Leven in het Licht

Heruitgave van Leven in openheid deel 3 & 4

Door Anandajay

Album art Leven in het licht

Voor inkijkexemplaar, klik hier (PDF)

Als er zoveel mensen in het ‘Licht’ wensen te leven, er zoveel boeken zijn over het ‘Licht’ en er zoveel mensen zijn die over het ‘Licht’ vertellen en anderen daarin begeleiden, waarom zijn dan nog zo veel mensen bij dat ‘Licht’ vandaan? Alle religieuze, spirituele en esoterische benaderingen hebben het over het ‘Licht’, maar onder deze noemer verbreidt zich vaak meer mist dan ‘Licht’.

Licht maakt dingen zichtbaar en verandert daarmee je werkelijkheid en levenservaring. Zonder licht zou je niets inzien of doorzien, zou je geen nieuwe dingen ontdekken en zou je je van niets bewust kunnen worden. Zonder bewustwording zou je niet veranderen en evolueren.

Leven in het licht is leven in relatie met het innerlijke licht van je ziel. Dan herken je al haar signalen van weemoed en heimwee als haar stem, die je roept om dichter bij haar te komen en haar helende licht nog diepgaander in je toe te laten. Al deze bewegingen als gevolg van innerlijk licht maken een diepe liefde in je ervaarbaar. Wie door al deze bereidheid en haar vervullende openbaringen steeds inniger met het licht gaat leven, is niet meer bang voor de vergankelijkheid van zijn mens-zijn. Die voelt dat alle schoonheid van het leven weliswaar vergankelijk is, maar dat het pure ‘Licht’, dat inzicht geeft, altijd aanwezig is om je weer op te vangen in de puurheid van het bestaan, in de puurheid van het ‘Zijn’.

Alle (menselijk herkenbare) thema’s in dit boek worden in contact gebracht met dit heldere licht, zodat je verder leert zien dan de oriëntering van je ego, en door al je levensvragen heen de essentie van je bestaan en leven weer ontdekt en leert liefhebben.

Anandajay begeleidt je ook in zijn tiende boek weer in het bevrijd raken van die conditioneringen en overtuigingen, die onbewust remmend inwerken op je verlangen om vanuit een meer spirituele levenskwaliteit te leven. In de meer dan 35 jaar dat hij mensen ondersteunt bij het leren leven vanuit een open bewustzijn, hebben de onderwerpen die in dit boek behandeld worden in de realiteit kunnen rijpen tot de vredevolle boodschap, die hij de wereld wenst te geven.

In ‘Leven in het licht’ (het vervolg op ‘Leven in openheid’) neemt Anandajay ons mee in het doorvoelen van allerlei levensthema’s, zoals bevrijding, het verlangen naar heelheid, geluk en stilte. De teksten zijn als diepe meditaties, waarvan je elk woord in alle rust en ruimte tot je kunt nemen, zodat de tekst ook werkelijk als een bevrijdend en helend moment op je in mag werken... Lees meer