The Light of Being:
School of Spiritual Awareness

o.l.v. Anandajay

Uitzicht op het Boeddhahuis in Igelmondermuhle (Belgische Eifel)

‘The Light of Being’ is de organisatie van waaruit Anandajay als spiritueel leraar zijn levensboodschap uitdraagt. Samen met enkele vrienden wenst hij mensen te ondersteunen bij het open gaan voor de innerlijke waarden van wat ze in wezen zijn en de vervulling die hun leven daardoor krijgt. In zijn bijeenkomsten staat het diepgaand ontmoeten van mensen centraal, en het vrijer worden van je gewoonten en conditioneringen, zodat er meer ruimte ontstaat voor de beleving en weldaad van je aanwezigheid en de daarbij tot bloei komende liefde. Je ontwaakt zo voor de spirituele dimensie van je bestaan, waardoor het ervaren van verbondenheid met alle leven en het open gaan voor de bron van liefde, samen kunnen gaan komen in de kracht en vorm van je levenswijze.

Dat ‘The Light of Being’ de subtitel ‘School of Spiritual Awareness’ draagt, geeft aan dat ze met haar werkzaamheden je menselijke en spirituele ontwikkeling vooral via bewustwording wenst te begeleiden. Daarbij gaat het dan niet om doelgericht streven naar resultaten, maar om te leren leven vanuit verbinding met de spirituele waarden die al in je aanwezig zijn en die je de ruimte bieden om gelukkig te zijn. ‘The Light of Being’ biedt daarvoor verschillende mogelijkheden, ingangen en trajecten aan, zoals de Light of Being-dagen (een jaartraject van tien maandelijkse bijeenkomsten), een Yoga en Tantra opleiding, en twaalf Light of Being-Teachings op het gebied van yoga, meditatie, healing, massage, mantra-zingen, dans, tekenen etc.

Activiteiten

- klik hier voor de agenda -

Decoratie

Kennismaken

ShantiYoga met Anandajay

Anandajayah ShantiYoga is de vanuit vijftig jaar ervaring gerijpte vorm van yoga van Anandajay, waarin beweging, meditatie, mantra’s, energetisch bewustzijn en de inspirerende wijsheid van geweldloosheid harmonisch samenkomen. Je kunt met deze integrale yoga en Anandajays spirituele boodschap van vrede kennismaken op acht vrijdagavonden van 19.30 tot 21.00 uur in de Vuurvlieg in Nijmegen. Voor meer informatie, klik hier.

‘Light of Being’-praktijken in Nederland & België

Overzicht van docenten in ‘Light of Being’-werkvormen (Nederland en België). Zij geven o.a. cursussen en individuele begeleiding op het gebied van yoga, healing, massage, meditatie, levensbegeleiding, adembeleving (pranayama), gebed (puja), dans en energetisch tekenen.

Decoratie

Basisprogramma

Light of Being-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’

Een jaartraject van tien maandelijkse bijeenkomsten waarin Anandajay de diepere waarden en dragende grond van het leven en menszijn met je verkent en verdiept via meditatie, andere vormen van bewustwording en vraaggesprekken.

Light of Being-retraite ‘Genegenheid door Inzicht’

Dit alternatief in de vorm van een weekretraite kan zinvol zijn als de tien losse dagen onhandig voor je zijn, of als je het werk van Anandajay intensief wilt leren kennen of een extra verdiepingsweek wenst.

‘Light of Being’-Teachings-Retraite (pdf)

De Teachings-Retraite die plaatsvindt in augustus is een twaalfdaagse zomerretraite met Anandajay voor iedereen die de GdI-dagen of GdI-retraite volgt. In deze verdiepende retraite komen alle 12 Light of Being werkvormen (op het gebied van massage, yoga, healing, levensbegeleiding, adembeleving, gebed, dans, mantra, relatie, meditatie en inzichtelijk en energetisch voelen) aan bod als ingang naar jezelf. Het mooie is dat je geen ervaring met de werkvormen hoeft te hebben om deel te kunnen nemen. Anandajay zal je via welke ingang dan ook altijd begeleiden naar de diepgang van jezelf, waar je ook maar bent in je proces. Voor meer informatie, bekijk de brochure (pdf)

Supervisie-bijeenkomsten ‘Light of Being’-Meditation

Anandajay geeft twee keer per jaar een avond feedback op alle vragen van mensen die in hun leven de ‘Light of Being’–Meditation een plaats hebben en wensen te geven. Voor meer informatie, bekijk de brochure (pdf)

Light of Being Meditatie-Retraite (pdf)

In het voorjaar 2019 is er een vierdaagse Meditatie-Retraite voor diegenen die een uitgebreidere supervisie van hun Light of Being-Meditatie wensen. Gedurende deze retraite is er aandacht voor waar iedereen staat in zijn meditatieproces en worden alle vier de fases van de mediatie doorgenomen. De retraite begint op zondag 28 april en eindigt vrijdag 3 mei. Voor meer informatie, bekijk de brochure (pdf)

Light Living Retraite

Tijdens de kerstperiode biedt Anandajay een Light Living Retraite aan voor alle cursisten van de Light of Being die het verlangen voelen om, rondom deze dagen van licht, bezinning en vernieuwing, samen te zijn, tijd voor stilte te hebben en van de inspiratie van Anandajay en The Light of Being te genieten. De volgende retraite is van 24 december 2019 t/m 2 januari 2020 en je kunt zelf bepalen op welke dagen je mee wenst te doen, met een minimum van vier volle dagen aansluitend op elkaar.

Angel-Pilgrim traject

Dit traject ondersteunt je bij het spiritueel georiënteerd leren leven. Je krijgt een wekelijks, op jouw ontwikkeling afgestemd programma om opener te worden voor de spirituele waarden van het leven en je Zelf.

Decoratie

Opleidingen

Yoga Opleiding

De Yoga Opleiding (tot meditatief yogadocent & Light of Being-Yoga leraar) gaat diepgaand in op de twaalf elementaire yogahoudingen, die overeenkomen met de twaalf bewegingsmogelijkheden van het lichaam, en de belangrijkste spirituele levensvragen van de mens, zoals geluk, eigenwaarde, je bestemming en vervullende relaties.

Tantra Opleiding

De Tantra Opleiding (tot Energetisch Begeleider & ‘Light of Being’-Tantra leraar) gaat in op het omgaan met de meeste essentiële energieën die je als mens bij je hebt, zoals de aura energie, de seksuele, relationele en spirituele energie. De tantrische waarde van vredevol en in volle bloei samenkomen met het meest wezenlijke in jou wordt aangereikt via persoonlijke begeleiding en gesprekken, energetische en haptonomische invoeloefeningen en dat alles doorvlochten met intense persoonlijke en bespiegelende interacties en spirituele zelf-ontmoetingen.

Decoratie

‘Light of Being’-Teachings

Twaalf teachings voor het ervaren van je ziel

‘The Light of Being’, het laten schijnen van het Zijn, is dat, waar elk mens, bewust of onbewust, naar verlangt en naartoe evolueert. Wie in het Licht van het Zijn leeft, ervaart de staat van Anandajaya, waarin je alles van en in jezelf als liefdevolle zegeningen van bezieling herkent. Vanuit deze staat heeft Anandajay twaalf ‘Light of Being’-Teachings ontwikkeld die een ingang aanreiken tot een opener contact met het Levenslicht.

Bloem-logo Meditation

Light of Being-Meditatie

Light of Being-Meditatie is een vorm van meditatie, die door het gebruik van een specifieke mantra wordt ondersteund en (die) georiënteerd is op je diepe verlangen naar contact met dat wat echt is.

Bloem-logo Yoga

Light of Being-Yoga

Light of Being-Yoga is een meditatieve vorm van yoga, die vanuit genegenheid voor je mens-zijn op reflectie en introspectie is georiënteerd.

Bloem-logo Chakra-healing

‘Light of Being’-ChakraHealing

‘Light of Being’-ChakraHealing is een relationele en op een diep respect voor de levensenergie georiënteerde vorm van healing, die je weer verbindt met de kracht van het Zijn.

Bloem-logo HeartSinging

‘Light of Being’-HeartSinging

‘Light of Being’-HeartSinging is het vanuit je hart en innerlijke bewogenheid zingen van mantra's, die georiënteerd zijn op in je zelf ervaarbare waarden van liefde en aanwezigheid.

Bloem-logo LightMessenger

‘Light of Being’-LightMessenger

‘Light of Being’-LightMessenger is een vorm van relationele communicatie die, vanuit diep respect voor de spirituele oorsprong het leven, georiënteerd is op het overbrengen van boodschappen van essentie en innerlijke vrede.

Bloem-logo PeaceBreathing

‘Light of Being’-PeaceBreathing

‘Light of Being’-PeaceBreathing is een op vrede georiënteerde vorm van ademen, die zich vanuit openheid voor het leven in je en om je heen, op een organische wijze ontvouwt.

Bloem-logo Flowering

‘Light of Being’-LoveSharing

‘Light of Being’-LoveSharing is een vorm van ondersteuning aan je zelf, je relatie of aan groepen, georiënteerd op het delen van de liefde die het gevolg is van het vrij tot bloei laten komen van je innerlijk.

Bloem-logo KoshaMassage

‘Light of Being’-KoshaMassage

‘Light of Being’-KoshaMassage is een zachte vorm van massage, die zich vanuit het verlangen naar harmonie met je wezen, oriënteert op de energetische lagen (kosha's) rondom je ziel en daar helend op inwerkt.

Bloem-logo SacredDance

‘Light of Being’-SacredDance

‘Light of Being’-SacredDance is een gewijde vorm van dans, die vanuit onderlinge verbondenheid, op verinnerlijking en emotionele vrijheid is georiënteerd.

Bloem-logo SoulPainting

‘Light of Being’-SoulPainting

‘Light of Being’-SoulPainting is een op je aura-uitstraling georiënteerde vorm van Zelf-ervaring, die je op bestaande tekeningen van spirituele beleving inkleurt en meditatief toelaat tot in je Ziel.

Bloem-logo MantraPrayers

‘Light of Being’-MantraPrayers

‘Light of Being’-MantraPrayers is een vorm van mantra-gebed (puja) waarin je, uit eerbied voor je innerlijke waarden en ondersteunt door gebaren, je dankbaarheid voor je geboorte en het leven tot uitdrukking brengt.

Bloem-logo AngelGuidance

‘Light of Being’-AngelGuidance

‘Light of Being’-AngelGuidance is een op je spirituele ontwikkeling georiënteerde vorm van individuele begeleiding, die beantwoord aan je wens om meer met je bezieling in overeenstemming te zijn.

Anandajays spirituele boodschap

– De vier hoofdlijnen van zijn ‘vredeswerk’ –

Al zolang ik leef, voelt het als mijn diepste wens om mensen te laten ervaren dat een vredig leven met jezelf en anderen (en wat heeft de wereld dat nodig!) zeker mogelijk is. Vrede houdt eenvoudigweg verband met het respectvol omgaan met je echtheid en het steeds vanuit je vertrouwen daarin overeenkomstig daarmee handelen. Dan zijn er in ieder geval in jou geen wrijvingen en discrepanties meer en dat geeft rust aan je leven, waarin verschillen altijd zullen voorkomen als bewijs van de, aan haar eigen, constante stroom van creatie.

Mijn boodschap van vrede houdt zich dan ook bezig met het weer, onder al het maatschappelijk wenselijk gedrag, ervaren van je diepste authenticiteit, die met zowel je spirituele bezieling als menselijke identiteit en seksualiteit te maken heeft. Alle werkvormen en de manier waarop ik die heb vormgegeven, dienen enkel als ingangen tot die essentiële waarheden van je bestaan en werpen, als je ze speels ontdekt, een vreedzaam licht op jouw specifieke manier van zijn en het leven als de speelplaats tot bewustwording daarvan. Vrede geeft innerlijke rust, contact met het beginsel van leven en een liefdevolle verbondenheid met alles wat leeft. Innerlijke rust, essentie beleving en liefde zijn de ingrediënten van geluk en dat leidt op een organische manier tot een levendige, en voor de realisatie van de mens zijn diepste waarde, noodzakelijke naastenliefde.

Mandala ‘Anandajays algehele werk’

Decoratie

1. ‘Light of Being’–Jnana (inzicht): inzicht als bevrijdingswijze
De eerste hoofdlijn en basis van mijn werk is gebaseerd op de kracht van inzicht en liefde als dat wat mensen wakker maakt en uit de belemmerende visies en overtuigingen haalt... lees verder

2. ‘Light of Being’–Meditatie: meditatie als spirituele herijkingswijze
Als tweede staat in mijn werk het aanbieden van een heelheid gevende meditatie centraal, zodat mensen weer voelen waar het in het leven spiritueel gezien echt over gaat en ze zich steeds kunnen herijken in die essentie... lees verder

3. ‘Light of Being’–Yoga: yoga als levenswijze
Als derde geef ik in mijn werk graag aandacht aan de realiteit van het menszijn en dat begint met de fysieke verschijning en de menselijke incarnatie. Het aannemen van deze tastbare werkelijkheden draagt de naam yoga en helpt mensen om zich te openen voor de inhoud ervan... lees verder

4. ‘Light of Being’–Tantra: tantra als ontmoetingswijze
Als vierde geef ik graag aandacht aan liefde en de verdiepende beleving van het echt in relatie gaan van de mens met zijn omgeving en andere mensen. Samen komen, in wisselwerking met elkaar gaan en het zich diepgaand durven mengen met andere mensen is nog niet zo vanzelfsprekend en de energetische schoonheid die het in vrijheid beleven van relatie kan geven, wens ik graag onder de noemer tantra aan te reiken... lees verder

Vignet (logo)

Gebergte La Palma

Het vignet dat Anandajay gebruikt is voortgekomen uit een bloemvorm die hij als kind altijd tekende en die voor hem het contact met het wezenlijke tot uitdrukking brengt.

De streep staat voor het onderscheidingsvermogen, waardoor het verschil zichtbaar wordt tussen wat waar en onwaar is, tussen wat wezenlijk of persoonlijk is, tussen de aardse feitelijkheid en de veelvuldige waan van je ideeën.

Decoratie

Als het onderscheid tussen wat wezenlijk en wat onwezenlijk is, groeit, groeit ook het besef dat wezenlijkheid niet door het ego bereikt kan worden, maar alleen in openheid kan worden ontvangen. De schaal symboliseert dat ontvangende. Ontvangen betekent de bereidheid om te voelen en te ervaren.

Naarmate het vertrouwen in het ontvangen groeit, ervaar je steeds duidelijker dat het wezenlijke, als een levende zon, als een stromende bron, als een lichtende kern of als je liefdevolle hart steeds in je aanwezig is. De stip symboliseert deze wezenlijke kern.

Decoratie

De bloem staat symbool voor de mens. Als namelijk de bloembladeren, die symbool staan voor de verschillende chakra's en omgeven zijn door de energie van het hartchakra, zich ontvouwen, is het hart volledig open en straalt het je vanuit zijn wezen constant toe. Dit stralen noemt Anandajay ‘The Light of Being’