Zonnestralen door de wolken en spiegeling van de oceaan

Light of Being-Yoga opleiding

– Exploring the peace of unity –

Light of Being-Yoga opleiding

Light of Being-Yoga nodigt je uit om zo toegewijd met je lichaam en zijn houdingsmogelijkheden om te gaan, dat je er rustig en wakker in aanwezig kunt zijn, om je van daaruit te openen voor de energie (Light) van het zijn (Being), die je volledig in de jou omhullende houding toelaat om alle cellen ermee gevuld of door aangeraakt te laten worden.

Anandajay

Symboliseert het hatha-aspect van de Yoga Puja met energietekening van een energetisch, dragende schaal

De zesjarige Yoga Opleiding die Anandajay het ‘Yoga Intensieve Programma’ (YIP) heeft genoemd (drie jaren basis en drie jaren vervolg), brengt je dieper in contact met de diepgang van je menszijn, de verfijning van je lichaamsbeleving, de werkelijkheid van het leven en de bezieling in jezelf. Ook is het YIP de aangewezen plaats als je in een later stadium de toegankelijker geworden beleving van je bezieling via lichaamsbewustzijn, adembewustzijn en het meditatieve zijnsbewustzijn, zou willen gaan doorgeven.

Anandajay ziet yoga als een waarde, die volgens hem bedoeld is om door te werken tot in iemands leefwijze. Yoga is volgens hem geen fysieke oefenwijze of discipline, maar een uitnodiging om via een verfijndere manier van lichaamsbeleving in contact te komen met de diepere waarden van het, en jouw bestaan. Yoga helpt je op die manier om vanuit verbinding met die innerlijke grond of zijnswaarde te leven. ‘Light of Being’-Yoga is een sensitieve, reflectieve en relationele wijze van contact maken met zelfbewustzijn en je spirituele levenswaarde.

Alle yogadagen hebben een eigen thema en yoga-aspect aan de hand waarvan de bespiegelingen en ingangen tot wezenlijkheid worden aangereikt en bestaan uit ruimte voor verstillende yogabeleving, het gedetailleerd leren aannemen en invoelen van de verschillende yogahoudingen, geïnspireerde gesprekken, relationele leer- en doorgeefprocessen (soms in tweetallen) en dat alles doorvlochten met intense persoonlijke en bespiegelende interacties en spirituele zelf-ontmoetingen.

In de vervolgopleiding worden de lessen uitgebreid en verweven met de zes yoga georiënteerde Teachings van de Light of Being die betrekking hebben op je lichaamsbewustzijn en het samen komen van de concrete mens en haar bezieling. Je wordt ingewijd in de Light of Being PeaceBreathing, Meditation, HeartSinging, LightMessenger en MantraPrayers. Zie voor meer informatie de teachingspagina.

Veranderingen m.b.t. de zomerschool

De structuur van de zomerschool is nu zo, dat bij alles wat je in de zomer volgt ook minimaal het LoB-winterprogramma (de vier thema-video’s plus Inspiratieblad) hoort.

Zoals tot nu toe de tien LoB-dagen in Nijmegen de basis waren van alle verdere weken en opleidingen in de school, zo vormen nu de vier video’s met het Inspiratieblad (begeleidingssuggesties vanuit de twaalf werkvormen van de Light of Being) in de wintermaanden deze basis. De enige uitzondering hierop is dus het Meditatie-Programma, dat naast het Inspiratieblad zijn eigen video’s en retraiteweek heeft. De video’s met het Inspiratieblad vormen een belangrijke begeleidingsbasis, die ervoor zorgt dat je open blijft voor de diepgang van mijn boodschap, zodat ik je tijdens de zomerweek of -weken werkelijk verder kan begeleiden.

Praktische info

De huidige Yoga opleiding loopt in 2022 af en er zal daarna geen nieuwe opleiding worden gestart. Wel zal Anandajay zijn Yoga onderricht blijven aanbieden in andere vormen. Zodra hierover meer bekend is, verschijnt dit op de website.

Datum 4-jarige opleiding 2020:
Achtdaagse Yoga-retraite: 14 t/m 23 augustus 2020

Data 3-jarige opleiding 2020:
Week 3: 13 t/m 20 september 2020
Aanvang zondag om 18.00 uur en vertrek zondag om 12.00 uur.

Data Yoga (zomer) Opleiding 2021:
Negendaagse Yoga-retraite: 23 juli (18.00 uur) t/m zondag 1 augustus (16.00 uur) 2021

Data (zomer en najaar) Opleiding 2021:
Week 1: 23 t/m 30 mei 2021
Week 2: 5 t/m 12 september 2021

Data thema-video’s:
20 februari, 17 april, 23 oktober en 18 december 2021.

Locatie:
School of Spiritual Awareness
Hergersberg 44-46-49
4760 Büllingen (België)

Bijdrage (zomer) Opleiding:
Bijdrage 1: €1240,- of €105,- per maand in 12 termijnen.
Bijdrage 2 incl. LoB-winterprogramma: € 1470 of € 125 p.m.

Bijdrage (zomer en najaar) Opleiding:
Bijdrage 1: € 1670 of € 145 per maand.
Bijdrage 2 incl. LoB-winterprogramma: € 1900 of € 165 p.m.

Meer info:
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met het secretariaat.

Wat kan Light of Being-Yoga in je leven betekenen

In de Yoga bijeenkomsten met Anandajay raak je vertrouwd met het voelen van jezelf als een sensitief, toegewijd en bezield mens, die met deze waarden verrijkt in het leven kan staan. Het contact met jezelf, je innerlijk, het in yoga (verbinding of harmonie) zijn, gaat altijd vooraf aan de houding zelf. Je hoeft er dan niet op te letten of de bewegingen vloeiend gaan, want vanuit het in yoga zijn wordt elke beweging vanzelf sensitief, sierlijk en licht. Ook hoef je dan je adem niet te beheersen, want vanuit het in yoga zijn is je adem vanzelf kalm en stromend. En ook hoef je niet in de gaten te houden dat je niet te ver in de houding gaat, want vanuit het in yoga zijn gebruik je geen geweld, maar ga je alleen dankbaar binnen in die ruimten die het lichaam je ter beschikking stelt. In de Light of Being-Yoga word je begeleid om de ‘doener’ te laten en vanuit de ‘ontvanger’ te gaan voelen.

Verlangen naar een spirituele leefwijze

Het zo bewust voelend met je fysieke bestaan omgaan, ermee bewegen en erin ademen en aanwezig zijn, is een zoeken naar hoe de rijkdom van het ervaren van je lichaam samen mag gaan met de meer essentiële levenswaarden van je bestaan. Het ontvankelijke voelen is daarin belangrijker dan de houding, zodat er meer ruimte ontstaat om je menszijn bewuster, sensitiever en opener te beleven.

Door jouw diepere en bredere openheid kunnen de onderliggende waarheden van je bestaan zich aan je tonen en deze meer essentiële of wezenlijke levenskwaliteit kan je levenskompas worden. Deze Yoga begeleiding geeft daarmee een antwoord op je verlangen naar een spirituele leefwijze.

Toewijding brengt diepgang

Door de toewijding aan je lichaam waartoe je in de lessen wordt uitgenodigd, leer je rustig en wakker in je lichaam aanwezig te zijn, om je van daaruit te openen voor de energie (Light) van het zijn (Being). Wanneer je deze Zijnsenergie volledig in je lichaamshouding toelaat om alle cellen ermee gevuld te laten worden, ervaar je steeds meer de waarden van relatie en liefde en de andere bestaansruimte en levenskwaliteite die dat teweegbrengt en je voelt welke potentie dat heeft voor je leven.

Mandala over de harmonie van Light of Being-Yoga

De harmonie van Light of Being-Yoga

Verbinding helpt te vertrouwen

Yoga betekent verbinding en yoga dient jou wanneer het je functioneren en je essentie, je besef en je zijn, je menszijn en je bezieling met elkaar verbindt. Toch kan het doelgericht bezig gaan met lichaamshoudingen, je ook bij jezelf vandaan halen en dus juist uit verbinding halen, net zoals je in je dagelijkse leven herhaaldelijk door je functioneren de verbinding met je gevoel of diepere intenties verliest. Yoga wenst alles wat je weer in verbinding met je essentie brengt te bekrachtigen en je gevoeliger te maken voor het voelen van en durven vertrouwen op je wezen, essentie of zijnswaarde. Alleen vanuit verbondenheid, vanuit yoga, voel je wanneer een levensbeweging of yogahouding je harmonie en vrede geeft en je daarmee vertelt dat je in overeenstemming bent met de diepere waarde of grond van je bestaan.

“Yoga wenst alles wat je weer in verbinding met je essentie brengt te bekrachtigen en je gevoeliger te maken voor het voelen en durven vertrouwen op je wezen, essentie of zijnswaarde.”

− Anandajay

Yoga helpt bewust worden

Hoe jouw leven eruit ziet is een uitdrukking van jouw ‘state of being’. En elke uitdrukkingsvorm van je leven en dus ook van wat je in een yogahouding ervaart, is een spiegel van hoe jij wel of niet met je essentie in verbinding bent en hoe je leven van daaruit vorm heeft gekregen. Je kunt die spiegel echter niet veranderen door erop te gaan tekenen, maar de spiegel is bedoeld om aan te nemen en van je feitelijkheden bewust te worden om ervan te kunnen leren, zodat je je verder ontwikkelt.

De spiegel is een oprechte reflectie van hoe het op allerlei niveaus met je is gesteld. Niet bedoeld om je te storen, maar om jou terug te brengen naar jezelf. Door yoga laat elke beweging, elke ademstroom en elke spanningsvorm je zien wie, wat en hoe je op dat moment bent, waar je in gelooft, waar je op bouwt en wat je allemaal wel of niet wilt. In Anandajay’s yoga begeleiding is er aandacht voor deze spiegels en kom je samen met hem tot een zinvolle vertaling ervan in je dagelijkse leven.

Van strijder naar liefhebber

Wanneer je je vanuit je verlangen naar de diepgang van je bestaan opent voor jezelf en mag zijn wat je op dat moment bent, dan geef je steeds meer liefde aan jezelf. Ook liefde is nooit het gevolg van inzet, maar is altijd het gevolg van volledige aanname, van volledig toelaten en ruimte geven aan wat er is. Dat doe je niet alleen maar door yogahoudingen aan te nemen, maar ook door alles van jezelf en jezelf als geheel aan te nemen. Yoga is immers de uitnodiging om niet te strijden, maar open te gaan voor dat wat er is en wat dat je geeft. Deze bereidheid is een gebaar van liefde. Yoga begeleidt je op deze wijze van strijder naar liefhebber, want yoga is bedoeld als een uitdrukking van liefde, van samenkomen, van heel zijn en een deel van de heelheid zijn.

Terug naar hoofdpagina