Openheid betekent dat je altijd weer opnieuw de relatie met je bron, het leven en het nieuwe moment aangaat. Dit steeds opnieuw sterven voor elk gepasseerd ‘nu’ brengt je in een eindeloze openheid waardoor je vertrouwd raakt met het gevoel van onsterfelijkheid.

Anandajay

Recensie
‘Leven in openheid’

Door Renate
Boek cover Leven in openheid

De twee nieuw verschenen boeken van Anandajay zijn ware juweeltjes voor de mensen die op zoek zijn naar hun ware Zelf. Haast alle thema's, die je bij je zelfonderzoek tegenkomt, zijn in deze boekjes opgenomen en dat zijn nogal wat. Daarom zijn ze ook in twee delen gebundeld, zodat je ze makkelijk ter hand neemt. Alleen al de uitvoering is zo mooi en de poëziestijl zo prachtig, dat je niet anders kunt dan met aandacht deze teksten te lezen.

Het gaat o.a. over openheid, stilte, beheersing, mens zijn, seksualiteit, angst, ego, vreugde en eigenlijk over alles wat met leven en menszijn te maken heeft.

Decoratie

Vanuit het helder laten zien van wat onze feitelijke situatie is- zonder enig spoor van oordeel -neemt Anandajay ons bij de hand en laat ons stap voor stap ervaren, hoe we verwikkeld zijn geraakt in onze overtuigingen en gewoontes en hij nodigt ons telkens weer liefdevol uit om dat te onderkennen en aan te nemen en dan met hem samen te ontdekken en weer te voelen wat onze eigenlijke waarde is.

Ik ervaar bij het lezen en voelen van deze woorden de persoonlijke begeleiding van Anandajay en voel me daarin steeds weer opnieuw met hem en met mezelf verbonden.

Anandajay zegt over deze nieuwe boeken: 'Leven in openheid is geschreven ter ondersteuning van je diepe verlangen om het leven in zijn echtheid te ervaren vanaf de diepste diepte tot in de opperste oppervlakte, vanaf je bezielde essentie tot in je fysieke manifestatie.' Ze zijn een prachtig cadeau om aan jezelf te geven.