Bloem-logo Chakra-healing

‘Light of Being’
ChakraHealing Initiatie

- inwijding in de spirituele energieën van je mens-zijn -

Door

ChakraHealing gaat over heel worden; het kan niet anders dan dat de energie die uitgewisseld wordt uit heelheid bestaat, dat degene die de healing geeft zich heel voelt en dat degene die de healing ontvangt ook als een heelheid wordt tegemoet getreden. Alleen binnen zo een context is een oprechte relatie van twee zielen als de ware grond van healing echt mogelijk.

Anandajay

De ‘Light of Being’-ChakraHealing Initiatie is voor degenen die een dieper contact wensen aan te gaan met de energetische werkelijkheid van het menselijke bestaan en van zichzelf. Het geven van ‘Light of Being’-ChakraHealing is niet zozeer een therapeutische aangelegenheid, als wel een medemenselijke samenwerking op basis van genegenheid en eerbied voor de menselijke bezieling.

Wie deze healingvorm in zijn werk wenst te integreren, dient zich vanuit oprechte nederigheid te openen voor deze relationele en devotionele verbinding met mensen. Deze verbinding vormt de basis van een daaruit voortkomend helingsproces, dat synchroon loopt met iemands spirituele ontluiking voor zijn Zelf.

Omdat mensen niet geheeld kunnen worden zonder er zelf voor open te gaan en dus innerlijk toestemming voor verandering te geven, heeft het relationele aspect van deze vorm van healing een belangrijk plaats in het healingsproces.

Decoratie

Het relationele aspect is, naast de specifieke healingswijze en de bij deze healing horende energetische aanraakpunten, ook het meest respectvolle aspect, waardoor de healing een diepe grond krijgt om op en in plaast te vinden.

De bereidheid om je te openen is voor velen een grote uitdaging, maar is ook juist dat aspect van de verandering, waardoor veel emotionele vasthoudendheid en angst doorbroken wordt.

Als er dan, door de relationele omhulling van deze healing genoeg zachtheid en liefde ervaren wordt om zich voor de uitwisseling van deze healingsenergie te openen, dan krijgt de healing de ruimte om echt tot in de ziel of het wezen van de healingontvanger door te werken en is de healing pas een echt een healing.

Decoratie

Daarom zal er in deze relationele vorm van healing volop aandacht zijn voor: het respect voor degene die de healing wenst te ontvangen; de energetische opgeruimdheid van degene die de healing wenst te geven; het besef dat de healing aangenomen in plaats van aan- of ingebracht dient te worden; en het besef dat de healingsenergie niet enkel doorgegeven wordt, maar overstroomt vanuit iemand die zich met deze energie heeft laten vullen.

ChakraHealing is meer dan energie overbrengen. ChakraHealing gaat over heel worden en dat kan niet anders dan dat daarin de energie die uitgewisseld wordt uit heelheid bestaat, dat degene die de healing geeft zich heel voelt en dat degene die de healing ontvangt ook als een heelheid wordt tegemoet getreden. Alleen binnen zo een context is een oprechte relatie van twee zielen die hun handen naar elkaar uitstrekken als de ware grond van healing echt mogelijk.

In de initiatie is er aandacht voor dit intermenselijke proces, voor de 65 Energetic Portals punten, voor de Portal Touch-, Wave- en Field technieken, voor het leren geven van cursussen in zelf-healing en voor hoe dit alles ook jouw proces van ontluiken voor je Zelf ondersteunt en naar voren brengt.

Bloem-logo

Praktische informatie

Algemeen

De initiaties zijn specialisaties die Anandajay de afgelopen tien jaar als een verdiepende begeleiding heeft gegeven. Omdat hij deze specialisaties als ‘vakken’ gaat integreren in de Yoga en Tantra vervolgopleidingen, is deze begeleidingsvorm als specialisatie niet meer toegankelijk voor nieuwe deelnemers en werkt hij met huidige deelnemers naar een certificering toe.

Combinatie ChakraHealing en KoshaMassage

De ChakraHealing Initiatie wordt tegelijkertijd gegeven met de KoshaMassage Initiatie en bij deelname neem je daarom deel aan beide initiaties. Anandajay initieert iedereen, om vanuit verbondenheid met de elementaire beginselen van deze werkvorm, de waarde daarvan werkzaam te laten zijn in hun leefwijze en in het eventueel doorgeven ervan.

Deze initiaties zijn gecombineerd omdat Anandajay het belangrijk vindt om de scholing niet via één werkvorm te laten lopen, maar altijd via twee. Zo raak je niet gefocused op één werkvorm en kun je via beide werkvormen gaan ervaren dat onderliggend aan al je ervaringen dezelfde essentie ten grondslag ligt. Deze combinatie is ontstaan vanuit het feit dat ChakraHealing en KoshaMassage elkaar energetisch goed compenseren en aanvullen.

Door ChakraHealing ontstaat een grotere ontvankelijkheid en openheid voor de omhullende waarde van het zijn en de heelheid die je daardoor over je komt. De KoshaMassage maakt vervolgens de zielslagen om je heen schoon en ervaarbaar, zodat de bloem van je ziel zich in die geborgenheid door deze massage vrij kan ontvouwen.

Data

Vierdaagse supervisie & initiatie retraite (zomer 2018):
18 t/m 21 juli 2018.

Aanvang woensdag om 18.00 uur en vertrek zaterdag om 12.00 uur.

Locatie

Het Light-house

Hergersberg 44-46
4760 Büllingen, België
Google map

Meditatieruimte Light-house (Light of Being seminarhuis)

Bijdrage

Vierdaagse supervisie & initiatie retraite (zomer 2018):
€ 750,- incl. overnachtingen, exclusief maaltijden en reis.

De bijdrage wordt als gevolg van kostenstijgingen in bepaalde jaren aangepast.

Contact

Om je op te geven en voor vragen of opmerkingen, kun je contact opnemen met het secretariaat:

[email protected]
+32 (0)80 548 638 (België)