Brief van Anandajay

Maart 2020

Brief van Anandajay

Maart 2020

Lieve vrienden,

Het voorjaar mag komen en het licht gaat komen, ook in jou! Het is natuurlijk een vreemde situatie nu, rondom het coronavirus, maar dezelfde levenswaarheden gelden nog steeds en misschien zelfs nog herkenbaarder dan ooit. Ik hoop dat het goed met jullie gaat en dat je juist in deze tijd voelt dat je profijt hebt van alle aandacht die je tot nu toe aan het contact met jezelf en je bezieling gegeven hebt. Mijn betrokkenheid is bij jullie en steeds als ik met jullie foto’s zit, stuur ik je ondersteuning.

De vorige Light of Being dagen konden jammer genoeg niet doorgaan en dat bleek een goede beslissing te zijn. De video’s hebben jullie nu thuis kunnen bekijken en een heel aantal van jullie heeft erop geantwoord. Dat was heel fijn om te lezen en bij deze daarvoor mijn hartelijke dank! De meditatievideo blijft toch beschikbaar voor degenen die in deze roerige tijden diepgaander in meditatie komen als ze met mij mee mediteren.

We zijn in een geheel andere wereld terecht gekomen en de gevolgen daarvan zullen nog wel een tijdje ons leven vergezellen. Allereerst is het natuurlijk heel erg naar wat er gebeurt, zowel de impact van het coronavirus als alles daaromheen en de gevolgen daarvan. Dat zal op iedereen van ons zo zijn weerslag hebben.

Het maakt ons allemaal duidelijk hoe kwetsbaar onze gezondheid is, ook al leven we gezond. Ook drukt het ons met de neus op de feiten over hoe de wereld om ons heen functioneert als er moeilijkheden ontstaan. Medemenselijkheid en gezamenlijkheid zijn meer dan ooit nodig.

Steeds als ik rondjes in de tuin loop met het uitgestrekte, lege lavaveld om ons heen, waar geen besmettingsrisico is, ben ik blij om me toch aan de regels te houden en op die manier solidair te zijn met al diegenen die in een dorp of stad wonen en thuis moeten blijven. Samen die solidariteit aangaan verbroedert. En bevordert liefde, ook al doet niet iedereen dat zo. Denken dat het toch niets uitmaakt als ik daar wandel en dat toch niemand het ziet, geeft een verkeerd signaal af in jezelf en aan de genoemde solidariteit.

De stap terug die je nu gevraagd wordt te doen, zet je niet omdat je je bedreigd voelt, maar omdat je gevraagd wordt, te helpen mensenlevens te redden. Veel mensen vinden het echter moeilijk om een stap terug te doen, omdat ze dan het gevoel hebben hun veilige vrijheid om een nare reden kwijt te raken en ze krijgen daar een angstig gevoel door. Ze willen die stap terug daarom niet voelen omdat ze het met angst associëren. Het gaat echter nu niet om angst maar om een bijdrage vanuit betrokkenheid, empathie, affectie, zorgzaamheid, respect en liefde.

Ik vraag je echter niet om niet bang te zijn, want dat zijn we allemaal op onze manier. Ik nodig je uit om je angstige gevoelens bij alles wat je bent te laten horen en jezelf als dat geheel te ervaren.

Pas als je het geheel dat je bent, voelt, ervaar je hoe dat geheel je meest essentiële kern volledig omhult, zodat je via de beleving van jezelf als heelheid, ook je kern, je ziel, je wezen voelt en daarmee in verbinding kunt gaan.

Angst is slechts één van de ingrediënten van je heelheid en je kern is de essentie van je heelheid.

Probeer dus niet om je angst te negeren, rustig te blijven, maar zoek iets waar je je energie in vrij kunt geven en op een positieve manier in kunt omzetten of kwijtraken.

Het belangrijkste is toch altijd maar weer aan welke energie je je koppelt en aan welke energiestroming of sfeer je dan bijdraagt. Juist nu veel mensen in een angstige energie terecht zijn gekomen, is het belangrijk om bewust die keten niet verder te bekrachtigen, want het leven ontvouwt zich zoals de energieën haar vormen.

Je raakt uiteindelijk echt niets kwijt door deze crisis,
maar je wordt gevraagd te geven
en de levenskwaliteit die daaruit voortkomt te ervaren en
je leven te laten verrijken.

Hoe meer jij en hoe meer mensen zich met hun wezen verbinden, des te natuurlijker en evenwichtiger wordt de energie van jou, van de groep, van de samenleving, van de wereld.

Zo draag je bij aan een andere toon, energie en beweging van het leven als geheel. Net zoals de adem harmonisch wordt als je je met je midden verbindt, zo ook harmoniseert zich de wereld als steeds meer mensen zich met hun ziel of spirituele hart verbinden.

Erger je daarom niet aan alles wat je niet aanstaat, want dan word je een strijder, maar geef jouw liefde aan een andere energie, aan die van je ziel, van je hart, van je innerlijk. Ben daarmee verbonden, laat je erdoor beschermen en laat dat een ander soort antwoord zijn op de onzekerheid die er altijd al was, maar nu opspeelt. Als je ergernis, onzekerheid en gevoelens van machteloosheid niet omzet in een kwaliteit van geven en liefde, maken ze je gespannen, paniekerig of zelfs agressief, wat dan nergens heen kan en zich dan tegen jezelf, je lichaam of tegen dierbaren om je heen richt.

(Met alles wat ik hierboven heb geschreven wil ik natuurlijk niemands privésituatie bagatelliseren, maar attenderen op de onderliggende laag die voor iedereen dezelfde is).

Ik ben met jullie verbonden vanuit vriendschap en door ons gezamenlijke verlangen naar een leven vanuit bezieling. Binnen die relatie nodig ik je vooral uit om verbinding te maken met je eigen innerlijk, je eigen ziel en wezen. Dan draag je bij aan een energie die niet op houvasten, visies of oplossingen vertrouwt, maar aan een energie waarin elk moment opnieuw de waarde van essentie wordt gevoeld en aangenomen, de energie van bezielde en innerlijke wijsheid.

Laat je liefde voor het leven en je medemensen
vanuit volle toewijding gestalte krijgen
door mee te werken aan wat gevraagd wordt
om de samenleving zo krachtig mogelijk te houden
en je steeds te openen voor de liefdevolle kracht
die jou en de wereld een andere sfeer geeft
die licht brengt, bescherming geeft, angst neutraliseert
en je met het essentiële verbonden laat zijn.

Energetische ondersteuning
om je gevoel van bescherming te vergroten

Graag zou ik de volgende energetische ondersteunende pose willen aanreiken aan die mensen, die zich aangesproken voelen door mijn benadering van het leven en het menszijn. Deze pose maakt je niet onaantastbaar, maar zorgt ervoor dat al je cellen, je gevoel en je bewustzijn met essentiële levensenergie worden gevoed, zodat ze zo optimaal mogelijk gezond, krachtig en beschermend zijn.

Voordat je begint om met deze pose vertrouwd te raken, voel je eerst even een tijdje je rechterhersenhelft. Kijk voor en na het lezen van de onderstaande beschrijvingen steeds even naar de hieronder geplaatste tekening, zodat het beeld dat zich in je hoofd vormt, meteen met de gevoelsbeschrijving samengaat. De tijd die je hiervoor nodig hebt, is afhankelijk van hoe gemakkelijk je met deze stromingen contact maakt. Je kunt deze pose ook zittend doen.

Misschien dat je niet alle stromingen meteen voelt, dat is helemaal niet vreemd, maar als de beschrijving en de intentie van de uitnodigingen je raakt, geef dan jezelf de ruimte en de tijd om de pose regelmatig te herhalen. Je kunt jezelf steeds weer opnieuw toestemming geven om deze altijd beschikbare essentiële energieën in je te mogen ontvangen.

Laat de energie uit de kosmos in je kruin en hoofd naar binnen stromen en van daaruit naar je midden, je ziel, je hart, ergens tussen je hart- en maagchakra. Als deze essentiële lichtenergie bij je ziel komt, voegt zich de essentie van je leven erbij en van daaruit laat je deze energieën naar je aura en de wereld doorstromen. Deze lichtenergie behelst alles wat grootser en omvattender is dan wat je kent.

Laat ook energie uit het midden van de aarde, via je voeten, benen en bekkenbodem, in je naar binnen stromen en van daaruit ook naar je ziel stromen naar het gebied tussen je hart- en maagchakra. Als deze essentiële krachtenergie bij je ziel komt, voegt zich de essentie van je leven erbij en van daaruit laat je ook deze energieën naar je aura en de wereld doorstromen. Deze krachtenergie behelst alles wat je met je menszijn kunt ervaren.

Eveneens laat je energie van ‘ver’ achter je via je rug in je naar binnen stromen en van daaruit naar datzelfde gebied, je ziel, stromen. Als deze essentiële ondersteuningsenergie bij je ziel komt, voegt zich de essentie van je leven erbij en van daaruit laat je deze energieën ook naar je aura en de wereld doorstromen. Deze ondersteunende energie behelst alles waar je uit voortgekomen bent, zoals al je voorouders en de hele evolutie die achter je ligt.

Vanuit je voorstellingsvermogen laat je al deze essentiële energieën, als wit licht de ruimte krijgen. Wit, omdat ze dan essentieel van aard zijn, schoon en zuiver zijn, lichtend en schijnend zijn. Wit, waarin de vrede je veiligheid geeft en liefde voor de gevende uitstraling zorgt. Laat dit witte licht, deze witte kracht en deze witte ondersteuning je lichaam (inclusief je brein) vullen en in je ziel samenkomen, van waaruit ze samen met de witte energie van je bezieling naar je aura en de wereld toestromen. Je aura raakt dan gevuld met wit licht en dat witte licht stroomt dan beschermend mee, als je gevend in verbinding bent met de wereld om je heen.

Terwijl je je met al deze witte energieën laat vullen en omhullen, laat je ook vanonder je schedelrand en nek de energie die overbodig in je hoofd aanwezig is naar achteren toe uit je wegstromen. Ook laat je vanaf je staart- en heiligbeen de energie die in je lichaam overbodig aanwezig is naar beneden toe uit je wegstromen. Deze twee stromen bevrijden je van alle energie die niet meer in je lichaam aanwezig hoeft te blijven, ze schonen je op van dat wat je belast en niet meer nodig hebt.

Laat al deze instromingen en uitstromingen onbegrensd en vooral tegelijkertijd plaatsvinden, ook al heb je ze misschien eerst één voor één gevoeld om er contact mee te maken. Laat ook alles wat je bent erdoor in een witte, lichtende sfeer komen. Geef bewust definitief toestemming dat de overbodige energie vrij en onbeperkt uit je weg mag stromen en ben vooral voelend open voor het toelaten van de stromingen die je van buitenaf naar je ziel toelaat, die jou met wit vullen, vervullen en omhullen en die je van daaruit in je aura en de wereld laat stromen.

Laat dus al deze stromingen tegelijkertijd plaatsvinden als een totaalbeeld of totaalbeleving waarin ze allemaal hun eigen werk doen. Ze zullen je overal en op alle niveaus voeden en reinigen, zodat jouw bestaansenergie, jouw ziel, heel natuurlijk op alles wat zo wordt ontvangen, kan antwoorden.

Na verloop van tijd raak je met het totaalgevoel ervan vertrouwd, zodat dit gevoel steeds sneller oproepbaar en werkzaam is. Elke korte openheid voor het totaalbeeld van deze energetische pose werkt dan vaak uren door.

De essentie vanuit de kosmos, de essentie vanuit de aarde, de essentie vanuit de evolutie en de essentie vanuit je bezieling, brengen je op deze manier in wit licht. Het witte licht van de oorsprong, het witte licht van het beginsel, het witte licht van het wezenlijke, het witte licht van het zijn: The Light of Being.

Enjoy your soothing
new, white and lightening ‘full-being’ dress,
where love feels at home.
Let it heal and protect you.
Let it connect you with your essence.

In love

Anandajay

Dan nu de praktische kant:

Gezien de langer aanhoudende situatie rondom het coronavirus, zit er niets anders op dan alle activiteiten van april en mei te verplaatsen of anders vorm te geven.

Dat moet ook wel, want waarschijnlijk zit ik nog wel een tijdje vast op La Palma, waar strenge Spaanse noodwetten gelden. We moeten binnen blijven of in de tuin, maar alles is verboden behalve boodschappen doen.

Daarnaast mogen er op dit moment in Nederland en België sowieso geen groepsbijeenkomsten op onze manier gegeven worden. Ook deelnemen aan gezamenlijk vervoer is niet echt gewenst en onze groepen bestaan uit relatief veel ouderen, die extra kwetsbaar zijn. Allemaal redenen waarom het programma van april en mei aangepast moest worden. Zou de situatie tegen augustus dat nog vragen, dan kijken we dan wel weer verder wat daar een goed antwoord op zou kunnen zijn. Vanuit de situatie nu heb ik gevoeld wat passend en mogelijk zou kunnen zijn. Verderop lees je hoe alles verplaatst of doorgeschoven wordt en hoe de 3 laatste Light of Being-dagen van dit cursusjaar nu vormgegeven gaan worden. De individuele gesprekken die jullie reeds hebben geboekt, komen in deze situatie te vervallen. Over vervangende mail mogelijkheden lees je hieronder in de mail. Omdat we elkaar dit jaar niet meer zien, zullen we de inschrijfformulieren voor volgend jaar begin juli per mail versturen.

Als eerste:
de drie laatste LoB-dagen, de ShantiYoga, de Kennismakings/Introductieavond in Nijmegen, het mailen met Anandajay en een mogelijkheid tot gezamenlijk mediteren:

 • Ik stuur je maandelijks een themavideo en een meditatievideo. Ik stuur ze op 25 april, 23 mei en 27 juni, om ze goed te verdelen over de periode tot augustus. (De kwaliteit is misschien wel wat minder, want we moeten nog zien hoe we dat hier voor elkaar krijgen met beperkte middelen). Natuurlijk kun je de video’s en ook de oudere video’s bekijken wanneer en hoe vaak je maar wenst en ook de nieuwe meditatievideo’s blijven beschikbaar.
 • Daarbij geef ik elke keer een puja en een mantra door, die gedurende die maand zinvol zou kunnen zijn qua energieverfijning in jou en op wereldvlak. Hoe meer een bepaalde frequentie plaatsvindt, des te sterker is haar invloed. De frequentie van de helende intenties die je ervaart door de puja’s en mantra’s geven kracht aan de essentie van het leven. Als de essentie in jou mag gaan stralen, komen jij en je handelen daarmee in overeenstemming en dat werkt helend door op het leven dat graag gezond, dus gelukkig en in harmonie, wenst te zijn.
 • De 3 ShantiYoga bijeenkomsten worden doorgeschoven naar het volgende cursusjaar. Omdat de laatste 3 Light of Being dagen nu anders vormgegeven worden, mogen degenen die volgend jaar weer aan de Light of Being dagen deelnemen zonder betaling aan alle 8 ShantiYoga bijeenkomsten meedoen. Zou je dit jaar alleen aan de ShantiYoga deelgenomen hebben en wens je daar volgend jaar op die manier mee door te gaan, dan hoef je maar voor 5 bijeenkomsten te betalen. Degenen die volgend seizoen niet mee wensen te doen kunnen de drie vervallen lessen (in april en mei), inhalen op 5 of 6/9, 26 of 27/9 en 19 of 20/12.
 • Daarnaast kun je steeds in de week nadat je de video’s gekregen hebt met me mailen (dus: 25/4 t/m 2/5, 23 t/m 30/5, 20 t/m 27/6). Je stuurt je mail dan, als bijlage, naar het bekende contact emailadres ([email protected]), zij sturen de mail dan door en ik antwoord dan in de dagen daarop.
 • Verder nodigen we je van harte uit om samen te mediteren. Elke dag mediteren de mensen van The Light of Being in Hergersberg samen, maar dus ieder op zich, van 12 uur tot 12.30 uur. Als je wilt, kun je ook op die tijd met hen mee mediteren om samen het zijnslicht in jezelf en de wereld uit te nodigen om helend te zijn. Ik mediteer zelf op andere en langere tijden samen met jullie foto’s. En nu ik dat schrijf, zou ik je willen vragen om nog eens extra te voelen of je, als je dat wenst, mijn meditaties tot in je innerlijk toe mag laten, want mijn meditatiefrequenties gaan alleen daar naar binnen waar de deur ervoor openstaat.
 • De Kennismaking/Introductieavond in Nijmegen, die gepland was op zondag 10 mei, wordt verplaatst naar zondagavond 30 augustus.

Als tweede:
de verschuivingen en verplaatsingen:

 • De Meditatie Retraite die van 26 april tot 1 mei gepland stond, wordt verplaatst naar zondag 23 augustus (aankomst) tot vrijdag 28 augustus (vertrek). Als je je al voor april had ingeschreven hoef je niet opnieuw een inschrijfformulier in te vullen, maar geef het wel even door als dit voor jou niet past. Nieuwe deelnemers kunnen zich vanaf nu voor deze data opgeven.
 • Het yogaweekend van de opleidingsgroep van Nijmegen dat van 1-3 mei zou plaatsvinden, heb ik aan de yoga-zesdaagse toegevoegd zodat dit geheel dan een achtdaagse wordt en plaatsvindt vanaf 14 augustus (aankomst) tot 23 augustus (vertrek). Ik hoop dat dit voor iedereen, vanwege deze bijzondere situatie, in te passen is.
 • De TIP+ week van 10-17 mei wordt verplaatst naar het einde van de driejarige opleiding, zodat de opleiding dan dus doorloopt tot 11-18 september 2022 in plaats van tot mei 2022.
 • De YIP+ week van 17-24 mei wordt verplaatst naar het einde van de driejarige opleiding, zodat de opleiding dan dus doorloopt tot 12-19 september 2021 in plaats van tot mei 2021.
 • Het weekend Tanpura & Voice kan daardoor helaas niet gehandhaafd blijven in augustus en wordt verplaatst naar 2 en 3 januari 2021. Het inschrijfformulier daarvoor moet je wel opnieuw bij het secretariaat opvragen en invullen, want de indeling van de dagen en de bijdrage zijn dan anders. In september zou je eventueel voor tussentijdse individuele begeleiding een afspraak met Raju of Anandajay kunnen maken.

Als derde:
het nieuwe rooster voor de maand augustus ziet er nu als volgt uit:

Al deze veranderingen vind je ook terug op de agenda van de Light of Being website.

* De dagen met de gespreksmogelijkheden met Anandajay zijn nog onder voorbehoud, vanwege de onvoorziene activiteiten die hij dan misschien naast zijn seminars heeft.

Ja, zo gaat het er dan uitzien en ik zie ernaar uit jullie dan weer te ontmoeten. Onderwijl werk ik aan het nieuwe Light of Being-SacredDance boek dat ik in september hoop te kunnen uitbrengen.

Mocht je naar aanleiding van de mail willen reageren of vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met de mensen van de contactgroep ([email protected]).

Lieve vrienden,
Laat dit een zeer bezinnende periode zijn
om te voelen waar jij je leven werkelijk over wenst te laten gaan.
En laten we samen erdoorheen bewegen.
Met heel veel liefde en vanuit het hart verbonden,

In love,

Anandajay