Bloem-logo Yoga

Light of Being
Tantra

– Tantra als ontmoetingswijze –

Mandala ‘tantra’

Energetisch bewustzijn en contact-relatieprocessen

Deze benadering van tantra wordt door Anandajay als een intensief programma en als tantra-opleiding gegeven. Je spirituele essentie wordt hierbij via je energetische bewustzijn en je contact-relatieprocessen verkend. Anandajay ziet tantra als een ingang tot het samengaan van innerlijke vrede en intermenselijke vrijheid, die volgens hem bedoeld is om door te werken tot in de essentie van je levenskracht en intimiteitsbeleving. Tantra is volgens hem geen seksuele vorm van spiritualiteit, maar een uitnodiging om via een verfijndere, sensitieve manier van energiebeleving in contact te komen met de diepere waarden van je essentie, met die van de ander, met die van jullie samenspel en die van het grotere geheel. Tantra helpt je op die manier om vrede te vinden door vriendschap aan te gaan met alles wat onvolledig aanvoelt en daardoor, voorbij aan de dualiteit, de gewijde heelheid van relaties en het leven als geheel te ervaren.

Decoratie

Energetisch voelen

Binnen de ‘Light of Being’–Tantra wordt uitgebreid ingegaan op de belangrijkste basisenergieën van je menselijke bestaan en daarbij ligt de nadruk op het steeds als eerste contact maken met je energieveld en het samen laten komen van alle energieën die je met je meedraagt zodat je die samen met je eigenheid je bestaansruimte en relatiebereidheid kunnen vormen, voordat je met iemand of een bepaalde situatie in relatie gaat. Je hoeft er dan niet op te letten of je aardig overkomt, want vanuit dit energetische voelen wordt ook de energie van je seksualiteit vrijer, waardoor ook je omgangsvormen vanzelf sensitief, relationeel en liefdevol zullen zijn.

Hierdoor ontstaat er volop ruimte om het contact en de uitwisseling met de ander diepgaand te doorvoelen. Ook hoef je dan je ego niet te beheersen, want vanuit dit energetisch voelen is je ego vanzelf kalm en ondersteunend. Je zoekt dan veel meer het samengaan en samen bestaan dan je belangen op en daardoor gebruik je geen subtiel, de ander overlopend geweld, maar maak je dankbaar gebruik van de energetische ruimtelijkheid die o.a. de chakra’s (belangrijke spirituele resonanties of centra van levensenergie) en kosha’s (de energetische lagen rondom de ziel) je ter beschikking stellen.

Decoratie

Mogen zijn wat je bent

‘Light of Being’–Tantra nodigt je uit om zo toegewijd met een ander mens of een situatie om te gaan, dat je daar zowel rustig als wakker in aanwezig kunt zijn en je van daaruit opent voor het licht (Light) van het zijn (Being), dat je volledig tot in jou toelaat, om alle cellen ermee gevuld of door aangeraakt te laten worden. Dan ervaar je steeds meer de waarden van het bestaan, van je eigenheid en de rol van seksualiteit daarin, van relatie en de schoonheid van energetische heelheid, die deze levenskwaliteit teweegbrengt. Zo nodigt deze vorm van tantra je uit om wakker te worden voor de zijns-ruimte waarin je samen met alles, als deel van een groter geheel, in vrede en harmonie op een natuurlijk wijze mag bestaan en mag stralen vanuit dat wat je bent.

Decoratie

Spirituele ontmoetingswijze

‘Light of Being’–Tantra ontstaat vanuit je verlangen naar een spirituele, het geheel omvattende, ontmoetingswijze en die ontstaat niet door je op bepaalde ingrediënten te storten in de hoop dat deze je die diepgang gaan geven. Een spiritueel georiënteerde ontmoetingswijze vraagt naar een bredere en diepere energetische openheid, waardoor onderliggende waarheden van jouw eigenheid, seksualiteit en manier van omgaan met relaties zich aan je kunnen tonen en deze essentiëlere en realistischere levenskwaliteit je sensuele en relationele voelhoorns kunnen worden. Dit is ook de reden waarom deze Tantra-opleiding, als ook alle andere activiteiten van The Light of Being, vooraf wordt gegaan en steeds samengaat met de bijeenkomsten ‘Genegenheid door Inzicht’, waar de filosofische inbedding en de diepere achtergrond van persoonlijke, innerlijke vrede steeds aan bod komt.

Tantra, het bewust voelend met je energetische aanwezigheid en verlangen omgaan, is een zoeken naar hoe de rijkdom van het ervaren van je chakra’s en andere menselijke energiebronnen en energiestromen samen mogen gaan met de sensuele waarden van je eigenheid en de meer essentiële levenswaarden van je bestaan. Het ontvankelijke voelen is daarin belangrijker dan het kunnen hanteren van je energieën, zodat er meer ruimte ontstaat om je menszijn bewuster, sensitiever en opener te beleven.

Decoratie

Reflecties

Iedereen leeft op een bepaalde manier en hoe jouw leven eruit ziet is een uitdrukking van jouw ‘state of being’. Elke ontmoeting in je leven en dus wat je in een relatie met een ander of bepaalde situatie ervaart, is een spiegel van hoe jij wel of niet alles van wat jij bent, samen laat gaan en je een wel of niet een kloppende heelheid voelt. Je kunt die spiegel echter niet veranderen door erop te gaan tekenen, maar je mag de spiegel aannemen om je van je feitelijkheden bewust te worden en ervan te leren, zodat je je verder ontwikkelt.

De spiegel van hoe jij omgaat met wat je energetische beleving je aan heelheid of verdeeldheid laat zien en ervaren, is een oprechte reflectie van hoe het op allerlei niveaus met je is gesteld. Deze spiegel is niet bedoeld om je te storen, maar om jou terug te brengen naar jezelf. Door tantra laat elke ontmoeting, elke relatie en elke intimiteitsbeleving je zien, hoe vrij je op dat moment bent, waar je energetische bewustzijn nog donker is, waar je wel licht toelaat en je vrij en gelukkig voelt en wat je allemaal wel of niet wilt behouden, waardoor je het samengaan van alles tot een heelheid daar tegenhoudt.

Decoratie

Van verdeler naar heler

Als je je op deze manier opent voor jezelf en dus energetisch mag voelen hoe je op dat moment bent, dan geef je steeds meer tantrische healing aan jezelf. Ook heling is nooit het gevolg van inzet, maar is altijd het gevolg van volledige aanname, van volledig toelaten en invoelend alles van jezelf als een geheel aannemen. Tantra is immers de uitnodiging om niet te scheiden, maar te ervaren wat de eerbied voor het geheel dat je bent, je geeft. Deze bereidheid is een gebaar van liefde. Tantra begeleidt je zo van verdeler naar heler, want tantra is bedoeld als een uitdrukking van samenkomen, van heel zijn en een deel van de grotere heelheid wensen te zijn.

Decoratie

Tantrische relatie

Je leeft waarschijnlijk met de intentie dat je aan jezelf wilt werken om zo een beter mens te kunnen worden. Dat is op zich heel erg mooi, maar dat houdt ook een constante afwijzing in van wat je nu bent en daarnaast bekrachtig je daarmee je overtuiging dat je met wilskracht de natuur die je bent, kunt omvormen. Deze wilskracht laat je geloven in de oordelende en opsplitsende kracht van je ego. Naast deze gewoonten van scheiden en kiezen bestaat er echter ook nog een andere, meer helende levensbeweging en die heet relatie.

Relatie is het, vanuit de wens om tot elkaar te komen en samen meer te zijn dan ieder op zich, gelijkwaardig met elkaar in contact, in verbinding en in uitwisseling gaan. Relatie is dat wat het leven voortzet, in stand houdt en zijn uitbreiding geeft en wat die bijzondere glans verleent aan ieders bestaan en dat wat uit die schoonheid voortkomt. Bijna niemand is echter opgevoed met het advies om in eerste instantie deze relatie met zichzelf of de ander en de situatie aan te gaan en dat is ook waarom ook tantra vanuit gewoonte vaak door het ego wordt opgepakt en vooral tot het opzoeken van uitzonderlijke seksuele eenheid wordt gereduceerd. Tantra gaat echter alleen maar over de vrijheid om alle energieën samen te laten komen in je eigenheid en zo tot een vrije beleving van je scheppende energie, je seksuele werkelijkheid, te komen. De tantrische uitnodiging tot relatie is het van daaruit met de ander of welke situatie dan ook verweven te mogen raken tot iets geheel anders en nieuws en daar staat, naast alle bijzondere energieën die het leven ons ook geeft, de prachtige energie van je eigenheid en seksualiteit centraal in.

Decoratie

Tantra opleiding en Teachings

De ‘Light of Being’–Tantra basis- of vervolgopleiding duren drie jaar en kunnen worden gevolg na een jaar deel te hebben genomen aan het tiendaagse jaartraject Light of Being-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’. De Tantra-Basisopleiding start eventueel weer in 2019. De Tantra-Vervolgopleiding start zeker in 2019 en daarin zijn dan ook de beginselen van de volgende specialisaties (Teachings) opgenomen:

De ‘ChakraHealing’, een relationele vorm van heling voor je chakra’s

Bloem-logo Light of Being-ChakraHealing

De ‘Light of Being’–ChakraHealing is een brede op de chakra-energieën georiënteerde vorm van healing waarbij, vanuit een open relationele uitwisseling en diep respect voor elkaar, de belangrijkste levensenergieën weer met de kracht van het Zijn verbonden worden. Daarbij bepaalt de verfijnde en respectvolle relatie tussen de gever en de ontvanger de diepgang van de healing en de daaruit voortkomende bewustzijnsveranderingen. Deze Teaching opent de energetische vrijheid en gevoeligheid. De zeven door Anandajay uitgebrachte Chakra Resonance cd’s (raga’s) ondersteunen deze specialisatie.

De ‘KoshaMassage’, een hapto-energetische massage van je zielsenergieën

Bloem-logo Light of Being-

De ‘Light of Being’–KoshaMassage is een op de energetische lagen rondom je ziel (kosha’s) georiënteerde, zachte vorm van massage die, vanuit het menselijke verlangen naar harmonie met zijn wezen, daar helend op inwerkt. Via deze benadering van het lichaam kunnen veranderingen tot in de kern van iemands bewustzijn worden aangereikt. Deze Teaching geeft de diepste lagen van je bewustzijn de ruimte om ‘energetische te ademen’.

De ‘SacredDance’, helend bewegen in toegewijde dans

Bloem-logo Light of Being-SacredDance

De ‘Light of Being’–SacredDance is een, op verinnerlijking en emotionele harmonie georiënteerde vorm van dansen waarbij, vanuit zowel innerlijke als onderlinge verbondenheid, ruimte wordt gegeven aan de vrijheid van expressie, seksualiteit en energetische doorstroming. Deze Teaching geeft ruimte aan synchroniciteit, sereniteit en alle andere vormen van harmonie die de sensitiviteit van het bewustzijn verfijnen. De daarvoor op muziek uitgebrachte, 91 minuten durende mantra Sri Ananda Jay Ananda van Anandajay, ondersteunt deze specialisatie.

De 'SoulPainting’, de uitstraling van de ziel en aura lezen

Bloem-logo Light of Being-SoulPainting

De ‘Light of Being’–SoulPainting is een op de aura-uitstraling georiënteerde vorm van zielsbeleving die je vervolgens, vanuit de verfijnde waarheid van je energetische sensitiviteit, op bestaande tekeningen van spirituele beleving inkleurt en dan meditatief in je toelaat. Deze Teaching zorgt voor inbedding in je energetische veld en het van daaruit ontmoeten van anderen.

De ‘AngelGuidance’, de spirituele gids in jou

Bloem-logo Light of Being-Guidance

De ‘Light of Being’–AngelGuidance is een op spirituele ontwikkeling georiënteerde vorm van begeleiding waarbij je, vanuit liefde voor de diepste waarden van de ander, deze in overeenkomst leert leven met zijn zielsbestemming. Deze Teaching geeft je een doortastende gevoeligheid voor de onderliggende zielswensen van je zelf en je medemensen. De door Anandajay uitgebrachte boeken Leven in Openheid, Leven in het Licht en Puja’s, gebaren van dankbaarheid en devotie, en alle veertig door Anandajay uitgebrachte mantra en muziek cd’s ondersteunen deze specialisatie.

De ‘LoveSharing’, de helende kracht van relatie

Bloem-logo Light of Being-LoveSharing

De ‘Light of Being’–LoveSharing is een op liefde georiënteerde vorm van in relatie gaan, waarbij je, vanuit het licht en de liefde van je bezieling en hart-chakra, degene(n) met wie je samen bent, ondersteunt in het vrij tot bloei laten komen van zijn/hun innerlijk. Deze Teaching verdiept je vertrouwen in de essentie van het leven en het van daaruit met alles wat je in je leven aantreft in relatie gaan.