en toewijd aan je, door jou als mijn absolute leraar begeleiden, want jij bent het eeuwige Zijn.”

Trimurti Mantras set

Brahma Nityam part 1–2, Vishnu Nityam & Shiva Nityam: The Eternal Being, Here, Now

Album art Trimurti Mantras set

Bovenstaande Trimurti Mantras serie als set (8 mantra’s).

Trishna vanto Krishna part 1: Thirst for Krishna

Om Namo Bhagavate & Govinda mantra

Album art Trishna vanto Krishna part 1: Thirst for Krishna

De Om Namo Bhagavate mantra bezingt het wezenlijke dat in alle leven en dus ook in jou als bezieling aanwezig is. De Govinda mantra bezingt de Essentie van het leven, die alle zielen vreugde, ondersteuning, bescherming en verbondenheid geeft. Beide mantra’s zijn heilzaam bij behoefte aan meer geborgenheid.

Trishna vanto Krishna part 2: Thirst for Krishna

Hari Bhole & Bhaje Bhaje mantra

Album art Trishna vanto Krishna part 2: Thirst for Krishna

De Hari-Bhole mantra bezingt de Wezenlijkheid van het leven, waar ieder vanuit zijn hart naar verlangt en geluk aan ontleent. De Bhaje Bhaje mantra bezingt de blijdschap van het in relatie zijn met het meest wezenlijke. Beide mantra’s zijn heilzaam bij behoefte aan het voelen van liefde.

Trishna vanto Krishna part 3: Thirst for Krishna

Radheshyam & Govinda Jaya mantra

Album art Trishna vanto Krishna part 3: Thirst for Krishna

De Radheshyam mantra bezingt het verheven samenzijn van het toegewijde met het wezenlijke. De Govinda Jaya Jaya mantra bezingt het gevoel van opperste devotionele vreugde voor het wezenlijke. Beide mantra’s zijn heilzaam bij behoefte aan warmte en openheid.

Trishna vanto Krishna part 4: Thirst for Krishna

Maha mantra

Album art Trishna vanto Krishna part 4: Thirst for Krishna

In deze belangrijke hindoeïstische mantra wordt de waarde van Krishna als het ‘Licht van Liefde’ bezongen. Het toelaten van de Krishna-energie zorgt voor een spiritueel samenzijn met het ‘Licht van de Liefde’. Deze mantra is heilzaam bij behoefte aan levensvreugde.

Krishna Mantras set

Trishna vanto Krishna part 1 to 4: Thirst for Krishna

Album art Krishna Mantras set

Bovenstaande Krishna Mantras serie als set (7 mantra’s).

Decoratie

English Mantras

English Mantras part 1: The Value of Oneness

I am Longing to be & I am (within the Light of Being) mantra

Album art English Mantras part 1: The Value of Oneness

I’m longing to be verbindt je met de spirituele en natuurlijke heimwee naar het samenzijn met wat je wezenlijk bent. I am (within the Light of Being) bekrachtigt je openheid voor de wezenlijke en lichtende ondergrond van je bezielde bestaan.

English Mantras part 2: The Value of Existence

Being mantra & Hymn of Gratefulness

Album art English Mantras part 2: The Value of Existence

De Being mantra helpt je om meer in het hier en nu je eigen aanwezigheid te ervaren en de Hymn of Gratefulness helpt je om dieper in de waarde en dankbaarheid van alles wat je bent terecht te komen.

English Mantras part 3: The Value of Blessing

Darshan mantra: to awake the joyfull Inner Being

Album art English Mantras part 3: The Value of Blessing

De Darshan mantra ondersteunt je om jezelf weer als waarde- en liefdevol te ervaren en zegeningen toe te laten en leert je om opnieuw te ontvangen, verrijkt te worden, bereid te zijn, verfijning te ervaren en relatie toe te laten.

English Mantras set

I am Longing to be, I am & Being mantra, Hymn of Gratefulness & Darshan mantra

Album art English Mantras set

Bovenstaande English Mantras serie als set (5 mantra’s).

Decoratie

Sacred Sounds Mantras

Sacred Sounds part 1

The Elevating Sound of Praise

Album art Sacred Sounds part 1: The Elevating Sound of Praise

The Elevating Sound of Praise bestaat uit zeven meditatieve lofgezangen, ook wel arati’s genoemd, spirituele gebeden die vooraf aan een mantra of puja worden gezongen, die je in de devotionele sfeer van aanraakbaarheid kunnen brengen.

Sacred Sounds part 2

The Cosmic Sound of Recitation

Album art Sacred Sounds part 2: The Cosmic Sound of Recitation

The Cosmic Sound of Recitation laat je voelen hoe recitatie (meditatieve zang van betekenisvolle teksten) je kan ondersteunen om aan je persoonlijke gevoelsinterpretaties voorbij te gaan om je een meer ruimtelijke beleving te laten ervaren.

Sacred Sounds part 3

The Soothing Sound of Embrace

Album art Sacred Sounds part 3: The Soothing Sound of Embrace

The Soothing Sound of Embrace bestaat uit vier liefdevolle mantra’s (en extra track bij een mp3-bestelling) voor het ruimte geven aan spirituele waarde, levensvreugde, saamhorigheid, het eeuwige nu en innerlijke vrede. Al deze mantra’s dragen bij tot het openen van je hart en de spirituele kwaliteit van je innerlijke waarde.

Sacred Sounds Mantra-set

Sacred Sounds part 1 to 3: The Elevating Sound of Praise, The Cosmic Sound of Recitation & The Soothing Sound of Embrace

Album art Sacred Sounds Mantra-set

Bovenstaande Sacred Sounds serie als set (15 korte mantra’s).

Decoratie

Surya Mantras

Surya part 1: Surya Namaskar Mantras

3 Ritual & 1 Orchastrated Surya Namaskar mantra

Album art Surya part 1: Surya Namaskar Mantras

De drie Ritual Surya Namaskar mantras ondersteunen het uitvoeren van de Surya Namaskar houdingenreeks (de Zonnegroet). De mantra eert de twaalf zielsaspecten die in de Zonnegroet-mantra wordt bezongen. De Orchestrated Surya Namaskar mantra wordt deze mantra gezongen als een ode aan de Ziel.

Surya part 2: Surya Puja & Pranayama

Surya puja & Surya Prabhana Pranayama mantra-recitation

Album art Surya part 2: Surya Puja en Pranayama

De Surya Prabhana Pranayama is een mantra- en gebarenreeks die de ademruimte op een liefdevolle manier groter maakt en het ruimtelijke energetische bewustzijn gevoeliger. De Surya puja is een gebed aan de reflecties van de Innerlijk Zon, de Ziel, ter verdieping, verstilling en verfijning van de beleving van de relatie met je ziel.

Surya set

3 Ritual & 1 Orchastrated Surya Namaskar mantra, 1 Surya Puja, 1 Surya Pranayama mantra-recitation & het boek Surya - Je innerlijke zon

Album art Surya set

Bovenstaande Surya Mantras serie (6 Surya mantra’s) en het boek Surya - Je innerlijke zon - als set.

Decoratie

Celebration Mantras

Kortere versies van de mantra’s van Anandajay, uitgebracht op zes cd’s. Op elke cd staan vier mantra’s van ca. 20 minuten.

Celebration of Peace

Hamsa Om, Narayanaya, Tattvamasi & Radheshyam mantra

Album art Celebration of Peace

Vier meditatieve mantra’s voor spirituele groei, voeding, blijdschap en liefde.

Celebration of Joy

Govinda Jaya, Sri Ananda, Hirdaya & Sarvashanti mantra

Album art Celebration of Joy

Vier verblijdende mantras voor spirituele geborgenheid, zegening, liefde en vrede.

Celebration of Being

I’m Longing to Be, Hymn of Gratefulness, I am & Being mantra

Album art Celebration of Being

Vier stabiliserende mantra’s voor spirituele aanwezigheid, verlangen, waardigheid en openheid.

Celebration of Life

Om Namah Shivaya, Mangalam Vishnu, Guru Brahma & Bhaje Bhaje mantra

Album art Celebration of Life

Vier vitaliserende mantra’s voor spirituele groei, voeding, blijdschap en liefde.

Celebration of Light

Om Namo Bhagavate, Maha, Om Mani Padme Hum & Gayatri mantra

Album art Celebration of Light

Vier licht brengende mantra’s voor spiritueel samenzijn, licht, gebed en spirituele adoratie.

Celebration of Love

Om Purnam, Brahma, Hari Bhole & Govinda mantra

Album art Celebration of Love

Vier liefde brengende mantra’s voor spirituele koestering, eenheid, omarming en balans.

Celebration Mantras set

Celebration of Peace, Joy, Being, Life, Light & Love

Album art Celebration Mantras set

Bovenstaande Celebration Mantras serie als set (24 verkorte mantra’s van ca. 20 minuten).

Decoratie

Other Mantras

Dhyana - meditation - Puja & Raga

Prayer into the Four Lights of Being & Dhyana Raga: The Calling Sound of The Four Stages of Meditation

Album art Dhyana - meditation - Puja en Raga

De kernwaarden van de Light of Being-Meditatie heeft Anandajay ter ondersteuning voor het mediteren, vormgegeven in de Dhyana puja en Dhyana raga. In de puja zijn de vier fases van de meditatie teruggebracht naar klanken en gebaren, die het directe contact met de kernwaarden van de meditatie, zoals bijvoorbeeld vrijheid, gedragenheid en geborgenheid, tijdens je meditatie kan vergemakkelijken en verdiepen. De Dhyana raga maakt via klank en gevoelsmatige bewogenheid contact met kernwaarden zoals kalmte, affectie, er zijn en éénzijn en kan op deze wijze op een gemakkelijke manier ondersteunend werken voor de dieptebeleving van je meditatie.

Shantisandesa: Messages of Peace

Hirdaya & Sarvashanti mantra

Album art Shantisandesa - Messages of Peace

De Hirdaya mantra is een ode aan je hart, de levende bron van gezegende en vreugdevolle liefde in jou. De Sarvashanti mantra zingt de alomvattende vrede toe, in jou en die je iedereen toewenst.

Sounds of Silence: Mantra-Meditations

Sat Chid Ananda, Om Shanti Om, Om Mani Padme Hum, Kyrie Eleison, Being mantra & Amen

Album art Sounds of Silence - Mantra-Meditations

Deze mantra’s gaan over jou en je verlangen naar de waardevolle of bezielde bestaansgrond in je, je meest oorspronkelijke energie en de kracht die alles heeft doen ontstaan.

Special Collection Album

Tantric Waves & special tracks

Album art Special Collection Album: Tantric Waves and special tracks

Tantric Waves is een instrumentaal, intens en verstillend samenspel van tanpura en santoor, die je weer gevoelig en empathisch maakt en je vertrouwen geeft in het diepere zijn. De andere nummers zijn verkorte versies van de Om Mani Padme Hum, Shanti Embrace song & Blessing mantra.

Decoratie

Puja Mantras (Prayers)

Indiase mantra gebeden

Kosha & Kriya Puja

Prayer to the Five Sheats of the Soul & Prayer to the Ten Virtues of Living

Album art Kosha and Kriya puja

De Kosha puja is een gebed tot de vijf lagen van de ziel en geeft je een energetische healing. De Kriya puja is een gebed tot de tien waardegevende levenskwaliteiten, de vijf Yama’s en Niyama’s, en geeft je een sociale healing.

Sravana & Pranidhana Puja

Prayer of Spiritual Listening & Prayer of Devotional Surrender

Album art Sravana and Pranidhana puja

De Sravana puja is een gebed van de spirituele ontvankelijkheid. Het gebed sravanam akasha, sravanam anandaveda betekent: "Luister naar het licht, luister naar de wijsheid van het hart". De Pranidhana puja is het gebed van spirituele overgave.

Mahadevata & Chakra Puja

Prayer to the Four Lights of Creation & Prayer to the Seven Lights of Existence

Album art Mahadevata and Chakra puja

De Mahadevata puja opent je voor de vier basiskrachten van je bestaan: inspiratie, ontspanning, ondersteuning en expressie. De Chakra puja is een gebed om op het eind van de dag de verbinding met je elementaire energieniveau’s op te schonen.

Surya & Cittayam Puja

Prayer to the Reflections of the Inner Sun & Prayer to the Enjoyable Richness of the Soul

Album art Surya and Cittayam puja

De Surya puja is een gebed aan de reflecties van de Innerlijk Zon, de Ziel en geeft je een healing van je Zelf. De Cittayam puja is een dankgebed voor je geboorte en het daardoor bewust mogen ervaren van je Ziel. Deze puja geeft je een healing van je mens-zijn.

Shiva-Shakti & Jivatman Puja

Prayer to the Universal Father and Divine Mother & Prayer to Honour the Soul

Album art Shiva-Shakti and Jivatman puja

De Shiva-Shakti puja is een gebed tot de Universele Vader en Goddelijke Moeder (de beginselen van alle schepping) en geeft je een healing van de levenskracht. De Jivatman puja is een gebed ter ere van je Ziel en geeft je een meditatieve healing.

Yoga & Om Adhara Puja

Prayer to the Seven Main Entrances of Unity & Prayer to the Holy Source of Everything

Album art Yoga and Om Adhara puja

De Yoga puja is een gebed tot de zeven belangrijkste Ingangen van Eenzijn (de zeven yoga-vormen) om de verbinding met je Ziel als éénzijn te ervaren. De Adhara puja is een gebed aan de Wezenlijke Oorsprong van Alles.

MantraPrayers set

Anandajay’s twaalf Sanskriet mantra-gebeden

Album art MantraPrayers set

Bovenstaande Puja Mantras serie als set (12 Indiase mantra gebeden).

Decoratie

Chakra Resonance - Ragas

Deze muziekstukken hebben via hun frequenties, die je gedeeltelijk niet kunt horen, een specifieke uitwerking op de chakra’s en van daaruit op de energetische, emotionele, mentale en fysieke laag van je menszijn. Ieder muziekstuk werkt helend in op bepaalde chakra-energieën

Chakra Resonance part 1

Tanpura Ragas in A-low

Album art Chakra Resonance part 1: Tanpura Ragas in A-low

De tanpura solo reinigt en heelt het basis- en identiteitschakra, helpt je om in een meer ontspannen relatie te komen met de aarde, je menszijn en de wereld om je heen. De tanpura male & female duet verbindt de energie van het seksualiteits- en maagchakra met die van het hartchakra, brengt seksualiteit, kracht en liefde in evenwicht.

Chakra Resonance part 2

Tanpura & Shruti Ragas in B

Album art Chakra Resonance part 2: Tanpura and Shruti Ragas in B

De tanpura male & shruti opent de achterkant van het voorhoofd-, keel- en hartchakra en maakt vastzittend sentiment los, zodat je weer aansluit op je voorvaderen, de evolutie en het geheel. Het tanpura male & female duet & shruti opent en ontspant de verbinding tussen het achterhoofd en de voorkant hart en maakt je mild naar je verleden en reikt je een hogere communicatievorm aan.

Chakra Resonance part 3

Tanpura & Swaramandala Ragas in C#

Album art Chakra Resonance part 3: Tanpura and Swaramandala Ragas in C#

Het eerste muziekstuk tanpura male 5-string solo reinigt en heelt het voorhoofdchakra en geeft je meer vertrouwen op sociaal gebied. Het tweede muziekstuk tanpura male in C# & swaramandala ontspant het kruinchakra en verzacht verhoogde mentale activiteit.

Chakra Resonance part 4

Nadatarangini Ragas in E

Album art Chakra Resonance part 4: Nadatarangini Ragas in E

Het eerste muziekstuk Nadatarangini solo reinigt en heelt het keelchakra, bevrijdt je van spanning en vasthoudendheid. Het tweede muziekstuk Nadatarangini duet reinigt het brein en heelt het hartchakra en werkt geruststellend bij ziekte en verdriet. Deze Ragas geven een healing van het hartchakra.

Chakra Resonance part 5

Tanpura & Swaramandala Ragas in F#

Album art Chakra Resonance part 5: Tanpura and Swaramandala Ragas in F#

Het eerste muziekstuk tanpura male 5-string solo reinigt en heelt het basischakra en helpt bij het leren ademen in de buik. Het tweede muziekstuk tanpura male 5-string in F# & swaramandala verbindt het basischakra met het kruinchakra en leert je erop te vertrouwen dat het leven goedaardig is.

Chakra Resonance part 6

Tanpura & Shruti Ragas in D en G

Album art Chakra Resonance part 6: Tanpura and Shruti Ragas in D and G

De Raga in D heeft een helend effect op het Anahatha-chakra (4e) aan de achterkant, vermindert de impact van conditionering en bevordert positieve verdraagzaamheid. De Raga in G heeft een helend effect op de vrijheid van het Visshudha-chakra (5e) aan de achterkant en bevordert creativiteit, verzacht het bekkengebied, helpt bij het leren uiten van tederheid en sensitieve gevoelens.

Chakra Resonance part 7

Tanpura Ragas in C# en F#

Album art Chakra Resonance part 7: Tanpura Ragas in C# and F#

Deze Raga in C# brengt de achter- en voorkanten van de chakra’s met elkaar in verbinding, verbindt het basischakra met het kruinchakra en heeft een reinigende werking op de wervelkolom. De Raga in F# opent je zenuwstelsel, verbindt alle chakra’s met elkaar tot een spirituele dimensie en laat het basischakra alle andere chakra’s ondersteunen en dragen.

Chakra Resonance set

Indiase instrumentale muziek (Ragas)

Album art Chakra Resonance set

Bovenstaande Chakra Resonance serie als set (14 Indiase instrumentale muziekstukken).