Gebergte op La Palma

Light of Being-Tantra opleiding

– A respectful, wholistic and spiritual way of energetic tantra –

Light of Being-Tantra opleiding

Tantra maakt je vertrouwd met je spirituele waarde als mens en met de diepgang van je Zijn.

Anandajay
Boeddha

De zesjarige Tantra Opleiding die Anandajay het ‘Tantra Intensieve Programma’ (TIP) heeft genoemd (drie jaren basis en drie jaren vervolg), brengt je dieper in contact met de essentie van je menszijn, met je energetische bestaan, met de bron van je levenskracht en met de dragende vrede in jezelf. Ook is het TIP de aangewezen plaats als je in een later stadium het energetische bewustzijn via healing, massage en aurabewustzijn zou willen gaan doorgeven, om ook andere mensen dichter bij de bron van zichzelf, van hun zijn, te brengen.

Anandajay ziet tantra als een ingang tot het samengaan van innerlijke vrede en intermenselijke vrijheid, die volgens hem bedoeld is om door te werken tot in de essentie van je levenskracht en intimiteitsbeleving. Tantra is volgens hem geen seksuele vorm van spiritualiteit maar veeleer een spirituele vorm van seksualiteit. Het gaat dan om seksualiteit in de breedste zin van het woord. Via de bevrijding van je meest eigen levensenergieën en het loslaten van je (vaak onbewust) defensieve levenshouding, raak je meer op je gemak in jezelf en komt er ruimte om open te gaan voor een verfijndere manier van energiebeleving. Deze verfijndere beleving helpt je in contact te komen met de diepere waarden van je essentie, met die van de ander en die van het grotere geheel. Tantra helpt je op die manier om vrede te vinden door vriendschap aan te gaan met alles wat in de vorm beperkt is. Je gaat dan, voorbij aan deze dualiteit, de dragende heelheid van het leven ervaren die jou de ruimte en grond geeft om je vrijelijk in de duale wereld te begeven, met anderen uit te wisselen in relatie te gaan.

Alle tantradagen hebben een eigen thema aan de hand waarvan de energetische bewustwording wordt aangereikt en bestaan uit tantrische energieoefeningen, aurareading, omgaan met healing en heelheidsmassage, relationele afstemming, energetische uitwisselingsprocessen en dat alles doorvlochten met persoonlijke en relationele bespiegelingen en interacties.

In de vervolgopleiding worden de lessen uitgebreid en verweven met de zes energie georiënteerde teachings van de Light of Being die het leren kennen en gebruiken van de verschillende chakra- en levensenergieën ondersteunen. Je wordt ingewijd in de Light of Being SacredDance, Chakra healing, Kosha massage, AuraAwakening, SoulGuidance en LoveSharing. Zie voor meer informatie de teachingspagina.

Veranderingen m.b.t. de zomerschool

De structuur van de zomerschool is nu zo, dat bij alles wat je in de zomer volgt ook minimaal het LoB-winterprogramma (de vier thema-video’s plus Inspiratieblad) hoort.

Zoals tot nu toe de tien LoB-dagen in Nijmegen de basis waren van alle verdere weken en opleidingen in de school, zo vormen nu de vier video’s met het Inspiratieblad (begeleidingssuggesties vanuit de twaalf werkvormen van de Light of Being) in de wintermaanden deze basis. De enige uitzondering hierop is dus het Meditatie-Programma, dat naast het Inspiratieblad zijn eigen video’s en retraiteweek heeft. De video’s met het Inspiratieblad vormen een belangrijke begeleidingsbasis, die ervoor zorgt dat je open blijft voor de diepgang van mijn boodschap, zodat ik je tijdens de zomerweek of -weken werkelijk verder kan begeleiden.

Praktische info

De huidige Tantra Opleiding loopt in 2022 af en er zal daarna geen nieuwe opleiding worden gestart. Wel zal Anandajay zijn Tantra onderricht blijven aanbieden in andere vormen. Zodra hierover meer bekend is, verschijnt dit op de website.

Data 2020:
Week 3: 6 t/m 13 september 2020

Data 2021:
Week 1: 16 t/m 23 mei 2021
Week 2: 29 aug. t/m 5 sept. 2021

Data thema-video’s:
20 februari, 17 april, 23 oktober en 18 december 2021.

Locatie:
School of Spiritual Awareness
Hergersberg 44-46-49
4760 Büllingen (België)

Bijdrage:
Bijdrage 1: € 1670 of € 145 per maand.
Bijdrage 2 incl. LoB-winterprogramma: € 1900 of € 165 p.m.

Meer info:
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met het secretariaat.

Wat kan Light of Being-Tantra in je leven betekenen

In de Tantra bijeenkomsten met Anandajay raak je vertrouwder met de energetische waarden van je bestaan en je gedrag in relaties en je ervaart de verrijking die dat je geeft in je zelfbeleving en je contact met andere mensen.

In zijn begeleiding gaat hij in op het laten ontstaan van vriendschap en vrede in alle dualiteiten die je in jezelf en het leven tegenkomt. Het Sanskriet woord tantra betekent weven en gaat over het in elkaar geweven laten worden, het samen laten gaan van tegengestelde gevoelswaarden en levenswaarden, die door dat samengaan aanvullend aan elkaar blijken te zijn. Hierdoor ontstaat er een geheel nieuwe levensruimte of -dimensie, zoals door het weven van de draden een stuk stof ontstaat.

Deze vredevolle dimensie maakt het dragende Zijn dat onder al het leven als spirituele waarheid bestaat toegankelijker, zodat je gemakkelijker met de meditatieve diepte van jezelf in contact komt. Weven betekent ook dat alle eventuele tegengestelde aspecten die je in jezelf ervaart, echt door elkaar heen mogen gaan lopen en je de gemeenschappelijkheden ervan ontdekt. De innerlijke vrede die tantra daardoor bewerkstelligt, is van een enorme diepgang en doordringt alle lagen van je persoonlijke en spirituele bestaan. De belangrijkste energieën van je menselijke bestaan, je chakra’s, seksualiteit en de daaraan verbonden identiteit, en de energieën van je bezieling, aanwezigheid en intuïtie, worden volledig met elkaar in verband en samenhang gebracht. Hierdoor leef je vanuit een grotere innerlijke vrede en vanuit een meer vervullende openheid voor het alles onderbouwende Zijn.

Wat leer en ontvang je

  • het vertrouwd raken met de schoonheid van dualiteit en het daardoor voelen van één zijn met al wat leeft,
  • het contact maken met een spirituele vorm van vriendschap en innige verbondenheid, door beide polen van het bestaan tegelijk te leren ervaren,
  • het bewust worden van je seksuele en relationele, beperkende overtuigingen en hun invloeden op je energetische vrijheid, door
  • bevrijdende bespiegelingen op persoonlijk, relationeel en seksueel gebied,
  • het ervaren van de verwevenheid van alles wat bestaat in relatie tot het daaronder liggende en dit alles dragende spirituele Zijn,
  • het omgaan met al deze nieuwe levensruimten.

Haptonomische aanraking en intimiteit

De ‘Light of Being’-Tantra begeleiding maakt je wakker voor en gaat diepgaand in op het laten samenkomen van deze essentiële levensenergieën. In deze spirituele en oorspronkelijke benadering van tantra maak je via energetische, relationele en haptonomische aanrakingen contact met je meest intieme energieën, die daardoor tot een geheel nieuwe balans en harmonie komen. Je raakt zo vertrouwd met je spirituele waarde als mens en met de diepgang van je Zijn.

Mandala over de harmonie van Light of Being-Tantra

De harmonie van Light of Being-Tantra

Energetisch voelen en relatie

Je wordt je via chakra- en aurabewustzijn en energetisch voelen bewust van de in jou aanwezige spanningsbogen van dualiteit. Dit helpt je om je verfijnde sensitiviteit zinvol te leren gebruiken. En er komt daardoor ruimte om dieper te genieten van de spirituele en inhoudelijke waarden van je intermenselijke relaties. Tantra brengt je in contact met de schoonheid van het samengaan van verschillen en de intense vreugde van het volledig mens zijn en de innerlijke blijdschap die dat je geeft.

Zonder dit concreet aan te kunnen wijzen of in programma onderdelen te kunnen vastleggen, zul je ontdekken dat in alle lessen steeds de onderstaande aandachtspunten met elkaar worden verweven. Een les van Anandajay is een tantrische samenkomst, waarin de oppervlakte zich met de diepte verweeft, alle energieën die de groep met elkaar in de ruimte brengt tot een geheel worden gebracht en jij als uniek en vrij individu in dat geheel bent opgenomen.

Tantra
is het dragende Zijn
dat onder alle leven
als spirituele waarheid bestaat.

– Anandajay

Terug naar hoofdpagina