‘Light of Being’-KoshaMassage

Wat is ‘Light of Being’-KoshaMassage?

‘Light of Being’-KoshaMassage is een zachte vorm van massage, die zich vanuit het verlangen naar harmonie met je wezen, oriënteert op de energetische lagen (kosha's) rondom je ziel en daar helend op inwerkt.

De diepgang van ‘Light of Being’-KoshaMassage

Een ‘Light of Being’-KoshaMassage ondersteunt het ontwaken. De massa's worden bewogen en daardoor wakker gemaakt, de mens wordt gewekt tot een vollediger leven, hij wordt uitgenodigd om op te staan en de ziel te herkennen als eeuwige essentie in dit voortdurend veranderende en tijdelijke bestaan...

Chakra Resonanties: ontwikkelingsgebieden van de ‘Light of Being’-KoshaMassage

De ‘Light of Being’-KoshaMassage is vooral met de energie (resonantie) van het existentie- en identiteitschakra verbonden, waardoor we ons fysiek gesteund en geborgen kunnen voelen en ervaren dat bepaalde aanrakingen ons in overeenstemming brengen met ons menselijke bestaan en hoe we daar als bezieling in wonen...

Activiteiten KoshaMassage

Hier vind je nadere informatie over de KoshaMassage activiteiten die er in Nederland en België te volgen zijn.

Veranderen

Het thema ‘veranderen’ wordt hier (bij ‘Light of Being’-KoshaMassage) belicht, omdat de werkzaamheid van massage in grote mate bepaald wordt door de bereidheid van iemand om zich met een anders en nieuw geordende ruimte te verzoenen en zich daarin thuis te gaan voelen...

Resonantie (uitstraling) van de kosha’s

Tekeningen en beschrijvingen van de vijf lagen (kosha’s) rondom de ziel.

Mens-zijn

Het thema ‘mens zijn’ wordt hier (bij ‘Light of Being’-KoshaMassage) belicht, omdat de kosha's de vijf lagen rondom de ziel zijn, waarin alle aspecten van je mens zijn vanaf de oppervlakte tot in de diepste diepte door reflectie ervaarbaar zijn...

Muziek

Anandajay heeft voor iedere werkvorm boeken en/of muziek geselecteerd die met de werkvorm overeenstemt. De puja’s & Chakra resonance CD’s op deze pagina werken dieper in op de gevoels- en bewustzijnsruimten waar de ‘Light of Being’-KoshaMassage je mee in contact brengt.