Light of Being-News

Nr. 53 − februari 2020

Light of Being-News

Nr. 53 – februari 2020

Brief van Anandajay

Dierbare vrienden,

Het is weer februari, het voorjaar komt eraan en de zon krijgt weer meer kracht om alles wat in de grond en de knoppen zit, wakker te maken en te verleiden. Te verleiden om naar buiten te komen en zich voor het licht en de warmte te openen. Spiritualiteit is het licht en de liefde van de geestelijke zon, die ook jou wenst te verleiden om je, vanuit je verlangen naar vrijheid en vrede, te openen voor de invloed en warmte van het inzichtelijke en liefdevolle essentie-licht.

De liefdesboodschap van de zon zorgt ervoor dat de natuur zich opent voor haar licht en daardoor haar ware aard, vrucht en essentie blootgeeft. De liefdesboodschap van het spirituele licht helpt jou ook om open te gaan en je essentie te leren kennen, te ontmoeten en er weer mee samen te zijn. Het spirituele licht van liefde en inzicht laat je tot bloei komen en in die openheid krijg je de mogelijkheid om weer bij je ziel en essentie te komen. In de openheid van de bloei kunnen we de innerlijke waarde en glorie van onze ziel terugvinden om er vervolgens mee samen te zijn en samen te leven. Het is dan ook waardevol om het geestelijke licht in je toe te laten, zodat je door je eigen bloei weer de nectar van de essentie kunt ervaren, proeven en kennen. Als je die kent, voelt en ermee in contact leeft, dan weet je dat zij, ondanks alle omstandigheden en veranderingen om je heen, die niets anders zijn dan de jaargetijden en weersomstandigheden in de natuur, je ware aard, natuur, wezen en waarde is.

The Light of Being heeft net als de zon een liefdesboodschap, het wenst namelijk de waarde en de zegen van vrede te brengen. Met die vrede bedoel ik echter niet een soort ‘staakt het vuren’, maar een innerlijk beleving van helende vrede. Om te voelen wat die kwaliteit van vrede is, is het belangrijk om je te realiseren dat het leven altijd uit disharmonie zal bestaan. Ontwikkeling, evolutie en verandering komen alleen maar voort uit disharmonie en hoe je er ook maar mee omgaat, ze zullen steeds weer een nieuwe disharmonie, een nieuwe imperfectie creëren. Toch verlang ik, verlang jij en verlangt de mensheid naar harmonie. Juist dat verlangen naar harmonie en de feitelijkheid van dualiteit en tegengestelden die altijd op een bepaalde manier in disharmonie zijn, zet het leven in beweging. Disharmonie zet het bestaan aan om in beweging te komen en dingen te veranderen.

Als je de vrede waar je naar op zoek bent, denkt te vinden in een vorm van harmonie van tegengesteldheden, van een harmonie binnen de dualiteit, realiseer je dan dat je daarmee eigenlijk even de drijfveer van ontwikkeling wenst stop te zetten. Als er geen disharmonie meer mag bestaan, dan is het leven niet meer ervaarbaar en komt het leven op dat gebied tot stilstand. De vrede waar je waarlijk naar verlangt, zou je echter niet tot iets moeten maken wat levenloos is, want dan verrijkt die jou en de mensheid niet.

De vrede waar je naar verlangt en die helend is, is juist een kwaliteit waarin alles geliefd wordt. De vrede die werkelijk een verrijking voor het leven is, draagt en ondersteunt juist alle ontwikkelingen en veranderingen, vanuit een liefdevolle en niets uitsluitende waarde. Deze vrede, die pas ervaarbaar is als we ons door het licht van inzicht laten verleiden om open te gaan voor de warme liefde van inzicht en wijsheid, voegt een verfijnde waarde aan je leven toe, waardoor je veranderingsprocessen niet meer tegen wenst te houden of uit de weg gaat of als storend en lastig ervaart, maar ze vrijgeeft om aan het proces van verfijning van het leven bij te dragen.

Dit vrijgeven kan pas ontstaan als je de diepgang van je essentie kent. Ware vrede is niet een vorm van tevredenheid met momenten van relatieve harmonie, maar is ervaarbaar in het contact met de nectar van je wezen. Nectar die ervaarbaar is als je je, vanuit een sterk verlangende bereidheid, hebt geopend voor de liefde, het inzicht en de kracht van het spirituele licht. Licht dat er altijd, net als de zon, is en dat alleen maar wacht op het moment dat jij het wenst te ontvangen. Dat kan in een meditatie of tijdens een boswandeling gebeuren of op momenten, waarop je de woorden van een liefdevol bij je betrokken persoon dieper dan gewoonlijk binnenlaat.

Ware vrede komt niet voort uit de stilgelegde spanning tussen twee tegengestelden, maar uit de ziel waar de zachte zoetheid ervaarbaar is van dat alles tegelijkertijd aanwezig mag zijn, samen is en waar is. De nectar, de essentie van het leven, bestaat altijd uit die ware vrede, ook al beweegt het uiterlijke leven door alle disharmonie altijd verder via veranderingen en onrust.

Vrede wil niet zeggen dat je nergens meer last van hebt, onverstoorbaar bent of in een oneindig voortdurende harmonie bent, want dat zijn eigenlijk allemaal vormen van verloren sensitiviteit en levenloosheid. Vrede betekent dat je verlangen naar liefde je heeft laten opengaan voor het waardevolle Licht van het Zijn en dat je, door daarvoor open te gaan, je diepste waarheid, echtheid, puurheid en essentie hebt gevonden, ontmoet, ervaren en geproefd. De nectar van een voluit bloeiende ziel geeft zijn smaak prijs als de smaak van de volheid van alles tegelijkertijd. Daarin gaat het niet om de spanning van de tegengestelden, maar is je beleving ruimer dan die van dualiteit. In die beleving is alles tegelijkertijd en gelijkwaardig aanwezig in een liefdevolle volheid die daarom waarlijk vrede heet. Moge je je door het spirituele licht laten verleiden, zoals de natuur je dat de komende tijd prachtig voordoet...

In love,

Anandajay

Light of Being−Programma met Anandajay

lotussen in water

Zondag 30 augustus 2020 in Nijmegen

van 19.30−21.30 uur in Centrum ‘De Vuurvlieg’

Eén keer per jaar geeft Anandajay een kennismakingsavond met meditatie, live muziek en gesprekken, waarin je direct kunt proeven wat het ‘Light of Being’-Programma of Meditatie-Programma voor jou kunnen betekenen. Het is een bijzondere bijeenkomst waarin Anandajay je de spirituele diepgang laat proeven van onderwerpen zoals licht, zijn, relatie en vrijheid, en je bent welkom met al je vragen over dat wat je bezighoudt in jouw (spirituele) ontwikkeling of in de ontwikkeling van de wereld op dit moment. Je leert Anandajay kennen in zijn geheel eigen benadering van menszijn en spiritualiteit, en je wordt uitgenodigd te delen in het open en lichtende bewustzijn dat hij ervaart. Na de bijeenkomst kun je over de Light of Being-bijeenkomsten verdere praktische informatie krijgen.

De introductieavond voor het volgende cursusjaar is op zondagavond 30 augustus aanstaande. Als je Anandajay live wilt ontmoeten, zorg dan dat je erbij bent en geef je op, nu er nog plaats is! Meer informatie en aanmelden kan via onderstaande links.

en om je aan te melden, klik hier.

Mandala

Tegelijk met deze Voorjaarsnieuwsbrief ziet ook de nieuwe vormgeving van de website van de Light of Being het levenslicht, voor ons een verblijdend moment na een intense periode van schrijven en ontwerpen.

Mandala
Mandala

De nieuw vormgegeven website is een vreugdevolle uiting van inspiratie en toewijding aan de vredeboodschap van Anandajay. Er is in de samenleving zoveel behoefte aan verbindende en vredebrengende energieën en wat zou de bijdrage van Anandajay daarin nog veel meer kunnen betekenen, dan nu al het geval is.

Mandala
Mandala

Het is onze wens dat zijn boodschap samen met zijn unieke wijze van begeleiden toegankelijker zou mogen worden voor veel meer mensen. En we hopen dat de website, die nu laagdrempeliger is en meer nabij, daarin een schakel kan zijn.

Mandala
lotussen in water
Mandala

Ook hebben we regelmatig te horen gekregen dat het in de veelheid van de teksten en in de diepgang ervan, niet makkelijk was je weg op onze site te vinden en de juiste informatie boven tafel te krijgen. Met deze nieuwe versie hebben we ook op die vraag een antwoord proberen te geven.

Mandala
Mandala

We hopen dat je plezier beleeft aan het overzicht dat is aangebracht in het overvloedige aanbod en ook met plezier je weg vindt door de druppeltjes diepgang en de sfeer die het geheel omhullen.

Mandala
Mandala

Om een kijkje te nemen op de hoofdpagina, klik hier.

Mandala

ShantiYoga

ShantiYoga is een vorm van eenvoudige Light of Being-Yoga waarin Anandajay je via yogahoudingen, meditatie, adembegeleiding, tanpuraklanken, zang, en de inspirerende wijsheid van geweldloosheid, terugbrengt naar de eenvoud van jezelf en de innerlijke vrede die daarin ervaarbaar is

Anandajay geeft zijn spirituele boodschap van vrede al meer dan veertig jaar vorm via zijn bijeenkomsten, boeken en muziek. In de tekst ‘Vrede’ uit het boek ‘Leven in Openheid’ gaat hij er dieper op in wat vrede voor levenssfeer is en welke waarde het aan je bestaan en de wereld kan toevoegen. Hieronder kun je deze tekst lezen, samen met de belevingen van een aantal deelnemers aan de ShantiYoga, die een impressie hebben geschreven van de afgelopen bijeenkomsten.

ShantiYoga
cursusjaar 2020-2021

Anandajay geeft deze reeks van acht maandelijkse bijeenkomsten sinds september 2019 en aangezien zijn vredesyoga in deze nieuwe vorm zo positief ontvangen is, biedt hij deze bijeenkomsten ook het volgende cursusjaar aan (vanaf september 2020), maandelijks op een zaterdag- en zondagochtend, net zoals nu, en komt er een extra mogelijkheid op de vrijdagavond, mits er voldoende aanmeldingen zijn. De bijeenkomsten zijn op:

4, 5 en 6 september
25, 26 en 27 september
18, 19 en 20 december
8, 9 en 10 januari

29, 30 en 31 januari
30 april, 1 en 2 mei
14, 15 en 16 mei
4, 5 en 6 juni

Vrede

− door Anandajay −

Vrede is een levenssfeer die sterk in mij leeft en die me tot de ‘Light of Being’, als een spirituele boodschap van vrede aan de wereld, heeft aangezet. Alles wat ‘The Light of Being’ aandraagt, is enkel en alleen het gevolg van de in de ziel van elk mens aanwezige vrede en haar uitstralende missie om voor iedereen en alles de inspiratiebron voor liefde te zijn.

Alle misverstand in de wereld is een vorm van onvrede, een vorm van niet in vrede zijn met dat wat is, op innerlijk of uiterlijk gebied. Als je in onvrede bent is er een weerstand in je aan het werk, die de schepping of het leven ervan weerhoudt om ongeremd haar diepere waarden aan je te tonen.

Zonder deze diepere waarden van het leven en haar gebeurtenissen te kennen, ervaar je ook haar liefde en goedheid niet en mis je de essentiële waarde van het leven en van jezelf, want jij bent het leven. En omdat jij, net als al het leven, verlangt naar geluk, bloei of een andere vorm van waardevol bestaan, ontkom je er niet aan om het leven diepgaand te verkennen en dat kan alleen door je weerstanden los te laten en zo de mogelijkheid tot vrede te betreden.

Vrede is dan ook het begin van communicatie met het leven en de feitelijkheid die zich daarin voordoet. Pas als je bereid bent je weerstand ten opzichte van iets te laten vallen, komt er ruimte voor communicatie, zodat je het werkelijke kunt gaan ervaren en leren kennen en ontdekken wat waarde voor jou heeft.

Deze openheid is je bereidheid tot communicatie, want het woord commune betekent gezamenlijk, saamhorig en saamhorigheid kan alleen in vrede bestaan. Zonder vrede is dat wat we communicatie noemen slechts een vorm van gesprek, waarin we een ander proberen te overtuigen of iets willen weerleggen, omdat je zo op je eigen ideeën bent gesteld of je daar uit veiligheid zo aan vast bent gaan houden. Veiligheid is echter geen vorm van zekerheid als gevolg van dat je je afsluit in het geloof van je ideeën, maar veiligheid is een natuurlijk gevolg van saamhorigheid en vrede.

Vrede gaat over een levenskwaliteit, die ontstaan is vanuit een openheid, die ruimte geeft aan saamhorigheid, vertrouwen en respect. Vrede is die bijzondere, ontmoetende en altijd de hand uitstrekkende communicatie en relatie tussen mensen onderling, tussen aspecten in jezelf, tussen leraar en leerling, tussen gever en ontvanger, tussen dienaar en gediende, tussen jou en de wereld.

Vrede is altijd daar, waar genegenheid de basis van ontmoeting is, waar weerstand volledige afwezig is en waar liefdesenergie mag stromen, ook al zijn vrede en liefde niet voor iedereen vanzelfsprekend met elkaar verbonden.

Vrede lijkt misschien een afstandelijke vorm van liefde, maar als je er werkelijk in bent, herken je in vrede de liefdevolste vorm van intermenselijk samenzijn.

Vrede is ook verbonden met overgave. Overgave niet als een vorm van je ergens aan te onderwerpen, maar als je verlangen en van daaruit je bereidheid om met dat wat is samen te komen, om tegenstellingen en ontoegankelijkheden te laten vervallen.

Het woord vrede is etymologisch ook verbonden met de woorden vrijen en vrijheid, hetgeen betekent dat het over ongedwongenheid gaat. Vrede is niet bedoeld om via afspraken conflictloos te functioneren, maar om de ander of het andere vanuit liefde en dus zonder weerstand of machtsbehoefte te ontmoeten.

Vrede is ook het open staan voor jezelf en voor alles wat in jou leeft, zodat er geen weerstanden en schotten worden geplaatst tussen de verschillende aspecten van jou, want dat zou de heelheidsbeleving van jezelf in de weg staan of verbreken.

Doordat in vrede alles met elkaar samen mag bestaan, verbindt het ook alles met elkaar. In die verbondenheid openbaart zich een heel andere dimensie van jou als mens, want dan voel je door die vrede, door die vrijheid, door dat samenzijn met die waarheid, de diepere zijnswaarde van het leven, van jezelf; van jij die het leven bent.

De openheid waarin dat ervaarbaar is, is de levensruimte van meditatie. Meditatie vindt op al die momenten plaats, waar je door openheid en vrede in contact komt, samen bent, met de verstillende en waarde gevende heelheid van alles.

Dat kan door rustig meditatief zitten gebeuren, maar ook vanuit het in stilte wandelen, als gevolg van diepe genegenheid, door oprechte ontwapening of door plotseling iets helemaal te doorzien. Meditatie is het vrij zijn van invullingen en beelden en het vrij zijn om met dat wat leeft en is, samen te zijn.

Als er vrede is, zijn er geen weerstanden en problemen en laat je je gedragen worden door de ontmoeting en de saamhorigheid daarin. Meditatie is het deelgenoot zijn van de vrede, waarin vrijheid en stilte, respect en eerbied, openheid en liefde vanzelf zijn samengekomen. Meditatie is geen moment, maar een zich vanuit zichzelf verdiepende levenskwaliteit, want meditatie brengt vrede en vrede brengt meditatie. Meditatie is zijn in vrede en vrede is de zijnsgrond van meditatie.

Vrede is het wegvallen van alle weerstanden en bedenkingen en het in openheid bereid zijn tot samenzijn met dat wat is, waardoor:

alles zich onderling verstaat,
alles zich onderling respecteert,
alles zich onderling verrijkt,
alles zich onderling draagt,
alles zich onderling toelaat,
alles zich onderling ontmoet,
alles zich onderling ruimte geeft,
alles zich onderling herkent als schepping
alles zich onderling liefheeft.

Vrede is de levenssfeer, die nodig is om de waarheid van het bestaan en van dat wat bestaat te kunnen ervaren. Zonder vrede ben je niet met het leven samen, staan overal weerstandsschotten die alles opdelen, is er geen vertrouwen, voel je je onveilig, heb je het gevoel jezelf te moeten beschermen en voelt alles bedreigend, als ware het leven een strijd.

Zonder vrede ben je de heelheid kwijt en bestaat je leven vooral uit denkbeelden en ideeën, in plaats van uit de verbindende, levende essentie die aan dit alles ten grondslag ligt en je het waardevolle gevoel van saamhorigheid geeft. Vrede is de enige mogelijkheid voor jou en voor iedereen om steeds weer opnieuw, vanuit saamhorigheid verbonden te zijn met alles wat leeft en je zo te laten ervaren welke alomvattende essentie ons allen draagt, aan alles ten grondslag ligt.

Die levende vredevolle essentie, is alleen maar bedoeld om je, in plaats van tegenover alles te blijven staan, met alles te laten samenzijn en je, in plaats van je te oriënteren op wat je overal van vindt, te verbinden met de vrede die alles draagt.

Het is deze vrede, waar je ontzettend naar verlangt, want, zoals alle leven, verlang ook jij er naar om zonder weerstand toegang te krijgen tot het afdalen en thuiskomen in jezelf, in je ware en meest eigene liefdevolle waarde.

Mag ik je daarom uitnodigen, om daar waar je het leven als onaangenaam ervaart en weerstanden voelt ontstaan, in plaats van positief te blijven denken, je te openen voor deze essentiële kwaliteit van vrede. Want ook positief denken, is gebaseerd op denkbeelden, ideeën en weerstanden en daardoor een bron van verdeeldheid, onveiligheid en angst.

Mag je, door je inzicht in de waarde van vrede, voelen, dat dat waar je op zo een moment naar verlangt, niet de kracht van het positief denken, maar de ervaarbare waarde van vrede is. Dat je naar de waarde van vrede verlangt, omdat die je met liefde, bezieling en openheid verbindt en dat zijn de levenskwaliteiten, die je juist dan nodig hebt en waar je door gevoed en geïnspireerd wenst te blijven.

Mag je daarom, op elk moment dat er een vorm van weerstand of angst in je op komt zetten, weer de bereidheid voelen om vrede te sluiten met de waarheid van dat moment en zo in contact komen met de helende liefde, die daar als essentie in aanwezig is. Door je weer voor de vrede met het leven te openen, voel je je weer verbonden met alles, ervaar je jezelf weer als heelheid en ben je weer in je wezenlijke waarde thuis.

Vrede is de liefde voor je bestaan.

Anandajay

Ervaringen tijdens de bijeenkomsten

Mandala LoveSharing

ShantiYoga − een verrijking,
door Anja

Mijn yoga hart begon sneller te kloppen toen bekend werd dat Anandajay dit seizoen voorafgaand aan de GDI ShantiYoga zou geven. Zoveel yoga gegeven door mijn leraar, wat een mooi cadeau.

We zitten allen stil in de ruimte als Raju en Anandajay binnenkomen. Eerst wordt de tanpura gestemd. En dan komen de golven van het geluid naar me toe. De stem van Anandajay nodigt uit om me te laten dragen door de aarde en er helemaal voor mezelf te zijn. Mijn brein als in een onmetelijke ruimte te laten liggen in de schaal tussen m’n oren. De onderkant van mijn schedel ontspant, mijn ogen worden zacht.

Mijn buik, maag en bekken reageren op de dragende kracht door de spanning los te laten. Dan pas voel ik dat er spanning was. Anandajay begeleidt ons om heel langzaam in een houding te komen. Heel langzaam zodat je alles in je lichaam blijft voelen: de adem, de verandering van de spierspanning, je energieveld. En niet je gewoonte of je denken het overneemt.

Mandala Yoga

Maar door te bewegen kom ik in het doen en minder in het ervaren. Het spiegelt me waar ik ben, soms ben ik in mijn hoofd met allerlei verwachtingen en soms vind ik er iets van. Mag ik me laten dragen en voelen wat dat doet, terwijl ik me inspan en beweeg? Ik voel hoe ongewoon dat is. Om dan toch, op voortdurende uitnodiging van Anandajay, weer de aarde erbij te laten en mijn adem te voelen.

Het voelen in de houding verdiept zich door de prachtige klanken van de tanpura en de intense zang van Anandajay die trillen in mijn lijf en gebieden of plekken aanraken.

Ik hoef niets te kunnen, niets te bereiken. Ik vraag of de begeleiding, de klanken, me mogen aanraken. En dat mag, even voel ik dat ik gedragen word door iets groters, ik rust op een bodem. En ik voel mezelf, mijn lichaam, mijn bestaan daarin en dat is ontroerend en vervullend.

***

Raju veel dank voor de prachtige begeleiding op de tanpura. Anandajay heel veel dank voor de liefdevolle begeleiding en de gevoelige zang.

Mandala ChakraHealing

ShantiYoga − thuiskomen in mezelf,
door Mieke

ShantiYoga is voor mij thuiskomen in mezelf, door al het doelgerichte presteren achter je te laten…...waartoe Anandajay je ook steeds uitnodigt.

Om voelend ervarend aanwezig te mogen te zijn in het wonder dat leven is. Door bijvoorbeeld de leven-gevende ademhaling je beweging te laten initiëren in plaats van doelgericht te zijn.

Want leven leeft in elk nu, ook terwijl je onderweg bent, is elk nu ongekend!

ShantiYoga nodigt juist uit om meer bewust te zijn van het levende nu, en als je daarvoor open mag gaan, word je met de rijkdom van het stromende leven beloond.

Dat is voedend, helend, hart-verwarmend en dan voel ik me opgenomen in het geheel dat leven is.

Mandala PeaceBreathing

ShantiYoga − een kennismaking,
door Jolande

Sinds september 2014 volg ik, met veel plezier, bij Marije de Light of Being-Yoga.

Via haar ben ik dan ook in aanraking gekomen met Anandajay en toen ik hoorde van de Shanti Yoga wist ik dat ik hier ook heel graag aan deel zou nemen.

Ik volg de Shanti Yoga op zaterdagochtend. De eerste keer vond ik best spannend, maar al snel merkte ik dat ondanks dat de meeste deelnemers elkaar al kennen van de GDI, waar ik niet aan deelneem, ik al snel werd opgenomen in de groep met een warm welkom.

De Shanti Yoga raakt me enorm, het brengt me dichter bij mezelf en geeft me nieuwe inzichten. Prachtig hoe Anandajay gevoelens kan verwoorden. Het ontroert me soms ook en zet me aan het denken. Ik word me meer bewust en kom langzaam maar zeker beter in balans.

De combinatie van de zang van Anandajay en de begeleiding op de Tanpura door Raju geven me een beleving die tot diep in me voelbaar is.

Kortom, ik geniet van deze zaterdagochtenden!

Mandala HeartSinging

ShantiYoga − vrede, sensitiviteit & harmonie −
door Pepijn

Shanti Yoga. Vrede. Sensitiviteit. Harmonie. Het zijn gevoelswaarden die ik, als ik mij open, door de GDI dag heen ervaar. Deze kwaliteiten zijn in mijn dagelijkse bestaan niet altijd voelbaar door de ontstane afstand in het contact daarmee. Hierdoor is het fijn om de GDI te beginnen met het fysieke en energetische lichaam als ingang en vertrekpunt. Door de asana’s kom ik weer dicht bij mijzelf, en dat haalt mij weg uit de mentale focus. Het herstelt weer het contact met mijn sensitiviteit.

In de meditatieve sfeer voel ik mij door de tanpura gedragen waarbij mijn ziel door Anandajay wordt toegezongen. Als ik mij open voor deze aanrakingen wordt zowel de stilte als de levendige harmonie als de grond van mijn bestaan meer ervaarbaar. De druppels van deze rijkdom wakkeren mijn verlangen aan om mij daar vaker mee te verbinden. Het opent mij voor de middag.

Door de ontstane ontvankelijkheid geeft de middag meer licht op ervaringsruimten die open dan wel gesloten zijn. De onaflatende liefdevolle uitnodiging en begeleiding van Anandajay om dat wat er is aan te nemen, spiegelt de patronen die ik doorgaans hanteer. Door de ruimtes die onder de conditionering voelbaar zijn, ervaar ik de diepgang en volheid van het leven dat ik ben.

Het niet weten, leerling zijn, de volheid van de ervaring, het samen delen en beleven maken voor mij de GDI en ShantiYoga tot een totaalbeleving die me telkens uitnodigt de essentie en diepe waarde van het leven toe te laten en te ervaren.

Mandala Yoga

Oh mijn wezen, bloem van mijn ziel, voor jou zal ik mij openen, naar jou zoek ik al lang, jou wens ik toe te laten, jij hebt de energie waar ik naar verlang, in relatie met jou wil ik altijd weer zijn. Oh liefste, oh dierbaarste, oh waardevolste in mij, aan jouw voeten, in jouw schoot, aan jouw borst en in je armen, daar wens ik te zijn, omdat ik blij ben als ik je weer ontmoet en mij thuis voel als ik weer bij je ben en in jou mijn ware aard herken.

Anandajay

Dit hunkerende verlangen om met je innerlijke geliefde samen te zijn, met het meest wezenlijke van je bestaan, ligt aan de basis van Anandajay’s Sri Ananda mantra en de bij dit muziekstuk ontwikkelde sacrale dans, de Light of Being-SacredDance. Ananda is een benaming voor je innerlijke geliefde, voor de goddelijke liefde en gelukzaligheid in jou, waarmee je deze aan jou zo eigen waarde kunt benoemen, verkondigen en laten stromen. Anandajay heeft het muziekstuk en de dans gemaakt om deze gelukskwaliteit uit te nodigen om in te dalen, je erdoor te laten vervullen, en haar in je bewegingen tot uitdrukking te laten komen, stromend door jouw lichaam heen. Je ervaart en leert dat jouw innerlijke schoonheid zich moeiteloos in de wereld kan uitdrukken wanneer jij je toestemming daarvoor geeft.

Tijdens de afgelopen tantra retraiteweek in januari heeft deze groep van achttien mensen zich de gehele week aan de sacred dance gewijd. In dit zo samen, gedurende langere tijd, doorvoelen van de gehele dans en het dieper afdalen in alle aspecten ervan, is de waarde nog dieper gevoeld en tot leven gekomen. Er werd elke dag genoten van de groeiende diepgang, het steeds meer tot bloei komen in de bewegingen en de openheid die dit gaf ook naar elkaar. De dans bleek een vreugdevol en passend antwoord op het verlangen naar relatie vanuit affectie, op een diepere laag. Precies waar tantra over gaat.

Dat Anandajay momenteel aan zijn boek over de Sri Ananda dans schrijft valt hier heel mooi mee samen. Met zijn boek wordt de dans voor nog veel meer mensen toegankelijk en kan zij ook op andere plekken tot leven komen en druppeltjes Ananda in de wereld brengen.

Aangezien de dans in zo’n ander licht is komen te staan, hebben enkele deelnemers aan de Tantra retraite een stukje ingestuurd over hun ervaringen over de dans. (zie hieronder/ hiernaast)

Mandala HeartSinging

SacredDance tijdens de TIP−week,

een impressie van Renate

Het was verrassend om te ervaren wat het teweegbracht dat we vier dagen achter elkaar de Sri Ananda dans met elkaar onder de professionele en bezielende begeleiding van Barbara dansten omdat Anandajay na twee dagen ziek werd.

In de TIP gaat het natuurlijk over relatie, de relatie met jezelf én met je medemensen én met het leven. In zijn begeleidingen op de eerste en tweede dag heeft Anandajay een ieder heel krachtig en helder gespiegeld waar het in zijn proces om ging en dat namen we allemaal mee en we kwamen het ook tegen in de dans!

De eerste keer voelde ik in mezelf dat ik de diepgang van de dans nog niet helemaal kon toelaten, ik was nog teveel aan het opletten om het goed te kunnen en ook op de anderen gericht hoe die het deden. Zeker in de vrije dans voelde ik mijn geremd zijn, onder controle willen houden, mijn vergelijken met de anderen en tegelijkertijd mijn grote verlangen om echt vrij te zijn, om vrij te bewegen in verbinding met dat wat in mij leeft en dat ongeremd naar buiten te laten komen.

Mandala Yoga

Elke dag luisterden we voorafgaand aan de dans naar een meditatie van Anandajay, en kleurden we onze energieën op papier via de AuraAwakening, en dat had veel invloed op hoe ik daarna de dans ervaarde. Er ontstond steeds een groter verlangen om ontvankelijk te zijn voor mijn ziel, voor Ananda in mij, om haar door alles heen te laten stromen en te delen met de wereld om me heen.

De hele opbouw van de dans, de aanmoedigingen van de instrumenten, de liefdevolle uitnodigingen van Barbara en het diepe verlangen in Anandajay’s stem aan het begin van de dans en zijn opzwepende vreugde in de vrije dans raakten mij meer en meer, dieper en dieper. Ze maakten ook mijn verlangen en mijn vreugde vrij om te stromen, vrij om zich te uit te drukken, vrij om samen met anderen te dansen en ons gelukkig zijn te delen. Het was heel ontroerend om mezelf zo te ervaren en om dat ook in de anderen te zien. Er ontstond zo een vreugdevolle energie, een vreugdevol samenzijn.

Toen we na de laatste dans aan het einde stil stonden en navoelden, voelde ik in mij de woorden opkomen: leven, hier ben ik. We hielden daarna nog even elkaars handen vast en het ik werd tot een wij: leven, hier zijn wij......

SacredDance & AuraAwakening weekend ‘Dans het geluk in jou en laat het kleur krijgen op papier’

Dans samen met anderen op de Sri Ananda Mantra en druk je energetische beleving uit in kleur, om de schoonheid van het leven te vieren. Het weekend is op 26, 27 en 28 juni in het Lighthouse in België en wordt begeleidt door Barbara.

Sacred Dance,

gedicht van Carina

Het eeuwige water stroomt
en brengt me naar mijn bekken.

Langzaam voegen mijn heupen
zich tegen andere heupen.
Samen bewegen we
als één groot wiegend
bloemenkoord.

Na deze wiegedans
eren we onze dierbare ziel
door naar de kosmos
naar ons hart
en naar de aarde
te bewegen.

Door een wiegende
lemniscaat van mijn heupen
wordt mijn bekken
nog zachter en verlangender.

We komen weer bij elkaar
en genieten van
onze intiem tegen elkaar
aan wiegende heupen
die weer als een mala
aan elkaar geregen zijn.

Het eeuwige water
laat onze bekkens
steeds stromender worden.

We eren onze chakra´s
met onze handen
die dansend
en golvend langs onze
chakra´s in ons veld
bewegen.

Samen bidden we
liggend op de aarde
die ons draagt
voedt
en verbindt.

We staan weer op
en dansen hand in hand.
Ik hoef niet meer na te denken
hoe het moet
want hoe meer ik me afstem
op de klanken
op de anderen
op het leven
op mijn voelen,
hoe meer de dans
zélf door mij heen
gaat dansen.

Gitaarklanken
wekken me op
en vloeien over
in drumslagen
die herinneren
herinneren
her-inneren .

Ik weet niet meer wie beweegt
beweeg ik of bewegen de klanken
of bewegen we samen
in een vrijende liefdesdans
met het liefdevolle en
omhullende leven.

Zo dans ik
samen met andere bewegende
verlangende dansende zielen
die ook gedanst worden
door het leven.
We zijn verbonden
door het leven
dat vreugdevol
door ons heen
zingt en danst.

Het eeuwige water
brengt ons weer terug
naar de bron
van deze
vreugdevolle
liefdesdans.

We worden stil
en samen zijn we
omhuld en geliefd
door deze
liefhebbende
eeuwige
Stilte.

Carina

Light of Being-Meditatie retraite

Grote en kleine boeddha

28 april t/m 3 mei 2020

In het Light of Being-centrum in België

De Light of Being-Meditatie wordt aangegaan vanuit het oprechte verlangen om de relatie met jezelf, met je ziel, je essentie of hoe je het waardevolste van jezelf ook zou willen noemen, te verdiepen. Het weer een heelheid wensen te zijn is de drijfveer, vormt het verloop en geeft je de diepgang van deze meditatie. Je verlangen naar de intimiteit met het essentiële van het leven is de kracht die je in deze meditatie steeds verder open laat gaan voor de helende en gelukkig makende beleving van je essentie.

Gezien de langer aanhoudende situatie rondom het coronavirus, zijn alle activiteiten in april en mei verplaatst of anders vormgegeven. Het overzicht met alle wijzigingen kun je hier bekijken en voor de agenda, klik hier.

September:

31 aug t/m 4 sept: Light of Being-week in België

5 en 6 september: ShantiYoga

5 en 6 september: Light of Being-dag

6 t/m 13 september: Tantra opleiding

13 september: Yoga opleidingsdag

13 t/m 20 september: Yoga opleiding

20 september: Yoga opleidingsdag

21 t/m 25 september: Light of Being-week in België

26 en 27 september: ShantiYoga

26 en 27 september: Light of Being-dag

November:

7 en 8 november: Light of Being-dag

December:

19 en 20 december: ShantiYoga

19 en 20 december: Light of Being-dag

24 december: Tanpura & Voice dag

24 t/m 31 december: Light Living kerstretraite

Januari:

1 t/m 3 januari: Meditatie weekend

4 t/m 8 januari: Light of Being-week in België

9 en 10 januari: ShantiYoga

9 en 10 januari: Light of Being-dag

10 t/m 17 januari: Tantra opleiding

17 januari: Yoga opleidingsdag

17 t/m 24 januari: Yoga opleiding

24 januari: Yoga opleidingsdag

Januari vervolg:

25 t/m 29 januari: Light of Being-week in België

30 en 31 januari: ShantiYoga

30 en 31 januari: Light of Being-dag

Maart:

20 en 21 maart: Light of Being-dag

Mei:

1 en 2 mei: ShantiYoga

1 en 2 mei: Light of Being-dag

2 t/m 7 mei: Meditatie retraite

7 t/m 9 mei: Yoga opleidingsweekend

10 t/m 14 mei: Light of Being-week in België

15 en 16 mei: ShantiYoga

15 en 16 mei: Light of Being-dag

16 mei: Introductieavond Light of Being-dagen

16 t/m 23 mei: Tantra opleiding

23 t/m 30 mei: Yoga opleiding

Juni:

5 en 6 juni: ShantiYoga

5 en 6 juni: Light of Being dag

31 mei t/m 4 juni: Light of Being-week in België

Augustus:

6 t/m 19 augustus: LoB-Teachings Retraite

20 t/m 27 augustus: Yoga-opleidingsretraite

27 t/m 29 augustus: Tanpura & Voice weekend

29 augustus t/m 5 september: ‘Light of Being’ zomerweek

Nieuwe cd-serie:
Soul Resonance: Music for Meditation

Anandajay heeft in januari 3 nieuwe cd’s uitgebracht, de Soul Resonance raga’s. Dit zijn muziekstukken waarvan de klanken en trillingen van de tanpura, Indiase surbahar en Anandajay’s stem, de waarden van de ziel aanraken en laten resoneren, zodat je er gemakkelijker mee samen kunt zijn en ze kunt voelen.

Dhyana raga: The Calling Sound of The Four Stages of Meditation

Deze uitgebreide muzikale interpretatie van de Light of Being-Meditatie neemt je achtereenvolgens mee door de ervaringswerelden van: de vrede van je bewustzijn (fase 1), de aanraakbaarheid van je hart (fase 2), het gedragen worden in je menszijn (fase 3) en het je geborgen voelen in de heelheid van de schepping (fase 4)

Recensie Dhyana raga,

door Jeanine

De Dhyana Raga ondersteunt mij vaak, naast mijn dagelijkse meditatie, om af te dalen en dichter bij mijzelf thuis te komen.

Steeds als ik de eerste klanken van deze Raga hoor, voel ik de uitnodiging om ontvankelijk te worden. De tanpura brengt me daartoe, ze raakt mijn verlangen aan, ze sleept me mee naar binnen, naar mijn diepere gevoelslagen. Ik ga een beetje open en wacht af....ik hoor de diepe tonen van de surbahar opkomen. Mijn bekken opent zich, er gaat energie stromen, vanuit mijn bekken door mijn benen naar mijn voeten. Het geeft me een aards gevoel. Door de klanken door mij heen te laten gaan kom ik dieper in mijn aardse bestaan, in mijn menszijn dat verbonden voelt met het heelal. Ik laat vanzelf gaan wat ik niet meer nodig heb, kom zomaar los van dat wat ik dacht vast te moeten houden en daardoor kom ik in een meditatief samenzijn met mezelf.

De dragende stem van Anandajay die zo zacht en liefdevol Shanti zingt, opent mijn cellen, er komt nog meer stroming op gang, het lijkt wel of ze direct antwoorden, ze snakken naar ruimte en heling.

Ik laat me dragen door de tanpura en de langgerekte zang die mij zegt dat het goed is, dat ik er mag zijn, dat ik geliefd word. Mijn adem komt tot rust. De knoop in mijn maag ontspant zich en mijn hart verzacht.

Ik begin me over te geven aan een dieper weten, een rijk gevoel in mij, dat beweegt, dat stroomt, dat leven geeft. Het laat me voelen dat ik er ben.

De combinatie van de tanpura, de surbahar en de dragende Shantiklanken laten mijn bekken beetje bij beetje opengaan, ik dij uit als het ware, ik mag plaatsnemen, thuiskomen. De levendigheid in mij verblijdt me, het voelt vreugdevol en ook zo gewoon, zo heel, zo een, zo echt, zo natuurlijk.

Ik voel dat ik leef, het verrijkt mijn innerlijk en tegelijkertijd voel ik me omhuld. Mijn aura vult zich met sprankeling en kleurrijke energie. Het is steeds zo wonderlijk en aanrakend dat deze klanken mij in een meditatieve staat brengen en mij als vanzelf uit mijn cocon halen. Nu voel ik weer hoe liefdevol het leven is en dat ik dat leven ben....daar kan ik alleen nog maar voor buigen...

Ananda raga: The harmonizing Sound of Bliss

De Ananda Raga is een muziekstuk, dat ervoor bedoeld is om je dieper ontvankelijk te laten worden voor de zegenende waarde van geluk die het leven als geheel in zich draagt. Het Sanskriet woord Ananda betekent innerlijk geluk en zegening en het woord Sri dient om aan te geven dat die waarde respect verdient en een waardigheid en lichtende kwaliteit bij zich draagt.

Recensie Ananda raga,

het tweede muziekstuk in de Soul Resonance reeks, door Marije

Al bij de eerste tonen van de tanpura die klinken in de Ananda raga voel ik een rust en grond in mij komen door het tapijt van klanken dat daarmee voor me wordt neergelegd. De warme lage tonen van de bassitar (surbahar) die daarop verschijnen, brengen me nog dieper in een soort van basisgevoel. Ik geniet van die onbekende en tegelijk ook vertrouwde tonen, ze resoneren ergens diep in mij en brengen me in contact met iets anders, groters, iets ouds en onbenoembaars. Ze raken een weemoed en verlangen in mij aan en geven een soort van oergevoel van geborgenheid of veiligheid, dat ergens in mij herkend wordt en me ontroert, als een eindelijk thuiskomen.

Als dan op het tanpuratapijt de menselijke en aanraakbare, haast ijle stem van Anandajay steeds weer klinkt met de langgerekte tonen in het Sriii en Anandaaa en alle boventonen die daarbij doorklinken, voelt het eerbiedig en bijna religieus in eenvoud. De stem van Anandajay voelt dichtbij en warm, kwetsbaar, het raakt en komt ergens samen in mij, ik voel dat het niet ver weg is maar in mij, in mij.

Het is als een eerbiedige lijn die zich gedurende het muziekstuk steeds verder verdiept met alle verschillende klankkleuren en tonen in alle nuances die in mij aankomen, met daartussenin steeds die zo geruststellende tonen van de surbahar. Het voelt tijdloos en ik verzacht meer en meer, als vanzelf glimlach ik innerlijk en versta opeens het woord Ananda helemaal op een andere manier. De tonen en klanken raken me en ik stroom zachtjes vol. Als het Jay en Shanti Shanti Om dan klinkt, waar mijn hart bij opspringt en innerlijk meezingt, voel ik meer en meer geluk in mij en het vredige Shanti Om is dan ook weer zo passend.

Eindeloos mooi, verstillend en aanrakend, met een warm gevoel van geluk in mij dat als nieuw en oorspronkelijk voelt, blijf ik stil over als de klanken wegebben en voel me opgeschoond, geheeld en dankbaar, verbonden.

Ananda raga: The harmonizing Sound of Bliss

De Ananda Raga is een muziekstuk, dat ervoor bedoeld is om je dieper ontvankelijk te laten worden voor de zegenende waarde van geluk die het leven als geheel in zich draagt. Het Sanskriet woord Ananda betekent innerlijk geluk en zegening en het woord Sri dient om aan te geven dat die waarde respect verdient en een waardigheid en lichtende kwaliteit bij zich draagt.

Recensie Shanti raga,

het derde muziekstuk in de Soul Resonance reeks, door Désirée

Het meest opvallende aan de laatste serie raga’s is het gebruik van de surbahar, het instrument met de hele lage tonen.

Ik vond het in het begin erg moeilijk om hiernaar te luisteren. Ik had het gevoel dat ik opgegeten werd door een groot monster. Wanneer ik dan verder luisterde naar de raga en de surbahar gestopt was, verdween dat nare gevoel en werd ik zo liefdevol aangeraakt door alle andere klanken dat ik me daardoor mee liet nemen.

De Shanti raga gaat over innerlijke vrede. Anandajay gebruikt meerdere Sanskriet woorden in deze raga. De klank van die woorden is al zó mooi en dat ik niet weet wat de woorden betekenen, voelt in feite heel vrij. Ik hoef de betekenis niet te weten, ik laat me gewoon meenemen door de klanken van de instrumenten en de stem van Anandajay.

Ik kom alles tegen als ik naar deze raga luister. De natuur in al zijn facetten, zou ik zeggen. De surbahar met zijn grondtoon doet de aarde schudden, als dat voorbij is schijnt de zon in prachtige blauwe luchten en met nieuwe klanken voel ik dat ik bij stromend water zit en als ik daar dan wil blijven, klinkt een bel/gong. Een signaal om niet in te dutten, om weer opnieuw te voelen waar de muziek mij aan mag raken.

Er zit geen cadans in de raga, geen ritme, dus ik hoef me dan ook nergens op te richten en kan me nergens aan vasthouden. Het is een verrassing welke klanken eraan gaan komen. Steeds opnieuw het woord Shanti horen zingen, maakt dat alles verzacht in mij en als ik daarvan geniet komt dan, toch onverwacht, de surbahar erbij waardoor ik weer volop aanwezig ben. Daar kon ik in het begin van schrikken. Nu zorgt dat ervoor dat ik voel dat ik mens op aarde ben waar alles voelbaar is in mij. Steeds opnieuw sta ik meer en meer toe dat er in mij wat losgetrild mag worden, ben ik niet meer bang voor de lage tonen en voel ik mij dankbaar door de enorme schakering van klanken.

Nieuwe instrumentale cd:
‘Essential Waves’

Essential Waves: Tanpura, Surbahar & Santoor

Earth Waves: Tanpura & Surbahar in C

In het muziekstuk Earth Waves komen de klanken van de tanpura samen met de klanken van de Indiase surbahar (bas-sitar). Dit muziekstuk is bedoeld om de diepte van je gevoel aan te spreken, te bereiken en vrijer te laten worden. De trillingen en de gerekte en beweeglijke tonen masseren vastzittende diepe bestaansgevoelens en helpen je om dichter bij het ‘er zijn’ te komen.

Tantric Waves: Tanpura & Santoor in D

Het muziekstuk Tantric Waves is een instrumentaal, intens en verstillend samenspel van de tanpura en klanken van de Indiase santoor. Dit muziekstuk is bedoeld om op een liefdevolle manier in de schoonheid en vrijheid van je levenskracht te komen. De vele aanrakingen, trillingen en soms zinderende toonstromingen bevrijden je van je onbewust teruggehouden verlangens naar menselijke harmonie en spirituele eenheid.

Recensie Earth Waves,

door Cornelia

De klanken van de tanpura en de Indiase surbahar toelaten in het muziekstuk Earth Waves is een ware sensatie voor mij door wat er allemaal diep in mij aangeraakt mag worden. De roep van de surbahar om mij te verbinden met de aarde, mijzelf vrij te geven, toegankelijk te maken voor deze klanken en de ontspanning op deze diepere lagen toe te laten is voor mij ongekend en heel bijzonder.

Er worden gebieden aangesproken waar ik, zonder deze klanken, niet zo makkelijk toegang toe had en voelend in kon zijn en nu kan ik mij daardoor laten healen.

Hoewel ik het de eerste keer moeilijk vond om mij hiervoor te openen, dit muziekstuk is zo anders dan wat ik kennelijk verwachtte, luister ik nu dagelijks en laat ik zittend of liggend mij sensitief aanraken door de Earth Waves.

Dank u wel Anandajay voor de verstillende werking en de energetische waarde van dit muziekstuk.

Bloem van cd-cover Essential Waves

Recensie Tantric Waves,

door Jeanine

De klanken van de tanpura en de Indiase santoor in de Tantric Waves vragen mij om mijn lichaam te ontspannen en gevoelig te worden, mijn huid te openen, niet op te letten, maar de klanken als golven over mij heen en door mij heen te laten stromen. Er is geen ritme te volgen, het is een kwestie van mijn gedachten laten gaan en me overgeven aan het bad van tonen, trillingen en aanrakingen.

Mijn tweede chakra reageert als eerste, het begint te tintelen, te kietelen, te leven. Ik kan niet anders dan er ruimte aan geven, het volledig toelaten. Mijn hoofd ontspant, mijn kaken en keel raken wat spanning kwijt en mijn beide benen voelen alsof het water van de rivier erdoorheen stroomt. Heerlijk en weldadig. Ik laaf mij aan de trillingen die in overvloed door mij heen gaan, in mijn romp, mijn buik, mijn brein, alles wordt aangeraakt. Mijn cellen komen tot leven, alsof ze uit hun winterslaap ontwaken, het licht zien.

Als de santoor even stil houdt en alleen de tanpura zachtjes klinkt, verlangen ze naar meer...Jeetje, een zachte maar o zo vreugdevolle levenskracht stroomt door mij heen en laat me sprankelen en leven. Het is ongelooflijk dat mijn lichaam zoveel gevoelssnaren heeft die ik doorgaans op slot houd. Mijn cellen fonkelen en dat voelt bekoorlijk en zoet en warm. Het laat me innerlijk dansen en zelfs wat zweven, omdat mijn spieren en gewrichten licht aanvoelen en in hun natuurlijke staat komen.

Als de klanken vervagen en het stil wordt, blijf ik dankbaar achter en voel me levendig, aanwezig en gedragen door het grotere...

Mailcontact met Anandajay

Anandajay beantwoordt gedurende het gehele ‘Light of Being jaar’, van september tot juni - eens per maand mails met inhoudelijke vragen over je spirituele proces. Je kunt je vraag, liefst in een bijlage i.v.m. de privacy, sturen aan [email protected] t.a.v. Jeanine, zij zal de binnengekomen mails maandelijks aan Anandajay doorzenden. Hij beantwoordt de mails na of rondom het Light of Being-Programma. Met uitzondering van de maanden november en maart, dan verblijft hij in stilte.

Met alle andere vragen over de Light of Being, kun je altijd op ditzelfde emailadres terecht bij Jeanine, Annâme en Barbara (de contactgroep), zij zijn degenen die deze postbus openen en de mails beantwoorden.

Reageren op het ‘Light of Being’−News

Het ‘Light of Being’–News is een brief aan mijn leerlingen om hen op de hoogte te houden van wat er in ‘The Light of Being’ gebeurt en welke ontwikkelingen zich in de loop der tijd aftekenen.

De brief is aan mijn leerlingen geschreven, ook al weet ik, dat er veel andere mensen meelezen vanuit een vaak wat afstandelijkere positie. Zij kunnen zich misschien niet helemaal inleven in het geschrevene, maar hebben blijkbaar wel interesse in hetgeen er binnen ‘The Light of Being’ wordt gedeeld en gedaan.

Het is dus een brief, aan zowel leerlingen als geïnteresseerden, die ik vanuit de relatie met mijn bezielde wezen schrijf en die dus over echt contact en verbondenheid gaat. Daarom wil ik jullie ook duidelijker de mogelijkheid geven om daar als vriend op te kunnen reageren.

Anandajay

Reageren op deze ‘Light of Being’–Nieuwsbrief
kan via email: [email protected].

Mantra’s, Puja’s en Raga’s

Enkele cd-covers van Anandajay's muziek

Selectie van Anandajay’s muzikale oeuvre

Boeken

Anandajay's boeken

Oeuvre Anandajay’s boeken

Video’s

Video's van Anandajay

Je hebt weer van alles kunnen lezen wat met het spirituele licht te maken heeft. De nieuwsbrief staat vol met woorden, intenties, uitnodigingen, beelden en gevoelens, die je dieper dan doorgaans in je zou mogen toelaten. Op het eind van deze nieuwsbrief zou ik nog even dit willen meegeven:

Zolang je leeft, ben je steeds met iets in relatie, of het nu jezelf, de ander, de wereld of wat dan ook is. Als mens sta je in je bestaan altijd met iets in relatie. Wat er in al die relaties gebeurt, staat niet vast, maar is een waarheid die leeft.

Alle relaties die je onvermijdelijk met wat dan ook hebt, geven je de mogelijkheid om er oppervlakkig of diepgaand mee in uitwisseling te gaan. Zijn ogen de spiegels van de ziel of priemende autoriteiten, is een contact liefdevol of eigenlijk aandacht vragend, ben je een lichaam of uiteindelijk alleen een ziel, is iemand belangstellend of aftastend naar je, is het leven een vreselijke chaos of een goddelijke dans, is wat je waarneemt waar of is alleen dat je er bent waar? Deze vragen zeggen allemaal iets over hoe open je de relatie met alles wat je meemaakt, aangaat.

Niets is wat het is, alles wordt anders als je je er dieper voor opent, niets staat vast en dus ook niet wie jij bent en hoe je leven zal zijn. De rijkdom van het leven hangt niet af van allerlei bijzondere dingen, maar veel meer van of je je bewust bent dat je altijd met iets in relatie staat en dat die relatie door ervoor open te gaan andere waarden, diepgang en nieuwe dimensies krijgt. Als je bereid bent je vrijheid te gebruiken, je diep te openen en als je dat waar je mee in relatie bent de ruimte geeft om door jouw bereidheid tot bloei te mogen komen, dan kom je bij alles tot bij de nectar, de nectar van de essentie van het leven. Een nectar die in alles dezelfde blijkt te zijn, een nectar van ware vrede.

Vanuit verbondenheid,

Anandajay

Anandajay