Over Anandajay

Anandajay

Anandajay geeft al meer dan vijfendertig jaar diverse groepsbijeenkomsten, waarin het contact met de diepere lagen van je mens-zijn en het bewust ervaren van de essentiële waarden van het leven de belangrijkste aandachtspunten zijn. Hij wenst daarmee een verrijkende bijdrage te leveren aan het spiritueel ontwaken en het innerlijk vrij en dus gelukkiger worden van zowel individuen als van de samenleving als geheel.

Centraal in zijn werk staat het begeleiden van mensen naar het bewust ervaren van ‘The Light of Being’. Met ‘The Light of Being’ bedoelt Anandajay het leren ‘leven in het Licht’ (bewustzijn, aandacht, sensitiviteit) van het ‘er zijn’ (bestaan, ervaren, leven). ‘The Light of Being’ is de lichtende kwaliteit die voortkomt uit het ‘bewust er zijn’ en staat voor de spirituele realiteit van het leven. Anandajay wenst met zijn levenswerk mensen weer met dit realisme te verbinden, zodat ze weer ervaren, dat het leven, dat zij ook zelf zijn, in zijn eenvoud en essentie gelukkig-makend, liefdevol en vredig is.

Biografie

Uitzicht op het Boeddhahuis in Igelmondermuhle (Belgische Eifel)

Anandajay (Cor Thelen, 1955) voelt zich van kind af aan op een natuurlijke manier verbonden met het spirituele gevoel van éénzijn. Vanaf zijn tiende jaar houdt hij zich bezig met zelfonderzoek en yoga en probeert zo de diepere waarheid van het leven te doorgronden. Toen hij bijna zestien was, werd hem duidelijk dat hij zich enkel en alleen nog met de spirituele waarden van het leven bezig wenste te houden. Dit verlangen was zo sterk dat hij het gymnasium verliet om zich helemaal met thema’s zoals het leven, god, innerlijke vrede, existentie en de diepere lagen van het bewustzijn bezig te kunnen houden.

Levensbeschouwing

Gebergte La Palma

Alle wezenlijke en positieve veranderingen van mensen en de samenleving die zij vormen, vinden eerder plaats, als mensen zich meer bewust worden van zichzelf, van hun waarde en van hoe ze zich gedragen (ontwaken); als mensen zich weer toestaan toegewijd te mogen zijn aan anderen en aan hun dagelijkse activiteiten (devotionele levenswijze); en als mensen meer tijd zouden nemen, om niet enkel naar buiten gericht te leven, maar zich ook zo diepgaand voor hun innerlijke beleving openen, tot ze daar een gevoel van innerlijke vrede en zachtaardigheid ervaren (bezinning, contemplatie, meditatie). Deze levensbeschouwing ligt aan de basis van alle werk van ‘The Light of Being’.

Vignet (logo)

Gebergte La Palma

Het vignet dat Anandajay gebruikt is voortgekomen uit een bloemvorm die hij als kind altijd tekende en die voor hem het contact met het wezenlijke tot uitdrukking brengt. De streep staat voor het onderscheidingsvermogen, waardoor het verschil zichtbaar wordt tussen wat waar en onwaar is, tussen wat wezenlijk of persoonlijk is, tussen de aardse feitelijkheid en de veelvuldige waan van je ideeën...