‘The Light of Being’ is de levensgrond en zijnsgrond, waarin jij als de ontvangende, je Zelf als het meest wezenlijke herkent en vanuit die relatie met je eigenheid en de wereld omgaat.

Anandajay

Over de organisatie

‘The Light of Being’® is een door Anandajay (spiritueel leraar) opgerichte organisatie, die zich na meer dan 20 jaar in Groningen, vanaf 2002 in de Belgische Eifel heeft gevestigd. ‘The Light of Being’® wenst een zinvolle en levenskwaliteitverhogende bijdrage te leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling. Zij ondersteunt daartoe mensen, die op een spiritueel georiënteerde wijze wensen te leven, waarin geweldloosheid en eerbied voor de schepping centraal staan.

Binnen ‘The Light of Being’® zijn door Anandajay eigen vormen ontwikkeld op het gebied van massage, yoga, healing, levensbegeleiding, ademtherapie, gebeden, dans en muziek, levensfilosofie en meditatie. Al deze ingangen tot zelfbewustzijn maken de essentiële levens- en zijnswaarde, die in ieder mens van nature aanwezig is, weer duidelijker ervaarbaar, zodat deze waarde weer meer als innerlijk leidraad in het leven kan gaan dienen.

‘The Light of Being’® heeft haar eigen, door Anandajay aangereikte, heelheidgeoriënteerde levensbeschouwing, is bij geen enkele specifieke religieuze stroming aangesloten en staat open voor alle soorten van religieuze beleving of spirituele achtergrond.

‘The Light of Being’® is gehuisvest in twee accommodaties: Het ‘Light-house’, Hergersberg 44-46, waar retraites en opleidingen plaatsvinden, en het ‘Jay-house’, Hergersberg 49, waar Anandajay woont, gesprekken geeft en ook groepsbijeenkomsten houdt, en het kantoor is gevestigd. Verder wonen in de buurt meerdere leerlingen van Anandajay, die zijn werk wensen te ondersteunen.

‘The Light of Being’® staat onder leiding van Anandajay (Cor Thelen, 1955). Hij geeft sinds 1979 spirituele begeleiding aan mensen die naar de diepere zin van het leven en zichzelf verlangen. In het begin deed hij dat vooral via yoga en daarna via meditatie en op levensinzicht georiënteerde bijeenkomsten. Hij is auteur van een tiental boeken en heeft diverse cd’s met chakra-, gebeds- en mantramuziek uitgebracht. Naast zijn begeleidings- en opleidingswerk in België geeft hij maandelijks dagbijeenkomsten in Nederland.

Anandajay wordt in zijn werk ondersteund door de contactgroep, de gastvrouwen en de leefgemeenschap die rondom hem is ontstaan. Daarnaast is er nog een andere groep mensen die op verschillende manieren dienstbaar aan zijn werk zijn en ook in de jaarlijkse stafweek komen mensen samen om op hun manier bij te dragen.