Boeken van Anandajay

Anandajay heeft een tiental boeken geschreven over de essentie van yoga, meditatie en de spirituele waarde van het leven en het mens-zijn. Al zijn boeken zijn in eigen beheer uitgebracht om zo niet afhankelijk te zijn van grote bedrijven en hun werkwijzen. Het blijft zo kleinschalig en direct verbonden met de eigenheid van zijn werk en alles wat daarbij hoort.

Puja’s, gebaren van dankbaarheid en devotie

12 mantra-gebeden voor een spiritueel leven

Boek cover Puja's, gebaren van dankbaarheid en devotie

De diepgaande menselijke waarden en gebeden die in dit boek worden aangereikt, verbinden je weer met de levenskracht en volheid van je innerlijk. De dankbaarheid en het respect dat daardoor ervaarbaar wordt, laten je met nog meer liefde leven en dieper verbonden raken met je bezieling. Mogen de puja’s en dit boek daarmee bijdragen aan de bevrijdende werking van dankbaarheid die je ziel zal laten stralen.

Leven in openheid

Leven in openheid

Meditatieve teksten over menselijke echtheid, spirituele waarde, onderlinge verbondenheid en het ontmoeten en leren kennen van je eigen aanwezigheid. Thema’s die o.a. aanbod komen zijn waarheid, openheid, heelheid, meditatie, vrede, stilte, beheersing, mens zijn, relatie, seksualiteit, angst, ego, ontwikkeling etc.

Leven in het licht

Leven in het licht

Leven in het licht is leven in relatie met het innerlijke licht van je ziel. Het boek ondersteunt je om door al je levensvragen heen de essentie van je bestaan en leven te ontdekken en leren liefhebben, en zo bevrijd te raken van die conditioneringen en overtuigingen, die onbewust remmend inwerken op je verlangen om vanuit een meer spirituele levenskwaliteit te leven.

Surya - Je innerlijke zon -

Een spirituele benadering van de Surya Namaskar, Surya puja, Surya pranayama & Surya mantra

Surya - Je innerlijke zon

Dit boek is een spirituele benadering van de Surya Namaskar of Groet aan de Zon en de twaalf gelukbrengende zielsaspecten van ‘Surya’. Deze twaalf aspecten van je ziel of innerlijk vergroten je inzicht in en je openheid voor het ervaren van de bezieling die je altijd al in je draagt.

Jnana yoga

De kracht van ontwakend bewustzijn

Jnana yoga - de kracht van ontwakend bewustzijn

Jnana-yoga gaat over het open bewustzijn, waarin je het ware van het onware, het blijvende van het vergankelijke en het wezenlijke van het persoonlijke leert te onderscheiden. Hierdoor ontstaat inzicht, mededogen en een diepgaande zelfkennis en je komt duidelijker in verbinding met je ziel, met je wezen. Dit boek kan dan ook als handleiding dienen voor hen die zelfonderzoek en zelfkennis serieus nemen en op zoek zijn naar het wezenlijke in zichzelf en in het leven waar ze deel van uitmaken.

Erwachendes Bewusstsein

Selbsterforschung durch die Yoga der Selbsterkenntnis

Jnana yoga (duitse vertaling)

Duitse vertaling van ‘Jnana Yoga - de kracht van ontwakend bewustzijn’.

Spiritualiteit doorgeven via lichaamsbeleving

Spiritualiteit doorgeven via lichaamsbeleving

Dit boek omvat 25 jaar van Anandajay’s ervaring met de herintegratie van spiritualiteit in de yoga en gaat in op de subtiele doch immense verschillen tussen yoga ‘doen’ en yoga ‘zijn’.

Yoga filosofie in ervaarbare eenvoud

Yoga filosofie in ervaarbare eenvoud

Dit boek behandelt de kosha’s, chakra’s, yama’s en niyama’s en gaat in op meditatie. Je krijgt inzicht in de waarden van de Hatha-, Tantra-, Karma-, Bhakti-, Mantra-, Jnana- en Raja-yoga en geeft een overzicht van de spirituele ontwikkeling volgens de Universele Yoga.

Zegeningen voor dag en nacht

De zegeningen uit dit boek zijn bedoeld om, voorbij aan de dualiteit, de ziel aan te raken. Alleen wijsheid overleeft immers buiten de harde lijnen van het oordelend vermogen. Voorbij het oordeel ligt de ruimte van het zijn en daarin is de wijsheid, als de klank van de ziel, thuis.

Het hart van yoga

Een meditatieve vertaling van de yoga sutra’s

Het hart van yoga

Meditatieve vertaling van de Yoga Sutra van Patanjali. Het boek is een toetssteen en begeleiding voor hen die naar ervaarbare spiritualiteit verlangen. Anandajay laat zien dat de intenties van de sutra‚Äôs berusten op ontwapening, inzicht en liefde in plaats van op wilskracht en harde oefening. Dit maakt de sutra’s weer liefdevol en toegankelijk en het geeft de yoga weer de gevoelsmatige spirituele waarde terug.

Jnana yoga

Via zelfonderzoek tot diepte ontspanning en zelfkennis

Jnana yoga: via zelfonderzoek tot diepte ontspanning en zelfkennis

Jnana-yoga gaat over het open bewustzijn, waarin je het ware van het onware, het blijvende van het vergankelijke en het wezenlijke van het persoonlijke leert te onderscheiden. Hierdoor ontstaat inzicht, mededogen en een diepgaande zelfkennis en je komt duidelijker in verbinding met je ziel, met je wezen. Deze eerste uitgave van het boek Jnana yoga is hernieuwd uitgegeven, zie hierboven Jnana yoga: De kracht van ontwakend bewustzijn.

Als de bloem zich opent

Meditatieve spreuken

Als de bloem zich opent - Meditatieve spreuken

Laverend tussen de fragiele mogelijkheid tot verwoorden en spontane stilte, kwamen deze spreuken gedurende zijn teruggetrokken bestaan in een afgelegen plek in de himalaya tot stand. Het zijn beschrijvingen van sferen van waarheid, die in één flits, in één aanraking, zijn waargenomen in het overgangsgebied van het alledaagse willen naar het meditatieve zijn. Dit boek is opgenomen in het hernieuwd uitgegeven Jnana yoga: De kracht van ontwakend bewustzijn. Ook is er een nieuw boek van hem met spreuken en inspiraties, genaamd Zegeningen voor dag en nacht.

Praktische grondbeginselen van de hatha yoga

Uitgebacht in 1986 en nu niet meer verkrijgbaar

Praktische grondbeginselen van de hatha yoga

Dit boek is een kernachtige beschrijving van de meest elementaire asana’s in de hatha yoga en is uitgebracht na Anandajay’s opleiding bij Yogacharya S. Sundaram tot yogaleraar en yogabishak (de specialisatie van S. Sundaram’s werk tot yogatherapeut). Anandajay heeft over de afgelopen dertig jaar een eigen vorm van hatha yoga ontwikkeld, de Light of Being-Yoga, een yogavorm die deze lichaamsbeleving weer met haar spirituele oorsprong, evolutionaire beginsel en helende kracht in contact brengt. Al enkele jaren werkt Anandajay aan een veel uitgebreidere en verfijndere versie van een dit alles omvattende yogaboek.

Ontmoetingen met Anandajay

Uitgebracht in 2003 en nu niet meer verkrijgbaar

Ontmoetingen met Anandajay

Dit boek bevat ontmoetingen die Anandajay op verschillende plaatsen in Nederland met groepen mensen heeft gehad. Op zijn bijeenkomsten nodigt hij de mensen uit om de eenvoud van zichzelf, van het leven, te ervaren.