Bloem-logo Yoga

Yoga als leefwijze

Door

Uitgelicht bij de Light of Being-Yoga

Binnen de Light of Being-Yoga wordt uitgebreid ingegaan op de twaalf natuurlijke basishoudingen van je lichaam en daarbij ligt de nadruk op het steeds als eerste contact maken met de beleving van yoga, verbinding of harmonie, voordat er met de houding wordt omgegaan. Je hoeft er dan niet op te letten of de bewegingen vloeiend gaan, want vanuit het in yoga zijn wordt elke beweging vanzelf sensitief, sierlijk en licht, waardoor er volop ruimte is om alles diepgaand te doorvoelen. Ook hoef je dan je adem niet te beheersen, want vanuit het in yoga zijn is je adem vanzelf kalm en stromend. En ook hoef je niet in de gaten te houden dat je niet te ver in de houding gaat, want vanuit het in yoga zijn gebruik je geen geweld, maar ga je alleen dankbaar binnen in die ruimten die het lichaam je ter beschikking stelt.

Light of Being-Yoga nodigt je uit om zo toegewijd met je lichaam en zijn houdingsmogelijkheden om te gaan, dat je er rustig en wakker in aanwezig kunt zijn, om je van daaruit te openen voor de energie (Light) van het zijn (Being), die je volledig in de jou omhullende houding toelaat om alle cellen ermee gevuld of door aangeraakt te laten worden. Dan ervaar je steeds meer de waarden van relatie en liefde en de andere bestaansruimte en levenskwaliteit die dat teweegbrengt. Zo nodigt deze yoga je uit om wakker te worden voor de zijnsruimte waarin je samen met alles als deel van een groter geheel in vrede en harmonie op een natuurlijk wijze mag bestaan, en mag stralen vanuit dat wat je bent.

Decoratie

Light of Being-Yoga ontstaat vanuit je verlangen naar een spirituele levenswijze en die ontstaat niet door je op bepaalde ingrediënten te storten in de hoop dat deze je die diepgang gaan geven. Een spiritueel georiënteerde levenswijze vraagt naar een bredere en diepere openheid, waardoor onderliggende waarheden van je bestaan zich aan je kunnen tonen en deze essentiëlere of wezenlijkere levenskwaliteit je levenskompas kan worden. Dit is ook de reden waarom de Yoga opleiding, als ook alle andere activiteiten van The Light of Being, vooraf wordt gegaan en steeds samengaat met de bijeenkomsten ‘Genegenheid door Inzicht’, waar de filosofische inbedding en de diepere achtergrond van persoonlijke innerlijke vrede steeds aan bod komt.

Yoga betekent verbinden, net als een juk (afgeleid van het woord yoga) twee runderen verbindt en dezelfde kant op laat gaan, zo dient yoga jou wanneer het je functioneren en je essentie, je besef en je zijn, je menszijn en je bezieling met elkaar verbindt. Toch kan het bezig gaan met bijvoorbeeld lichaamshoudingen je door die gerichtheid ook bij jezelf vandaan halen en dus uit verbinding halen, net zoals je in je dagelijkse leven herhaaldelijk door je functioneren de verbinding met je gevoel of diepere intenties verliest. Yoga wenst alles wat je weer in verbinding met je essentie brengt te bekrachtigen en je gevoeliger te maken voor het voelen en durven vertrouwen op je wezen, essentie of zijnswaarde. Alleen vanuit verbondenheid, vanuit yoga, voel je wanneer een levensbeweging of yogahouding je harmonie en vrede geeft en je daarmee vertelt dat je in overeenstemming bent met de diepere waarde of grond van je bestaan.

Decoratie

Yoga, het bewust voelend met je fysieke bestaan omgaan, er mee bewegen en er in ademen en aanwezig zijn, is een zoeken naar hoe de rijkdom van het ervaren van je lichaam samen mag gaan met de meer essentiële levenswaarden van je bestaan. Het ontvankelijke voelen is daarin belangrijker dan de houding, zodat er meer ruimte ontstaat om je menszijn bewuster, sensitiever en opener te beleven.

Iedereen leeft op een bepaalde manier en hoe jouw leven eruit ziet is een uitdrukking van jouw ‘state of being’. Elke uitdrukkingsvorm van je leven en dus ook van wat je in een yogahouding ervaart, is een spiegel van hoe jij wel of niet met je essentie in verbinding bent en hoe je leven van daaruit vorm heeft gekregen. Je kunt die spiegel echter niet veranderen door er op te gaan tekenen, maar je mag de spiegel aannemen om je van je feitelijkheden bewust te worden en er van te leren, zodat je je verder ontwikkelt. De spiegel van hoe jij omgaat met wat je lichaam je laat zien en ervaren, is een oprechte reflectie van hoe het op allerlei niveaus met je is gesteld. Deze spiegel is niet bedoeld om je te storen, maar om jou terug te brengen naar jezelf. Door yoga laat elke beweging, elke ademstroom en elke spanningsvorm je zien wie, wat en hoe je op dat moment bent, waar je in gelooft, waar je op bouwt en wat je allemaal wel of niet wilt.

Decoratie

Als je je op deze manier opent voor jezelf en dus mag zijn wat je op dat moment bent, dan geef je steeds meer liefde aan jezelf. Ook liefde is nooit het gevolg van inzet, maar is altijd het gevolg van volledige aanname, van volledig toelaten en invoelend ruimte geven aan dat wat er is. Dat doe je niet alleen maar door yogahoudingen aan te nemen, maar ook door alles van jezelf en jezelf als geheel aan te nemen. Yoga is immers de uitnodiging om niet te strijden, maar open te gaan voor dat wat er is en wat dat je geeft. Deze bereidheid is een gebaar van liefde. Yoga begeleidt je zo van strijder naar liefhebber, want yoga is bedoeld als een uitdrukking van liefde, van samen komen, van heel zijn en deel van de heelheid wensen te zijn.

Je leeft waarschijnlijk met de intentie dat je aan jezelf wilt werken om zo een beter mens te kunnen worden. Dat is op zich heel erg mooi, maar dat houdt ook een constante afwijzing in van wat je nu bent en daarnaast bekrachtig je daarmee je overtuiging dat je met wilskracht de natuur die je bent kunt omvormen. Deze wilskracht laat je geloven in de strijd- en overwinningskracht van je ego. Naast deze gewoonten van afwijzen of veroveren bestaat er echter ook nog een andere, meer helende levensbeweging en die heet relatie. Relatie is het, vanuit de wens tot elkaar te komen en samen meer te zijn dan ieder op zich, gelijkwaardig met elkaar in contact, in verbinding en in uitwisseling gaan. Bijna niemand is opgevoed met het advies om in eerste instantie de relatie met zichzelf of de ander en de situatie aan te gaan en dat is ook waarom ook yoga vanuit gewoonte vaak door het ego wordt opgepakt en niet vanuit yoga, vanuit het verbinding aangaan.