Teachers aan de
School of Spiritual Awareness

Teachers aan de school

We zijn in de School of Spiritual Awareness met een team van zes teachers die allemaal rondom het spirituele centrum in Hergersberg wonen, en gezamenlijk zorg dragen voor het centrum en de activiteiten die daar plaatsvinden. Alle zes zijn we al meer dan vijftien jaar leerling van Anandajay en door hem voortdurend opgeleid en geïnitieerd in de verschillende Light of Being werkvormen waarin we werkzaam zijn. Voor ons allemaal staat het verlangen om te leven in verbinding met het Licht van het Zijn in ons, op de eerste plaats in ons leven en werken. Onze dagelijkse toewijding aan deze spirituele rijkdom, de diepe verbinding met Anandajay en zijn werk (of vredesboodschap) zijn samen met de jaarlijkse nascholingsweken, de bron van inspiratie van waaruit wij ons werk in de school vormgeven. We hebben een ruim aanbod aan cursussen en individuele begeleiding, zowel in België als in Nederland en ook online.

Klik hier voor het programma

klik hier voor de teachers

Van links naar rechts, boven: Renate en Annâme,
en onder Alexandra, Barbara en Carina.

Anandajay is de inspirator en spiritueel leider van de school. Hij geeft gedurende zijn aanwezigheid in België (zomerschool). retraites, opleidingen, bijeenkomsten en individuele begeleiding. Belangstellenden kunnen hem via de kennismakingsdag in Nijmegen leren kennen, of zich na een intake gesprek met hem meteen voor verschillende retraites inschrijven. Anandajay’s programma vind je in de linker kolom of klik hier voor een overzicht.

Renate

Renate

Al van jongs af aan voelde ik een verlangen om de diepere betekenis van het leven te begrijpen. Ik heb veel erover gelezen en verschillende spirituele cursussen gevolgd, maar pas toen ik een tekst over de betekenis van yoga las werd ik diep geraakt door de zin: ‘yoga is een ingang om via het lichaam in verbinding te komen met je kern.’ Ik voelde dat dit voor mij de weg was om mezelf en het leven beter te leren kennen. Ik volgde een opleiding tot yogadocent en bezocht daarna verschillende bijscholingen, gaf ook met veel plezier les, maar ik miste echter de diepgang die mij in die ene zin zo had aangeraakt.

Pas toen ik jaren later Anandajay ontmoette en de opleiding tot Light of Being Yoga docent volgde, voelde ik dat deze geheel andere benaderwijze van spiritualiteit en van yoga een antwoord was op mijn vraag naar de diepere betekenis van het leven. Onder Anandajay’s begeleiding is toen mijn spirituele ontdekkingsreis begonnen. Ook verschillende andere werkvormen waarin ik door Anandajay werd opgeleid, werden een ingang naar de essentie in mij. Ik ontdekte dat ik niets hoefde te kunnen of te bereiken, dat alles waar ik naar verlang al in mij aanwezig is, en dat ik me elk moment daarvoor kan openen. In elke begeleidingsvorm wordt deze bevrijdende waarheid aangereikt. De liefde en de vrede die daardoor ervaarbaar worden, geef ik nu als teacher binnen de School of Spiritual Awareness met vreugde door aan iedereen die graag ondersteuning en begeleiding op zijn levensweg wenst.

Annâme

Anname

Mijn hele leven heb ik een intens en pijnlijk gevoel van heimwee gevoeld waarvan ik de oorsprong pas later begreep. Mijn spirituele zoektocht begon bewust toen ik een yoga opleiding volgde en yogales ging geven naast mijn werk als docente Frans. Ik zocht verder in verschillende spirituele richtingen van Zen tot Advaita en ik volgde tegelijkertijd allerlei opleidingen voor persoonlijke ontwikkeling (onder andere Gestalt cursussen en ook heb ik de Phoenix opleiding voltooid). Het is pas toen ik spirituele leraar Anandajay ontmoette in 2000 dat ik voelde dat ik mijn ‘leraar’ ontmoet had en zijn leerling ‘voor het leven’ wenste te worden.

Twintig jaar geleden ben ik ook verhuisd naar België om daar zijn onderricht te blijven volgen en ook om uit dankbaarheid voor alles wat hij mij gegeven had en nog steeds geeft mijn leven te wijden aan het ondersteunen van zijn werk.

Dat doe ik als medewerkster aan de School of Spiritual Awareness en ik ben ook als teacher geïnitieerd om verschillende Light of Being werkvormen door te geven. Ik geef onder meer individuele yoga, massage, healing, PeaceBreathing, persoonlijke begeleiding, puja beleving en meditatiecursussen, zowel in België als in Nederland.

Ik voel me diep geraakt door de ‘eenvoudige’ boodschap van vrede, liefde en geluk die Anandajay via de Light of Being aan de wereld wenst door te geven, eenvoudig in die zin dat alles waar we zo diep naar verlangen er al lang is als we ons ervoor openen. Mijn diepste wens is om deze boodschap in mijn eigen leven steeds dieper te verstaan en waar te laten worden om daarna, en tegelijkertijd eigenlijk, anderen die ook naar vrede, liefde en geluk verlangen te ondersteunen in het ontdekken en het ervaren ervan.

Alexandra

Alexandra

Mijn eerste ontmoeting met Anandajay

Toen ik 17 jaar geleden iemand over Anandajay hoorde spreken werd ik heel erg aangeraakt. In de diepte van mijn hart raakten de klanken van zijn naam mijn diepe verlangen naar contact aan en ook de pijn van het gemis aan contact. Ik voelde me heel erg ontmoet in deze aanraking. Ik wist toen nog niet dat ik eigenlijk verlangde naar contact met mezelf, met mijn ziel, mijn innerlijk.

De eerste keer dat ik Anandajay live ontmoette voelde alsof we met elkaar in water zaten dat stroomde en bewoog en dat zijn woorden de oppervlakte van dat golvende en stromende water waren. Het was voor het eerst dat ik iemand hoorde praten over wat ik ook voelde en tot op dat moment altijd alleen in was geweest. Mijn vele pogingen om te delen wat ik beleefde leken nooit helemaal over te komen en er miste altijd wel iets in. Maar nu zat hij daar en voelde ik me samen met hem en dronk ik zijn woorden op en herkende ik mijzelf tot in mijn diepste.

Leren wat relatie is

Dat was het begin van het aannemen van mijzelf als leerling en Anandajay als mijn leraar. En deze relatie heeft zich in de afgelopen jaren verdiept en zijn begeleiding heeft mij dichter bij en dieper in het contact met mijzelf gebracht. En ik ben open aan het gaan voor de rijkdom van mijn innerlijk, en voel dat ik van daaruit graag iets wens bij te dragen aan de wereld.

Het raakt me zo te zien en voelen hoe gewoon het is om steeds iets anders te willen zijn dan je bent. We zijn ons daar doorgaans niet van bewust hoe vaak en hoe snel de grondtoon van onze omgang met onszelf er één van afwijzing is in plaats van dat we vanuit een vriendschapshouding met onszelf omgaan.

De meeste spanningen en pijnen die we ervaren zijn het gevolg van de afstand tussen onze beelden van hoe we zouden willen zijn en de werkelijkheid van hoe we zijn.

Ten opzichte van de beelden vallen we onszelf steeds tegen en geloven daar heilig in. Maar als er geen beeld zou zijn om onszelf mee te vergelijken zou er ook geen waardeoordeel over onszelf zijn.

En zonder waardeoordeel zouden we niet steeds bezig zijn met proberen onszelf te verbeteren, aan onszelf te werken, ons ideaalbeeld proberen te vervolmaken.. En ondertussen steeds de werkelijkheid van hoe we ons voelen en aantreffen afwijzen. Steeds strijden met de feitelijke daadwerkelijkheid van ons menszijn.

Dat in mezelf te voelen en ook te herkennen in de ander raakt een diep verlangen in mij aan om op verschillende manieren bij te dragen aan het leren leven vanuit vriendschap en liefde naar en voor onszelf.

Hiervoor bied ik Light of Being meditatie aan, een meditatievorm die begint met het verlangen naar contact met jezelf en je steeds dieper laat opengaan voor de mens die jij bent. Ik bied Soul Guidance aan, begeleidende gesprekken waarin ik je uitnodig en ondersteun om contact te maken met jezelf, precies zoals je bent, omdat daar de deur is om bij jezelf naar binnen te gaan en ik bied MantraPrayers aan, devotionele dankgebeden, die bestaan uit gebaren en een mantra. Dankgebeden om te danken voor de schitterende rijkdom van al het leven, inclusief het leven dat wij zijn.

Barbara

Barbara

Al van jongs af aan af aan wilde ik de mensen in mijn omgeving gelukkig en blij maken, was ik verbonden met iets lichts in mezelf wat ik vaak in anderen miste en hen wilde geven. Dat gevoel heeft als verlangen en drijfveer in mijn leven altijd een grote plaats ingenomen en uiteindelijk ook de keuze van mijn werk bepaald. Het verlangen om de lichtheid die ik voel door te geven, anderen in contact en verbinding te brengen met vreugde, harmonie, geluk.

Dit verlangen kreeg voor het eerst een meer volwassen vorm tijdens mijn opleidingen aan de School voor Zijnsoriëntatie, waar ik herkenning vond van het licht en de vreugde die ik in mij ervoer en een rijk proces van (zelf)bewustwording doormaakte. In de jaren daarna aan de School of Spiritual Awareness van Anandajay ging deze ontwikkeling verder.

Hier kreeg mijn verlangen bodem. Ik leerde de grond in mezelf kennen die aan dit verlangen ten grondslag ligt, zowel psychologisch als spiritueel en herkende deze diepte als mijn werkelijke thuis van waaruit ik op een andere manier mijn boodschap van licht en vreugde aan de wereld zou kunnen bijdragen. Nu niet meer als tegenhanger van donkerte zoals ik dat als kind natuurlijk hoopte en wenste, maar als de drager, de kern, de inhoud, de basis ervan. Licht als levensruimte, licht als meest verfijnde essentiële kwaliteit in alle schepping, licht als liefde.

Ik voel me dankbaar naar Anandajay voor al zijn lessen en zijn gaven. Dankbaar dat ik hem heb leren kennen en voorbij aan mijn zelfbeelden, toekomstplannen en maatschappelijke conditioneringen zijn leerling ben geworden. De innige vreugde van spiritueel leerling te zijn gun ik ieder mens vanuit het diepst van mijn hart. Het hoeft niet eens per se leerling van een persoonlijke leraar te zijn, alhoewel dat nog een bijzondere extra dimensie geeft, maar ‘leerling zijn’ als levenshouding, noem het leerling zijn van het leven. De kwaliteit van wensen open te gaan en te luisteren naar iets wat groter is dan jij om daarmee samen te gaan, samen te werken, samen te leven, daarmee verbonden te zijn en je geliefd te voelen, is de meest vervullende kwaliteit die ik tot nu toe in mijn leven heb leren kennen. En waarvan het mijn diepe wens is deze aan anderen te mogen overbrengen.

In mijn werk aan de school heb ik daartoe vele mogelijkheden. Via de verschillende Light of Being werkvormen waarin ik door Anandajay ben opgeleid, nodig ik je via gesprek, meditatie, yoga, sacrale dans en puja uit om tastbaar te ervaren dat deze kwaliteit er altijd al was en altijd zal zijn. Ongeschonden, vrij en open om alles van jou wat zich daarvan heeft afgescheiden en nu in het donker verkeert, in zich op te nemen, en jij je weer de heelheid voelt die je bent, ingebed in het leven.

Voel je vrij om in een kennismakingsgesprek te ontdekken wat ik voor je kan betekenen of lees op de pagina’s Activiteiten in Nederland en België het programma aanbod van mij en mijn collega’s aan de school.

Carina

Carina

Al vroeg in mijn leven voelde ik een heimwee, waarvan ik later begreep dat het het verlangen naar mijn bron, mijn essentie, was. Toen ik 21 jaar was, ontmoette ik de spirituele leraar Anandajay en zijn energie raakte me diep aan, omdat ik mijn essentie gespiegeld zag in zijn aanwezigheid. Zijn spirituele onderricht heeft me sindsdien begeleid op mijn levensweg en heeft me ondersteund me op deze weg door mijn essentie te laten begeleiden. Een leven zonder mijn essentie kan ik me niet voorstellen. Ik zou niet weten waar ik mijn verlangen, mijn kracht, mijn levensvreugde, mijn gevoelens van liefde, mijn inspiratie, mijn innerlijke kompas vandaan zou moeten halen. Ik voel me intens dankbaar dat ik al zo vroeg in mijn leven zo sterk aan deze diepe heimwee werd herinnerd, door Anandajay al op zo jonge leeftijd te ontmoeten.

Waar ik sterk door aangeraakt ben, mijn hele leven al, is het contrast tussen dat wat ik buiten me zie en dat wat ik binnenin me voel. Toch wist ik ergens diep in mezelf dat deze afgescheidenheid veroorzaakt werd door mijn eigen ‘afscheiden’ en oordelen. De vredesboodschap van Anandajay om alles bij elkaar te laten horen, en mezelf van de oppervlakte tot de diepte aan te nemen en niets uit te sluiten, heeft me daarom altijd diep beroerd.

Ik heb een vierjarige yoga opleiding bij Anandajay gedaan en sinds 1993 heb ik elk jaar seminars en retraites bij hem gevolgd. Ik ben door hem geïnitieerd om Light of Being yoga en Heartsinging door te geven. Het is vreugdevol als ik je door mijn begeleiding weer meer naar jezelf kan terugbrengen. Je bent niet alleen maar een mens die functioneert, maar je bent ook een waardevol en voelend, bezield mens. De kern van mijn begeleiding bestaat eruit, dat je weer meer naar je innerlijke stem leert luisteren, vriendschap met jezelf sluit en je eigen waarde weer ontdekt en ontmoet.

In Duitstalig België geef ik momenteel Light of Being Yoga en zwangerschapsyoga en vanaf oktober zal ik online Heartsinging aanbieden.

Terug naar hoofdpagina