Initiatie-weken

- met Anandajay -

Anandajay heeft twaalf werkvormen ontwikkeld op het gebied van massage, yoga, healing, levensbegeleiding, adembeleving, gebed, dans, muziek, relatie, meditatie en inzichtelijk en energetisch voelen.

Al deze ingangen tot zelfbewustzijn maken de essentiële levens- en zijnswaarde, die in ieder mens van nature aanwezig is, duidelijker ervaarbaar, zodat deze waarde als innerlijk leidraad in het leven kan gaan dienen. Jaarlijks gaat Anandajay in de initiatie-terugkomweek in op wat de groep aan verdieping, supervisie en verinnerlijking nodig heeft, brengt hij nieuwe aspecten in, spiegelt hij je waar je in relatie met de werkvorm staat en herijkt hij je met de oorsprong van de werkvorm.

Decoratie

Alle terugkomweken (behalve de Meditatie) worden aangeboden als initiatie-combinanatieweken, waarbij twee werkvormen samen in één terugkomweek worden gegeven. Anandajay heeft de initiaties gecombineerd om je te laten ervaren dat verschillende ingangen je dezelfde essentie laten ervaren en omdat de combinaties elkaar energetisch goed aanvullen.

Bloem-logo

Spirituele begeleiding vanuit de ‘Light of Being’

Wat geef je door?

In de initiatie-weken ontvang je alle begeleiding van Anandajay. Je spirituele ontwikkeling en hoe je met de gekozen werkvorm(en) omgaat, worden daardoor nog meer op één lijn gebracht. Voor elke werkvorm is er jaarlijks een zevendaagse retraite en daarnaast volg je het Tantra Intensieve Programma (TIP) of Yoga Intensieve Programma (YIP).

Anandajay voelt in de initiatie-weken wat de groep nodig heeft aan verdieping, supervisie en verinnerlijking. Hij brengt nieuwe aspecten in, reflecteert je waar je in relatie met de werkvorm staat en hij herijkt je met de oorsprong van de werkvorm. Hij geeft je de ingrediënten die je nog nodig hebt, voelt hoe de werkvorm in je leeft en brengt weer verbinding aan tussen jou, je wezen en de essentie van de werkvorm.

Decoratie

Natuurlijk is hij blij als je de diepgang die je aan het werk van ‘The Light of Being’ beleeft, wenst door te geven aan anderen, maar de begeleiding van de School gaat steeds uit van je menselijke (persoonlijke en spirituele) ontwikkeling en niet van het doel dat je misschien voor ogen hebt. Het doorgeven van één of meerdere werkvormen is daarom niet de belangrijkste reden om aan de initiatie-weken deel te nemen.

Het eventueel doorgeven dient het gerijpte gevolg te zijn van je oprechte ontwikkeling. Vanuit de School wensen we mensen te begeleiden om de rijping van hun groei en ontwikkeling door te geven in plaats van de werkvorm te gebruiken als een kapstok voor je werkzaamheden. Elk jaar opnieuw wordt tijdens de initiatie-weken door Anandajay gevoeld of je er al of nog niet aan toe bent om de desbetreffende werkvorm(en) door te geven aan anderen. Hij let daarbij op de mate waarin hij voelt dat de energie die bij een bepaalde werkvorm hoort al voldoende in je leeft en vrijelijk vibreert. Hij geeft iedereen dan duidelijk aan hoe hij diens verbinding met de werkvorm ervaart en waar je in je verdere ontwikkeling daarvan aandacht aan zou kunnen geven.

Decoratie

Het bijzondere van de initiatie-weken is dat je een diepgaand contact hebt met Anandajay. Hij begeleidt je immers langdurig in zowel je eigen ontwikkeling als in hoe je je handelen via de werkvorm zuiver houdt. Dat houd je waarachtig en oprecht als je ook anderen begeleidt naar de verbinding met de levensbron in zichzelf. De begeleiding reikt daardoor tot in de diepte van zowel jouw verinnerlijking als tot in het oprecht leven en werken vanuit liefde voor anderen. Ook voor Anandajay is de relatie die hij hierdoor met je opbouwt erg waardevol, omdat voor hem de waarde van dit contact bepalend is voor wat er aan de wereld wordt doorgegeven (karma).

In elke initiatie-week wordt iedereen op het eind van die week door Anandajay geïnitieerd. Deze initiatie bevestigt je verbondenheid met Anandajay, ‘The Light of Being’ en de desbetreffende ingangsvorm. Afhankelijk van hoe Anandajay je in overeenstemming met deze ingangsvorm heeft ervaren, zal hij aangeven of je er al aan toe bent om daarin vanuit ‘The Light of Being’ werkzaam te zijn.

Decoratie

Met werkzaam zijn vanuit ‘The Light of Being’ wordt bedoeld dat je mensen begeleidt, via groepen of op individuele basis, bij het vinden van de helderheid en wezenlijke levensvreugde, want dat zijn de kwaliteiten die je helpen, om je gewoonte om te vechten met wat het leven aanreikt, te transformeren naar relationele betrokkenheid, om de gewoonte van te willen winnen te laten verzachten tot ontmoetingen, waarin beiden zich verrijkt voelen. Het zijn deze innerlijke klaarheid en raakbare zelfbeleving, die je weer bij de bron van het leven en het licht van je Zelf brengen.

De twaalf initiaties

Bloem-logo LightMessenger

‘Light of Being’-LightMessenger initiatie

LightMessenger is een vorm van relationele communicatie die, vanuit diep respect voor de spirituele oorsprong het leven, georiënteerd is op het overbrengen van boodschappen van essentie en innerlijke vrede.

Bloem-logo SoulPainting

‘Light of Being’-SoulPainting initiatie

SoulPainting is een op je aura-uitstraling georiënteerde vorm van Zelf-ervaring, die je op bestaande tekeningen van spirituele beleving inkleurt en meditatief toelaat tot in je Ziel.

Bloem-logo SacredDance

‘Light of Being’-SacredDance initiatie

SacredDance is een gewijde vorm van dans, die vanuit onderlinge verbondenheid, op verinnerlijking en emotionele vrijheid is georiënteerd.

Bloem-logo LoveSharing

‘Light of Being’-LoveSharing initiatie

LoveSharing is een vorm van ondersteuning aan je zelf, je relatie of aan groepen, georiënteerd op het delen van de liefde die het gevolg is van het vrij tot bloei laten komen van je innerlijk.

Bloem-logo PeaceBreathing

‘Light of Being’-PeaceBreathing initiatie

PeaceBreathing is een op vrede georiënteerde vorm van ademen, die zich vanuit openheid voor het leven in je en om je heen, op een organische wijze ontvouwt.

Bloem-logo AngelGuidance

‘Light of Being’-AngelGuidance initiatie

AngelGuidance is een op je spirituele ontwikkeling georiënteerde vorm van individuele begeleiding, die beantwoord aan je wens om meer met je bezieling in overeenstemming te zijn.

Bloem-logo MantraPrayers

‘Light of Being’-MantraPrayers initiatie

De MantraPrayers zijn een vorm van mantra-gebed (puja) waarin je, uit eerbied voor je innerlijke waarden en ondersteunt door gebaren, je dankbaarheid voor je geboorte en het leven tot uitdrukking brengt.

Bloem-logo Meditatie

Light of Being-Meditatie initiatie

Light of Being-Meditatie is een vorm van meditatie, die door het gebruik van een specifieke mantra wordt ondersteund en (die) georiënteerd is op je diepe verlangen naar contact met dat wat echt is.

Bloem-logo ChakraHealing

‘Light of Being’-ChakraHealing initiatie

ChakraHealing is een relationele en op een diep respect voor de levensenergie georiënteerde vorm van healing, die je weer verbindt met de kracht van het Zijn.

Bloem-logo KoshaMassage

‘Light of Being’-KoshaMassage initiatie

KoshaMassage is een zachte vorm van massage, die zich vanuit het verlangen naar harmonie met je wezen, oriënteert op de energetische lagen (kosha’s) rondom je ziel en daar helend op inwerkt.

Bloem-logo Yoga

Light of Being-Yoga initiatie

Yoga is een meditatieve vorm van yoga, die vanuit genegenheid voor je mens-zijn op reflectie en introspectie is georiënteerd.

Bloem-logo HeartSinging

‘Light of Being’-HeartSinging initiatie

HeartSinging is het vanuit je hart en innerlijke bewogenheid zingen van mantra’s, die georiënteerd zijn op in je zelf ervaarbare waarden van liefde en aanwezigheid.

Bloem-logo

Praktische informatie

Algemeen

Alle initiaties worden in combinatieweken gegeven. Wil je deelnemen aan de initiatie-week van een bepaalde werkvorm, dan volg je dus twee Teachings. Alleen de Light of Being-Meditatie initiatie wordt niet gecombineerd, maar als losstaande week aangeboden.

De initiaties zijn gecombineerd omdat Anandajay het belangrijk vindt om de scholing niet via één Teaching te laten lopen, maar altijd via twee. Zo raak je niet gefocused op een werkvorm en kun je via beide Teachings gaan ervaren dat onderliggend aan al je ervaringen dezelfde essentie ten grondslag ligt. De combinaties zijn ontstaan vanuit het feit dat de Teachings elkaar energetisch goed compenseren en aanvullen. De initiatie-combinaties zijn:

De initiatie-weken volg je samen met één van de Intensieve Programma’s, het Yoga Intensieve Programma of Tantra Intensieve Programma. Deze programma’s bestaan uit de maandelijkse ‘Light of Being’-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’ en drie verdiepingsweken in België. Het Yoga IP heeft naast de drie verdiepingsweken een verdiepingsprogramma met zeven Yoga-opleidingsdagen en een twaalfdaagse retraite in België

De initiatie-weken zijn bedoeld voor mensen die deelnemen aan de Yoga of Tantra opleiding en zich in een Teaching willen verdiepen en eventueel het verlangen voelen om de werkvorm in de toekomst door te gaan geven, en voor degenen die de initiatie al volgen en de stof wensen te herhalen.

Data

Voor de data van de initatie-weken, klik hier

Locatie(s)

Bijdrage

Meditation initiatie-week: € 775,-
Dubbele initiatie-week: € 1400,-

Bijdrage wordt op basis van indexering jaarlijks aangepast.

Contact

[email protected]
+32 (0)80 548 638