Bloem-logo Kosha-massage

‘Light of Being’
KoshaMassage Initiatie

- inwijding in het balanceren van de omhulling van je ziel -

Door

Degene die de ‘Light of Being’-KoshaMassage geeft, zal steeds de openheid voor het zijnslicht blijven polsen als uitgangspunt om te voelen welke bewegingen, welke gebieden en welke vormen van aanraking voor degene die de massage ondergaat ondersteunend zijn voor zijn relatie met het helende zijnslicht.

Anandajay

In de ‘Light of Being’-KoshaMassage Initiatie reikt Anandajay een vorm van massage aan, die geheel in overeenstemming is met alle andere invalshoeken die door hem ontwikkeld zijn om de energie van het zijnslicht te ondersteunen.

De massagetechnieken van de 'KoshaMassage' werken in op de vijf lagen die de ziel omhullen en maken je transparanter voor het Licht van het Zijn. De vijf lagen waarin tastbaar en energetisch gemasseerd wordt, zijn: de Annamaya kosha, de laag van de fysieke cellen; de Pranamaya kosha, de laag van de energetische stromingen; de Manomaya kosha, de laag van de persoonlijke bevindingen; de Vijnanamaya kosha, de laag van het diepere weten; en de Anandamaya kosha, de laag van gelukzaliheid.

Omdat al deze lagen met elkaar samenhangen en samenwerken, verbonden en aan elkaar gerelateerd zijn, is het belangrijk dat de massage op al deze lagen laatsvindt, zodat het gehele menszijn, de mens als geheel, gereinigd, geheeld en getransformeerd wordt.

Massage betekent het in beweging brengen van massa, van hoeveelheden tastbare stof. Je brengt deze massa's in beweging om ze opener te maken voor doorstroming, afvoer en voeding, voor verandering van hoe de mens zich in die stof thuis voelt of voor ontspanning.

Decoratie

Vanuit ‘The Light of Being’, vanuit het verlangen om opener te worden voor het 'Licht van het Zijn', is het relevant om de massa's van het lichaam zo in beweging te brengen, dat ze bereid zijn de zielsenergie vanuit de essentie van je menszijn toe te laten. Hierdoor kunnen de tastbare massa's in de trilling komen die dat zijnslicht herkent, erkent en zich ertoe bekent.

Deze transformatie en grotere transparantie van het stoffelijke lichaam ondersteunen de mens bij het in overeenstemming brengen van zijn tijdloze zielsbeleving met zijn steeds veranderende mensbeleving.

Daar waar die interactie en overeenstemming met de zielskwaliteit waar mag worden, ontstaat zoveel openheid, dat alle vormen van doorstroming, genezing en voeding, kortom van healing, vanzelf plaatsvinden.

Decoratie

De ‘Light of Being’-KoshaMassage wordt dan ook gegeven vanuit het verlangen naar healing van de gehele mens, waarin vooral tot een meer open relatie met het zijnslicht, met de zielskwaliteit wordt uitgenodigd.

Degene die de KoshaMassage geeft, zal daarom steeds de openheid voor het zijnslicht blijven polsen als uitgangspunt, om te voelen welke bewegingen, welke gebieden en welke vormen van aanraking voor degene die de massage ondergaat ondersteunend zijn voor zijn relatie met het helende zijnslicht.

Degene die de ‘Light of Being’-KoshaMassage geeft, heeft al enkele jaren massage-ervaring en heeft vervolgens de KoshaMassage Initiatie doorlopen en volgt zoals bij alle initiaties, als teken van doorlopend proces en van verbondenheid met Anandajay als de bron, jaarlijks de door hem gegeven initiatie. Zo blijft Anandajay voelen of de gewenste openheid om deze massagevorm te kunnen geven nog levend, liefdevol en blijmoedig is.

Bloem-logo

Praktische informatie

Algemeen

De initiaties zijn specialisaties die Anandajay de afgelopen tien jaar als een verdiepende begeleiding heeft gegeven. Omdat hij deze specialisaties als ‘vakken’ gaat integreren in de Yoga en Tantra vervolgopleidingen, is deze begeleidingsvorm als specialisatie niet meer toegankelijk voor nieuwe deelnemers en werkt hij met huidige deelnemers naar een certificering toe.

Combinatie KoshaMassage en ChakraHealing

De KoshaMassage Initiatie wordt tegelijkertijd gegeven met de ChakraHealing Initiatie en bij deelname neem je daarom deel aan beide initiaties. Anandajay initieert iedereen, om vanuit verbondenheid met de elementaire beginselen van deze werkvorm, de waarde daarvan werkzaam te laten zijn in hun leefwijze en in het eventueel doorgeven ervan.

Deze initiaties zijn gecombineerd omdat Anandajay het belangrijk vindt om de scholing niet via één werkvorm te laten lopen, maar altijd via twee. Zo raak je niet gefocused op één werkvorm en kun je via beide werkvormen gaan ervaren dat onderliggend aan al je ervaringen dezelfde essentie ten grondslag ligt. Deze combinatie is ontstaan vanuit het feit dat KoshaMassage en ChakraHealing elkaar energetisch goed compenseren en aanvullen.

Door KoshaMassage ontstaat een grotere ontvankelijkheid en openheid voor de omhullende waarde van het zijn en de heelheid die je daardoor over je komt. De KoshaMassage maakt vervolgens de zielslagen om je heen schoon en ervaarbaar, zodat de bloem van je ziel zich in die geborgenheid door deze massage vrij kan ontvouwen.

Data

Vierdaagse supervisie & initiatie retraite (zomer 2018):
18 t/m 21 juli 2018.

Aanvang woensdag om 18.00 uur en vertrek zaterdag om 12.00 uur.

Locatie

Het Light-house

Hergersberg 44-46
4760 Büllingen, België
Google map

Meditatieruimte Light-house (Light of Being seminarhuis)

Bijdrage

Vierdaagse supervisie & initiatie retraite (zomer 2018):
€ 750,- incl. overnachtingen, exclusief maaltijden en reis.

De bijdrage wordt als gevolg van kostenstijgingen in bepaalde jaren aangepast.

Contact

Om je op te geven en voor vragen of opmerkingen, kun je contact opnemen met het secretariaat:

[email protected]
+32 (0)80 548 638 (België)