Begeleide meditaties met Anandajay over het spirituele hart

Live-opnames (audio) van meditaties als mp3-album

cd-cover Meditaties met Anandajay over het spirituele hart
  • mp3-cd: €15 (incl. verzenden)
  • mp3: €10

Aan de hand van deze begeleide meditaties neemt Anandajay je mee in het laten verzachten van je hartgebied, het gebied van liefde, mededogen, respect en de wezenlijke waarde van je Zelf. Juist dit ontvankelijke voelen in combinatie met bijvoorbeeld de begeleiding van je adem, het je uitnodigen om weer van je gevoeligheid te genieten en het weer toelaten van je liefde voor het leven en de mensheid, zorgen ervoor dat je bevrijd raakt van overbodige en niet meer aansluitende vormen van zelfbescherming, gereserveerdheid en gevoelsmatig isolement.

Dat geeft je weer de vrijheid om ontwakend te ervaren hoe je gevoelsbeleving en energetische levensruimte langzaam en vanzelf veranderen, zodat er een andere levenskwaliteit waar wordt. Er ontstaat in plaats van een emotioneel vernauwde en vaak wat leeg aanvoelende levensoriëntatie een andere ‘Staat van Zijn’, die liefdevol is en waarin het hernieuwd open en stromend zijn van de liefdesenergie voor affectieve vervulling zorgt. Het voelen van je hart en hoe je van daaruit in relatie met het leven stond is dan slechts het hulpmiddel geweest dat je, vanuit de gewoonte om je af te sluiten als je je niet gezien of gekend voelt, liet opengaan voor de zijnsbron, de liefdesbron en de vredesbron in jezelf.

De Hart-Meditaties spreken de volgende thema’s aan:

  • 1.Liefde voor het bestaan en jezelf (23.20 min.)
  • 2.Vrijheid van adem tot hart (25.03 min.)
  • 3.Het waardevolle van je menszijn (24.02 min.)
  • 4.Open zijn voor aandoenlijkheid (45.10 min.)
  • 5.Durven lief te hebben (29.07 min.)
  • 6.Aan het meer van je hart zitten (1.00.17 min.)