Gebergte op La Palma

Light of Being-SoulGuidance

Spiritueel georiënteerd leren leven
en ontvankelijk worden voor de liefdesbron in jou

Light of Being-SoulGuidance

Een SoulGuidance traject is een heel directe, nabije en afwisselende begeleiding die je ondersteunt in je verlangen naar een andere leefwijze. Een leefwijze met meer diepgang, dichter bij jou, minder aangepast, meer afgestemd op wie je bent en wat je wilt met je leven. Kortom, wanneer je verlangt naar vrijheid, niet alleen in je doen en laten, maar de vrijheid om te zijn wat je werkelijk bent, als je verbonden bent met de spirituele bron in jou.

Het traject dat je samen met je SoulGuide gaat, duurt minimaal tien maanden en maximaal drie jaar en is niet aan plaats gebonden. De begeleiding bestaat uit een dagelijks mailcontact, een (twee) wekelijks telefoon- of live gesprek en wat de begeleiding extra luister bijzet is het (twee-) wekelijkse programma, waarin je een mantra, een puja en een tekst krijgt aangereikt. Deze ingrediënten vergroten de ontvankelijkheid voor je innerlijke licht, je innerlijke stem, de liefdesbron in jou, en laten de verbinding met deze diepere waarden in je oplichten en tot leven komen, zodat ze steeds meer een rol in je leven kunnen gaan spelen.

Het is dus geen psychologische route die je bewandelt, maar een spiritueel proces dat je aangaat, want het gaat over je spirituele ontwaken of je spirituele ontwikkeling. Je levensvragen, maar ook je weerstanden, moeilijkheden en gewoontepatronen, die je onderweg ongetwijfeld tegenkomt, komen in het licht.

Bevrijdend licht! In het licht ontstaat de ruimte om ermee in relatie te gaan en antwoorden vanuit een diepere laag te laten komen. In plaats van met je vraagstukken te vechten, ervoor te vluchten of er psychologisch en oplossingsgericht aan te werken, zoals vanuit je ik of ego de gewoonte is.

Je persoonlijke SoulGuide is je voorgegaan op dit pad, zij verlicht de weg waar je nu samen op loopt. Ze geeft ondertiteling en aanwijzingen vanuit haar eigen ervaringen, en laat zich onderweg begeleiden door haar innerlijke stem.

Praktische info

Algemeen:
De Light of Being Guides zijn door Anandajay opgeleid en volgen jaarlijks de herijkings- en verdiepingsdagen.

Duur trajecten:
Het traject duurt minimaal tien maanden en maximaal drie jaar en je kunt gedurende het hele jaar starten.

Bijdrage:
Intensieve vorm: €1850 (per 10 maanden, of €185 per maand)

Lichtere vorm: €1350 (per 10 maanden, of €135 per maand)

Aanmelden:
Graag van tevoren aanmelden bij het secretariaat of bij Barbara op tel. 06 21 88 15 23.

Decoratie

Light of Being-SoulGuidance traject (intensieve vorm)

De ingrediënten

Inhoudelijk programma
Je krijgt iedere week een op jouw ontwikkeling aansluitende puja, mantra en een spirituele tekst om je gedurende die week, het liefst dagelijks, mee te verbinden en op je in te laten werken. Dit is bedoeld om je voor een diepere laag in jezelf te openen en zo je proces nog meer inhoud en diepgang te geven.

Dagelijks mailcontact
Daarnaast stuur je je SoulGuide dagelijks een kernachtige mail (die zij ook kernachtig beantwoordt). Door het dagelijkse contact wordt het gemakkelijker om alert te blijven en (steeds weer) wakker te worden voor je innerlijke beleving.

Wekelijks telefoongesprek
Wekelijks is er een (telefoon)gesprek van een half uur, waarin je SoulGuide als vervolg op het mailcontact, de op dat moment passende ondersteuning en bespiegelingen geeft.

Decoratie

Light of Being-SoulGuidance traject (lichtere vorm)

Het traject is in die zin lichter dat er een minder intens programma van puja, mantra en tekst wordt aangeboden, en het telefoneren tweewekelijks plaatsvindt in plaats van wekelijks. Er is wel dagelijks mailcontact.