Individuele consulten

‘Light of Being’ locaties in Nederland en België

Light of Being-KoshaMassage

Energietekening van de vijf kosha’s

Dit is een energetische massage die jou tot in je diepste diepte weer tot leven brengt. Met zachte aanrakingen worden de vijf omhullingen (kosha’s) van de ziel wakker gemaakt of ‘op hun gemak gesteld’. Dat betekent dat je niet alleen fysiek en geestelijk een diepe rust gaat ervaren, maar dat ook je levensenergie weer vrijkomt om jou te vitaliseren en dat je gevoel ontlast wordt van bedrukkingen. Door al deze bevrijdingen krijgt het zielelicht in je kern weer haar natuurlijke ruimte om door de vijf kosha’s heen te stralen en voel jij dat je weer thuisgekomen bent in je diepste zelf. Geborgen en vrij.

Praktisch

Duur sessie: anderhalf uur

Tarief: €75
Ter kennismaking: €60

Locaties:
in Nijmegen, Rosmalen, Den Bosch, Eindhoven, Sloten en het Light of Being Centrum in België

Voor meer info: contact.

Light of Being-ChakraHealing

Dit is een chakra healing, die je laat voelen dat je een heelheid bent, waar het evenwicht, de verbinding, de ontspanning en de levenskracht, waar je naar verlangt, van nature bij horen. Wanneer je de ruimte geeft aan de levensenergieën die je in de healing aangeboden krijgt om jou te voeden en te helen, wordt dit jouw meest eigen werkelijkheid. Deze vorm van healing maakt gebruik van zeventig aanraakpunten op het lichaam. In een zitting raakt de begeleider, met de handen of vingertoppen een aantal (circa vijf tot tien) van deze punten aan, afhankelijk van wat jij nodig hebt om weer in stroming te komen en verbonden te raken met de kracht van het zijn.

Praktisch

Duur sessie: anderhalf uur

Tarief: €75
Ter kennismaking: €60

Locaties:
in Nijmegen, Rosmalen, Den Bosch, Eindhoven, Sloten en het Light of Being Centrum in België

Voor meer info: contact.

Individuele
Light of Being-PeaceBreathing

Dit is een adembegeleiding die bevrijdt en verbindt. Je raakt vrij van spanning en beklemming en komt weer in verbinding met het leven in je en om je heen. Adem ís leven. Je krijgt geen ademtechniek aangereikt, maar wordt uitgenodigd om alle inspanningen of methoden even te laten en de adem jouw begeleider te laten zijn. Wanneer je daar ja tegen zegt en aan je adem je vertrouwen geeft, krijgt ze daarmee de ruimte om zich energetisch uit te breiden door al je lichaamscellen heen tot in je aura. Deze vredevolle energiestroom werkt respectvol in op alle blokkades die ze onderweg ontmoet en verbindt binnen met buiten, ze bevrijdt je uit je isolement en laat je weer voelen hoe liefdevol je bent ingebed in het leven.

Praktisch

Duur sessie: anderhalf uur

Tarief: €75
Ter kennismaking: €60

Locaties:
in Nijmegen, Rosmalen, Den Bosch, Eindhoven, Sloten en het Light of Being Centrum in België

Voor meer info: contact.

Individuele
Light of Being-Yoga

Deze individuele yoga is een mooie manier om helderheid en ook heling te ontvangen in bepaalde vragen, moeilijkheden of gewoontepatronen die je in je dagelijkse leven tegenkomt en waaraan je misschien al van alles hebt gedaan om er vanaf te komen. In een individuele yoga ga je je vraag via je lichaam benaderen. Met eenvoudige bewegingen of houdingen word je begeleid om je steeds meer te openen voor je lichaam en de dragende ondergrond, voor je gevoel, je adem en je dragende midden. In deze diepe ontspanning kom je ook in contact met de spanningen, kramp of blokkades die zich hebben opgebouwd als gevolg van je probleem. Wanneer je dit contact werkelijk oprecht en met betrokkenheid aangaat verandert er iets wezenlijks in jou. Want alles wat wordt ontmoet en voelt dat het er écht mag zijn ontspant zich en zal zich openen, daarmee ruimte gevend aan je levensenergie om door het gebied heen te stromen. Dat is heling. Heling op deze diepe lagen van je bestaan zal de omgang met je vraagstuk in je dagelijkse leven ook doen veranderen en positief beïnvloeden.

Praktisch

Duur sessie: anderhalf uur

Tarief: €75
Ter kennismaking: €60

Locaties:
in Rosmalen, Den Bosch, Eindhoven, Sloten, Schoorl en het Light of Being Centrum in België

Voor meer info: contact.

Individuele Light of Being-AuraAwakening

in het Light of Being centrum

De Light of Being-AuraAwakening is een verfijnde manier om jezelf te leren kennen in je energetische waarde. Het is een ontmoeting met de kleuren van je eigen levensenergie in je en om je heen. Een begeleidende meditatie helpt je om de energieën te voelen van je lichaam, je chakra’s en je aura en deze te kleuren op door Anandajay ontworpen tekeningen. Het voelen van wat er in je leeft en het kleuren van wat je voelt is een liefdevolle vorm van aandacht voor jezelf, en brengt je voorbij aan je emoties en bedenkingen dichter bij je innerlijke vrede. Als je de ontstane tekening uiteindelijk diep in je toelaat, tot daar waar ze intuïtief wordt verstaan, kan er ook van daaruit, vanuit jouw diepte, een helende werking op gang gebracht worden, die je op een nieuwe en veel volledigere manier jezelf laat ervaren. Je ervaart weer je waardevolle en kleurrijke bestaan.

Praktisch

Duur: ca. anderhalf uur

Tarief: €75

Locatie:
Light of Being-Centrum in België

Voor meer info: contact.

Light of Being gesprekken

In deze begeleidende gesprekken gaat het er om meer licht, helderheid en genegenheid te brengen. Zowel bij jou als bij je (levens)vragen. In deze gesprekken sta jij centraal, als degene met de vraag die tevens de drager is van het antwoord. Via je vraag die zich in de oppervlakte aandient, gaan we naar binnen, naar je wezen, naar Jou. Je wordt uitgenodigd de vraag, het gevoel of de situatie die jou belemmert tot daar in je toe te laten en je erdoor te laten aanraken, zodat in dat samenzijn wezenlijke liefde, wijsheid en licht op jou en je vragen kunnen reageren. De begeleider helpt je ‘koers houden’, waarbij de ont-dekking van je vraag een respectvolle, geduldige en vriendschappelijke begeleiding vraagt, die soms ook echt even tijd nodig heeft.

Praktisch

Tarief: €65 per uur
Kennismakingsgesprek: (één uur) €45

Locaties:
in Nijmegen, Rosmalen, Den Bosch, Eindhoven en het Light of Being Centrum in België

Voor meer info: contact.

Light of Being-SoulGuidance

Een SoulGuidance traject is een heel directe, nabije en afwisselende begeleiding die je ondersteunt in je verlangen naar een andere leefwijze. Een leefwijze met meer diepgang, dichter bij jou, minder aangepast, meer afgestemd op wie je bent en wat je wilt met je leven. Kortom, wanneer je verlangt naar vrijheid, niet alleen in je doen en laten, maar de vrijheid om te zijn wat je werkelijk bent, als je verbonden bent met de spirituele bron in jou.

Het traject dat je samen met je SoulGuide gaat, duurt minimaal tien maanden en maximaal drie jaar en is niet aan plaats gebonden. De begeleiding bestaat uit een dagelijks mailcontact, een (twee) wekelijks telefoon- of live gesprek en wat de begeleiding extra luister bijzet is het (twee-) wekelijkse programma, waarin je een mantra, een puja en een tekst krijgt aangereikt. Deze ingrediënten vergroten de ontvankelijkheid voor je innerlijke licht, je innerlijke stem, de liefdesbron in jou, en laten de verbinding met deze diepere waarden in je oplichten en tot leven komen, zodat ze steeds meer een rol in je leven kunnen gaan spelen.

Het is dus geen psychologische route die je bewandelt, maar een spiritueel proces dat je aangaat, want het gaat over je spirituele ontwaken of je spirituele ontwikkeling. Je levensvragen, maar ook je weerstanden, moeilijkheden en gewoontepatronen, die je onderweg ongetwijfeld tegenkomt, komen in het licht.

Bevrijdend licht! In het licht ontstaat de ruimte om ermee in relatie te gaan en antwoorden vanuit een diepere laag te laten komen. In plaats van met je vraagstukken te vechten, ervoor te vluchten of er psychologisch en oplossingsgericht aan te werken, zoals vanuit je ik of ego de gewoonte is.

Je persoonlijke SoulGuide is je voorgegaan op dit pad, zij verlicht de weg waar je nu samen op loopt. Ze geeft ondertiteling en aanwijzingen vanuit haar eigen ervaringen, en laat zich onderweg begeleiden door haar innerlijke stem.

Praktische info

Algemeen:
De Light of Being Guides zijn door Anandajay opgeleid en volgen jaarlijks de herijkings- en verdiepingsdagen.

Duur trajecten:
Het traject duurt minimaal tien maanden en maximaal drie jaar en je kunt gedurende het hele jaar starten.

Bijdrage:
Intensieve vorm: €1850 (per 10 maanden, of €185 per maand)

Lichtere vorm: €1350 (per 10 maanden, of €135 per maand)

Voor meer info: contact.

Terug naar hoofdpagina