Bloem

‘Light of Being’
SacredDance

- Een spirituele ingangsvorm tot het ervaren van je ziel -

Door

‘Light of Being’-SacredDance is een gewijde vorm van dans, die vanuit onderlinge verbondenheid, op verinnerlijking en emotionele vrijheid is georiënteerd.

Anandajay
Bloem

Over ‘Light of Being’-SacredDance

De ‘Light of Being’-SacredDance wordt gedaan op de sri Ananda mantra met bijbehorende choreografie. Aan de hand van de mantra en choreagrafie word je begeleid om de vreugde die je ervaart voor je eigen bestaan via je lichaam tot uitdrukking te brengen. Elke uitdrukkingsvorm van de dans brengt je op zijn eigen manier in verbinding met al het andere leven om je heen. Je bent immers onderdeel van een veel omvattendere schepping. Door deze openheid ben je ook in verbinding met de anderen met wie je de dans deelt, omdat jullie vanuit eenzelfde bewogenheid in dezelfde ruimte bewegen, ademen en energieën in stroming brengen.

Decoratie

De ‘Light of Being’-SacredDance is alleen oprecht gewijd (sacred) als ze ook werkelijk met jouw innerlijk verbonden is. Deze dans nodigt je dan ook uit om ontvankelijk en sensitief te zijn voor enerzijds je innerlijke aanwezigheid en anderzijds voor de eerlijkheid (eer-bied) waarmee je je aangeraaktheid vorm laat krijgen. De dans geeft je de ruimte om, vanuit die diepte tot in de ruimte om je heen, jouw sacrale, devotionele en spirituele gevoelens van dankbaarheid voor je existentie en het leven tot expressie te brengen. Mag de dans je de vrijheid geven om je diepe bewogenheid door jou heen tot vloeiende bewegingen te laten worden. Dan vier je (dans) het feest van het leven, raak je bevrijd van emotionele gebondenheid en komt je lichaam sensitiever tot leven.

Activiteiten

Bloem

Cursussen SacredDance

Voor een cursus ‘Light of Being’-SacredDance kun je terecht bij Barbara van der Hoeven, zij geeft bijeenkomsten in Nederland en België.

Bloem

‘Light of Being’-SacredDance Initiatie

In de SacredDance Initiatie geeft Anandajay je reflectie op je spirituele ontwikkeling en geeft supervisie in het omgaan met het in jezelf ervaren en doorgeven van deze werkvorm.