‘Light of Being’-Retraite

Een individuele begeleidingsweek
voor de relatie met het liefdevolle, verstillende Zijn in jou

Als door de bijeenkomsten ‘Genegenheid door Inzicht’ nieuwe bewustzijnsgebieden zijn opengegaan, ontstaat er de behoefte om eens stil te staan bij hoe je nu omgaat met je leven en met de relatie met jezelf en anderen. Het is dan tijd om te doorvoelen of die bewustwordingen tot in je leefwijze zijn doorgedrongen of waar dat nog gewenst of nodig is om je leefwijze meer in overeenstemming te brengen met je veranderde beleving.

De ‘Light of Being’-Retraite is een verdiepende begeleidingsweek waarin deze vragen aan bod komen en waarin Anandajay je zal begeleiden om losser te komen van je gewoonten van streven, strijden en overleven, zodat er meer ruimte ontstaat om vertrouwd te raken met een aan je innerlijke beleving toegewijde levenswijze.

Decoratie

Inzichten zijn waardevol, geeft Anandajay aan, maar pas als zij hun weg vinden naar het dienend zijn aan dat waar je werkelijk naar verlangt en aan je relatie met je wezen, wordt je leefwijze een waardevolle expressie van je aanwezigheid en bezield zijn en wordt leven een devotioneel omgaan met de wonderbaarlijkheid van creatie.

Tijdens individuele ontmoetingen met Anandajay wordt in dit licht (Light of Being - het Licht waarin je mag en kunt Zijn) met je vraagstukken en veranderingsprocessen omgegaan. Anandajay zal je uitnodigen het vergane achter je te laten en weer schoner in het nu te staan. Hij zal je zijn hand aanreiken, zodat jij je in nieuwe levensruimten kunt laten brengen. Hij zal je ondersteunen om dieper in relatie te gaan met dat wat zich aan de horizon als nieuwe vrijheid aanbiedt. Kortom: hij brengt je weer in contact met de kracht en diepgang van je eigen leven.

Bloem

Programma

De Individuele Retraiteweek bestaat uit vijf gesprekken van een half uur met Anandajay in zijn huis. Dagelijks is er een ochtend-, middag- en namiddag-puja (mantragebeden) en een avondmantra, zijn er gedurende de dag verschillende stilteperiodes en is er ruimte om met elkaar het bezinningsproces te bespreken.

Op de vierde dag is er een gezamenlijke bijeenkomst van ongeveer twee uur, waarin Anandajay satsang of darshan geeft. Anandajay is in zijn Darshan volledig open voor de zijnskwaliteit die hem draagt en de liefde die daarin stroomt. Door die energieën tot diep in je toe te laten, zul je deze kwaliteiten als de volle waarde van je eigen wezen herkennen. Dit intieme spirituele contact werkt helend in op alle verdichtingen die je doorgaans bij je draagt en laat je weer even ademen in de vrijheid van je eigen zijn. Het ontvangen van darshan werkt op een woordeloze manier diepgaand door op je innerlijk en laat je weer ervaren hoe waardevol je in wezen bent. Darshan is relationeel. De healing vanuit de energie van Anandajay, de buiging waarmee hij je je waardigheid teruggeeft en de energieuitwisseling via de aanrakingen tijdens het dicht bij hem zitten, brengen je in verbinding met het heimwee naar het wezenlijke, dat in iedereen werkzaam is en je er ook naar laat verlangen om met hem samen te zijn.

Decoratie

Er is steeds één dag waarop je de gehele dag in stilte bent, ook in het gesprek met Anandajay waarin hij je gedurende een kwartier dingen zal aanreiken. Naast alle inspiratie die je van Anandajay ontvangt via je andere gesprekken, kan het fijn zijn om in het contact met hem eens geen vragen te stellen, maar je gewoon in zijn energie te begeven en te ontvangen wat hij vanuit die stilte aan je doorgeeft. Je laat dat dan gedurende die dag vanuit openheid op je inwerken. Je hoeft er niet actief mee bezig te gaan, maar je laat dat wat hij gezegd heeft in de stilte zijn werk doen. De stilte en de van Anandajay ontvangen inspirerende bewustzijnsdruppels werken dan helend en in vrede samen op je in en in je door.

Verder is er genoeg ruimte in het programma om te wandelen of in de natuur te zijn. In deze weken wordt door de deelnemers zelf voor het eten gezorgd. Gedurende de week is er een ‘moeder’ die de groep waar nodig begeleid en verder voor van alles stand-by is. Met haar kun je ook gesprekken voeren over de dingen die je tegenkomt of waarover je van gedachte wenst te wisselen.

Bloem

Praktische informatie

Algemeen

De ‘Light of Being’-Retraite is een verdiepende begeleidingsweek waarin waarin Anandajay je aan de hand van individuele begeleiding, Satsang, Darshan en Stilte zal begeleiden om losser te komen van je gewoonten van streven, strijden en overleven, zodat er meer ruimte ontstaat om vertouwd te raken met een aan je innerlijke beleving toegewijde levenswijze. De retraite is toegankelijk voor deelnemers aan de Light of Being-dagen, aanmelden kan via het secretariaat.

Data

‘Light of Being’-Retraite (zomer 2018):
3 t/m 10 augustus 2018.

Aanvang vrijdag om 18.00 uur en vertrek vrijdag om 12.00 uur.

Locatie(s)

Het Light-house

Hergersberg 44-46
4760 Büllingen, België
Google map

Meditatieruimte Light-house (Light of Being seminarhuis)

Bijdrage

€ 775,- incl. overnachtingen, exclusief maaltijden en reis.

Bijdrage wordt op basis van indexering jaarlijks aangepast.

Contact

[email protected]
+32 (0)80 548 638