Bloem-logo Yoga

Light of Being
Jnana

– Inzicht als bevrijdingswijze –

Mandala ‘genegenheid door inzicht’

Ontwaken voor de innerlijke waarden van je bestaan

De bevrijdende kracht van inzicht vormt de basis van alle ontwikkelingsprocessen binnen ‘The Light of Being’. Anandajay ziet inzicht als het spirituele licht dat bevrijdend werkt op alle beelden, ideeën en overtuigingen, die mensen uit onzekerheid vasthouden terwijl het hen juist van het waardevolle van het bestaan afhoudt. Als het licht de donker gehouden levensgebieden in je bewustzijn laat ontwaken, krijg je de ruimte om vanuit een natuurlijke openheid te leven. In die openheid kom je dan vanzelf in contact met de in iedereen aanwezige waardevolle zijns-beleving, een waarde die eigen is aan je ware zelf en aan de essentie van het leven. Waarlijk inzicht (jnana in het Sanskriet) brengt je vanuit je onbewuste en daardoor onheldere gewoonten weer terug in contact met je werkelijke essentie en vormt door alles wat je op die weg inziet en ontdekt, je zo bijzondere ontwikkelings- of levensproces.

Door de inzichten die vanuit ‘The Light of Being’ worden aangereikt, komt volgens Anandajay het licht van het zijn tot leven in de vorm van bezielende aanrakingen die je zowel openen tot in de tederste plekken van je hart als tot in de meest essentiële waarden van je bestaan. Alle scholingsvormen van ‘The Light of Being’ komen hierin samen om dienend te zijn aan jouw menselijke en spirituele ontwikkeling, zodat je in contact komt met de innerlijke waarden die het leven zinvol, gelukkig en dierbaar maken.

Decoratie

Waarlijk inzicht en haar ontluikende liefde

Via de ontmoetingen met Anandajay leer je om open te gaan voor levenskwaliteiten die je nog niet kent of waar je nog niet zo vertrouwd mee bent dat je er vanuit leeft. De echtheid van waaruit hij met je in relatie gaat, is zo oprecht, fijngevoelig en vrij van oordeel, dat het zeer inspirerend voor je zal zijn om je zo gezien te voelen en je van daaruit aan de hand genomen en begeleid te laten worden.

Voor Anandajay ligt de waarde van spiritueel inzicht daar waar jij je menszijn in haar volheid ervaart, daar waar jij ook je wezenlijke aanwezigheid ervaart, daar waar je zo dicht bij de essentie van jezelf en het leven bent dat je je vanzelf dankbaar, vredig en gelukkig voelt. Het ontwaken voor die diepere dimensies van jezelf verloopt immers altijd via inzichten en de hervonden verlichtende vrijheid maakt je vervolgens als vanzelf liefdevoller naar jezelf, anderen en het leven als geheel. Deze zacht en rond aanvoelende genegenheid vormt namelijk de gevoelsmatige openheid, waardoor dat waar je je door je inzichten van bewust bent geworden de ruimte krijgt om zich te ontvouwen en waar te worden in je daadwerkelijke leefwijze.

Decoratie

Genegenheid door inzicht

Op de Light of Being-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’ geeft Anandajay steeds een meditatie over de levenswaarde die hij wenst aan te reiken. Hij kan daarbij gebruik maken van zijn devotionele muziek of de verschillende werkvormen die hij heeft ontwikkeld. Al zijn werkvormen sluiten perfect aan op de organische en liefdevolle wijze, via welke hij je persoonlijk begeleidt om vrijer met de verblijdende diepten van je innerlijke zelf verbonden te raken. Na een periode van stilte nodigt hij je uit om samen met hem dieper op je vragen of ervaringen in te gaan. Samen met hem doorvoel je dan welke levenskwaliteiten er daardoor in jou aangesproken werden en vrijkwamen. Dit samen doorvoelen heeft steeds iets teders vanwege de subtiliteit van Anandajays zuiverheid. De verbinding met je innerlijk, die je dan door alle opgedane inzichten ervaart, ondersteunt je om weer verder open te gaan voor de spirituele waarden van de zich in jou verder ontvouwende relatie met je ziel en de essentie van het leven.

Decoratie

Voedingsbodem voor ware verandering en geluk

Anandajay koppelt aan de kracht van alle inzichten die hij met mensen deelt het begrip genegenheid, om aan te geven dat als inzicht enkel intellectueel blijft het geen spiritueel inzicht is. Je wordt niet gelukkig van inzicht, maar van de gevoelsvrijheid die daardoor ontstaat, van de genegenheid of liefde die je daardoor weer voor het leven, de ander of jezelf voelt. Spirituele ontwikkeling is een ontwikkeling die de essentie van je menszijn en het leven weer ervaarbaar maakt als de bron van geluk en diepe waarde.

Deze waarde is ook voor je menselijke ontwikkeling belangrijk, want je ontplooit je ook in je menselijke waarden veel gemakkelijker als je je geliefd voelt. Sommige mensen zien al jaren in wat ze zouden willen veranderen, maar voelen zich innerlijk niet genoeg geliefd en dus niet vrij genoeg om in die andere levensgebieden binnen te gaan. Inzicht is nodig om te ontwaken uit vernauwingen en overtuigingen, maar wakker worden is nog niet het opstaan en gaan leven. Om ook op te staan en het leven verlangend aan te gaan, is een innerlijk gevoel van waarde en liefde nodig. Als inzicht je naar die bron van genegenheid en liefde brengt, is ze spiritueel en brengt ze ware veranderingen, brengt ze veranderingen die de levenskwaliteit en diepgang vergroten en mensen blijvend gelukkiger maakt.

Decoratie

Het licht van het er zijn

Met de combinatie van de begrippen ‘Genegenheid’ en ‘Inzicht’ wenst Anandajay aan te geven dat inzicht voorafgaat aan de beleving van genegenheid. Genegenheid ontstaat namelijk dan, als er door alle inzichten die je opdoet, zoveel beperkingen zijn weggevallen, dat je het leven dan in haar ware volheid ziet en ervaart en je voor die grootsheid en schoonheid enkel nog diepe liefde voelt. Het begrip ‘in-zicht’ geeft aan dat je ‘in’ dat bent wat je ‘ziet’. Dat je het niet meer beschouwt vanaf een afstand of vanuit je intellect, maar dat je aanwezig bent, aan het zijn bent, in de waarheid van dat wat voorheen enkel nog maar gezien werd. Het ‘daar in zijn’ betekent ook dat je ervaart en voelt wat de waarde is die daar leeft en bestaat.

Het is in het ervaren van die waarde, dat er vanzelf genegenheid ontstaat voor het bestaan van het leven, de schepping en jezelf als het van zichzelf bewust zijnde leven. De genegenheid en liefde daarvoor is zo vervullend, omdat ze ook het meest wezenlijke gevoel is dat jij in jezelf ervaart en dat door genegenheid te voelen vanzelf uit jouw aanwezigheid stroomt. Je herkent dan in jezelf dezelfde diepte, schoonheid en spirituele waarde als in de schepping die je overal omgeeft. Inzicht, Genegenheid (liefde) en Heelheid (geborgenheid) blijken dan de diepere spirituele waarden te zijn, die je Ervaart (spiritual awareness) als je dat wat je wezenlijk bent de vrijheid geeft om er te zijn (Light of Being).

Decoratie

‘Light of Being’–dagen

Anandajay begeleidt deze tien maandelijkse bijeenkomsten al meer dan 15 jaar. Je kunt er ongeacht je achtergrond en ervaring per studiejaar aan deelnemen, want dat wat wezenlijk is, stelt geen voorwaarden en iedereen komt vanuit zijn eigen waardevolle ontwikkeling tot deze deelname. Gedurende je gehele spirituele en dus ook menselijke ontwikkelingsproces kunnen deze bijeenkomsten, die de basis van het werk van ‘The Light of Being’ vormen, juist vanwege hun maandelijkse karakter, je steeds weer in een andere laag ondersteunen bij het leren leven vanuit je innerlijke kompas. De nieuwe reeks is net weer in september begonnen en er start weer een nieuwe reeks in 2018.