‘Genegenheid door Inzicht’

Tien maandelijkse bijeenkomsten en een retraite-week

met Anandajay

Bloem

Light of Being-dagen en -retraite ‘Genegenheid door Inzicht’

Anandajay heeft de beginselen van zijn spirituele boodschap en vredeswerk samengebracht onder de naam ‘Genegenheid door Inzicht’ (GdI). In de jaarcursus van tien maandelijkse bijeenkomsten of de GdI-retraite in de zomer, belicht hij diverse onderwerpen uit het dagelijkse leven die elementair zijn voor het opengaan voor een ander en vredebrengend bewustzijn en het leren leven vanuit die innerlijke openheid.

Anandajays werkwijze is betrokken en bewogen, maar ook concreet en helder en met zijn eenvoud doorbreekt hij steeds weer elke vooringenomenheid. In zijn begeleiding geeft hij aandacht aan de bevrijdende kracht van inzicht, want dat kan je wakker maken en je uit je belemmerende visies en overtuigingen halen, zodat je weer vrij je hart durft te openen voor ontmoetingen en het delen van genegenheid. De bijeenkomsten zijn daardoor zowel verhelderend als verzachtend en geven je ingangen tot nieuwe bestaansruimten, die verfijnd en waardevol van aard zijn.

Decoratie

Light of Being-dagen
‘Genegenheid door Inzicht’

De Light of Being-dagen bestaan uit tien maandelijkse groepsbijeenkomsten op een zaterdag of zondag (van september 2019 t/m juni 2020), van 13.00 uur tot 17.30 uur in Nijmegen. De bijeenkomsten zijn een intense ondersteuning voor je spirituele ontwaking en menselijke vrijheid en brengen je vanuit je onheldere gewoonten weer terug naar je werkelijke bron of essentie. Juist vanwege hun maandelijkse continuïteit kunnen deze bijeenkomsten je geleidelijk en voortdurend ondersteunen bij het leren leven vanuit je innerlijke kompas.

Decoratie

De bijeenkomsten

Op een ‘Light of Being’-dag geeft Anandajay doorgaans een inleidende meditatie over het thema of de levenswaarde die hij die dag met ons wenst te doorvoelen en verkennen. Na die bezinning en een periode van stilte nodigt hij je uit om samen met hem dieper op je vragen of ervaringen in te gaan. Over de gehele dag verdeeld kan hij daarbij ter ondersteuning gebruik maken van zijn devotionele muziek of de verschillende Teachings die hij ontwikkeld heeft. Alle Teachings sluiten perfect aan op de organische en liefdevolle wijze, via welke hij je persoonlijk begeleidt om vrijer met de verblijdende diepten van je innerlijke zelf verbonden te raken.

Samen met hem doorvoel je, ook tijdens de gesprekken met anderen, welke levenskwaliteiten er daardoor in jou aangesproken, binnengegaan en vrijgegeven worden. Dit doorvoelen is teder vanwege de subtiliteit, beweeglijk vanwege de geraffineerdheden van het ego en aanrakend vanwege Anandajay’s zuiverheid.

Decoratie

Deze begeleidingen zijn voor iedereen als elementaire levensbeginselen herkenbaar en meevoelbaar. De bevrijdende waarde van je inzichten en het daardoor meer en meer durven leven vanuit de in die vrijheid toegankelijkere liefdesbron in jou, maken zowel het contact met je eigen inhoud als met alles om je heen waardevoller en zullen je laten ervaren hoe de vredige levensbreedte van genegenheid je leven verrijkt en harmoniseert.

Na de gesprekken geeft hij nog een kortere ervaringsgeoriënteerde meditatie om alles wat die dag aan de orde is geweest nog even bij elkaar te brengen, zodat je voelt hoe vrijer en opener je jezelf dan daarin ervaart. De verbinding die je dan met je innerlijk ervaart, ondersteunt je om weer verder open te gaan voor de spirituele waarden van de zich verder ontvouwende relatie met jezelf en het leven.

Decoratie

Light of Being-Retraite
‘Genegenheid door Inzicht’

Vanaf deze zomer is het mogelijk om de tot nu toe maandelijkse Light of Being-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’ ook in de vorm van een retraite-week te volgen. Het volgen van de maandelijkse bijeenkomsten geeft natuurlijk de meest constante begeleiding, omdat je dan elke maand weer in contact met die andere belevingswereld gebracht wordt en alle onderwerpen een ruime rijpingstijd krijgen. Toch kan deze zomerweek zeker ook zijn waarde hebben, bijvoorbeeld als de tien losse dagen onhandig voor je zijn, of als je het werk van Anandajay intensief wilt leren kennen of een extra verdiepingsweek wenst.

In de Light of Being-Retraite worden de onderwerpen van het dan afgeronde cursusjaar nog eens doorgenomen en de omhulling van het Light-house en het meditatieve dagprogramma, zorgen ervoor dat zijn begeleiding ononderbroken en diepgaand in je kan doorwerken. De zes dagelijkse bijeenkomsten met Anandajay duren ongeveer drie uur en eromheen is er tijd om te wandelen of gewoon buiten te zijn.

Deelnemers kunnen naast de zomerretraite ook deelnemen aan de GdI-videodagen in november en maart, zie hieronder voor meer informatie.

Decoratie

GdI-videodagen in november en maart

Vanwege Anandajays retraite-periodes om de boeken over de twaalf Teachings te schrijven, wordt de dag in november en maart gegeven aan de hand van een voor die dagen gemaakte video van Anandajay. Zo is er voor deelnemers aan de Light of Being-dagen toch iedere maand een bijeenkomst, waardoor een goede continuïteit gewaarborgd kan worden. Aan de hand van twee video’s leidt hij de dag eerst in met een begeleide meditatie over het thema of de levenswaarde van die dag en in een tweede video geeft hij een videobegeleiding over de Light of Being-Meditatie. Deze dagen worden verzorgd door Barbara en de gastvrouwen en zijn ook toegankelijk voor deelnemers aan de GdI-retraite.

Decoratie

Mediteren

Anandajay biedt de ‘Light of Being-Meditatie’ aan alle GdI-deelnemers aan, omdat meditatie zo’n belangrijke ondersteuning kan zijn voor het verkennen en contact onderhouden met je diepere levenswaarde. Hij wenst op deze manier de mogelijkheid om op een bijpassende wijze te mediteren en zo de invloed van de GdI-dagen te bekrachtigen, dichter bij te brengen en toegankelijker te maken.

De ‘Light of Being-Meditatie’ past natuurlijk heel goed bij de rest van Anandajay’s werk, ze brengt alles terug tot de kern van zijn spirituele boodschap en ze geeft je een bodem om de ontwikkelings- en zijnsruimten die je samen ontdekt tijdens de ‘Light of Being’-dagen en in alle activiteiten van ‘The Light of Being’, ook in je dagelijkse leven een waardige plek te geven.

Door de Light of Being-Meditatie op de twee video-dagen middels een video te begeleiden, kunnen alle deelnemers deze meditatievorm leren kennen en ervaren en kunnen de mensen die er al in zijn ingewijd en er al meer en dieper mee vertrouwd zijn, op deze manier steeds weer een herijking blijven krijgen.

Naast de videodagen heeft Anandajay een Meditatiesupervisie weekend en een vierdaagse Light of Being Meditatie-Retraite opgenomen in zijn programma, deze kunnen nog een waardevolle aanvulling zijn op de video’s. Voor meer info, klik hier (pdf)

Bloem

Satsang & introductieavond ‘Genegenheid door Inzicht‘

Op deze avond met meditatie, gesprekken en muziek, gaat Anandajay dieper in op thema’s zoals Licht, Zijn, Genegenheid en Inzicht, en ben je welkom met al je vragen, over dat wat je bezighoudt in jouw (spirituele) ontwikkeling of in de ontwikkeling van de wereld op dit moment. Zo leer je Anandajay kennen in zijn geheel eigen benadering van menszijn en spiritualiteit, en word je uitgenodigd te delen in het open en lichtende bewustzijn dat hij ervaart. Je krijgt op die manier ook een directe introductie in wat de ‘Genegenheid door Inzicht’-dagen en -retraite voor jou kunnen betekenen. Voor wie dat wenst is er na de bijeenkomst gelegenheid om praktische informatie te ontvangen over de GdI-dagen en -retraite.

Datum: zondag 10 mei 2020 van 19:30 uur tot ca. 21:30 uur.
Locatie: de Vuurvlieg, Tweede Oude Heselaan 179a in Nijmegen.
Bijdrage: €25,-

Voor meer informatie kun je terecht bij het secretariaat, Jeanine, waar je je ook kunt aanmelden, of bekijk de flyer (pdf)

Praktische informatie

Algemeen

Anandajay begeleidt deze bijeenkomsten al meer dan 15 jaar. Je kunt er ongeacht je achtergrond en ervaring aan deelnemen, want dat wat wezenlijk is, stelt geen voorwaarden en iedereen komt vanuit zijn eigen waardevolle ontwikkeling tot deze deelname.

Anandajay vindt het fijn als je in witte of zeer lichte kleding komt, omdat hij dan gemakkelijker je energie kan lezen ter ondersteuning van zijn begeleiding. Dat Anandajay zelf altijd witte kleding draagt heeft vooral te maken met zijn boodschap van vrede, die hij op die manier voortdurend tot uitdrukking wenst te brengen.

Data

Satsang & introductieavond

10 mei 2020

Van 19.30-21.30 uur in de Vuurvlieg in Nijmegen.

Light of Being-dagen 2019-2020 (1)/(2)/(3)

Zaterdagen in Nijmegen (Vuurvlieg):
7 en 28 september, 9 november en 21 december 2019, en 11 januari, 1 februari, 14 maart, 25 april, 9 en 30 mei 2020.

Zondagen in Nijmegen (Vuurvlieg):
8 en 29 september, 10 november en 22 december 2019, en 12 januari, 2 februari, 15 maart, 26 april, 10 en 24 mei 2020.

  • 1.) Deelnemers schrijven zich in voor de bijeenkomsten op zaterdag of zondag. Inhalen op de andere dag kan ook.
  • 2.) De bijeenkomsten zijn van 13:00 uur tot 17:30 uur.
  • 3.) In verband met Anandajays retraite-periode zijn er in november en maart GdI video-dagen.

Light of Being-Retraite 2020

Van 23 t/m 30 augustus 2020 in het Light-house (Belgische Eifel).

Aanvang zondag vanaf 17.00 uur en vertrek zondag om 12.00 uur.

De twee extra GdI-videodagen zijn op 9 of 10 november 2019 en 14 of 15 maart 2020.

Locatie(s)

Het Light-house

Hergersberg 44-46
4760 Büllingen, België
Google map

Meditatieruimte Light-house (Light of Being seminarhuis)

Bijdrage

GdI-dagen: € 975,- (extra bijdrage nieuwe deelnemers bij inschrijving is € 50,- (administratiekosten)).

GdI-Retraite: € 975,- (nieuwe deelnemers boeken voorafgaand een kennismakingsgesprek (half uur) met Anandajay, bijdrage € 50,-)

Bijdrage wordt op basis van indexering jaarlijks aangepast.

Aanvullende informatie jaartraject ‘Genegenheid door Inzicht’

Foto-meditatie
Verder kun je als deelnemer meedoen aan de foto-uitwisseling met Anandajay, zodat hij dagelijks met jouw foto mediteert. Zou je net als Anandajay met jouw foto, ook met een foto van Anandajay willen mediteren, dan kun je die bestellen via het secretariaat of tijdens bijeenkomsten in Nijmegen en het Light of Being centrum in België. Voor een overzicht van de foto’s, klik hier.

Mail-contact
Het direct mailen met Anandajay is veranderd vanwege zijn schrijfperiodes. Het blijft echter gewoon mogelijk om per mail vragen aan het secretariaat te stellen. Vragen die persé voor Anandajay bedoeld zijn, worden door hen een maal per maand aan hem doorgestuurd.

Inschrijven en bijdragen overmaken

Om je in te schrijven voor de LoB-dagen 2019-2020, klik hier.

Om je in te schrijven voor de LoB-retraite van 23 t/m 30 augustus 2020, klik hier.

Contact

[email protected]
+32 (0)80 548 638