Bloem-logo Yoga

Light of Being
Yoga

– Yoga als leefwijze –

Mandala ‘yoga’

Lichaamsbewustzijn en incarnatieprocessen

Deze benadering van yoga wordt door Anandajay als een intensief programma en als yoga-opleiding gegeven. Je spirituele essentie wordt hierbij via je lichamelijke bewustzijn en je incarnatieprocessen verkend. Anandajay ziet yoga als een waarde, die volgens hem bedoeld is om door te werken tot in iemands leefwijze. Yoga is volgens hem geen fysieke oefenwijze of discipline, maar een uitnodiging om via een verfijndere manier van lichaamsbeleving in contact te komen met de diepere waarden van het, en jouw bestaan. Yoga helpt je op die manier om vanuit verbinding met die innerlijke grond of zijnswaarde te leven. ‘Light of Being’–Yoga is een sensitieve, reflectieve en relationele wijze van contact maken met zelfbewustzijn en je spirituele levenswaarde.

Hieronder belicht Anandajay enkele kernpunten van wat yoga en ‘Light of Being’ Yoga is, waar het toe uitnodigt en hoe het als levenswijze zijn volle waarde ontvouwt.

Decoratie

Beginnen met in yoga zijn

Binnen de ‘Light of Being’–Yoga wordt uitgebreid ingegaan op de twaalf natuurlijke basishoudingen van je lichaam en daarbij ligt de nadruk op het steeds als eerste contact maken met de beleving van yoga, verbinding of harmonie, voordat er met de houding wordt omgegaan. Je hoeft er dan niet op te letten of de bewegingen vloeiend gaan, want vanuit het in yoga zijn wordt elke beweging vanzelf sensitief, sierlijk en licht, waardoor er volop ruimte is om alles diepgaand te doorvoelen. Ook hoef je dan je adem niet te beheersen, want vanuit het in yoga zijn is je adem vanzelf kalm en stromend. En ook hoef je niet in de gaten te houden dat je niet te ver in de houding gaat, want vanuit het in yoga zijn gebruik je geen geweld, maar ga je alleen dankbaar binnen in die ruimten die het lichaam je ter beschikking stelt.

Decoratie

Zijns- en bestaansruimte

‘Light of Being’–Yoga nodigt je uit om zo toegewijd met je lichaam en zijn houdingsmogelijkheden om te gaan, dat je er rustig en wakker in aanwezig kunt zijn, om je van daaruit te openen voor de energie (Light) van het zijn (Being), die je volledig in de jou omhullende houding toelaat om alle cellen ermee gevuld of door aangeraakt te laten worden. Dan ervaar je steeds meer de waarden van relatie en liefde en de andere bestaansruimte en levenskwaliteit die dat teweegbrengt. Zo nodigt deze yoga je uit om wakker te worden voor de zijnsruimte waarin je samen met alles als deel van een groter geheel in vrede en harmonie op een natuurlijk wijze mag bestaan, en mag stralen vanuit dat wat je bent.

Decoratie

Verlangen naar een spirituele leefwijze

‘Light of Being’–Yoga ontstaat vanuit je verlangen naar een spirituele levenswijze en die ontstaat niet door je op bepaalde ingrediënten te storten in de hoop dat deze je die diepgang gaan geven. Een spiritueel georiënteerde levenswijze vraagt naar een bredere en diepere openheid, waardoor onderliggende waarheden van je bestaan zich aan je kunnen tonen en deze essentiëlere of wezenlijkere levenskwaliteit je levenskompas kan worden. Dit is ook de reden waarom deze Yoga-opleiding, als ook alle andere activiteiten van The Light of Being, vooraf wordt gegaan door en steeds samengaat met de bijeenkomsten ‘Genegenheid door Inzicht’, waar de filosofische inbedding en de diepere achtergrond van persoonlijke innerlijke vrede steeds aan bod komt.

Decoratie

Verbinden

Yoga betekent verbinden. Net als een juk (afgeleid van het woord yoga) twee runderen verbindt en dezelfde kant op laat gaan, zo dient yoga jou wanneer het je functioneren en je essentie, je besef en je zijn, je menszijn en je bezieling met elkaar verbindt. Toch kan het bezig gaan met bijvoorbeeld lichaamshoudingen je door die gerichtheid ook bij jezelf vandaan halen en dus uit verbinding halen, net zoals je in je dagelijkse leven herhaaldelijk door je functioneren de verbinding met je gevoel of diepere intenties verliest. Yoga wenst alles wat je weer in verbinding met je essentie brengt te bekrachtigen en je gevoeliger te maken voor het voelen en durven vertrouwen op je wezen, essentie of zijnswaarde. Alleen vanuit verbondenheid, vanuit yoga, voel je wanneer een levensbeweging of yogahouding je harmonie en vrede geeft en je daarmee vertelt dat je in overeenstemming bent met de diepere waarde of grond van je bestaan.

Decoratie

Het ontvankelijke voelen

Yoga, het bewust voelend met je fysieke bestaan omgaan, ermee bewegen en erin ademen en aanwezig zijn, is een zoeken naar hoe de rijkdom van het ervaren van je lichaam samen mag gaan met de meer essentiële levenswaarden van je bestaan. Het ontvankelijke voelen is daarin belangrijker dan de houding, zodat er meer ruimte ontstaat om je menszijn bewuster, sensitiever en opener te beleven.

Decoratie

Reflecties

Iedereen leeft op een bepaalde manier en hoe jouw leven eruit ziet is een uitdrukking van jouw ‘state of being’. Elke uitdrukkingsvorm van je leven en dus ook van wat je in een yogahouding ervaart, is een spiegel van hoe jij wel of niet met je essentie in verbinding bent en hoe je leven van daaruit vorm heeft gekregen. Je kunt die spiegel echter niet veranderen door erop te gaan tekenen, maar je mag de spiegel aannemen om je van je feitelijkheden bewust te worden en ervan te leren, zodat je je verder ontwikkelt. De spiegel van hoe jij omgaat met wat je lichaam je laat zien en ervaren, is een oprechte reflectie van hoe het op allerlei niveaus met je is gesteld. Deze spiegel is niet bedoeld om je te storen, maar om jou terug te brengen naar jezelf. Door yoga laat elke beweging, elke ademstroom en elke spanningsvorm je zien wie, wat en hoe je op dat moment bent, waar je in gelooft, waar je op bouwt en wat je allemaal wel of niet wilt.

Decoratie

Van strijder naar liefhebber

Als je je op deze manier opent voor jezelf en dus mag zijn wat je op dat moment bent, dan geef je steeds meer liefde aan jezelf. Ook liefde is nooit het gevolg van inzet, maar is altijd het gevolg van volledige aanname, van volledig toelaten en invoelend ruimte geven aan dat wat er is. Dat doe je niet alleen maar door yogahoudingen aan te nemen, maar ook door alles van jezelf en jezelf als geheel aan te nemen. Yoga is immers de uitnodiging om niet te strijden, maar open te gaan voor dat wat er is en wat dat je geeft. Deze bereidheid is een gebaar van liefde. Yoga begeleidt je zo van strijder naar liefhebber, want yoga is bedoeld als een uitdrukking van liefde, van samenkomen, van heel zijn en een deel van de heelheid wensen te zijn.

Decoratie

Yoga opleiding en Teachings

De ‘Light of Being’–Yoga basis- of vervolgopleiding duurt drie jaar en kan worden gevolgd na een jaar deel te hebben genomen aan het tiendaagse jaartraject Light of Being-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’. De Yoga-Basisopleiding start eventueel weer in 2019. De Yoga vervolgopleiding start in 2018 en daarin zijn dan ook de beginselen van de volgende specialisaties (Teachings) opgenomen:

De ‘LightMessenger’, de spirituele boodschapper

Bloem-logo Light of Being-LightMessenger

De ‘Light of Being’–LightMessenger is een op relationeel contact georiënteerde vorm van communicatie die zich, vanuit diep respect voor de spirituele oorsprong van het leven, toelegt op het zorgzaam overbrengen van boodschappen van essentie en innerlijke vrede. Deze Teaching geeft de basisboodschap van het ‘er zijn’ en innerlijke vrede door. De door Anandajay uitgebrachte boeken Jnana Yoga, Leven in Openheid en Leven in het Licht, ondersteunen deze specialisatie.

De ‘PeaceBreathing’, de vredesademhaling

Bloem-logo Light of Being-PeaceBreathing

De ‘Light of Being’–PeaceBreathing is een op vreedzaamheid georiënteerde vorm van ademen, die zich vanuit openheid voor het leven in je en om je heen, op een organische wijze in het lichaam ontvouwt. Ze heeft een diep helende ademhaling en omvat de ruimtelijke waarde van alle andere vormen van pranayama (adem-beoefening). Deze Teaching ondersteunt de boodschap van innerlijke vrede nog extra, omdat ze doorwerkt tot in je energetische aanwezigheid.

De ‘MantraPrayers’, devotionele gebaren en dankgebeden

Bloem-logo Light of Being-MantraPrayers

De ‘Light of Being’–MantraPrayers zijn een op traditionele mantra’s en devotionele gebaren georiënteerde vorm van gebeden (puja) waarin je, uit eerbied voor je innerlijke waarden, je dankbaarheid voor je geboorte en het leven tot uitdrukking brengt. Deze Teaching brengt een grotere diepgang en dankbaarheid teweeg in het omgaan met je bestaan. Het lijvige boek Puja’s, gebaren van dankbaarheid en devotie en de twaalf op muziek uitgebrachte puja’s van Anandajay ondersteunen deze specialisatie.

De ‘Meditation’, de liefdesrelatie van jou met je ziel

De ‘Light of Being’–Meditation is een op het diepe verlangen naar echtheid georiënteerde vorm van meditatie waarbij je, mede door het gebruik van een specifieke mantra, in eenheid met je inhoud komt. Deze Teaching geeft verstilling en verdiept zowel je incarnatie als je relatie met je bezieling. De ‘Light of Being’–dagen en de Meditatie-herijkingsdagen ondersteunen deze specialisatie.

De ‘HeartSinging’, uitingen van je spirituele hart

Bloem-logo Light of Being-HeartSinging

De ‘Light of Being’–HeartSinging is een op de in jezelf ervaarbare waarden van liefde en aanwezigheid georiënteerde vorm van zingen waarbij je, vanuit de liefdesenergie van je hart chakra, de spirituele inhoud van mantra’s aan de wereld om je heen doorgeeft. Deze Teaching geeft het hele emotionele spectrum van je menszijn ruimte, openheid en verzachting. Alle veertig door Anandajay uitgebrachte mantra en muziek cd’s ondersteunen deze specialisatie.

De ‘Surya Rituelen’, bewegen vanuit eerbied voor je innerlijke licht

Bloem-logo Light of Being-Yoga

De ‘Light of Being’–SuryaRituals bestaan uit een op de traditionele Surya Namaskar georiënteerde allesomvattende spirituele lichaamsoefening, puja (Surya Puja) en ademoefening (Surya Prabhana Pranayama). Deze Teaching geeft, op een diep spirituele manier, elementaire bewegingsvrijheid aan je fysieke bestaan. Het lijvige boek Surya, je innerlijke Zon en de zes op muziek uitgebrachte oefenbegeleidingsstukken van Anandajay ondersteunen deze specialisatie.