The Light of Being:
School of Spiritual Awareness

o.l.v. Anandajay

Uitzicht op het Boeddhahuis in Igelmondermuhle (Belgische Eifel)

‘The Light of Being’ is de organisatie van waaruit Anandajay als spiritueel leraar zijn levensboodschap uitdraagt. Samen met enkele vrienden wenst hij mensen te ondersteunen bij het open gaan voor de innerlijke waarden van wat ze in wezen zijn en de vervulling die hun leven daardoor krijgt. In zijn bijeenkomsten staat het diepgaand ontmoeten van mensen centraal, en het vrijer worden van je gewoonten en conditioneringen, zodat er meer ruimte ontstaat voor de beleving en weldaad van je aanwezigheid en de daarbij tot bloei komende liefde. Je ontwaakt zo voor de spirituele dimensie van je bestaan, waardoor het ervaren van verbondenheid met alle leven en het open gaan voor de bron van liefde, samen kunnen gaan komen in de kracht en vorm van je levenswijze.

Decoratie

Dat ‘The Light of Being’ de subtitel ‘School of Spiritual Awareness’ draagt, geeft aan dat ze met haar werkzaamheden je menselijke en spirituele ontwikkeling vooral via bewustwording wenst te begeleiden. Daarbij gaat het dan niet om doelgericht streven naar resultaten, maar om te leren leven vanuit verbinding met de spirituele waarden die al in je aanwezig zijn en die je de ruimte bieden om gelukkig te zijn. ‘The Light of Being’ biedt daarvoor verschillende mogelijkheden, ingangen en trajecten aan, gegeven door Anandajay en enkele begeleiders, die je qua duur en inhoud kunt afstemmen op jouw wensen.

Activiteiten

- voor de agenda klik hier -

Decoratie

Kennismaken

Satsang & Introductie-avond ‘Light of Being’-dagen met Anandajay

Anandajay geeft één keer per jaar een satsang en introductie-avond in Nijmegen, waarin hij ingaat op het licht van het zijn, het licht van het essentiële en wezenlijke in jou en wat mens-zijn in zijn volheid kan betekenen.

Stilte retraites in het Boeddhahuis

Wie verlangt naar stilte en bezinning op een prachtige locatie helemaal door de natuur omgeven is vanaf dit najaar van harte welkom in het Boeddhahuis in de Belgische Eifel. In oktober, december en april bieden we hier meerdaagse retraites aan voor ieder die een tijdje in stilte wenst te zijn, geïnspireerd en ondersteund door de energie van de Light of Being en Anandajay.

‘Light of Being’-praktijken in Nederland & België

Verschillende docenten geven een of meerdere ‘Light of Being’-werkvormen in Nederland en België. Zij geven o.a. cursussen en individuele begeleiding op het gebied van yoga, healing, massage, meditatie, levensbegeleiding, adembeleving (pranayama), gebed (puja), dans en energetisch tekenen.

Decoratie

Basisprogramma

Light of Being-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’

Een jaartraject van tien maandelijkse bijeenkomsten waarin Anandajay de diepere waarden en dragende grond van het leven en menszijn met je verkent en verdiept via meditatie, andere vormen van bewustwording en vraaggesprekken.

‘Light of Being’-Teachings

Anandajay heeft twaalf werkvormen ontwikkeld op het gebied van massage, yoga, healing, levensbegeleiding, adembeleving, gebed, dans, mantra, relatie, meditatie en inzichtelijk en energetisch voelen. Via de werkvormen maak je tastbaar en ervaarbaar contact met de diepere waarden en dragende grond die Anandajay het Licht van het Zijn noemt.

‘Light of Being’-Retraite

Anandajay geeft verder nog een retraite waarin individuele gesprekken, stilte, begeleide bezinningsmomenten, darshan en intuïtief advies voor je ontwikkeling aan de orde komen. Het is een week om helemaal tot jezelf te komen, jezelf weer als vriend aan te nemen of diepgaand met jezelf in relatie te gaan.

Angel-Pilgrim traject

Ondersteunt je bij het spiritueel georiënteerd leren leven. Je krijgt een wekelijks, op jouw ontwikkeling afgestemd programma om opener te worden voor de spirituele waarden van het leven en je Zelf.

Decoratie

Opleidingen

Yoga Opleiding

De Yoga Opleiding (tot meditatief yogadocent & Light of Being-Yoga leraar) gaat diepgaand in op de twaalf elementaire yogahoudingen, die overeenkomen met de twaalf bewegingsmogelijkheden van het lichaam, en de belangrijkste spirituele levensvragen van de mens, zoals geluk, eigenwaarde, je bestemming en vervullende relaties.

Tantra Opleiding

De Tantra Opleiding (tot Energetisch Begeleider & ‘Light of Being’-Tantra leraar) gaat in op het omgaan met de meeste essentiële energieën die je als mens bij je hebt, zoals de aura energie, de seksuele, relationele en spirituele energie. De tantrische waarde van vredevol en in volle bloei samenkomen met het meest wezenlijke in jou wordt aangereikt via persoonlijke begeleiding en gesprekken, energetische en haptonomische invoeloefeningen en dat alles doorvlochten met intense persoonlijke en bespiegelende interacties en spirituele zelf-ontmoetingen.

Decoratie

‘Light of Being’-Teachings

Twaalf teachings voor het ervaren van je ziel

Bloem-logo Meditation

Light of Being-Meditation

Light of Being-Meditation is een vorm van meditatie, die door het gebruik van een specifieke mantra wordt ondersteund en (die) georiënteerd is op je diepe verlangen naar contact met dat wat echt is.

Bloem-logo Yoga

Light of Being-Yoga

Light of Being-Yoga is een meditatieve vorm van yoga, die vanuit genegenheid voor je mens-zijn op reflectie en introspectie is georiënteerd.

Bloem-logo Chakra-healing

‘Light of Being’-ChakraHealing

‘Light of Being’-ChakraHealing is een relationele en op een diep respect voor de levensenergie georiënteerde vorm van healing, die je weer verbindt met de kracht van het Zijn.

Bloem-logo HeartSinging

‘Light of Being’-HeartSinging

‘Light of Being’-HeartSinging is het vanuit je hart en innerlijke bewogenheid zingen van mantra's, die georiënteerd zijn op in je zelf ervaarbare waarden van liefde en aanwezigheid.

Bloem-logo LightMessenger

‘Light of Being’-LightMessenger

‘Light of Being’-LightMessenger is een vorm van relationele communicatie die, vanuit diep respect voor de spirituele oorsprong het leven, georiënteerd is op het overbrengen van boodschappen van essentie en innerlijke vrede.

Bloem-logo PeaceBreathing

‘Light of Being’-PeaceBreathing

‘Light of Being’-PeaceBreathing is een op vrede georiënteerde vorm van ademen, die zich vanuit openheid voor het leven in je en om je heen, op een organische wijze ontvouwt.

Bloem-logo Flowering

‘Light of Being’-LoveSharing

‘Light of Being’-LoveSharing is een vorm van ondersteuning aan je zelf, je relatie of aan groepen, georiënteerd op het delen van de liefde die het gevolg is van het vrij tot bloei laten komen van je innerlijk.

Bloem-logo KoshaMassage

‘Light of Being’-KoshaMassage

‘Light of Being’-KoshaMassage is een zachte vorm van massage, die zich vanuit het verlangen naar harmonie met je wezen, oriënteert op de energetische lagen (kosha's) rondom je ziel en daar helend op inwerkt.

Bloem-logo SacredDance

‘Light of Being’-SacredDance

‘Light of Being’-SacredDance is een gewijde vorm van dans, die vanuit onderlinge verbondenheid, op verinnerlijking en emotionele vrijheid is georiënteerd.

Bloem-logo SoulPainting

‘Light of Being’-SoulPainting

‘Light of Being’-SoulPainting is een op je aura-uitstraling georiënteerde vorm van Zelf-ervaring, die je op bestaande tekeningen van spirituele beleving inkleurt en meditatief toelaat tot in je Ziel.

Bloem-logo MantraPrayers

‘Light of Being’-MantraPrayers

‘Light of Being’-MantraPrayers is een vorm van mantra-gebed (puja) waarin je, uit eerbied voor je innerlijke waarden en ondersteunt door gebaren, je dankbaarheid voor je geboorte en het leven tot uitdrukking brengt.

Bloem-logo AngelGuidance

‘Light of Being’-AngelGuidance

‘Light of Being’-AngelGuidance is een op je spirituele ontwikkeling georiënteerde vorm van individuele begeleiding, die beantwoord aan je wens om meer met je bezieling in overeenstemming te zijn.

Levensbeschouwing

Anandajay heeft een levensbeschouwing uiteengezet, die aan de basis ligt van alle werk van ‘The Light of Being’. Drie levensgebieden liggen er aan ten grondslag: wakker worden voor jezelf en het leven, een devotionele (toegewijde) leefwijze en het je openen voor het Zijn, voor je ‘er zijn’.

Anandajay: “Alle wezenlijke en positieve veranderingen van mensen en de samenleving die zij vormen, vinden eerder plaats, als mensen zich meer bewust worden van zichzelf, van hun waarde en van hoe ze zich gedragen (ontwaken); als mensen zich weer toestaan toegewijd te mogen zijn aan anderen en aan hun dagelijkse activiteiten (devotionele levenswijze); en als mensen meer tijd zouden nemen, om niet enkel naar buiten gericht te leven, maar zich ook zo diepgaand voor hun innerlijke beleving openen, tot ze daar een gevoel van innerlijke vrede en zachtaardigheid ervaren (bezinning, contemplatie, meditatie).”

Voor levensbeschouwelijke teksten van Anandajay, klik hier.

Vignet (logo)

Gebergte La Palma

Het vignet dat Anandajay gebruikt is voortgekomen uit een bloemvorm die hij als kind altijd tekende en die voor hem het contact met het wezenlijke tot uitdrukking brengt.

De streep staat voor het onderscheidingsvermogen, waardoor het verschil zichtbaar wordt tussen wat waar en onwaar is, tussen wat wezenlijk of persoonlijk is, tussen de aardse feitelijkheid en de veelvuldige waan van je ideeën.

Decoratie

Als het onderscheid tussen wat wezenlijk en wat onwezenlijk is, groeit, groeit ook het besef dat wezenlijkheid niet door het ego bereikt kan worden, maar alleen in openheid kan worden ontvangen. De schaal symboliseert dat ontvangende. Ontvangen betekent de bereidheid om te voelen en te ervaren.

Naarmate het vertrouwen in het ontvangen groeit, ervaar je steeds duidelijker dat het wezenlijke, als een levende zon, als een stromende bron, als een lichtende kern of als je liefdevolle hart steeds in je aanwezig is. De stip symboliseert deze wezenlijke kern.

Decoratie

De bloem staat symbool voor de mens. Als namelijk de bloembladeren, die symbool staan voor de verschillende chakra's en omgeven zijn door de energie van het hartchakra, zich ontvouwen, is het hart volledig open en straalt het je vanuit zijn wezen constant toe. Dit stralen noemt Anandajay ‘The Light of Being’