‘Light of Being’-LightMessenger

Wat is ‘Light of Being’-LightMessenger?

‘Light of Being’-LightMessenger is een vorm van relationele communicatie die, vanuit diep respect voor de spirituele oorsprong het leven, georiënteerd is op het overbrengen van boodschappen van essentie en innerlijke vrede.

De diepgang van ‘Light of Being’-LightMessenger

De ‘Light of Being’-LightMessenger is een boodschapper, iemand die je attendeert op de diepere achtergronden van de schepping die je door dit leven aangeboden wordt. Hij of zij zal je ondersteunen om dat wat er in je leven gebeurt, steeds als een geschenk of verrijking aan te nemen en er de spirituele waarde van te ontdekken...

Chakra Resonanties: ontwikkelingsgebieden van de ‘Light of Being’-LightMessenger

De ‘Light of Being’-LightMessenger is vooral met de energie (resonantie) van het inzichts-chakra (zesde) verbonden waardoor we gemakkelijker in contact komen met de helderheid, die vrij van belangen, de echtheid dient...

Activiteiten LightMessenger

Hier vind je een overzicht van de ‘Light of Being’-LightMessenger activiteiten waar je aan kunt deelnemen.

Wat geef je door aan de wereld door?

Het thema ‘wat geef je aan de wereld door?’ wordt hier (bij ‘Light of Being’-LightMessenger) belicht, omdat je altijd al een boodschap naar de wereld toe uitzendt en dat het bewust worden van de inhoud daarvan je dieper in contact kan brengen met je ware bestemming en je innerlijke bron van liefde en mededogen.

Spirituele relatie

Het thema ‘spirituele relatie’ wordt hier (bij ‘Light of Being’-LightMessenger) belicht, om je de waarde te laten voelen van contact dat berust op het verlangen om vanuit de oorspronkelijke echtheid van je aanwezigheid met jezelf, de ander en je spirituele begeleider samen te zijn.

Bespiegeling

Het thema ‘bespiegeling’ wordt hier (bij ‘Light of Being’-LightMessenger) belicht, omdat het belangrijk is te beseffen dat een spiegel geen oordeel heeft, maar gewoon iets reflecteert zodat jij de boodschap er gemakkelijk uit kunt ontvangen. Een spirituele relatie is er daarom de optimale zorg voor de helderheid van die spiegel...

Boeken & video’s

Anandajay heeft voor iedere werkvorm boeken en/of muziek geselecteerd die met de werkvorm overeenstemt. De video’s & boeken op deze pagina werken dieper in op de gevoels- en bewustzijnsruimten waar de ‘Light of Being’-LightMessenger je mee in contact brengt.