The Light of Being:
School of Spiritual Awareness

o.l.v. Anandajay

Anandajay

‘The Light of Being’ is de organisatie van waaruit Anandajay als spiritueel leraar zijn levensboodschap uitdraagt. Samen met enkele vrienden wenst hij mensen te ondersteunen bij het open gaan voor de innerlijke waarden van wat ze in wezen zijn en de vervulling die hun leven daardoor krijgt. In zijn bijeenkomsten staat het diepgaand ontmoeten van mensen centraal, en het vrijer worden van je gewoonten en conditioneringen, zodat er meer ruimte ontstaat voor de beleving en weldaad van je aanwezigheid en de daarbij tot bloei komende liefde. Je ontwaakt zo voor de spirituele dimensie van je bestaan, waardoor het ervaren van verbondenheid met alle leven en het open gaan voor de bron van liefde, samen kunnen gaan komen in de kracht en vorm van je levenswijze.

Dat ‘The Light of Being’ de subtitel ‘School of Spiritual Awareness’ draagt, geeft aan dat ze met haar werkzaamheden je menselijke en spirituele ontwikkeling vooral via bewustwording wenst te begeleiden. Daarbij gaat het dan niet om doelgericht streven naar resultaten, maar om te leren leven vanuit verbinding met de spirituele waarden die al in je aanwezig zijn en die je de ruimte bieden om gelukkig te zijn. ‘The Light of Being’ biedt daarvoor verschillende mogelijkheden, ingangen en trajecten aan, zoals de Light of Being-dagen (een jaartraject van tien maandelijkse bijeenkomsten), een Yoga en Tantra opleiding, en twaalf Light of Being-Teachings op het gebied van yoga, meditatie, healing, massage, mantra-zingen, dans, tekenen etc.

Activiteiten

- klik hier voor de agenda -

Decoratie

ShantiYoga met Anandajay

Anandajayah ShantiYoga is de vanuit vijftig jaar ervaring gerijpte vorm van yoga van Anandajay, waarin beweging, meditatie, mantra’s, energetisch bewustzijn en de inspirerende wijsheid van geweldloosheid harmonisch samenkomen. Je kunt met deze integrale yoga en Anandajays spirituele boodschap van vrede kennismaken op acht zaterdag- of zondagochtenden van 10.30 tot 12.00 uur in de Vuurvlieg in Nijmegen. Voor meer informatie, klik hier.

Light of Being-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’

Een jaartraject van tien maandelijkse bijeenkomsten waarin Anandajay de diepere waarden en dragende grond van het leven en menszijn met je verkent en verdiept via meditatie, andere vormen van bewustwording en vraaggesprekken.

Light of Being-retraite ‘Genegenheid door Inzicht’

Dit alternatief in de vorm van een weekretraite kan zinvol zijn als de tien losse dagen onhandig voor je zijn, of als je het werk van Anandajay intensief wilt leren kennen of een extra verdiepingsweek wenst.

‘Light of Being’-Teachings-Retraite (pdf)

De Teachings-Retraite die plaatsvindt in augustus is een twaalfdaagse zomerretraite met Anandajay voor iedereen die de GdI-dagen of GdI-retraite volgt. In deze verdiepende retraite komen alle 12 Light of Being werkvormen (op het gebied van massage, yoga, healing, levensbegeleiding, adembeleving, gebed, dans, mantra, relatie, meditatie en inzichtelijk en energetisch voelen) aan bod als ingang naar jezelf. Het mooie is dat je geen ervaring met de werkvormen hoeft te hebben om deel te kunnen nemen. Anandajay zal je via welke ingang dan ook altijd begeleiden naar de diepgang van jezelf, waar je ook maar bent in je proces. Voor meer informatie, bekijk de brochure (pdf)

‘Light of Being’-Meditatiesupervisie weekend

Anandajay geeft tijdens het Meditatiesupervisie weekend feedback op alle vragen van iedereen die op de ‘Light of Being’ manier wenst te mediteren. Voor meer informatie, bekijk de brochure (pdf)

Light of Being Meditatie-Retraite (pdf)

In het voorjaar 2020 is er een vierdaagse Meditatie-Retraite voor diegenen die een uitgebreidere supervisie van hun Light of Being-Meditatie wensen. Gedurende deze retraite is er aandacht voor waar iedereen staat in zijn meditatieproces en worden alle vier de fases van de mediatie doorgenomen. De retraite begint op zondag 26 april en eindigt vrijdag 1 mei. Voor meer informatie, bekijk de brochure (pdf)

Light Living Retraite

Tijdens de kerstperiode biedt Anandajay een Light Living Retraite aan voor alle cursisten van de Light of Being die het verlangen voelen om, rondom deze dagen van licht, bezinning en vernieuwing, samen te zijn, tijd voor stilte te hebben en van de inspiratie van Anandajay en The Light of Being te genieten. De volgende retraite is van 24 december 2019 t/m 2 januari 2020 en je kunt zelf bepalen op welke dagen je mee wenst te doen, met een minimum van vier volle dagen aansluitend op elkaar.

Angel-Pilgrim traject

Dit traject ondersteunt je bij het spiritueel georiënteerd leren leven. Je krijgt een wekelijks, op jouw ontwikkeling afgestemd programma om opener te worden voor de spirituele waarden van het leven en je Zelf.

Yoga Opleiding

De Yoga Opleiding (tot meditatief yogadocent & Light of Being-Yoga leraar) gaat diepgaand in op de twaalf elementaire yogahoudingen, die overeenkomen met de twaalf bewegingsmogelijkheden van het lichaam, en de belangrijkste spirituele levensvragen van de mens, zoals geluk, eigenwaarde, je bestemming en vervullende relaties.

Tantra Opleiding

De Tantra Opleiding (tot Energetisch Begeleider & ‘Light of Being’-Tantra leraar) gaat in op het omgaan met de meeste essentiële energieën die je als mens bij je hebt, zoals de aura energie, de seksuele, relationele en spirituele energie. De tantrische waarde van vredevol en in volle bloei samenkomen met het meest wezenlijke in jou wordt aangereikt via persoonlijke begeleiding en gesprekken, energetische en haptonomische invoeloefeningen en dat alles doorvlochten met intense persoonlijke en bespiegelende interacties en spirituele zelf-ontmoetingen.

Decoratie

‘Light of Being’-Teachings

Twaalf teachings voor het ervaren van je ziel

‘The Light of Being’, het laten schijnen van het Zijn, is dat, waar elk mens, bewust of onbewust, naar verlangt en naartoe evolueert. Wie in het Licht van het Zijn leeft, ervaart de staat van Anandajaya, waarin je alles van en in jezelf als liefdevolle zegeningen van bezieling herkent. Vanuit deze staat heeft Anandajay twaalf ‘Light of Being’-Teachings ontwikkeld die een ingang aanreiken tot een opener contact met het Levenslicht.

Bloem-logo Meditation

Light of Being-Meditatie

Light of Being-Meditatie is een vorm van meditatie, die door het gebruik van een specifieke mantra wordt ondersteund en (die) georiënteerd is op je diepe verlangen naar contact met dat wat echt is.

Bloem-logo Yoga

Light of Being-Yoga

Light of Being-Yoga is een meditatieve vorm van yoga, die vanuit genegenheid voor je mens-zijn op reflectie en introspectie is georiënteerd.

Bloem-logo Chakra-healing

‘Light of Being’-ChakraHealing

‘Light of Being’-ChakraHealing is een relationele en op een diep respect voor de levensenergie georiënteerde vorm van healing, die je weer verbindt met de kracht van het Zijn.

Bloem-logo HeartSinging

‘Light of Being’-HeartSinging

‘Light of Being’-HeartSinging is het vanuit je hart en innerlijke bewogenheid zingen van mantra's, die georiënteerd zijn op in je zelf ervaarbare waarden van liefde en aanwezigheid.

Bloem-logo LightMessenger

‘Light of Being’-LightMessenger

‘Light of Being’-LightMessenger is een vorm van relationele communicatie die, vanuit diep respect voor de spirituele oorsprong het leven, georiënteerd is op het overbrengen van boodschappen van essentie en innerlijke vrede.

Bloem-logo PeaceBreathing

‘Light of Being’-PeaceBreathing

‘Light of Being’-PeaceBreathing is een op vrede georiënteerde vorm van ademen, die zich vanuit openheid voor het leven in je en om je heen, op een organische wijze ontvouwt.

Bloem-logo Flowering

‘Light of Being’-LoveSharing

‘Light of Being’-LoveSharing is een vorm van ondersteuning aan je zelf, je relatie of aan groepen, georiënteerd op het delen van de liefde die het gevolg is van het vrij tot bloei laten komen van je innerlijk.

Bloem-logo KoshaMassage

‘Light of Being’-KoshaMassage

‘Light of Being’-KoshaMassage is een zachte vorm van massage, die zich vanuit het verlangen naar harmonie met je wezen, oriënteert op de energetische lagen (kosha's) rondom je ziel en daar helend op inwerkt.

Bloem-logo SacredDance

‘Light of Being’-SacredDance

‘Light of Being’-SacredDance is een gewijde vorm van dans, die vanuit onderlinge verbondenheid, op verinnerlijking en emotionele vrijheid is georiënteerd.

Bloem-logo SoulPainting

‘Light of Being’-SoulPainting

‘Light of Being’-SoulPainting is een op je aura-uitstraling georiënteerde vorm van Zelf-ervaring, die je op bestaande tekeningen van spirituele beleving inkleurt en meditatief toelaat tot in je Ziel.

Bloem-logo MantraPrayers

‘Light of Being’-MantraPrayers

‘Light of Being’-MantraPrayers is een vorm van mantra-gebed (puja) waarin je, uit eerbied voor je innerlijke waarden en ondersteunt door gebaren, je dankbaarheid voor je geboorte en het leven tot uitdrukking brengt.

Bloem-logo AngelGuidance

‘Light of Being’-AngelGuidance

‘Light of Being’-AngelGuidance is een op je spirituele ontwikkeling georiënteerde vorm van individuele begeleiding, die beantwoord aan je wens om meer met je bezieling in overeenstemming te zijn.