Bloem-logo KoshaMassage

Zijn jullie bij een bepaald geloof of bepaalde traditie aangesloten?

De oorspronkelijke betekenis van het woord religie is ‘terugkeren’ of ‘herverbinden’. Door terug te keren naar je Zelf ontdek je weer, dat jij een levende, liefdevolle bron bent en dat die bron, noem het God of de Waarheid, jouw essentie is, dat het je meest oorspronkelijke staat van mens-zijn is en los staat van specifieke filosofische of religieuze achtergronden.

Anandajay nodigt je steeds weer uit naar je Zelf, naar je essentie terug te keren, omdat hij die essentiële bron in zichzelf ervaart en je van daaruit begeleidt. De manier waarop dat verloopt krijgt vanzelf de vorm die bij de situatie en de desbetreffende persoon past. Soms heet die bron God, soms Licht, soms Leven en soms Jij. Het gaat daarbij om natuurlijke aanraakpunten op iemands weg naar binnen en die zijn niet aan een geloof of traditie verbonden, maar die leven, veranderen hebben speelsheid nodig.

Decoratie

In zijn begeleiding zul je soms het non-dualisme (vedanta) herkenen, maar daarbinnen laat Anandajay je ervaren, dat je in wezen weliswaar een open ruimte bent die ervaart, maar dat ook het dualisme van wat je ervaart, een onderdeel van die heelheid is. Je bent zowel een ervaarbare heelheid als een tuin van oneindige tegenstellingen en gevoelswaarden die de rijkdom van heelheid alleen nog maar bekrachtigen in plaats van onderuit halen.

Tradities hebben meestal een doel en gewoonten en ondermijnen volgens Anandajay daardoor je openheid voor de levende bezieling in je. Hij adviseert je alle overtuigingen, geloof, traditie en religies los te laten om vrij te zijn de waarheid van elk moment weer echt en nieuw te beleven in het contact met je wezenlijke en levende Zelf.

Decoratie

Deze openheid is nodig om tot inzicht te komen, want juist inzicht zorgt ervoor dat je elke visie of zienswijze weer los laat, omdat je erdoor in een doelgerichtheid van je ego gevangen was geraakt. Al dit loslaten laat je je Zelf weer als de essentiële, liefdevolle bron van alles herkennen.

Anandajay is in een katholiek gezin opgegroeid. Hij is zeer gecharmeerd van de Hindoeïstische wijze waarop het beleven van echtheid wordt vormgegeven en die daarin een grote vrijheid biedt. Jezus is voor hem het symbool van de vanuit wezenlijkheid levende mens, Boeddha van de mens die in relatie treedt met zijn innerlijke ziel en Krishna van de verbinding tussen de fantastische dualistische schepping en de eenvoud van de ervaarbare heelheid, die jij en de oorsprong van de schepping wezenlijk zijn.

Voor hem zijn deze en andere symbolen enkel belangrijk om uiterlijk zichtbaar en tastbaar te maken wat binnenin onzichtbaar, maar wel als zijnswaarde ervaarbaar is. Daar is voor hem alles in geoorloofd als het de waarachtige verbinding met je Ziel maar dient en je niet aan een zienswijze bindt.

Bloem-logo KoshaMassage

Waarom heeft u uw naam veranderd?

Anandajay (Cor Thelen) heeft steeds gedacht dat hij niet uit India wilde komen met een nieuwe, vreemde naam. Hij wilde daarin ‘nuchter blijven’. Maar kennelijk zijn spirituele processen ontwikkelingen, waarin nuchterheid niet de belangrijkste rol speelt. Tijdens zijn verblijf in India in 1999 was hij in een diepe meditatie en hoorde hij de naam Anandajay. De naam werd hem toegeroepen en hij ervoer een groot licht in zichzelf toen hij die naam aannam. Als hij dat weer liet, verdween ook het licht.

Het ervaren wat die naam en het immense licht waarmee deze gepaard ging, met hem deden, bewoog hem diep en bracht hem in de bezielde wezenlijkheid, die hij al langer in zichzelf ervoer. Het aannemen van die naam maakte ook, dat het niet meer tegen te houden was, dat hij als leraar naar buiten trad door zichzelf daarin te laten zien en te ontmoeten. Vrij vertaald betekent de naam Anandajay: ‘de zegeningen van het hart’ en ook ‘overgave’, omdat dan de ‘zegeningen van het hart’ je zullen dragen.

Decoratie

Binnen verschillende religies en culturen zien we, dat mensen bij een wending in hun leven een andere naam aannemen. In het westen zien we dat bijvoorbeeld binnen vooral de katholieke traditie. Zo nemen nonnen en broeders een andere naam aan bij hun intrede in een kloosterorde. Ze geven daarmee aan, dat ze het leven en de identiteit, die ze gewend zijn, niet meer als vanzelfsprekend wensen te vervolgen, dat ze het oude, waarbij ook de naam hoort die ze bij hun geboorte kregen, achter zich laten en dat er nu een nieuw leven (religieus, spiritueel) begint. Soms krijgen ze die kloosternaam van de abt of overste, soms kiezen ze die zelf.

Die nieuwe naam geeft dat nieuwe begin een extra ondersteuning, herinnert je steeds aan dat nieuwe leven en maakt de verandering daarmee ook kenbaar aan de omgeving.

Bloem-logo KoshaMassage

Wordt u ook vereerd?

Omdat Anandajay door veel mensen als waardevol wordt ervaren, uiten ze vaak hun dankbaarheid aan hem, wat voor sommige mensen niet altijd zo gemakkelijk te begrijpen is. Als iemand iets voor je heeft betekend, er voor je was, van je houdt, dan kan dat een gevoel van dankbaarheid en liefde in je oproepen. Een gevoel dat jij ervaart in jou en waaraan je dan vorm zou willen geven door die persoon die dat gevoel bij je heeft opgeroepen bijvoorbeeld een bos bloemen te geven. Daarmee eer je de ander, waarbij het niet zozeer gaat om de ander als wel om jouw gevoel van liefde en dankbaarheid.

Als leerlingen Anandajay eren, zegt dat iets over het diepe gevoel, dat die mensen op dat moment in zichzelf voelen. De aanwezigheid van Anandajay of zijn antwoorden en begeleiding hebben dat misschien wel in die mensen opgeroepen, maar het gaat over hun geraakt zijn in hun ziel, in hun wezen. Ze willen eren wat zij als eer-lijk en eer-waardig ervaren hebben en geven dat vanuit vrijheid vorm. Zo willen ze ook de dankbaarheid die ze in zich voelen vormgeven. Anandajay geeft die ruimte, want waar kun je je dankbaarheid beter uiten dan bij degene, die dat waardevolle gevoel in je toegankelijk heeft gemaakt.

Decoratie

Het gaat hier om een zijnsbeleving, die vormgegeven wordt en niet om iets wat Anandajay als persoon zou wensen of als bevestiging ervaart. Degene die dankbaarheid ervaart en dat uit, krijgt enkel van Anandajay de mogelijkheid om dat ook werkelijk te doen en zo in contact te komen met de waardevolle diepgang van zichzelf, waar dit gevoel in waar is. Het uiten van deze waardevolle gevoelsbeleving brengt deze energie in stroming, waardoor de schoonheid van deze energie voor degene die ze beleeft nog levendiger en tastbaarder wordt.

Als Anandajay die toewijding op zijn persoon zou betrekken zou zijn ego daar een rol in gaan spelen en zou hij daardoor zijn eigen diepgang en innerlijkheid verlaten. Dat dit voor hem helemaal niet speelt, is voor anderen vaak moeilijk te begrijpen, omdat zij zich slecht kunnen voorstellen dat de volheid van de beleving van je ziel of Zelf egostreling overbodig en zelfs onaantrekkelijk maakt. Juist dat maakt hem tot een oprechte leraar en eer-waardig en juist dat maakt ook dat dankbaarheid en het eren van zijn waarde voor degenen die dat zo voelen ook oprecht en vrij van belangen blijft.

Bloem-logo KoshaMassage

Bent u verlicht?

Verlicht zijn is volgens hem net zo’n oninteressant thema. Net als de strijd tegen het ego is voor hem het streven naar verlichting één van de grootste gewelddaden in Gods naam, die werkelijke bevrijding en liefdevol samenleven met elkaar in de weg staan. Het zijn immers alleen ego’s die erin geïnteresseerd zijn om verlicht of wat dan ook te worden. Het is de egokracht die ons laat streven naar de onnatuurlijkheid van louter mooie en verheven dingen te ervaren en voorbij aan de pijn te geraken.

Wat Anandajay hier vaak over vertelt is, dat als je in het donker zit en er gaat een deur naar het daglicht voor een paar centimeter open, dan komt daar een enorme hoeveelheid licht vandaan. Menigeen zegt na zo’n indrukwekkende ervaring dat hij of zij het licht heeft gezien en eventueel, dat hij of zij verlicht is geraakt. Het is ook inderdaad het meest indrukwekkende aspect van je ontmoeting met het licht, als het vanuit het donker verschijnt. Als de deur slechts een paar centimeter open is en de ogen zijn daar nog niet aan gewend, dan is de verandering enorm.

Decoratie

Het gaat echter niet om deze indrukwekkende verandering, waar het ego zo door overweldigd is. Als je steeds vrijer leert leven in de spirituele waarde van de werkelijkheid, in de openheid van het er zijn, gaat deze deur namelijk steeds verder open en, als je werkelijk naar het licht verlangt, zul je op een gegeven moment gewoon naar buiten wandelen, in het licht.

Pas dan is het licht geen fenomeen meer dat je ziet en als hoogste doel beschouwt. Dan is het slechts dat wat de waarheid van je bestaan en het leven waar je deel van uitmaakt ervaarbaar, tastbaar en zichtbaar voor je maakt. Niemand is immers in de lamp geïnteresseerd, want ze dient enkel om de waarheid waarin je leeft en waardoor je van illusies wordt bevrijd, te herkennen en zodoende in openheid en helderheid met de waarheid van de feitelijkheid te zijn.

Decoratie

Als dat zo is, noem je jezelf niet verlicht, maar kun je alleen maar zeggen, dat er licht is, veel licht en dat je dankbaar bent voor alles wat je door de waarde het licht bent, mee in relatie bent en ervaart. Dat maakt je zo gewoon en pretentieloos, dat het in de verste verte niet in je opkomt om jezelf te benoemen als iemand die iets bereikt heeft.

Anandajay heeft nooit het gevoel gehad dat hij in zijn leven iets heeft bereikt. Het is door hoe de wereld en de mensen om hem heen op hem reageren, dat hij daarin een plaats en functie is gaan aannemen. Daarin geeft hij dan vooral steeds weer aan hoe belangrijk het is om in relatie met alles en iedereen te leven en zich niet boven de relatie met het leven te willen verheffen.

Bloem-logo KoshaMassage

Een spirituele ontwikkeling gaat er toch over dat je het ego overstijgt?

Een belangrijk aspect in Anandajay’s spirituele benadering is dat hij er helemaal niet van uitgaat dat het ego slecht is, maar dat het slechts je semi-autonome wils- en verdedigingskracht is. Doordat we vooral voor onze overleving op onze wilskracht en krachtmeting vertrouwd hebben, zijn we gaan geloven, dat wij die regulerende en ‘scorende’ kracht zijn. Deze kracht is echter gewoon een klein onderdeel van jou.

Het ego is volgens Anandajay zo groot als dat je er in gelooft en wie er erg in gelooft, ziet daardoor de rest niet meer. Daarom gaat het er niet om geen ego te hebben, maar te zien dat het slechts een minuscuul deeltje van jou als algehele schepping is. Hij zal je daarom ook nooit stimuleren om te proberen geen ego te hebben of aanzetten om tegen je ego te strijden of om dat aspect van jezelf op wat voor een manier dan ook proberen te elimineren. Je bent een geheel en daar hoort het ego ook bij.

Het ego stelt ook haast niets meer voor als je het geheel dat je bent, werkelijk ervaart. Door je openheid voor het wezenlijke, dat dan ervaarbaar wordt, gaat het geloof in je ego vanzelf aan de kant en is het gewoon een gezonde kracht, die hoort bij de mens die je bent en het leven dat je als mens leidt.

Bloem-logo KoshaMassage

Waarom zijn jullie in het wit gekleed?

Anandajay is altijd in het wit gekleed en dat roept soms wat vragen op. Zijn voorkeur voor wit is een voortvloeisel van al het goud-witte licht, dat hij in en om zich heen ervaart. In zijn tienerjaren begreep hij dat zelf nog niet zo, maar in de loop van zijn leven is het steeds sterker en duidelijker geworden. Als hij gekleurde kleding draagt, ervaart hij een soort afscheiding, waardoor er een fysiek voelbaar binnen en buiten ontstaat.

Alhoewel de meeste mensen echt een scheiding bij de huid ervaren, waarbinnen zij zichzelf en waarbuiten ze de wereld als iets anders dan zichzelf wanen, voelt zo’n scheiding voor Anandajay aan als een geïsoleerd raken uit het geheel. Het licht dat hij in zichzelf ervaart kan dan niet zo gemakkelijk naar buiten en het licht van buiten stroomt dan gemakkelijker naar binnen. Uiteindelijk ging hij vanzelf alleen nog witte kleren dragen.

Decoratie

Daarnaast is wit de kleur van de reinheid en puurheid van de Ziel en van de vrede en ontwapening, die een grote rol spelen bij het in contact komen met je innerlijke waarde en essentie van zowel jezelf als die van de ander. Deze waarden sluiten natuurlijk ook erg aan bij zijn werk en bij dat wat hij aan de wereld zou willen doorgeven. Het wonen in witte, open ruimten bleek ook zo’n vanzelf plaatsvindend gedrag van hem te zijn om de energieën van buiten en binnen hem weer overeen te laten stemmen en een eventueel gevoel van geïsoleerdheid als onnatuurlijk teniet te doen.

Op de eerste Celebration Day, een feestdag die Anandajay zijn leerlingen jaarlijks aanbiedt, voelde hij dat hij het heel erg fijn vond als iedereen in het wit gekleed was en dat zo’n omgeving voor hem vriendelijker en energetisch vrijer voelde. Het onderscheidt mensen minder van elkaar, ze laten gemakkelijker een stuk van hun identiteit en hun ego los en ze voelen daardoor eerder wat hen met elkaar verbindt. Daarom vraagt hij of mensen, als hij ze begeleidt, in het wit of licht gekleed zouden willen komen.