Gebergte

De TeachingsRetraite

een bloemlezing van Anandajay’s vredeswerk

De ‘Light of Being’ TeachingsRetraite

In de ‘LoB TeachingsRetraite’ biedt Anandajay elke dag één van de twaalf werkvormen aan en kom je, telkens via een andere ingang, met het ‘Licht van het Zijn’ in verbinding. Je ontmoet de diepste waarde van jezelf en het leven. Steeds weer op een andere manier word je meegenomen naar de essentie van je menszijn en maak je weer contact met jezelf als bron van licht, kracht en vrede. Hoe meer jij toestemming geeft te mogen veranderen op een wezenlijk niveau, hoe al-omvattender de bevrijdende werking van deze retraite is.

De eerste zes dagen maak je contact met Light of Being Yoga, LightMessenger, PeaceBreathing, MantraPrayers, Meditation, HeartSinging, zes ingangen die je vooral uitnodigen je te verbinden met jezelf en de diepgang die je in je draagt. De volgende zes dagen ervaar je de Light of Being Tantra (LoveSharing), ChakraHealing, KoshaMassage, AuraAwakening, SoulGuidance en SacredDance, zes ingangen die gaan over de relatie met ‘buiten’. Het gaat met andere woorden om zowel verinnerlijking als expressie. De werkvorm is het middel en Anandajay begeleidt je proces. Hij gaat zoals altijd ervaringsgeoriënteerd op de stof in en stemt zich in de gespreksrondes op jou persoonlijk af. Hij begeleidt je precies op het punt waar jij licht en begeleiding nodig hebt zodat je je belemmerende patronen kunt doorzien en dieper tot in jezelf kunt afdalen, of vrijer naar buiten toe uit kunt stralen, of je vrijer uit kunt drukken in relatie met anderen.

***

(*) Bij deelname aan een of meer weken/retraites in de zomerschool hoort ook het deelnemen aan het LoB-winterprogramma, bestaande uit 4 thema-video’s met de mogelijkheid om Anandajay te mailen en het Inspiratieblad met begeleidingssuggesties aan de hand van de twaalf werkvormen. De vier themavideo’s met het inspiratieblad in de winter vormen de basis van Anandajay’s begeleiding in de school. Wanneer je aan de zomerschool meedoet kies je daarom bij één van de retraites die je volgt ook het winterprogramma wat dan bij de prijs wordt opgeteld (230 euro). Wanneer je dat bij de Teachingsretraite optelt leidt dat tot het bedrag van Bijdrage 2. Wanneer je het hele LoB-Programma volgt (thema video’s en week in juni) dan zit het winterprogramma bij die bijdrage inbegrepen en hoef je het niet nog apart bij een andere retraite op te tellen.

Praktische info

Datum 2020:
31 juli t/m 13 augustus 2020
Aanvang vrijdag om 18.00 uur en vertrek donderdag om 12.00 uur.

Datum 2021:
7 t/m 20 augustus 2021
Aanvang zondag om 18.00 uur en vertrek zaterdag om 12.00 uur.

Locaties:
School of Spiritual Awareness
Hergersberg 44-46-49
4760 Büllingen (België)

Bijdrage(*):
Bijdrage 1: € 1850 of € 155 per maand in 12 termijnen.
Bijdrage 2 incl. LoB-winterprogramma(*): € 2080 of € 175 p.m.

Meer info:
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met het secretariaat of bekijk de brochure.

Download brochure (pdf)

Verdieping en herijking en inspiratie

De TeachingsRetraite is bedoeld als een herijkingsretraite voor de begeleiders van de Light of Being die in één of meerdere van de werkvormen zijn geïnitieerd, hetzij in de verbinding met Anandajay voor de betreffende werkvorm(en), hetzij in het doorgeven daarvan. Daarnaast is deze zomerretraite vanaf 2021 deze ook open voor andere mensen die reeds door Anandajay worden begeleid en die ter inspiratie of voor hun eigen ontwikkeling de 12 ingangen als beleving van heelheid willen ervaren.

Instromen in de retraite

Wanneer jij ook vanuit de Light of Being zou willen werken en in een of meer teachings zou willen worden geïnitieerd, kun je een één- of tweejarig basisprogramma volgen bij één van de daarvoor aangewezen begeleiders. In datzelfde jaar kun je al gaan deelnemen aan de TeachingsRetraite. Op den duur zal Anandajay aangeven wanneer je voldoende gerijpt bent om met de werkvorm te kunnen werken. Mensen die vroeger al een aantal jaren aan de initiaties hebben deelgenomen en ermee zijn gestopt, kunnen instappen in de retraite en in datzelfde jaar in overleg met Anandajay een op maat afgestemd ‘instroomprogramma’ volgen om daarmee de gemiste jaren in te halen.

Bloem-logo Yoga

Harmonie van de Yoga

Light of Being-Yoga

bewegen vanuit eerbied voor je innerlijke licht

In de Light of Being-Yoga via het doorvoelen van lichaamshoudingen, adembewegingen en ont-spanningsoefeningen.

Mandala 'Harmonie van de ChakraHealing'

Harmonie van de ChakraHealing

Light of Being-ChakraHealing

een relationele vorm van heling voor je chakra’s

In de Light of Being-ChackraHealing via het doorvoelen van je chakra’s en de van daaruit ontstane energiestromingen, -punten en -uitwisselingsvormen.

Bloem-logo PeaceBreathing

Harmonie van de PeaceBreathing

Light of Being-PeaceBreathing

de vredesademhaling

In de Light of Being-PeaceBreathing via het doorvoelen van de ademstroming in je lichaam, je aura en in het contact met het leven om je heen.

Mandala 'Harmonie van de KoshaMassage'

Harmonie van de KoshaMassage

Light of Being-KoshaMassage

een hapto-energetische massage van je zielsenergieën

In de Light of Being-KoshaMassage via het doorvoelen van de verschillende bewustzijnslagen die corresponderen met de vijf energetische omhulsels van je ziel.

Bloem-logo MantraPrayers

Harmonie van de MantraPrayers

Light of Being-‘MantraPrayers’

devotionele gebaren en dankgebeden

In de Light of Being-Mantraprayers via het doorvoelen van de puja’s en hun invloed op je beleving van eerbied, toewijding en spirituele openheid.

Bloem-logo HeartSinging

Harmonie van de HeartSinging

Light of Being-HeartSinging

de vredesademhaling

In de Light of Being-HeartSinging via het doorvoelen van klank, intentie en harmonie.

Mandala 'Harmonie van de AuraAwakening'

Harmonie van de AuraAwakening

Light of Being-AuraAwakening

de uitstraling van de ziel en aura lezen

In de Light of Being-AuraAwakening via het doorvoelen van je aura en het vertalen daarvan in kleur, beweging en vorm.

Mandala 'Harmonie van de SacredDance'

Harmonie van de SacredDance

Light of Being-SacredDance

helend bewegen in toegewijde dans

In de Light of Being-SacredDance via het doorvoelen van de harmoniserende werking van expressie, ritme en gebed.

Bloem-logo Meditation

Harmonie van de Meditation

Light of Being-Meditation

de liefdesrelatie van jou met je ziel

In de Light of Being-Meditation via het doorvoelen van mentale, emotionele en energetische verstilling.

Mandala 'Harmonie van de SoulGuidance'

Harmonie van de Guidance

Light of Being-SoulGuidance

de spirituele gids in jou

In de Light of Being-SoulGuidance via het doorvoelen van de passende spirituele antwoorden op je levensvragen, levensweg en levensbestemming.

Bloem-logo LightMessenger

Harmonie van de LightMessenger

Light of Being-LightMessenger

de spirituele boodschapper

In de Light of Being-LightMessenger via het doorvoelen van conditioneringen, overtuigingen en gewoonten, die in je functioneren geïntegreerd zijn geraakt.

Mandala 'Harmonie van de LoveSharing'

Harmonie van de LoveSharing

Light of Being-Tantra

de helende kracht van relatie

In de Light of Being-Tantra via het doorvoelen van je energetische openheid in je seksuele, relationele en intuïtieve levensgebied.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de 12 Teachings,
zie de folder van de TeachingsRetraite (PDF).

Terug naar hoofdpagina