Als ik je uitnodig om je harnassen niet meer te dragen, is dat niet omdat jij anders niet spiritueel genoeg bent, maar uit liefde voor de wereld, de ander, en je ziel. Zij zijn het die je spirituele ontwapening zo waardevol maken.

Anandajay

Gemeenschap

Door Carina

Sinds het ontstaan van het Light-house in Hergersberg, een van de seminar-houses van Anandajay, zijn er, naast tijdelijke verblijvers, twaalf leerlingen van Anandajay definitief omheen komen wonen. Deze leerlingen of 'bewoners' vormen samen een gemeenschap waarin Anandajay de verbindende schakel vormt. Het is geen vooropgezet doel geweest dat er een gemeenschap moest komen maar in de loop van de tijd zijn er vanzelf meer mensen in de buurt van Anandajay gaan wonen. Daardoor zijn er gemeenschappelijke activiteiten ontstaan, wordt er door de leerlingen regelmatig met Anandajay gesproken over hoe het is met elkaar en de wereld daaromheen te leven en daardoor hebben de bewoners meer en meer het gevoel gekregen samen een gemeenschap te vormen.

Het Light-house in Hergersberg (Belgische Eifel)'

De basis van de gemeenschap

Aan de basis van deze kleine gemeenschap ligt het verlangen van iedere bewoner om meer in overeenstemming te leven met zichzelf, zodat dit de grond mag zijn van waaruit ze omgaan met hun dagelijkse leven en hierin wensen ze door Anandajay begeleid te worden. De wens van iedere bewoner, om niet alleen maar in spirituele ideeën te leven, maar af te dalen tot in de werkelijkheid, zodat spiritualiteit tastbaar in het dagelijkse leven ervaren wordt en vorm kan krijgen, voelt heel groot. Omdat het vaak heel moeilijk is om in je eentje af te dalen uit de ideeën naar de werkelijkheid, is het eigenlijk een natuurlijk gevolg dat mensen met zo'n verlangen dichtbij hun leraar wensen te wonen en elkaar gaan opzoeken en ondersteunen in hun wens om hun innerlijke waarde meer aan het licht te laten komen. Vanuit deze wens is de gemeenschap in Hergersberg ontstaan en iedere bewoner wenst daar zijn eigen steentje aan bij te dragen.

Decoratie

Het verlangen naar dienstbaarheid

De mensen die in Hergersberg zijn komen wonen, hebben elk ook op hun eigen manier het verlangen om dienstbaar te zijn aan het werk van ‘The Light of Being’. Ze voelen zich blij en dankbaar met datgene wat ze ontvangen hebben en er is daardoor als antwoord een natuurlijke beweging ontstaan waarin ze toegewijd zijn aan datgene waar ze dankbaar voor zijn. Zo ondersteunen ze, net als meerdere leerlingen uit Nederland, via allerlei activiteiten het werk van ‘The Light of Being’.

Het Light-house in Hergersberg (Belgische Eifel)'

De waarde van de gemeenschap

Wat het leven in een gemeenschap speciaal maakt, is dat je je medebewoners niet zelf uitgekozen hebt, zoals dat bij een huwelijk wel het geval is. Je bent dus niet op basis van persoonlijke behoefte of aantrekkingskracht bij elkaar gekomen, maar je bent bij elkaar gekomen vanuit een wezenlijk verlangen om ontsluierd te raken en daarin samen een ontwikkelingsweg te gaan. Daarnaast is er iets in Anandajay zijn leraarschap en mens zijn dat hen blijkbaar diep aanspreekt en de wens geeft om juist door hem in dat proces begeleid te worden.

Decoratie

Omdat je sommige mensen normaal gesproken niet als vriend gekozen zou hebben, leer je om voorbij aan je persoonlijke voor- en afkeur, met anderen in relatie te gaan. Je gaat daardoor steeds duidelijker ervaren dat er, ondanks de verschillen, een belangrijke gemeenschappelijke grond is van waaruit je in die gemeenschap bent. Door zo intensief samen te leven met anderen, die je vriendschappelijk spiegelen in hoe je bent en leeft, word je je bewuster van wat je eigenlijk aan de wereld doorgeeft en of dat wel of niet aansluit op je verlangen. Zo kun je steeds helderder met andere mensen afdalen tot in de werkelijkheid van jezelf en ervaren hoe je van daaruit in relatie bent met anderen en met de wereld om je heen.

Samen aan tafel tijdens de Light of Being stafweek

Verbindende activiteiten

In de afgelopen jaren zijn er activiteiten ontstaan waarin de waarde van de gemeenschap tot uitdrukking komt. Zo is er elke maand een bijeenkomst met Anandajay, de 'Light Living Meeting'. In deze ontmoetingen worden, naast het uitwisselen van nieuwtjes, vooral vragen besproken die specifiek met het leven met elkaar in de gemeenschap te maken hebben. Dit zijn inspirerende en spiegelende bijeenkomsten met veel diepgang die zeer verbindend werken en de bewoners helpen om steeds weer te voelen vanuit welk gezamenlijk verlangen ze in Hergersberg zijn komen wonen. Zo hebben ze onder meer gesproken over hoe ze wensen te leven vanuit hun hart, over hoe ze om wensen te gaan met ziekte en sterven, over de waarde van de verbinding met Anandajay, over de kanttekeningen en voorrechten van het leven bij een spiritueel leraar en natuurlijk over de waarden en moeilijkheden van het leven in een gemeenschap.

Light of Being gemeenschap in Hergersberg (Belgische Eifel)

Tijdens de jaarlijkse stafweek werken de bewoners met leerlingen uit Nederland samen aan het schoonmaken van het Light-house. Het schoonmaken van het seminarhuis geeft iedereen de mogelijkheid om dat wat gedurende het hele jaar aan vreugde door de begeleiding ontvangen is, uit te drukken in de vorm van liefdevolle zorg voor de ruimten die hen en anderen juist de mogelijkheid voor die begeleiding hebben geboden. Het schoonmaken van het huis en het op die manier omgaan met de materie, gebruikt Anandajay om tijdens de avondbijeenkomst samen met je te doorvoelen of je spirituele ideeën in de praktijk ook werkelijk waar zijn. De stafweek blijkt voor velen steeds weer zeer ondersteunend te zijn om weer heel concreet in contact te komen met het verlangen om spiritualiteit in de praktijk te ervaren.

Samen aan tafel tijdens de Light of Being stafweek

Tijdens de uren dat de groep met schoonmaken bezig is vergadert Anandajay met de contactgroep. Zij blikken daarbij samen terug op het vorige jaar en voelen welke veranderingen er nodig zijn voor de School en voor de organisatie van alle activiteiten. Ook doorvoelen ze, voor degenen die dat gevraagd hebben, welke taken het komende jaar passend zijn bij hun ontwikkeling. Tijdens het gemeenschappelijke eten in de avond lichten ze hun aandachtspunten toe en wordt daar uitgebreid samen over gesproken. Ook deze avondbijeenkomsten werken heel verdiepend en verbindend.

Daarnaast komen de bewoners regelmatig bij elkaar om samen te eten, treffen ze elkaar bij het onderhouden van de tuin, het ontvangen van gasten of andere activiteiten, waarmee ze ‘The Light of Being’ op wat voor manier dan ook wensen te ondersteunen. In die omhullende verbondenheid genieten ze van elkaar, van hun verlangen het werk van Anandajay voor anderen toegankelijker te maken en van hun steeds dieper wordende en leerzame onderlinge relaties.