Bloem-logo SacredDance

‘Light of Being’
SacredDance Initiatie

- inwijding in de helende beweging van het leven -

Door

Alle cellen van je lichaam, alle snaren van je gevoel en alle ruimten van je geest zullen zich dankbaar voelen als je zo een dans door je lichaam heen waar laat worden en je de diepte van je spirituele beleving in vorm en uitdrukking waar laat worden, vanuit je aangeraaktheid tot in de fysieke vorm.

Anandajay

De SacredDance Initiatie brengt een levende verbinding teweeg tussen je spirituele belevingen en andere door ervaring aangeraakte gevoelsgebieden, en je uiterlijke vrijheid om schoonheid en echtheid tot uitdrukking te laten komen.

Deze verbinding vindt plaats via het lichaam, want in het lichaam wordt de diepte van je ervaring getransformeerd naar bewegingen die schoonheid en eerbied uitbeelden.

Om deze transformaties steeds maar weer toe te staan is er vrijheid nodig. De vrijheid om diep te mogen voelen en aangeraakt te mogen worden. De vrijheid om ervaringen te mogen hebben, die aan je ego voorbij gaan. De vrijheid om mens te mogen zijn in al je eigenheden. De vrijheid om in het lichaam, beleving naar beweging omgezet te laten worden. De vrijheid om aan de buitenwereld te laten zien hoe schoonheid door jou heen vorm krijgt. De vrijheid om je in die openheid op je gemak bij jezelf te voelen. Kortom de vrijheid om te zijn wie jij bent.

Decoratie

De Sri Ananda dans hoort bij de Sri Ananda Mantra en die bezingt het verlangen naar geluk en vrijheid. De energieën van de ‘Light of Being’-SacredDance hebben te maken met het tweede chakra van identiteit en dus met de vrijheid in je beleving van seksualiteit, en met het vijfde chakra van integriteit en dus met je vrijheid en harmonie in je expressie.

In deze initiatie leer je, na het ingestudeerd hebben van de choreografie, steeds verfijnder te voelen hoe deze esthetische verbinding tussen je diepe gevoelsbeleving van je eigenheid en je vrije (ook dat is seksualiteit) uitdrukking daarvan, door je lichaam heen plaats vindt.

Je voelt dan steeds duidelijker wat het betekent om vanuit je innerlijke beleving te bewegen, om je verlangen te volgen om in overeenstemming te zijn, om daarbij vrij te zijn in je seksualiteit en eigenheid, om van daaruit toch ook met anderen samen en verbonden te zijn, om schoonheid en devotie via je lichaam vorm te laten krijgen, om beweging verstillend te laten zijn als ze volledig met je innerlijke beleving overeenkomt en zo voor liefde in je zorgt.

Decoratie

Alle ingangen van ‘The Light of Being’ ondersteunen verinnerlijking en meditatieve bewustwording. Deze initiatievorm geeft daarbij ook gehoor aan het via het lichaam tot uiting brengen van de waarden die je innerlijk voelt, zodat je bewust wordt van de prachtige verbinding van lichamelijkheid met innerlijkheid.

Als er teveel in je innerlijk is aangeraakt, wat geen weg terug naar buiten vindt, ontstaat er een innerlijke vastheid, die je introvert en zwaarmoedig kan maken en de grootste oorzaak kan zijn van stagnatie in je spirituele groei.

Samen met de puja's en het mantrazingen geeft de dans je weer openingen naar de wereld, waarin je je innerlijk de ruimte kunt geven, om zich te vertalen in schoonheid en eerbiedige expressie. In deSacredDance verloopt dit transformatieproces voor een groot deel via de vrijheid van je lichaam.

Decoratie

Alle cellen van je lichaam, alle snaren van je gevoel en alle ruimten van je geest zullen zich dankbaar voelen als je zo een dans door je lichaam heen waar laat worden en je de diepte van je spirituele beleving in vorm en uitdrukking waar laat worden, vanuit je aangeraaktheid tot in de fysieke vorm.

Het is een feest om deze dans samen met anderen tot uitvoering te brengen en ook om deze dans aan anderen door te geven. Deze initiatie laat je beiden ervaren en brengt je in de liefdevolle vrijheid van, via het lichaam tot uitdrukking gebrachte, innerlijke en uiterlijke verbondenheid van het dansen op een gewijde manier.

Bloem-logo

Praktische informatie

Algemeen

De initiaties zijn specialisaties die Anandajay de afgelopen tien jaar als een verdiepende begeleiding heeft gegeven. Omdat hij deze specialisaties als ‘vakken’ gaat integreren in de Yoga en Tantra vervolgopleidingen, is deze begeleidingsvorm als specialisatie niet meer toegankelijk voor nieuwe deelnemers en werkt hij met huidige deelnemers naar een certificering toe.

Combinatie SacredDance en SoulPainting

De SacredDance Initiatie wordt tegelijkertijd gegeven met de SoulPainting Initiatie en bij deelname neem je daarom deel aan beide initiaties. Anandajay initieert iedereen, om vanuit verbondenheid met de elementaire beginselen van deze werkvorm, de waarde daarvan werkzaam te laten zijn in hun leefwijze en in het eventueel doorgeven ervan.

Deze initiaties zijn gecombineerd omdat Anandajay het belangrijk vindt om de scholing niet via één werkvorm te laten lopen, maar altijd via twee. Zo raak je niet gefocused op één werkvorm en kun je via beide werkvormen gaan ervaren dat onderliggend aan al je ervaringen dezelfde essentie ten grondslag ligt. Deze combinatie is ontstaan vanuit het feit dat SacredDance en SoulPainting elkaar energetisch goed compenseren en aanvullen.

SoulPainting opent het energetische bewustzijn en het ervaren van de aura en de sfeervelden die je omhullen. SacredDance nodigt je vervolgens uit om juist in die velden te bewegen en de verbinding tussen deze externe velden en de innerlijke energiestromingen als gevolg van ritme, verlangen en sensualiteit, zo vloeiend mogelijk samen te laten gaan.

Data

Vierdaagse supervisie & initiatie retraite (zomer 2018):
30 juli t/m 2 augustus 2018.

Locatie

Het Light-house

Hergersberg 44-46
4760 Büllingen, België
Google map

Meditatieruimte Light-house (Light of Being seminarhuis)

Bijdrage

€ 750,-

De bijdrage wordt als gevolg van kostenstijgingen in bepaalde jaren aangepast.

Contact

Om je op te geven en voor vragen of opmerkingen, kun je contact opnemen met het secretariaat:

[email protected]
+32 (0)80 548 638 (België)