Cursussen en individuele consulten

‘Light of Being’ locaties in Nederland en België

Cursussen en individuele consulten

Verbonden aan de school zijn er in Nederland en België een aantal mensen bij wie je terecht kunt voor cursussen en bijeenkomsten ‘Leven in Openheid’, meditatie, yoga en sacrale dans, en individuele consulten op het gebied van healing, massage, adembegeleiding en yoga. We geven daarnaast ook individuele gesprekken of relatiegesprekken.

Alle vormen van Light of Being begeleiding ondersteunen je in je verlangen om niet alleen maar ik- of egogeoriëteerd te leven, maar je weer te verbinden met het ‘grotere’. Je wordt weer herinnerd aan wie je wezenlijk bent, aan de lichte, open en vrije dimensie die altijd in en bij je is.

De begeleiding is niet psychologisch van aard, of oplossingsgericht, maar ze gaat in op de gehele mens die je bent. Ze brengt in die zin een heling waarin problemen zich vaak blijken op te lossen.

Ook wanneer je gewoon behoefte hebt aan wat extra aandacht voor jezelf, aan ontspanning of verdieping, of juist verlangt naar meer levenskracht of levendigheid, of beide!, ben je van harte welkom voor een eenmalige sessie, of voor langduriger begeleiding.

Herken je je of voel je je aangesproken? Klik om verder te gaan bij de beschrijving van de verschillende begeleidingsvormen of klik naar cursussen. Hiernaast vind je de contactgegevens van verschillende Light of Being begeleiders en andere praktische informatie.

Contactpersonen per regio

Nijmegen
Barbara van der Hoeven
06 21 88 15 23
[email protected]

Rosmalen, Den Bosch en Eindhoven
Marije Burmanje
06 42 89 97 81
[email protected]

Sloten (in Friesland)
Elise Heil
06 402 75 403
[email protected]

Schoorl
Johanna Rijkhoff
06 233 15 410
[email protected]

Light of Being Centrum, Belgische Eifel
Annâme Meletopoulos
+32 80 480 165
[email protected]

Bijeenkomsten ‘Leven in openheid’

in Rosmalen en Nijmegen

Deze meditatieve bijeenkomsten met ’puja’s (mantragebeden) en teksten van Anandajay zijn maandelijkse momenten om je even vrij te maken van je verplichtingen en ruimte en aandacht te hebben voor jezelf, voor je inhoud, of het goddelijke in jou. Ieder van ons heeft zo zijn eigen naam voor dit meest intieme, meest eigen gevoel, deze verbinding met het grotere. De puja’s die we samen doen en de teksten die we lezen, geven je de mogelijkheid om je religieuze of devotionele gevoelens weer een plek te geven, of aandacht ernaartoe te laten gaan. In die zin zijn deze bijeenkomsten kleine vieringen van het bezielde leven.

Praktisch

Data:
Één keer per maand.
In Rosmalen op dinsdag van 19.30-21.30 uur.
In Nijmegen op donderdag van 10.00-12.00 uur.

Locaties:
Nijmegen en Rosmalen

Tarief: €15

Contact

Bijeenkomsten Light of Being-Meditatie

in Nijmegen

De Light of Being-Meditatie nodigt je uit om vanuit je ego af te dalen naar de zijnsbron in jezelf. Je komt weer in je midden. Het bijzondere aan meditatie is dat in deze verinnerlijkende beweging het ego smelt en rust vindt, en je inhoud (je ziels- of zijnsbeleving) daardoor sterker ervaarbaar wordt. Het is de kracht van je verlangen die je in een dieper contact met je essentie laat komen. Om dit verlangen uit te drukken gebruiken we een specifieke mantra, waarmee je je essentie aanroept, en ook zij begeleidt je in het samenkomen ermee. De cursus gaat in op de vier bovengenoemde fasen: het loslaten van het ego, het ontdekken van je verlangen, het aanroepen van het meest essentiële en aanraakbare en het samenkomen ermee.

Praktisch

Duur cursus:
10 maandelijkse bijeenkomsten

Aanvang:
oktober 2020

Locaties:
Nijmegen en Empe

Contact

Cursussen Light of Being-Yoga

Dit is een vorm van meditatieve yoga, die je verbindt met je lichaam, je ziel en de aarde. Je incarneert, je krijgt body en stevigheid. Niet om het leven daarmee ‘aan te kunnen’, maar om je bewust te kunnen worden van je ware aard die zacht is en flexibel. Ze laat je voelen dat je een deel bent van het leven en daarin een eigen plek inneemt. Deze yoga, met haar langzame, vloeiende en verstillende bewegingen, die steeds met de aarde verbonden zijn, laat je niet alleen opengaan voor je fysieke, vergankelijke bestaan maar ook voor de dragende bron van liefde in jou en de spirituele zijnsgrond onder of achter alle vergankelijkheid. Ze is voor iedereen toegankelijk en houdt rekening met eventuele fysieke beperkingen.

Praktisch

Data: diverse mogelijkheden, op aanvraag.

Tarief: afhankelijk van de duur en aantal lessen van de cursus. Tussen de 12 en de 20 euro per keer.

Locaties:
in Rosmalen, Den Bosch, Eindhoven en Schoorl

Contact

Cursus Light of Being-SacredDance

in Nijmegen en Rosmalen

Dit is een gewijde vorm van dans, die je aanraakt in je diepe verlangen naar eenzijn en het mogen ervaren van het geluk dat daarmee verbonden is. Je wordt door de muziek en zang geïnspireerd en verleid om open te gaan voor deze waarden in jou. De Light of Being-SacredDance wordt gedanst op de Sri Ananda mantra (Ananda betekent innerlijk geluk). In het eerste deel waar je eerst meditatief en dan ritmisch beweegt, wordt je innerlijke licht aangeroepen tot ontwaking, zoals het zonlicht een bloemknop tot ontluiking brengt. In het tweede deel, de vrije dans, ontvouw je van knop tot bloem: vreugdevol, stralend, sensueel en toegewijd kom je in beweging en vier je samen met de andere dansers het feest dat leven heet.

Praktisch

Datum: in het najaar van 2020. Data volgen nog.

Locatie:
Nijmegen, Rosmalen en Light of Being centrum in België

Contact

Cursus Light of Being-AuraAwakening

in het Light of Being centrum

De Light of Being-AuraAwakening is een verfijnde manier om jezelf te leren kennen in je energetische waarde. Het is een ontmoeting met de kleuren van je eigen levensenergie in je en om je heen. Een begeleidende meditatie helpt je om de energieën te voelen van je lichaam, je chakra’s en je aura en deze te kleuren op door Anandajay ontworpen tekeningen. Het voelen van wat er in je leeft en het kleuren van wat je voelt is een liefdevolle vorm van aandacht voor jezelf, en brengt je voorbij aan je emoties en bedenkingen dichter bij je innerlijke vrede. Als je de ontstane tekening uiteindelijk diep in je toelaat, tot daar waar ze intuïtief wordt verstaan, kan er ook van daaruit, vanuit jouw diepte, een helende werking op gang gebracht worden, die je op een nieuwe en veel volledigere manier jezelf laat ervaren. Je ervaart weer je waardevolle en kleurrijke bestaan.

Praktisch

Datum: in het najaar van 2020. Data volgen nog.

Locatie:
Light of Being-Centrum in België

Contact

Light of Being-KoshaMassage

Energietekening van de vijf kosha’s

Dit is een energetische massage die jou tot in je diepste diepte weer tot leven brengt. Met zachte aanrakingen worden de vijf omhullingen (kosha’s) van de ziel wakker gemaakt of ‘op hun gemak gesteld’. Dat betekent dat je niet alleen fysiek en geestelijk een diepe rust gaat ervaren, maar dat ook je levensenergie weer vrijkomt om jou te vitaliseren en dat je gevoel ontlast wordt van bedrukkingen. Door al deze bevrijdingen krijgt het zielelicht in je kern weer haar natuurlijke ruimte om door de vijf kosha’s heen te stralen en voel jij dat je weer thuisgekomen bent in je diepste zelf. Geborgen en vrij.

Praktisch

Duur sessie: anderhalf uur

Tarief: €75
Ter kennismaking: €50

Locaties:
in Nijmegen, Rosmalen, Den Bosch, Eindhoven, Sloten en het Light of Being Centrum in België

Contact

Light of Being-ChakraHealing

Dit is een chakra healing, die je laat voelen dat je een heelheid bent, waar het evenwicht, de verbinding, de ontspanning en de levenskracht, waar je naar verlangt, van nature bij horen. Wanneer je de ruimte geeft aan de levensenergieën die je in de healing aangeboden krijgt om jou te voeden en te helen, wordt dit jouw meest eigen werkelijkheid. Deze vorm van healing maakt gebruik van zeventig aanraakpunten op het lichaam. In een zitting raakt de begeleider, met de handen of vingertoppen een aantal (circa vijf tot tien) van deze punten aan, afhankelijk van wat jij nodig hebt om weer in stroming te komen en verbonden te raken met de kracht van het zijn.

Praktisch

Duur sessie: anderhalf uur

Tarief: €75
Ter kennismaking: €50

Locaties:
in Nijmegen, Rosmalen, Den Bosch, Eindhoven, Sloten en het Light of Being Centrum in België

Contact

Individuele
Light of Being-PeaceBreathing

Dit is een adembegeleiding die bevrijdt en verbindt. Je raakt vrij van spanning en beklemming en komt weer in verbinding met het leven in je en om je heen. Adem ís leven. Je krijgt geen ademtechniek aangereikt, maar wordt uitgenodigd om alle inspanningen of methoden even te laten en de adem jouw begeleider te laten zijn. Wanneer je daar ja tegen zegt en aan je adem je vertrouwen geeft, krijgt ze daarmee de ruimte om zich energetisch uit te breiden door al je lichaamscellen heen tot in je aura. Deze vredevolle energiestroom werkt respectvol in op alle blokkades die ze onderweg ontmoet en verbindt binnen met buiten, ze bevrijdt je uit je isolement en laat je weer voelen hoe liefdevol je bent ingebed in het leven.

Praktisch

Duur sessie: anderhalf uur

Tarief: €75
Ter kennismaking: €50

Locaties:
in Nijmegen, Rosmalen, Den Bosch, Eindhoven, Sloten en het Light of Being Centrum in België

Contact

Individuele
Light of Being-Yoga

Deze individuele yoga is een mooie manier om helderheid en ook heling te ontvangen in bepaalde vragen, moeilijkheden of gewoontepatronen die je in je dagelijkse leven tegenkomt en waaraan je misschien al van alles hebt gedaan om er vanaf te komen. In een individuele yoga ga je je vraag via je lichaam benaderen. Met eenvoudige bewegingen of houdingen word je begeleid om je steeds meer te openen voor je lichaam en de dragende ondergrond, voor je gevoel, je adem en je dragende midden. In deze diepe ontspanning kom je ook in contact met de spanningen, kramp of blokkades die zich hebben opgebouwd als gevolg van je probleem. Wanneer je dit contact werkelijk oprecht en met betrokkenheid aangaat verandert er iets wezenlijks in jou. Want alles wat wordt ontmoet en voelt dat het er écht mag zijn ontspant zich en zal zich openen, daarmee ruimte gevend aan je levensenergie om door het gebied heen te stromen. Dat is heling. Heling op deze diepe lagen van je bestaan zal de omgang met je vraagstuk in je dagelijkse leven ook doen veranderen en positief beïnvloeden.

Praktisch

Duur sessie: anderhalf uur

Tarief: €75
Ter kennismaking: €50

Locaties:
in Rosmalen, Den Bosch, Eindhoven, Sloten, Schoorl en het Light of Being Centrum in België

Contact

Individuele Light of Being-AuraAwakening

in het Light of Being centrum

De Light of Being-AuraAwakening is een verfijnde manier om jezelf te leren kennen in je energetische waarde. Het is een ontmoeting met de kleuren van je eigen levensenergie in je en om je heen. Een begeleidende meditatie helpt je om de energieën te voelen van je lichaam, je chakra’s en je aura en deze te kleuren op door Anandajay ontworpen tekeningen. Het voelen van wat er in je leeft en het kleuren van wat je voelt is een liefdevolle vorm van aandacht voor jezelf, en brengt je voorbij aan je emoties en bedenkingen dichter bij je innerlijke vrede. Als je de ontstane tekening uiteindelijk diep in je toelaat, tot daar waar ze intuïtief wordt verstaan, kan er ook van daaruit, vanuit jouw diepte, een helende werking op gang gebracht worden, die je op een nieuwe en veel volledigere manier jezelf laat ervaren. Je ervaart weer je waardevolle en kleurrijke bestaan.

Praktisch

Duur: ca. anderhalf uur

Tarief: €75

Locatie:
Light of Being-Centrum in België

Contact

Light of Being gesprekken

In deze begeleidende gesprekken gaat het er om meer licht, helderheid en genegenheid te brengen. Zowel bij jou als bij je (levens)vragen. In deze gesprekken sta jij centraal, als degene met de vraag die tevens de drager is van het antwoord. Via je vraag die zich in de oppervlakte aandient, gaan we naar binnen, naar je wezen, naar Jou. Je wordt uitgenodigd de vraag, het gevoel of de situatie die jou belemmert tot daar in je toe te laten en je erdoor te laten aanraken, zodat in dat samenzijn wezenlijke liefde, wijsheid en licht op jou en je vragen kunnen reageren. De begeleider helpt je ‘koers houden’, waarbij de ont-dekking van je vraag een respectvolle, geduldige en vriendschappelijke begeleiding vraagt, die soms ook echt even tijd nodig heeft.

Praktisch

Tarief: €65 per uur
Kennismakingsgesprek: (één uur) €45

Locaties:
in Nijmegen, Rosmalen, Den Bosch, Eindhoven en het Light of Being Centrum in België

Contact

Terug naar hoofdpagina