Bloem

‘Light of Being’
PeaceBreathing

- Een spirituele ingangsvorm tot het ervaren van je ziel -

Door

‘Light of Being’-PeaceBreathing is een op vrede georiënteerde vorm van ademen, die zich vanuit openheid voor het leven in je en om je heen, op een organische wijze ontvouwt.

Anandajay
Bloem

Over ‘Light of Being’-PeaceBreathing

De ‘Light of Being’-PeaceBreathing wordt gedragen door de fundamentele beweging van de adem, die altijd de relatie met de ruimte om je heen en dus ook met al het andere leven om je heen opzoekt. Alles wat naar die verbinding verlangt, wenst in verbinding en dus in vrede te komen. Tenslotte ademt alles in dezelfde ruimte en drinken we allemaal uit dezelfde bron. Ook is het de natuur van de adem dat ze vrijheid opzoekt. Vrijheid om in te bestaan en om in te stromen, want stromen is de essentie van leven. Zo begeleidt de adem ook jou naar je verlangen om vrij te zijn. Hoe meer ruimte daar voor is en hoe meer je je met het leven om je heen verzoent, des te meer zul je een gevoel van vrede over je krijgen.

Alles wat ruimte krijgt, wat vrijheid krijgt, voelt zich geliefd omdat het mag bestaan. Een ademstroom die in een open ruimte mag plaatsvinden, zal je dan ook het gevoel geven geliefd te zijn door het leven zelf. Niet voor niets is de uitademing zo geschapen dat ze je weer helemaal naar binnen tot bij je zelf brengt. Dit innerlijk geliefd voelen en uiterlijk met alles in gelijke waarde (adem) wensen te zijn, brengt je in een diep gevoel van vrede. Deze vrede kwam niet tot stand door de adem zo groot mogelijk te maken, maar is het gevolg van je meest innige verlangen om met dat wat je omgeeft in harmonie te zijn.

Decoratie

PeaceBreathing is dan ook een ademhalingsvorm die zich vanuit dit verlangen, zonder enig ingrijpen van het ik, organisch en waarlijk vredig ontvouwt zoals het tot bloei komen van een bloem ('Flowering'). ‘Light of Being’-PeaceBreathing is het tastbare aspect van de ‘Light of Being’-LoveSharing, waarbij ditzelfde principe in relatie wordt gebracht tot de liefdeskwaliteit van je hart en hoe je die kwaliteit met andere mensen deelt. De essentie van alle ademtherapie en pranayama is in de 'PeaceBreathing' teruggebracht tot één vredegevende ademvorm.

Activiteiten

Bloem

PeaceBreathing bijeenkomsten

Voor cursussen, seminars & individuele sessies ‘Light of Being’-PeaceBreathing kun je terecht bij geïnitieerde leerlingen met een eigen praktijk in Nederland en in het ‘Light of Being’-centrum in België.

Bloem

‘Light of Being’-PeaceBreathing Initiatie

In de PeaceBreathing Initiatie geeft Anandajay je reflectie op je spirituele ontwikkeling en geeft supervisie in het omgaan met het in jezelf ervaren en doorgeven van deze werkvorm. Voor deelnemers aan de Yoga of Tantra opleiding.