‘The Light of Being’ is de levensgrond en zijnsgrond, waarin jij als de ontvangende, je Zelf als het meest wezenlijke herkent en vanuit die relatie met je eigenheid en de wereld omgaat.

Anandajay

The Light of Being

Door

The Light of Being'® is de naam van de organisatie, die Anandajay gesticht heeft als overkoepeling van al zijn activiteiten. Deze naam heeft hij gekozen, omdat het doorgeven van het Licht van het Zijn, dat hij in openheid ervaart, de kern is van zijn werk.

Licht, zowel van buitenaf als van binnenuit, laat ons groeien, leven en bewustworden. Zijn geeft ons de openheid om het leven in zijn geheel te ervaren.

In de openheid van het Zijn, vervalt de persoonlijke manifestatiedrang en mag the Light of Being, van binnenuit vrijelijk door ons heen naar buiten stromen. Dit Levenslicht zal elke cel van je bestaan beïnvloeden en zo haar herkomst, de liefdevolle ziel, aan je openbaren.

‘The Light of Being’ is de innerlijke kwaliteit, die Anandajay ervaart als het licht van het Zelf, waarin alles kan en mag ontwaken. Hij ervaart dit levenslicht als een-voudig, ont-vangend, liefde-vol en levens-krachtig. Deze levenskwaliteit is het gevolg van een open levenshouding en is vrij van oefenprogramma's en doelgerichte handelswijzen. Ze komt overeen met de meest natuurlijke staat van je menszijn en staat los van specifieke filosofische of religieuze achtergronden.

‘The Light of Being’ is de levensgrond en zijnsgrond, waarin jij als de ontvangende, je Zelf als het meest wezenlijke herkent en vanuit die relatie met je eigenheid en de wereld omgaat.

Alle activiteiten van ‘The Light of Being’® zijn bedoeld als een spiritueel georiënteerde levensbegeleiding. Ze zullen je, door een realistische houding ten opzichte van al je potenties en gewoonten, helpen om vrijer en met meer vreugde te leven. Als je het Levenslicht weer in je toelaat, ervaar je hoe waardevol je bestaan eigenlijk is en hoe deze rijkdom je op alle niveaus beïnvloedt.

Voor ‘The Light of Being’® staat spiritualiteit niet voor een idealistisch bewustzijnsniveau, dat gescheiden is van het zogenaamde dagelijkse leven, maar je wordt uitgenodigd je bezieling te ervaren als de natuurlijke staat, die moeiteloos en heel gewoon, je meest eigen thuis is.

Je wordt uitgenodigd om je door het Levenslicht, in plaats van door je angst, te laten voeden, vormen en begeleiden. Ook al ligt de nadruk op de zelfervaring, de strijdloze levenskwaliteit, die door Anandajay wordt aangereikt, is, naast de noodzakelijke materiële naastenliefde, de grootste bijdrage die je aan je medemensen en de wereldvrede kunt leveren.