Boeken van Anandajay

Anandajay heeft een tiental boeken geschreven over de essentie van yoga, meditatie en de spirituele waarde van het leven en het mens-zijn. Al zijn boeken zijn in eigen beheer uitgebracht om zo niet afhankelijk te zijn van grote bedrijven en hun werkwijzen. Het blijft zo kleinschalig en direct verbonden met de eigenheid van zijn werk en alles wat daarbij hoort.

Meditatie: De weldaad van innerlijke afstemming en bevrijdende heelheid

Meditatie: De weldaad van innerlijke afstemming en bevrijdende heelheid

Met dit omvangrijke boek reikt Anandajay, na meer dan vijftig jaar zelf te hebben gemediteerd en dat te hebben doorgegeven, ons zijn inzichten aan over de helende waarden van meditatie. Het boek begeleidt je in hoe je met meditatie om kunt gaan en je voor de helende zegeningen ervan kunt openen. Juist het ontvankelijk zijn voor dat wat je aan bezieling en essentie altijd al in je meedraagt, brengt je immers in meditatie.

Het boek behandelt de waarde van meditatie op filosofisch, traditioneel, yoga, psychologisch en spiritueel vlak en Anandajays vertaling van de Yoga Sutra van Patanjali. Het bevat tevens diverse voorbereidende meditaties en gaat in op de spirituele kracht van het licht dat door meditatie vrijkomt en helend op je algehele menszijn inwerkt. Daarnaast komen de waarden en de begeleiding van de vier stappen van Anandajays Light of Being-Meditatie (liberatie, relatie, incarnatie en realisatie) uitgebreid aan bod en bespreekt hij de mantra (vibratie) die daarbij gebruikt wordt. Deze meditatievorm is bedoeld om een antwoord te geven op je spirituele verlangen naar een leven met meer heelheid, vrede en liefde, zowel in jezelf als in je omgang met de wereld om je heen.

Leven in openheid

Leven in openheid

Leven in Openheid gaat over de openheid van waaruit je in relatie gaat met wat jij bent en met het leven als de creatieve schepping in wording, die er is. Je voelt dan het verlangen om de waarde van je eigen aanwezigheid te leren kennen door haar zo vrij en ontvankelijk mogelijk te ontmoeten.

In dit boek neemt Anandajay je, vanuit zijn toewijding aan jouw vrede en geluk, via zijn teksten mee naar de wonderbaarlijke echtheid achter elk onderwerp dat hij behandelt, zodat je door de helderheid en genuanceerdheid van zijn woorden heen, voelt hoe hij verbonden is en dus ook jij verbonden bent met een immense achtergrond van liefde, stilte en wijsheid.

De meditatieve onderwerpen die worden besproken, gaan over menselijke echtheid, spirituele waarde, onderlinge verbondenheid en het ontmoeten en leren kennen van je eigen aanwezigheid. Thema’s die o.a. aanbod komen zijn waarheid, openheid, heelheid, meditatie, vrede, stilte, beheersing, mens zijn, relatie, seksualiteit, angst, ego, ontwikkeling etc.

Leven in het licht

Leven in het licht

Leven in het Licht gaat over de helderheid van waaruit je ontmoet wat jij bent en hoe het leven zich in haar manifestatie aan je openbaart. Je leert daardoor de diepere waarde van je eigen bestaan kennen en krijgt inzicht in hoe alle gebeurtenissen je helpen om weer terug te komen bij de bron van jezelf.

Ook in dit boek neemt Anandajay je, vanuit zijn toewijding aan jouw vrede en geluk, via zijn teksten mee naar de wonderbaarlijke echtheid achter elk onderwerp dat hij behandelt, zodat je door de helderheid en genuanceerdheid van zijn woorden heen, voelt hoe hij verbonden is en dus ook jij verbonden bent met een immense achtergrond van liefde, stilte en wijsheid.

Het boek ondersteunt je zo om door al je levensvragen heen de essentie van je bestaan en leven te ontdekken en leren liefhebben, en zo bevrijd te raken van die conditioneringen en overtuigingen, die onbewust remmend inwerken op je verlangen om vanuit een meer spirituele levenskwaliteit te leven.

Zegeningen voor dag en nacht

Zegeningen voor dag en nacht is een kalender jaarboek met spreuken van Anandajay. Elke dag geeft één spreuk voor de ochtend en één voor de avond. Het moment van de avond, waarop de stilte van de nacht zijn intrede doet, en van de ochtend, waarbij de opstanding van de dag aan kracht wint, zijn immers de meest passende momenten om deze speciale gevoelens van inzichtelijkheid toe te laten. Je bent dan dieper aanraakbaar, zodat deze ‘bloemen van woorden’ gemakkelijker voor je open kunnen gaan om hun essentie aan je prijs te geven. De spreuken zijn bedoeld om je, net als bij een zegening, weer in contact te brengen met de essentie van je bestaan: jezelf.

Puja’s, gebaren van dankbaarheid en devotie

12 mantra-gebeden voor een spiritueel leven

Boek cover Puja's, gebaren van dankbaarheid en devotie

De diepgaande menselijke waarden en gebeden die in dit boek worden aangereikt, verbinden je weer met de levenskracht en volheid van je innerlijk. De dankbaarheid en het respect die daardoor ervaarbaar worden, laten je met nog meer liefde leven en dieper verbonden raken met je bezieling. Mogen de puja’s en dit boek daarmee bijdragen aan de bevrijdende werking van dankbaarheid die je ziel zal laten stralen.

Surya - Je innerlijke zon -

Een spirituele benadering van de Surya Namaskar, Surya puja, Surya pranayama & Surya mantra

Surya - Je innerlijke zon

Het boek ‘Surya- Je Innerlijke Zon’ gaat bij zijn spirituele benadering van de ‘Groet aan de Zon’ uit van de Surya Namaskar Mantra, waarin de ziel met twaalf namen wordt bezongen en geëerd. Deze namen leiden je binnen in de diepgaande, symbolische betekenis van de twaalf elementaire aspecten van je bezieling. De bijhorende waarden van deze namen zorgen ervoor dat je ze vanuit die diepgang anders gaat uitvoeren en dat je steeds duidelijker voelt dat je in een intens contact met je bezieling komt. Ook behandelt het boek de Surya Prabhana Pranayama, een adem-energie oefening, waarbij de Surya Mantra en haar twaalf verinnerlijkende aspecten je ondersteunen om je te openen voor de ruimtelijkheid en vrijheid die je bezieling en je adem je via deze oefening geven.

Jnana yoga

De kracht van ontwakend bewustzijn

Jnana yoga - de kracht van ontwakend bewustzijn

Jnana Yoga gaat over het open bewustzijn, waarin je het ware van het onware, het blijvende van het vergankelijke en het wezenlijke van het persoonlijke leert te onderscheiden. Door dit onderscheidingsvermogen ontstaan inzichten, groeit de beleving van mededogen en ontwikkelt zich een diepgaande zelfkennis. Zo kom je duidelijker in verbinding met je ziel, met je wezen. Dit boek kan dan ook als handleiding dienen voor diegenen die zelfonderzoek en zelfkennis serieus nemen en op zoek zijn naar het wezenlijke in zichzelf en in het leven, waar ze deel van uitmaken.

Erwachendes Bewusstsein

Selbsterforschung durch die Yoga der Selbsterkenntnis

Jnana yoga (duitse vertaling)

De Duitse vertaling van het boek ‘Jnana Yoga - de kracht van ontwakend bewustzijn’.

Spiritualiteit doorgeven via lichaamsbeleving

Spiritualiteit doorgeven via lichaamsbeleving

Dit boek omvat 25 jaar van Anandajays ervaring met de herintegratie van spiritualiteit in lichaamsbeleving en gaat in op het verschil tussen yoga ‘doen’ en yoga ‘zijn’. In dit tijdperk, waarin door velen naar spiritualiteit gezocht wordt, is het belangrijk dat er inzicht is in de onbewuste misleidingen van het geconditioneerde denken. Er wordt daardoor immers een te grote nadruk gelegd op het oefenen en het geloof in beheersing, waardoor het ego overmatig wordt gestimuleerd. Spiritualiteit is echter een gevolg van verzoening, en dat is wat het woord yoga ook oorspronkelijk betekent. ‘Spiritualiteit doorgeven via lichaamsbeleving’ is de uitnodiging om deze verzoening de basis van je lesgeven te laten zijn en laat je zien en ervaren hoe je dat in je didactiek kunt integreren.

Yogafilosofie in ervaarbare eenvoud

Yoga filosofie in ervaarbare eenvoud

Yoga is geen visie, maar een beleving van verbondenheid met dat wat echt is. De yogafilosofie bestaat zodoende uit een overzichtelijke indeling van die ervaringsterreinen die we tegenkomen als we vanuit vervreemding weer naar de verbondenheid met onze essentie terugkeren. Het omvat de beschrijving van de innerlijke belevingswereld van de mens, die ervaarbaar wordt als we al onze gewoonten, vasthoudendheden en spanningen loslaten en daardoor in verbinding komen met wat we wezenlijk zijn. Voor yogadocenten is dit een boek over alle aspecten die in het lesgeven een rol spelen. Voor yoga-geïnteresseerden verduidelijkt het de verschillende ervaringen en achtergronden die in de beleving van yoga kunnen voorkomen.

Jnana yoga

Via zelfonderzoek tot diepte ontspanning en zelfkennis, uitgebracht in 1993 en heruitgegeven als ‘Jnana yoga - De kracht van ontwakend bewustzijn’

Jnana yoga: via zelfonderzoek tot diepte ontspanning en zelfkennis

Deze eerste uitgave van het boek Jnana yoga is hernieuwd uitgegeven, zie hierboven Jnana yoga: De kracht van ontwakend bewustzijn.

Het hart van yoga

Een meditatieve vertaling van de yoga sutra’s, uitgebracht in 1999 en heruitgegeven in het nieuw te verschijnen boek ‘Meditatie - De weldaad van innerlijke afstemming en bevrijdende heelheid’

Het hart van yoga

Meditatieve vertaling van de Yoga Sutra van Patanjali. Het boek is een toetssteen en begeleiding voor hen die naar ervaarbare spiritualiteit verlangen. Anandajay laat zien dat de intenties van de sutra’s berusten op ontwapening, inzicht en liefde in plaats van op wilskracht en harde oefening. Dit maakt de sutra’s weer liefdevol en toegankelijk en het geeft de yoga weer de gevoelsmatige spirituele waarde terug.

Als de bloem zich opent

Meditatieve spreuken, uitgebracht in 1982 en is in zijn geheel verwerkt in het boek ‘Jnana yoga - De kracht van ontwakend bewustzijn’

Als de bloem zich opent - Meditatieve spreuken

Dit boek is opgenomen in het hernieuwd uitgegeven Jnana yoga: De kracht van ontwakend bewustzijn. Ook is er een nieuw boek van hem met spreuken en inspiraties, genaamd Zegeningen voor dag en nacht.

Ontmoetingen met Anandajay

Uitgebracht in 2003 en deels heruitgegeven in het boek ‘Leven in het licht’

Ontmoetingen met Anandajay

Dit boek bevat ontmoetingen die Anandajay op verschillende plaatsen in Nederland met groepen mensen heeft gehad. Een deel van dit boek is opgenomen in het boek Leven in het licht

Praktische grondbeginselen van de hatha yoga

Uitgebacht in 1986 en nu niet meer verkrijgbaar

Praktische grondbeginselen van de hatha yoga

Dit boek is een kernachtige beschrijving van de meest elementaire asana’s in de hatha yoga en is uitgebracht na Anandajay’s opleiding bij Yogacharya S. Sundaram tot yogaleraar en yogabishak (de specialisatie van S. Sundaram’s werk tot yogatherapeut). Anandajay heeft over de afgelopen dertig jaar een eigen vorm van hatha yoga ontwikkeld, de Light of Being-Yoga, een yogavorm die deze lichaamsbeleving weer met haar spirituele oorsprong, evolutionaire beginsel en helende kracht in contact brengt. Al enkele jaren werkt Anandajay aan een veel uitgebreidere en verfijndere versie van een dit alles omvattende yogaboek.