‘Light of Being’-Teachings

‘The Light of Being’ (het laten schijnen van het Zijn) is dat, waar elk mens, bewust of onbewust, naar verlangt en naartoe evolueert. Wie in het Licht van het Zijn leeft, ervaart de staat van Anandajaya, waarin je alles van en in jezelf als liefdevolle zegeningen van bezieling herkent. Vanuit deze staat zijn er bij Anandajay verschillende begeleidingsvormen ontstaan, die diverse ingangen tot een opener contact met het Levenslicht aanreiken. Hieronder kun je meer lezen over de verschillende begeleidingsvormen.

Bloem-logo Meditatie

Light of Being-Meditation

Light of Being-Meditation is een vorm van meditatie, die door het gebruik van een specifieke mantra wordt ondersteund en (die) georiënteerd is op je diepe verlangen naar contact met dat wat echt is...

Light of Being-Yoga

Light of Being-Yoga is een meditatieve vorm van yoga, die vanuit genegenheid voor je mens-zijn op reflectie en introspectie is georiënteerd...

‘Light of Being’-ChakraHealing

‘Light of Being’-ChakraHealing is een relationele en op een diep respect voor de levensenergie georiënteerde vorm van healing, die je weer verbindt met de kracht van het Zijn...

‘Light of Being’-HeartSinging

‘Light of Being’-HeartSinging is het vanuit je hart en innerlijke bewogenheid zingen van mantra's, die georiënteerd zijn op in je zelf ervaarbare waarden van liefde en aanwezigheid...

Bloem-logo LightMessenger

‘Light of Being’-LightMessenger

‘Light of Being’-LightMessenger is een vorm van relationele communicatie die, vanuit diep respect voor de spirituele oorsprong het leven, georiënteerd is op het overbrengen van boodschappen van essentie en innerlijke vrede...

‘Light of Being’-PeaceBreathing

‘Light of Being’-PeaceBreathing is een op vrede georiënteerde vorm van ademen, die zich vanuit openheid voor het leven in je en om je heen, op een organische wijze ontvouwt...

‘Light of Being’-LoveSharing

‘Light of Being’-LoveSharing is een vorm van ondersteuning aan je zelf, je relatie of aan groepen, georiënteerd op het delen van de liefde die het gevolg is van het vrij tot bloei laten komen van je innerlijk...

‘Light of Being’-KoshaMassage

‘Light of Being’-KoshaMassage is een zachte vorm van massage, die zich vanuit het verlangen naar harmonie met je wezen, oriënteert op de energetische lagen (kosha's) rondom je ziel en daar helend op inwerkt...

‘Light of Being’-SacredDance

‘Light of Being’-SacredDance is een gewijde vorm van dans, die vanuit onderlinge verbondenheid, op verinnerlijking en emotionele vrijheid is georiënteerd...

‘Light of Being’-SoulPainting

‘Light of Being’-SoulPainting is een op je aura-uitstraling georiënteerde vorm van Zelf-ervaring, die je op bestaande tekeningen van spirituele beleving inkleurt en meditatief toelaat tot in je Ziel...

‘Light of Being’-MantraPrayers

‘Light of Being’-MantraPrayers is een vorm van mantra-gebed (puja) waarin je, uit eerbied voor je innerlijke waarden en ondersteunt door gebaren, je dankbaarheid voor je geboorte en het leven tot uitdrukking brengt...

‘Light of Being’-AngelGuidance

‘Light of Being’-AngelGuidance is een op je spirituele ontwikkeling georiënteerde vorm van individuele begeleiding, die beantwoord aan je wens om meer met je bezieling in overeenstemming te zijn...