‘Light of Being’-SoulPainting

Wat is SoulPainting?

‘Light of Being’-SoulPainting is een op je aura-uitstraling georiënteerde vorm van Zelf-ervaring, die je op bestaande tekeningen van spirituele beleving inkleurt en meditatief toelaat tot in je Ziel.

De diepgang van ‘Light of Being’-SoulPainting

SoulPainting nodigt je uit, om vanuit je wens om het leven en je essentie te leren kennen, te gaan voelen hoe jij het licht van jouw ziel door je menszijn heen laat komen...

Chakra Resonanties: ontwikkelingsgebieden van de ‘Light of Being’-SoulPainting

De ‘Light of Being’-SoulPainting is vooral met de energie (resonantie) van het integriteits- en inzichts-chakra verbonden, waarbij we, vanuit het ontvankelijk voelen van onszelf, de in ons ervaarbare energieën inkleuren in de beeltenis van de ‘Light of Being’-bloem of in diverse beeltenissen van energetische waarden van ons menszijn...

Activiteiten SoulPainting

Hier vind je nadere informatie over de SoulPainting activiteiten die er in Nederland en België te volgen zijn.

Jezelf liefhebben en de tekening ‘Zelf-liefde’

Dat wat er mag zijn, wordt liefgehad en voelt zich geliefd. Mag je daarom jezelf weer voelen in openheid, voelen tot in elk aspect van wat je bent, om zo je incarnatie, je geboorte, je aanwezigheid werkelijk aan te nemen, uit dank en respect voor de waarde die het in zich draagt....

Invoeloefening bij SoulPainting-tekening ‘Overgave’

Is er ruimte om de uitgestrektheid waar geluiden uit voortkomen en weer naar terugkeren te voelen? Is er de ruimte om de innerlijke rust, de innerlijke stilte, de stilte in de weidsheid van je bewustzijn, waarin gedachten opkomen en ook weer in terugkeren, te voelen?...

Mens-zijn: een spirituele uitstraling

Mag ook jij de uitstraling krijgen die het leven, als jij het door je heen toelaat, aan alles wat zich te zijner beschikking stelt, geeft. Een uitstraling die niet het gevolg is van de opgepepte zelfwaarde van het ego, van een gevoel van geslaagdheid of van een meerwaarde als gevolg van het vergelijken met anderen, maar een uitstraling omdat je het leven de vrijheid geeft om door je heen dat uit te stralen wat het door jouw potentie heen is...

Muziek: Chakra resonance

Anandajay heeft voor iedere werkvorm boeken en/of muziek geselecteerd die met de werkvorm overeenstemt. De Chakra resonance CD’s werken dieper in op de gevoels- en bewustzijnsruimten waar de ‘Light of Being’-SoulPainting je mee in contact brengt.