Jij, bent die levende, liefdevolle, ware bron die een altijd nieuw en open geheim is.

Anandajay

Friends for friends

Een ‘love and care’-project

Tijdens retraites zijn er goede ervaringen opgedaan met het elkaar vriendschappelijk ondersteunen. Deelnemers die zich intensief met een bepaald thema of met een vraag bezig wilden houden, konden dat probleem aangeven in de groep en er een buddy voor vragen met wie ze elke dag besprakenhoe ze met het thema bezig waren geweest.

Daarom heeft Anandajay gevraagdom voor de deelnemers aan 'Genegenheid door Inzicht' het Friends For Friends-project op te richten. De bedoeling hiervan is om,tussen de bijeenkomsten met Anandajay in, ook actief bezig te zijn met je proces. Anandajay is erg blij met dit wederzijdse vriendschapsproject.

Alleen al het feit dat je weet dat je regelmatig een serieus gesprek met een andere 'Genegenheid door Inzicht'-deelnemer over je thema hebt, zorgt er moeiteloos voor, dat je er helderder en meer verbonden mee omgaat. Daarnaast kun je op deze manier je gevoelens van naastenliefde en ontwapening een vorm geven en verdiepen. Degene die een buddy vraagt, bekrachtigt daarmee zijn of haar wens om thema's in het licht van bewustzijn te willen ontmoeten en degene die buddy wenst te zijn, bekrachtigt zijn of haar wens om vanuit openheid en liefde de ander te willen ondersteunen om het licht van de schaduw te leren onderscheiden.

Misschien zou jij het ook prettig vinden om regelmatig (b.v. een keer per 14 dagen) contact met iemand te hebben over dat wat je bezighoudt. Je kunt dan vertellen hoe en waarmee je bezig bent geweest, wat je gevoeld en ontdekt hebt en waar je tegenaan loopt. De rol van de Friends For Friends-buddy bestaat eruit om klankbord te zijn, maar soms ook om een spiegel voor te houden of suggesties en ondersteuning te geven.

Als je mee wilt doen, kun je aangeven op het inschrijfformulier dat je graag een buddy wilt hebben en/of je kunt aangeven dat je buddy wilt zijn. Barbara geeft deze informatie dan door aan Anandajay. Met zorgvuldigheid voegt Anandajay buddyvragers en buddy's samen. Daarover krijg je dan van haar bericht. De buddyvrager neemt dan contact op met de buddy om te overleggen op welke tijd zij/ hij het beste kan bellen.

Ondanks de zorgvuldigheid kan het evenwel altijd nog zo zijn, dat jullie na verloop van tijd ergens tegenaan lopen, waar jullie vragen over hebben. Je kunt dan met je vragen over het verloop van je FFF-contact bij Barbara terecht. Zij kan haar licht er dan op laten schijnen en eventueel adviezen geven. Eventueel neemt ze contact op met Anandajay.

Praktische kanten
Buddy en buddyvrager

  • 1.)De buddy luistert vooral en geeft spiegeling en de buddyvrager praat en ontvangt spiegeling.
  • 2.)Buddy en buddyvrager komen overeen om elke veertien dagen (of eventueel elke week), het liefst zonder uitzonderingen, op een vast tijdstip telefonisch contact te hebben.
  • 3.)Een richtlijn voor de tijdsduur is een half uur.
  • 4.)De buddyvrager is degene die belt.
  • 5.)Het FFF-project loopt van de eerste tot aan de laatste 'Genegenheid door Inzicht'-dag (september t/m juni).
  • 6.)Tussen de laatste en eerste 'Genegenheid door Inzicht'-dagen (de zomerstop) stopt ook het FFF-contact.
  • 7.)Combinaties zijn maar voor één jaar.

Anandajay hoopt op deze manier, ook buiten de bijeenkomsten 'Genegenheid door Inzicht' om, veel meer gebruik te mogen maken van de liefde en genegenheid, die hij in jullie ervaart en die volgens hem staat te popelen om uitgedeeld te mogen worden.