Biografie Anandajay

Anandajay

Anandajay (Cor Thelen, 1955) voelt zich van kind af aan op een natuurlijke manier verbonden met het spirituele gevoel van éénzijn. Vanaf zijn tiende jaar houdt hij zich bezig met zelfonderzoek en yoga en probeert zo de diepere waarheid van het leven te doorgronden.

Toen hij bijna zestien was, werd hem duidelijk dat hij zich enkel en alleen nog met de spirituele waarden van het leven bezig wenste te houden. Dit verlangen was zo sterk dat hij het gymnasium verliet om zich helemaal met thema’s zoals het leven, god, innerlijke vrede, existentie en de diepere lagen van het bewustzijn bezig te kunnen houden.

Door veel in de natuur te zijn, onderzocht hij de organische aspecten van zijn zijnsbeleving. Vanuit zijn religieuze gevoelens zocht hij in zowel christelijke als boeddhistische en hindoeïstische tradities naar herkenning van zijn innerlijke beleving.

Op zijn achttiende trok hij zich een jaar terug in de rust van Finland om de inhoud van alle begrippen die in zijn bewustzijn opkwamen op hun feitelijke waarde te onderzoeken. Tussen zijn twintigste en dertigste volgde hij delen van verschillende yoga opleidingen in Nederland en reisde hij veel door India. Daar had hij indringende ontmoetingen met diverse spirituele leraren en leefde hij een tijd alleen in de Himalaya. Vanaf 1979 begon hij zowel in Nederland als in India met het geven van satsang, toen nog onder de naam Jnana yoga.

De jnani’s (spiritueel bevrijde leraren) Sri J. Krishnamurti, Sri Nisargadatta en Sri Ramana Maharshi, hebben hem in zijn zelfonderzoek sterk bevestigd en ondersteund. Toen hij zevenentwintig jaar was ging hij naar Yogacharya Sri S. Sundaram, de gerespecteerde grondlegger van yoga therapie en toegankelijke yoga-beoefening voor het westen*, door wie hij individueel tot yogaleraar en yogatherapeut opgeleid werd. De diepgaande bijeenkomsten en gesprekken met hem brachten een bijzondere relatie teweeg. Op een gegeven moment gaf Sri.S.Sundaram aan dat hij naar het westen terug moest gaan, omdat het belangrijk was daar zijn spirituele inzichten door te gaan geven en te verbreiden. Anandajay nam die aanmoediging nederig en dankbaar aan.

Na deze lange periode van toewijding aan de diepere waarden van het leven, met al het zelfonderzoek, de perioden van teruggetrokkenheid in de natuur en de vele ondersteunende en inspirerende ontmoetingen, wijdde Anandajay zich volledig aan het overbrengen van zijn spirituele ervaringsgeoriënteerde ‘Levenswerk’.

Anandajay

Hij keerde weer terug in de maatschappij om er met zijn opgedane ervaringen en inzichten dienstbaar te kunnen zijn aan diegenen, die daar ook naar zochten en verlangden. Hij trouwde en had vanaf 1985 samen met zijn vrouw een zeer druk bezocht yogacentrum in Groningen. Zijn vrouw gaf steeds meer de yogacursussen en Anandajay hield zich voornamelijk bezig met de Jnana yoga, meditatie en contemplatie en met het afstemmen van alles cursussen op zijn levensfilosofie. In 1991 en 1994 kregen zij hun twee dochters.

In 1990 begon Anandajay bijscholingen te geven aan yoga- en meditatiedocenten, waarbij hij zich vooral richtte op de herintegratie van de spiritualiteit. Dit leidde tot het ontstaan van de -Universele Meditatie- en de -Universele Yoga- (nu een erkende yoga opleiding). Het begrip Universeel werd gekozen om aan te geven, dat wezenlijkheid voor iedereen, altijd en overal onvoorwaardelijk toegankelijk is. In 1995 ontstond een retraite- en opleidingscentrum in een grote boerderij even buiten Leens, een dorp in het noordwesten van Groningen. Het Yogacentrum in Groningen werd twee jaar later losgelaten.

Op zijn drieënveertigste werd hem tijdens een meditatie de naam Anandajay toegeroepen. Dit betekent vrij vertaald, zowel -de zegeningen van het hart- als -overgave-. Het aannemen van deze naam ging met een immens gevoel van licht en ruimte gepaard, dat hem diep bewoog en toch ook innerlijk intens verstilde. Deze ervaring noemt hij ‘The Light of Being’.

Sindsdien brengt hij alles wat hij als ‘The Light of Being’ ervaart en met anderen zou willen delen samen in zijn bijeenkomsten, retraites en opleidingen. Kenmerkend voor de benadering van Anandajay is, dat hij je steeds weer laat ervaren, dat het wezenlijke heel eenvoudig en volledig ongekunsteld is. Met een tiental tijdloze boeken en meer dan veertig Cd’s met spirituele muziek nodigt hij je steeds weer opnieuw uit om je aanwezigheid als een bloem uit je naar buiten te laten bloeien, in plaats van met veel moeite een bepaalde spirituele hoogte te willen bereiken.

Vanuit zijn levensbeschouwing vraagt Anandajay ons om steeds elk moment als een persoonlijke boodschap aan te nemen, van een oorspronkelijke en barmhartige goedheid van het leven uit te gaan en onze ontwikkeling enkel organisch en heelmakend te laten zijn.

Daarnaast is spiritualiteit volgens Anandajay alleen dan zinvol als zij de vreedzame levenskwaliteit van mensen op dit actuele moment ook echt ondersteunt en waar laat zijn, in plaats van dat als een mogelijk toekomstig doel aan te reiken. Spiritualiteit is voor Anandajay de kroon op het menszijn. Beide zijn noodzakelijk voor deze ervaring en daarom is het belangrijk om zowel met de mens als met zijn diepere bestemming uiterst waardevol en liefdevol om te gaan.

Anandajay

Anandajay maakt aan de hand van zijn wijsheid steeds weer aan ons duidelijk dat de werkelijke waarde van het leven een heel andere waarheid in zich draagt dan dat wat de meesten als gevolg van hun levenswijze kennen en hij begeleidt je vanuit dat inzicht en die waarheid met hart en ziel op je weg in deze andere, spirituele en in jou reeds aanwezige levensdimensie.

Sinds hun scheiding in 2002, die door beide als noodzakelijk ervaren werd om hun eigen levensbestemmingen te kunnen volgen, nam zijn vrouw de in 1999 opgerichte yoga opleiding over en wijdde Anandajay zich enkel nog aan het toepasbaar maken en overdragen van zijn ‘Light of Being’-ervaringen en -inzichten voor diegenen, die naar een, met de diepte van de existentie verbonden, spiritueel en contemplatief leven verlangen.

Sinds die tijd woont Anandajay in de oost Belgische Eifel. Hij legde zich vervolgens toe op het intensief werken met mensen, hetgeen hij belangrijker vindt dan eenmalige ontmoetingen met grote groepen en de daarbij horende anonimiteit. Zo konden er meer mogelijkheden ontstaan voor een diepe relationele omgang in plaats van te blijven steken in gelijkgestemdheid.

Vanuit vragen van leerlingen naar verder reikende persoonlijke begeleiding of om te willen leven en werken vanuit ‘The Light of Being’, ontwikkelde hij de diverse Intensieve Programma’s. In de zomer van 2007 begon Anandajay met het geven van zijn ‘Light of Being’-Initiaties (overdragen van de oorsprongskwaliteiten van bepaalde spirituele activiteiten) aan leerlingen, die al langere tijd intensief door hem begeleid werden.

Zijn ‘staat van zijn’ bracht deze diepgaande kennis van het leven voort. Het gaat hierbij dan ook niet om vaardigheden, maar om vormen van bezield handelen, die enkel aangevoeld kunnen worden vanuit een ontvankelijke betrokkenheid. De uit deze initiaties ontstane handelingen en inzichten, die zowel voor persoonlijke als beroepsmatige inzet gebruikt kunnen worden, geven zijn leerlingen de mogelijkheid om, vanuit verbondenheid met hem, dat aan anderen door te geven, wat hen door zijn werk zelf zo geraakt heeft.

Anandajay geeft hen hiermee de mogelijkheid om de spirituele boodschap van ‘The Light of Being’ op verschillende manieren en via alle chakra-lagen door te geven, zodat iedereen die dat wil een passende hand aangereikt kan krijgen die hen begeleidt naar een waarachtig en levendig contact met de essentie van het leven en hen Zelf.

Anandajay

Anandajay draagt 12 initiatie-vormen over (AngelGuidance, LightMessenger, SoulPainting, HeartSinging, Yoga, ChakraHealing, SacredDance, Meditation, PeaceBreathing, KoshaMassage, MantraPrayers en LoveSharing) en heeft zijn leerlingen aangemoedigd om de waarde van deze initiaties te verbreiden. In 2012 werd ‘The School of Spiritual Awareness’ opgericht, van waaruit Anandajay, naast de maandelijkse Light of Being-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’, de jaarlijkse initiatie-weken en andere retraite-weken, ook een intensieve ‘Light of Being’-Tantra en Yoga Opleiding (die ook in het Duits wordt gegeven) geeft.

Belangrijkste blijft echter de boodschap van ‘The Light of Being’ om vanuit een realistische en relationele levenshouding in contact te komen met de vredevolle en natuurlijke waarde van de spirituele authenticiteit die het leven en dus ook ons, eigen is.

* Goldberg, E. The Path of Modern Yoga: The History of an Embodied Spiritual Practice

Het is niet de leraar, maar jouw openheid die je in verbinding brengt met je Zijn. De leraar is enkel het middel.

Anandajay