Gebergte op La Palma

Tantra-Retraite weekend
‘Relatie & Aura’ met Anandajay

Tantra-Retraite weekend
‘Relatie & Aura’

De subtiliteit van energetisch voelen

In dit weekend ga je in op de belangrijkste basisenergieën van je menselijke bestaan. Daarbij ligt de nadruk op het je ervan bewust laten worden, dat je, ook nu al, steeds als eerste contact maakt met je energieveld. Dit bewust ervaren van je aura geeft je toegang tot de meest verfijnde informatie die je beleeft in die relatie. Dit energetische voelen maakt je vrijer en van daaruit durf je gemakkelijker sensitief, relationeel en liefdevol te zijn.

Vanuit energetisch voelen is er volop ruimte om het contact en de uitwisseling met de ander diepgaand te doorvoelen en is je ego vanzelf kalmer. Je opent je dan, zowel ontvankelijk rustig als sensitief aanwezig, voor de ander en voor dat wat dat bij jou teweegbrengt. Je opent je voor de energieën die tussen jullie heen en weer gaan (relatie) en daardoor blijf je losser van reactiepatronen en vooringenomenheid. Energetisch voelen (voelen vanuit je aura), brengt je in contact met de schoonheid van en het respect voor wat je beleeft. Als eenmaal het begin is gemaakt om op deze manier te voelen, brengt het verlangen naar die waardevolle omgangsvorm je vanzelf dieper in de weidse wereld van je energetische beleving en de liefde die daardoor als vanzelf vrijkomt.

In zijn begeleiding gaat Anandajay in op het laten ontstaan van vriendschap en vrede in alle dualiteiten die je in jezelf, met een ander en het leven tegenkomt. Het Sanskriet woord tantra betekent weven en gaat over het in elkaar geweven laten worden, het samen laten gaan van tegengestelde gevoelswaarden en levenswaarden, die door dat samengaan aanvullend aan elkaar blijken te zijn. Hierdoor ontstaat er een geheel nieuwe levensruimte of -dimensie, zoals door het weven van de draden een stuk stof ontstaat.

Deze vredevolle dimensie maakt het dragende Zijn dat onder al het leven als spirituele waarheid bestaat toegankelijker, zodat je gemakkelijker met de meditatieve diepte van jezelf in contact komt. Weven betekent ook dat alle eventuele tegengestelde aspecten die je in jezelf ervaart, echt door elkaar heen mogen gaan lopen en je de gemeenschappelijkheden ervan ontdekt. De innerlijke vrede die tantra daardoor bewerkstelligt, is van een enorme diepgang en doordringt alle lagen van je persoonlijke en spirituele bestaan. De belangrijkste energieën van je menselijke bestaan, je chakra’s, seksualiteit en de daaraan verbonden identiteit, en de energieën van je bezieling, aanwezigheid en intuïtie, worden volledig met elkaar in verband en samenhang gebracht. Hierdoor leef je vanuit een grotere innerlijke vrede en vanuit een meer vervullende openheid voor het alles onderbouwende Zijn.

Info weekend

Datum:
18 juni (rond 17.00 uur) t/m 20 juni (rond 16.00 uur) 2021

Locatie:
The Light of Being - School of Spiritual Awareness
Hergersberg 44-46-49
4760 Büllingen (België)

Bijdrage:
€ 295,- (inclusief overnachtingen)

Meer info:
Voor meer informatie of aanmelden, laat een bericht achter.

Info lopende Tantra-opleiding

Tantra+ Opleiding: 1 week in mei en 1 week in september. Deze opleiding loopt door t/m september 2023.

Data 2021:
16 t/m 23 mei 2021 en 5 t/m 12 september 2021.

Bijdrage 1:
€ 1670 of € 145 per maand in 12 termijnen (incl. overnachtingen).

Bijdrage 2 incl. het LoB-winterprogramma:
€ 1900 of € 165 per maand in 12 termijnen (incl. overnachtingen).

Meer info:
Voor meer informatie of aanmelden, laat een bericht achter.

Het leven gaat stromen door in relatie te gaan

Met iemand in relatie gaan is meer dan alleen elkaars gezelschap opzoeken of op prijs stellen. Als je iemand werkelijk wenst te ontmoeten is het belangrijk dat je niet vanuit je geconditioneerd zijn automatisch reageert, maar dat je open bent om de ander ook werkelijk te ervaren in wat die is, hoe die aanvoelt en wat hij of zij daarvan wel of niet uitstraalt. Het op die manier voelen van de ander en de ander de mogelijkheid geven om jou ook te mogen voelen, vraagt een bepaalde kwetsbaarheid die niet altijd aanwezig is in de maatschappelijke omgang met elkaar. Contact maken en relationeel zijn vraagt dan ook tijd, ruimte, openheid en bereidheid, iets wat vanzelf gaat als je interesse in iemand hebt. Tijd heb je nodig om ontspanning te laten ontstaan. Ruimte heb je nodig om vertrouwen te laten ontstaan. Openheid heb je nodig om vrij te komen van je reactiepatronen en beoordelingen. En bereidheid heb je nodig om je gewoontehoudingen te laten vallen en de ander een inkijkje te geven in wat je echt voelt, denkt en bedoelt.

Je hebt dus ook ruimte nodig om je gevoeligheid al deze elementen van in relatie staan, te laten oppakken. Je hebt dus een bepaalde ‘eigenheidsafstand’ nodig om de ander en wat er energetisch tussen jullie plaatsvindt te kunnen blijven ervaren. Hoe dichtbij iemand ook in een relatie komt, er moet altijd ruimte blijven om te voelen wat jij voelt, want anders is er geen relatie maar overrompeling of overname, waarin jij niet meer de vrijheid hebt om te voelen en te genieten van de interacties en energetische uitwisselingen tussen jullie. Echt in relatie gaan, is de uitnodiging om via een verfijndere, sensitieve manier van energiebeleving in contact te komen met de diepere waarden van je essentie, met die van de ander, met die van jullie samenspel. Je aura en alles wat zij aan energie-uitwisseling voor je ervaarbaar maakt, helpt je om vrede te vinden door vriendschap aan te gaan met alles wat je ontmoet en daardoor, voorbij aan de dualiteit, de liefdevolle volheid van het in relatie zijn te ervaren.

Terug naar hoofdpagina