Gebergte op La Palma

Meditatie retraites
met Anandajay

Supervisie en herijking in de Light of Being-Meditatie

Meditatie retraites

In deze meditatie, die begint bij je verlangen naar wezenlijkheid, open je je aan de hand van een mantra via de intensiteit van je liefde en de stilte van je zijn, voor de spirituele volledigheid van je menselijke bestaan en de helende waarde daarvan.

Anandajay
Boeddha

Meditatie, jezelf weer gevoelsmatig in het midden ervaren, is één van de belangrijkste pijlers van Anandajay┬┤s onderricht en in de loop van de tijd heeft hij op basis van zijn jarenlange meditatie ervaringen een Light of Being meditatie ontwikkeld die een organisch verloop van het indalen in jezelf en het je van daaruit openen voor de wereld om je heen, begeleidt.

Deze meditatie wordt inmiddels door verschillende van zijn leerlingen doorgegeven, maar ook Anandajay zelf geeft jaarlijks, -een meditatie supervisie weekend en een vier-daagse meditatieretraite, bedoeld voor deelnemers aan de LoB-dagen.

Meditatie ondersteunt je om te leren leven vanuit je midden, in verbinding met jezelf, je liefdevolle bron, temidden van omstandigheden die je vaak aan alle kanten ‘verleiden’ om jezelf te verlaten en met hen mee te gaan: Je komt in de ‘doe’- modus, of je verliest jezelf in gevoelens en gedachten, je bent niet meer verbonden. Met de Light of Being meditatie leer je om juist via al deze afleidingen steeds weer af te dalen en open te gaan voor jezelf in het midden en voor het leven om je heen. Nu niet als afleiding, maar juist als inbedding van je bestaan.

In het weekend begeleidt Anandajay via meditaties en gesprekken verschillende aspecten van de Light of Being meditatie en gaat hij in op vragen van deelnemers. In de Meditatie-Retraite komen de vier fases van de Light of Being-Meditatie aan de orde om deze steeds verfijnder te leren verstaan en aan te voelen, zodat je meditatie-ervaringen zo organisch mogelijk in je leven kunnen integreren en jouw leven gekleurd kan worden door de sfeer van vrede en geluk.

De Light of Being-Meditatie geeft je tevens een bodem om de ontwikkelings- en zijnsruimten die je samen met Anandajay ontdekt tijdens de Light of Being-dagen en in alle activiteiten van ‘The Light of Being’, ook in je dagelijkse leven een waardige plek te geven.

Praktische info

Deze retraites zijn voor deelnemers aan de Light of Being-dagen of -retraite die een uitgebreidere supervisie van hun Light of Being-Meditatie wensen.

Datum retraite:
23 t/m 28 augustus 2020

Locatie:
Light-house
Hergersberg 44-46
4760 Büllingen (België)

Bijdrage retraite:
€595

Meer info:
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met het secretariaat of bekijk de brochure.

Download brochure (pdf)

De essentie van de Light of Being-Meditatie

Light of Being-Meditatie is een uitnodiging om los van de gewoonten van het ego weer in relatie te gaan met je bezieling en existentie. Tijdens de meditatie daal je af vanuit de oppervlakte van het gewaarzijn naar de liefdevolle diepte en volle echtheid van het leven. Alle handelingen van deze meditatie zijn ten diepste verzachtend, want meditatie kan niet plaatsvinden als het ego met de felheid van zijn wilskracht de waarde van het essentiële van het leven probeert te bemachtigen. Het bijzondere van meditatie is dat door de verinnerlijkende beweging het ego smelt, zodat de al in jou aanwezige gelukkig makende rijkdom helderder en vrijer ervaarbaar wordt.

Mandala die de Light of Being-Meditatie uitdrukt

De harmonie van de Light of Being-Meditation

In de Light of Being-Meditatie spelen drie gebieden een belangrijke rol. Het brein, dat door ontvankelijkheid bevrijd wordt uit zijn vernauwde concentratie-gewoonte. Het bekken, dat door ontvankelijkheid bevrijd wordt uit zijn angstige vasthoudendheid. En je hart, dat door ontvankelijkheid tot bloei kan komen en dan zijn volheid kan laten stromen, waardoor jij je wezen weer als liefde herkent.

Het samengaan van deze drie gebieden is onmisbaar om meditatie in haar volheid in je te laten ontluiken. Tenslotte is meditatie niet bedoeld om iets te ontvluchten of op te stijgen, maar om zo optimaal mogelijk mens te zijn en gelukkig te zijn door de diepere en spirituelere waarde die daardoor ervaarbaar wordt.

Thuis zijn in jezelf
is de meest intieme,
passende en vervullende relatie
die je met het leven aan kunt gaan.
Je bent dan midden in
de ware aard van het leven
en van je Zelf.

– Anandajay

Meditatie is de uitnodiging om open te gaan voor de in je aanwezige essentie, zodat er weer ruimte in plaats van de bekende vernauwende concentratie in je levensbewegingen kan komen. Er staan zoveel sterren aan de hemel, die allemaal prachtig zijn, maar ze kunnen zo mooi stralen vanwege alle ruimte eromheen. De ruimte om ze heen is vele malen groter dan alle sterren bij elkaar. Als je alleen de sterren ziet, omdat ze met hun schittering zo de aandacht trekken, vergeet je dat ze alleen maar zo kunnen stralen vanwege de ruimte eromheen. De ruimte draagt de sterren, zoals de stilte het geluid en de meditatie jouw zijn. Het is juist het samenspel van de ruimte met al die sterren die de hemel tot hemel maakt!

De Light of Being-Meditatie wordt aangegaan vanuit het oprechte verlangen om de relatie met jezelf, met je ziel, je essentie of hoe je het waardevolste van jezelf ook zou willen noemen, te verdiepen. Het weer een heelheid wensen te zijn is de drijfveer, vormt het verloop en geeft je de diepgang van deze meditatie. Je verlangen naar de intimiteit met het essentiële van het leven is de kracht die je in deze meditatie steeds verder open laat gaan voor de helende en gelukkig makende beleving van je essentie.

Meditatie
is het open, vrije en liefdevolle bewustzijn
dat ons, volledig in relatie met ‘al wat is’,
lichtend, verwarmend en in verbondenheid
begeleidt door ons dagelijkse ontwaken heen.

– Anandajay

De meditatie begint bij je verlangen naar het waardevolste in jou. Je bereidheid om dat te voelen, zorgt ervoor dat je niet meer meedoet met de doelgerichtheid van het ego. Dit opent je voor je bestaan en dat brengt je in contact met de waarde die je voelt, als je je bestaan als mens in het hier en nu ervaart.

Door dit contact met je aanwezigheid word je je bewust van de erin geslopen afstand tot de liefde die in je innerlijk leeft. Om dit gemis van de liefde in jou, weer vrijer tot leven te laten komen, nodig je haar als je geliefde uit met een mantra, die je op een verlangende toon reciteert, zodat ze diepgaander met jou in verbinding kan komen. Dit opent je voor je levenskracht van het levende nu.

Door zodoende dieper verbonden te zijn met de liefde in je, voel je het verlangen om die bijzondere levenskwaliteit dieper in je menszijn te laten integreren. Om deze innerlijke rijkdom in je te laten incarneren, nodig je haar wederom als je geliefde uit met een mantra, die je op een rustgevende toon reciteert om in ‘de schoot van je zijn’ te komen. Daardoor ga je duidelijker een gedragenheid voelen die een ruimtelijker gewaarzijn met zich meebrengt.

Je relatie met het waardevolste in jou is nu uitgegroeid tot een intiem samenzijn met je bezielde en liefdevolle essentie. Omhuld door stilte geniet je van de vrucht van deze meditatie en voel je hoe je in een levende, liefdevolle en gelijkwaardige uitwisseling met je essentie terecht bent gekomen. Dit opent je voor de spirituele inbedding van het zijn en je innerlijke bestaansgrond.

Levende natuur is onbeschrijflijk prachtig, maar als je je opent voor je eigen natuur, je ziel, dan merk je dat dat de grootste bron, schat en rijkdom van liefde en bewustzijn is. Jij bent die bron. Ga daarom daar eens op vakantie via moeiteloze meditatie: de natuurlijke weg van relatie vanuit het verlangen om samen te Zijn.

Anandajay

Terug naar hoofdpagina