Bloem

‘Light of Being’
Kosha-massage

- Een spirituele ingangsvorm tot het ervaren van je ziel -

Door

‘Light of Being’-Kosha-massage is een zachte vorm van massage, die zich vanuit het verlangen naar harmonie met je wezen, oriënteert op de energetische lagen (kosha's) rondom je ziel en daar helend op inwerkt.

Anandajay
Bloem

Over ‘Light of Being’-Kosha-massage

De ‘Light of Being’-Kosha-massage brengt op een zachte manier beweging, openheid, vrijheid en stroming in de diepere lagen van je zijn, waar in de loop van de tijd verdichting of vastheid is ontstaan. Ze maakt gebruik van de kosha's, een Indiaas begrip wat omhulling betekent en gebruikt wordt om de vijf lagen rondom de ziel aan te geven.

De eerste laag is de Annamaya-kosha die betrekking heeft op de cellen van het lichaam. De tweede laag is de Pranamaya-kosha die betrekking heeft op alle ruimte in jou waarin energie beweegt. De derde laag is de Manomaya-kosha die betrekking heeft op je denken, voelen en handelen. Nog dichter bij de ziel is er de Vijnanamaya-kosha die betrekking heeft op alles wat met inzicht, weten en onderscheidingsvermogen te maken heeft en vervolgens de Anandamaya-kosha die betrekking heeft op je spirituele hart en je beleving van gelukzaligheid. De ziel is door deze kwaliteiten omgeven en via hun spirituele waarden kunnen we het licht van de ziel ontmoeten.

Decoratie

Om meer in overeenstemming te komen met het licht van de ziel, wat ieders meest ingeboren wens is, wordt tijdens de kosha-massage verfijnd met deze energetische lagen omgegaan om je in een andere kwaliteit te brengen en je als het ware weer vijf-dimensionaal te laten voelen. Gedurende de massage lig je om beurten op je rug of buik en de massage-gever maakt onderwijl gebruik van zachte aanrakingen en bewegingen op je lichaam en raakt daarbij ook energetische punten en de chakra's aan. Ook worden gebieden vlak boven en om je lichaam heen aangeraakt en wordt er gebruik gemaakt van harmonische en stroming-geleidende bewegingen. Je lichaam wordt daar weer ontspannen van, je energieën gaan weer stromen, je handelen komt weer in overeenstemming met je denken en voelen, je gaat je diepere weten weer vertrouwen en je wordt je weer bewust van de ruimte waarin het meest wezenlijke van je, je ziel en haar zo vertrouwde kwaliteit van gelukzaligheid, ervaarbaar is (kosha-massage).

Activiteiten

Bloem

Kosha-massage sessie (individueel)

Je kunt voor een ‘Light of Being’-Kosha-massage terecht bij geïnitieerde leerlingen met een eigen praktijk in Nederland en in het ‘Light of Being’-centrum in België.

Bloem

‘Light of Being’-Kosha-massage Initiatie

De Kosha-massage Initiatie geeft Anandajay je reflectie op je spirituele ontwikkeling en geeft supervisie in het omgaan met het in jezelf ervaren en doorgeven van deze werkvorm. Voor deelnemers aan de Yoga of Tantra opleiding.