Bloem-logo PeaceBreathing

‘Light of Being’
PeaceBreathing Initiatie

- inwijding in de vrede-brengende adem -

Door

Bovenal is ‘Light of Being’-PeaceBreathing een vorm van vredeboodschap die niet op een overtuiging, moraal of geloof is gebaseerd, maar het gevolg is van het weer bewust deelnemen aan de ruimte die ons verbindt en de adem die wij daarin, als gelijken, delen en als het ware bij elkaar in- en uitblazen.

Anandajay

We ademen allemaal in dezelfde ruimte, waardoor we volledig met elkaar verbonden zijn. Ook ademen we in dezelfde lucht, waardoor we volledig gelijkwaardig aan elkaar zijn. Als er al verbondenheid en gelijkwaardigheid tussen mensen bestaat dan moet het toch niet zo moeilijk zijn om, al ademend met elkaar tot werkelijke vrede te komen.

Mag de adem, in zijn beweging, stroom en uitwisseling, zowel de mens zelf als de relatie tussen mensen onderling ondersteunen in het vinden van vrede. Vrede als de liefhebbende en spanningsloze levenskwaliteit, waarin menselijke groei en ontwaken vanuit blijdschap mogen plaatsvinden als teken van levenskracht.

Vanuit dit verlangen heeft Anandajay doorvoeld hoe hij alle verfijning, die hij vanuit pranayama (het adem-aspect van de yoga) en ademtherapie kende, tot één alles omvattende ademwijze kon samenbrengen. Hij noemt deze meditatieve ademwijze, die op zowel fysiek, emotioneel als spiritueel gebied ontspanning, harmonie en vrede brengt, PeaceBreathing.

Decoratie

In de Peacebreating Initiatie leer je om deze vredesademhaling de basis te laten zijn van een open leefwijze, waarin je je vrij wenst te ontwikkelen. Vrij, zowel omdat er door deze ademwijze meer vrede in jou ervaarbaar wordt, als ook dat je via het meer ervaren van vrede bijdraagt aan een vredigere energie in de wereld om je heen.

De PeaceBreathing is een adem die zich steeds verder uitspreidt, omdat ze zich, door jouw wens om het leven aan te gaan en te ontmoeten, voelt uitgenodigd om daar mee in verbinding te gaan. Je verlangen naar vrede met alles om je heen, naar relatie met alles om je heen, naar intimiteit met alles om je heen, zorgt ervoor dat je adembewegingen zich op een organische manier steeds verder verdiepen.

Ze raken daardoor de ademruimten in je lichaam steeds vollediger aan. Ze geven deze bewegingen dan ook steeds gemakkelijker aan het gehele lichaam door. Ze openen je huid voor de verlengde energetische ademstromingen, die dan steeds duidelijker ervaarbaar worden. En ze transporteren de hierdoor ontstane liefde via die stromingen naar alles om je heen.

Decoratie

Andersom brengen diezelfde ademstromingen alles wat je daardoor in de ruimte om je heen hebt opgedaan en ontvangen ook weer terug naar je huid, je lichaam, je ademgebieden en tot in de kern van de levensadem, waar de uitademing verstilt en sterft en de inademing weer als een nieuwe levenskracht herrijst.

PeaceBreathing omvat alle waarden die ook in de ademtherapie en pranayama-beoefening aan bod komen en heeft een algeheel reinigende en vitaliseringen werking op het gehele menszijn.

Maar bovenal is PeaceBreathing een vorm van vredeboodschap die niet op een overtuiging, moraal of geloof is gebaseerd, maar het gevolg is van het weer bewust deelnemen aan de ruimte die ons verbindt en de adem die wij daarin, als gelijken, delen en als het ware bij elkaar in- en uitblazen.

Decoratie

De PeaceBreathing is een onderdeel van de Flowering Initiatie, waar zij de fysieke en energetische ondergrond voor vormt. Zij maakt zodoende met haar vrede de weg vrij voor het leren leven in liefde. De liefde die zich zo ontvouwt, is dan gebaseerd op de vrijheid die vrede ons heeft gebracht middels de adembewegingen, die ons het gehele leven begeleiden om aan te geven dat we alleen in relatie, in uitwisseling en wisselwerking, de echte waarden van het leven, vrede, liefde en gelijkwaardigheid, zullen leren kennen.

Bloem-logo

Praktische informatie

Algemeen

De initiatie retraites zijn specialisaties die Anandajay de afgelopen tien jaar als een verdiepende begeleiding heeft gegeven. Omdat hij deze specialisaties als ‘vakken’ gaat integreren in de Yoga en Tantra vervolgopleidingen, is deze begeleidingsvorm als specialisatie niet meer toegankelijk voor nieuwe deelnemers en werkt hij met huidige deelnemers naar een certificering toe.

Combinatie LoveSharing, PeaceBreathing & LightMessenger

De PeaceBreathing Initiatie wordt tegelijkertijd gegeven met de LoveSharing en LightMessenger Initiatie en bij deelname neem je daarom deel aan deze drie initiaties. Anandajay initieert iedereen, om vanuit verbondenheid met de elementaire beginselen van deze werkvorm, de waarde daarvan werkzaam te laten zijn in hun leefwijze en in het eventueel doorgeven ervan.

Deze initiaties zijn gecombineerd omdat Anandajay het belangrijk vindt om de scholing niet via één werkvorm te laten lopen, maar altijd via twee. Zo raak je niet gefocused op één werkvorm en kun je via beide werkvormen gaan ervaren dat onderliggend aan al je ervaringen dezelfde essentie ten grondslag ligt. Deze combinatie is ontstaan vanuit het feit dat LoveSharing, PeaceBreathing en LightMessenger elkaar energetisch goed compenseren en aanvullen.

De LightMessenger verbind je met de waardevolle boodschappen die door jouw manier van leven aan het licht komen en die je helpen om je bestemming te verstaan en waar te laten worden. Flowering (LoveSharing en PeaceBreathing) zorgt er vervolgens voor dat het omgaan met deze waarheden van je bestaan ingebed blijven in liefde en vrede, zodat ze met wijsheid en medemenselijkheid omhuld blijven.

Data

Vierdaagse supervisie & initiatie retraite (zomer 2018):
27 t/m 30 juli 2018.

Aanvang vrijdag om 18.00 uur en vertrek maandag om 12.00 uur.

Locatie

Het Light-house

Hergersberg 44-46
4760 Büllingen, België
Google map

Meditatieruimte Light-house (Light of Being seminarhuis)

Bijdrage

€ 750,- incl. overnachtingen, exclusief maaltijden en reis.

De bijdrage wordt als gevolg van kostenstijgingen in bepaalde jaren aangepast.

Contact

Om je op te geven en voor vragen of opmerkingen, kun je contact opnemen met het secretariaat:

[email protected]
+32 (0)80 548 638 (België)