‘Light of Being’-MantraPrayers

Wat is ‘Light of Being’-MantraPrayers?

‘Light of Being’-MantraPrayers is een vorm van mantra-gebed (puja) waarin je, uit eerbied voor je innerlijke waarden en ondersteunt door gebaren, je dankbaarheid voor je geboorte en het leven tot uitdrukking brengt.

De diepgang van ‘Light of Being’-MantraPrayers

Alle puja’s van Anandajay eren het wezenlijke in jezelf, laten je buigen voor de essentie in jezelf, verfijnen je relatie met de spirituele waarde in jezelf door het herhaald aanspreken en met kleine gebaren symboliseren van diverse ervaarbare aspecten van je menselijke waardigheid en bezielde aanwezigheid...

Chakra Resonanties: ontwikkelingsgebieden van de ‘Light of Being’-MantraPrayers

De ‘Light of Being’-MantraPrayers is vooral met de energie (resonantie) van het integriteits-chakra (vijfde) verbonden, waardoor we ervaren hoe we onze gevoeligheid verfijnen door die energieën te bekrachtigen, waar we werkelijk naar verlangen.

Activiteiten MantraPrayers

Hier vind je nadere informatie over de MantraPrayers activiteiten die er in Nederland en België te volgen zijn.

CD boekjes

Op deze pagina staat een lijst met alle puja CD-boekjes. Daarin staan de Sanskriet mantragebeden, de waarde en betekenis ervan en een beschrijving van de gebaren van de puja.

Dankbaarheid

Het thema ‘dankbaarheid’ wordt hier (bij ‘Light of Being’-MantraPrayers) belicht, omdat alleen degene die zich door de waarde van het Grotere ingebed voelt, vanuit dankbaarheid met het Grotere in contact kan zijn. Anders vindt het gebed plaats vanuit de ik-beleving, waarin de relatie met het Grotere altijd ontbreekt...

Devotionele (toegewijde) leefwijze

Het thema ‘devotionele leefwijze’ wordt hier (bij de ‘Light of Being’-MantraPrayers) belicht, omdat je vanuit in gebed te zijn met het Grotere, zowel je verlangen voelt als ook de omhullende ondersteuning om vanuit die inbedding toegewijd met alle aspecten van de schepping om te gaan...

Muziek: ‘Light of Being’ puja CD’s

Anandajay heeft voor iedere werkvorm boeken en/of muziek geselecteerd die met de werkvorm overeenstemt. Hier vind je het overzicht van de 12 mantragebeden die Anandajay heeft gemaakt als devotionele ondersteuning en uitdrukking van bezield contact.