‘Light of Being’-SacredDance

Wat is SacredDance?

‘Light of Being’-SacredDance is een gewijde vorm van dans, die vanuit onderlinge verbondenheid, op verinnerlijking en emotionele vrijheid is georiënteerd.

De diepgang van ‘Light of Being’-SacredDance

Alle cellen van je lichaam, alle snaren van je gevoel en alle ruimten van je geest zullen zich dankbaar voelen als je zo een dans door je lichaam heen waar laat worden en je de diepte van je spirituele beleving in vorm en uitdrukking waar laat worden, vanuit je aangeraaktheid tot in de fysieke vorm...

Chakra Resonanties: ontwikkelingsgebieden van de ‘Light of Being’-SacredDance

De ‘Light of Being’-SacredDance is vooral met de energie (resonantie) van het identiteits-chakra (tweede) en integriteits-chakra (vijfde) verbonden, waardoor we ervaren hoe vloeiende en devotionele bewegingen ons helpen om verfijning vorm te geven en onze zijnsenergie uit te drukken...

Activiteiten SacredDance

Hier vind je nadere informatie over de SacredDance activiteiten die er in Nederland en België te volgen zijn.

Sri Ananda mantra

De ‘Light of Being’-SacredDance wordt op deze mantra gedanst. Ze brengt de vreugde van spirituele gelukzaligheid (zielsgeluk) tot uiting vanuit de diepte van je Bron, via de stromende levenskracht van je Zijn tot in de eenheid van overgave...

Schoonheid

Het thema ‘schoonheid’ wordt hier (bij ‘Light of Being’-SacredDance) belicht, omdat dansen één van de weinige manieren is, waarop de schoonheid die binnenin je leeft ook tastbaar met je lichaam ervaren kan worden en ze van daaruit in subtiele overeenstemming gebracht kan worden...

Vreugde

Het thema ‘vreugde’ wordt hier (bij ‘Light of Being’-SacredDance) belicht, omdat de vrijheid van bewegen hier in verbinding wordt gebracht met de heilige (heelheid) kwaliteit van je wezen. Elke stroming die vanuit deze gewijde levensbron in jou vorm krijgt en door jou geproefd en vrijgegeven wordt, brengt je in diepe vreugde...

Muziek: Sri Ananda mantra

Anandajay heeft voor iedere werkvorm boeken en/of muziek geselecteerd die met de werkvorm overeenstemt. De Sri Ananda mantra is de mantra waarop de ‘Light of Being’-SacredDance wordt gedanst; ze brengt de vreugde van spirituele gelukzaligheid (zielsgeluk) tot uiting vanuit de diepte van je Bron.