Over Anandajay

Anandajay

Anandajay (1955) is een spiritueel leraar, die mensen thuisbrengt in hun essentie. Zijn ‘Light of Being’-centrum is sinds 2002 in de Belgische Eifel gevestigd, maar hij geeft regelmatig dagretraites in Nederland en bijeenkomsten in diverse andere landen. Daarnaast brengt hij de lichtende kwaliteit die hem van binnenuit inspireert ook via zijn boeken en muziek naar buiten. Anandajays leven is altijd al toegewijd geweest aan de spirituele dimensie van het bestaan en hij is daar dan ook steeds vanuit zijn ‘School of Spiritual Awareness’ via individuele begeleiding, satsang, retraites en opleidingen op gebied van meditatie, jnana yoga, tantra e.d. in werkzaam. Veel van zijn ervaringen zijn gevoelsmatig verbonden met het spirituele erfgoed van het oude India, maar zijn volledig geïntegreerd in de vrijheid van het leven van nu. Kenmerkend voor Anandajays benadering is, dat hij je steeds weer laat ervaren dat je wezen heel eenvoudig, ongekunsteld en van een ongeëvenaarde schoonheid is en dat deze natuurlijke staat van geluk geen moeite kost, terwijl het daaruit voortkomende bevrijdende licht een weldaad is voor zowel iedereen als voor de samenleving als geheel.

Biografie

Uitzicht op het Boeddhahuis in Igelmondermuhle (Belgische Eifel)

Anandajay (Cor Thelen, 1955) voelt zich van kind af aan op een natuurlijke manier verbonden met het spirituele gevoel van éénzijn. Vanaf zijn tiende jaar houdt hij zich bezig met zelfonderzoek en yoga en probeert zo de diepere waarheid van het leven te doorgronden. Toen hij bijna zestien was, werd hem duidelijk dat hij zich enkel en alleen nog met de spirituele waarden van het leven bezig wenste te houden. Dit verlangen was zo sterk dat hij het gymnasium verliet om zich helemaal met thema’s zoals het leven, god, innerlijke vrede, existentie en de diepere lagen van het bewustzijn bezig te kunnen houden.

Anandajays spirituele boodschap

– De vier hoofdlijnen van zijn ‘vredeswerk’ –

Mandala ‘Anandajays algehele werk’

Al zolang ik leef, voelt het als mijn diepste wens om mensen te laten ervaren dat een vredig leven met jezelf en anderen (en wat heeft de wereld dat nodig!) zeker mogelijk is. Vrede houdt eenvoudigweg verband met het respectvol omgaan met je echtheid en het steeds vanuit je vertrouwen daarin overeenkomstig daarmee handelen. Dan zijn er in ieder geval in jou geen wrijvingen en discrepanties meer en dat geeft rust aan je leven, waarin verschillen altijd zullen voorkomen als bewijs van de, aan haar eigen, constante stroom van creatie.

Mijn boodschap van vrede houdt zich dan ook bezig met het weer, onder al het maatschappelijk wenselijk gedrag, ervaren van je diepste authenticiteit, die met zowel je spirituele bezieling als menselijke identiteit en seksualiteit te maken heeft. Alle werkvormen en de manier waarop ik die heb vormgegeven, dienen enkel als ingangen tot die essentiële waarheden van je bestaan en werpen, als je ze speels ontdekt, een vreedzaam licht op jouw specifieke manier van zijn en het leven als de speelplaats tot bewustwording daarvan. Vrede geeft innerlijke rust, contact met het beginsel van leven en een liefdevolle verbondenheid met alles wat leeft. Innerlijke rust, essentie beleving en liefde zijn de ingrediënten van geluk en dat leidt op een organische manier tot een levendige, en voor de realisatie van de mens zijn diepste waarde, noodzakelijke naastenliefde.

Decoratie

1. ‘Light of Being’–Jnana (inzicht): inzicht als bevrijdingswijze
De eerste hoofdlijn en basis van mijn werk is gebaseerd op de kracht van inzicht en liefde als dat wat mensen wakker maakt en uit de belemmerende visies en overtuigingen haalt... lees verder

2. ‘Light of Being’–Meditatie: meditatie als spirituele herijkingswijze
Als tweede staat in mijn werk het aanbieden van een heelheid gevende meditatie centraal, zodat mensen weer voelen waar het in het leven spiritueel gezien echt over gaat en ze zich steeds kunnen herijken in die essentie... lees verder

3. ‘Light of Being’–Yoga: yoga als levenswijze
Als derde geef ik in mijn werk graag aandacht aan de realiteit van het menszijn en dat begint met de fysieke verschijning en de menselijke incarnatie. Het aannemen van deze tastbare werkelijkheden draagt de naam yoga en helpt mensen om zich te openen voor de inhoud ervan... lees verder

4. ‘Light of Being’–Tantra: tantra als ontmoetingswijze
Als vierde geef ik graag aandacht aan liefde en de verdiepende beleving van het echt in relatie gaan van de mens met zijn omgeving en andere mensen. Samen komen, in wisselwerking met elkaar gaan en het zich diepgaand durven mengen met andere mensen is nog niet zo vanzelfsprekend en de energetische schoonheid die het in vrijheid beleven van relatie kan geven, wens ik graag onder de noemer tantra aan te reiken... lees verder

Vignet (logo)

Gebergte La Palma

Het vignet dat Anandajay gebruikt is voortgekomen uit een bloemvorm die hij als kind altijd tekende en die voor hem het contact met het wezenlijke tot uitdrukking brengt. De streep staat voor het onderscheidingsvermogen, waardoor het verschil zichtbaar wordt tussen wat waar en onwaar is, tussen wat wezenlijk of persoonlijk is, tussen de aardse feitelijkheid en de veelvuldige waan van je ideeën...