The Light of Being:
School of Spiritual Awareness

o.l.v. Anandajay

Oprechte spirituele ontwikkeling is het natuurlijke groeiproces van de mens vanuit een heel diep verlangen naar de echtheid van zijn Zelf en het leven. Het is één grote zegening.

Anandajay

‘The Light of Being’ is de organisatie van waaruit Anandajay als spiritueel leraar zijn levensboodschap uitdraagt. Samen met enkele vrienden wenst hij mensen te ondersteunen bij het open gaan voor de innerlijke waarden van wat ze in wezen zijn en de vervulling die hun leven daardoor krijgt. In zijn bijeenkomsten staat het diepgaand ontmoeten van mensen centraal, en het vrijer worden van je gewoonten en conditioneringen, zodat er meer ruimte ontstaat voor de beleving en weldaad van je aanwezigheid en de daarbij tot bloei komende liefde. Je ontwaakt zo voor de spirituele dimensie van je bestaan, waardoor het ervaren van verbondenheid met alle leven en het open gaan voor de bron van liefde, samen kunnen gaan komen in de kracht en vorm van je levenswijze.

Dat ‘The Light of Being’ de subtitel ‘School of Spiritual Awareness’ draagt, geeft aan dat ze met haar werkzaamheden je menselijke en spirituele ontwikkeling vooral via bewustwording wenst te begeleiden. Daarbij gaat het dan niet om doelgericht streven naar resultaten, maar om te leren leven vanuit verbinding met de spirituele waarden die al in je aanwezig zijn en die je de ruimte bieden om gelukkig te zijn. ‘The Light of Being’ biedt daarvoor verschillende mogelijkheden, ingangen en trajecten aan, gegeven door Anandajay en enkele begeleiders, die je qua duur en inhoud kunt afstemmen op jouw wensen.

Decoratie

Activiteiten

- voor de agenda klik hier -

Levensbeschouwing

Anandajay heeft een levensbeschouwing uiteengezet, die aan de basis ligt van alle werk van ‘The Light of Being’. Drie levensgebieden liggen er aan ten grondslag: wakker worden voor jezelf en het leven, een devotionele (toegewijde) leefwijze en het je openen voor het Zijn, voor je ‘er zijn’.

Anandajay: “Alle wezenlijke en positieve veranderingen van mensen en de samenleving die zij vormen, vinden eerder plaats, als mensen zich meer bewust worden van zichzelf, van hun waarde en van hoe ze zich gedragen (ontwaken); als mensen zich weer toestaan toegewijd te mogen zijn aan anderen en aan hun dagelijkse activiteiten (devotionele levenswijze); en als mensen meer tijd zouden nemen, om niet enkel naar buiten gericht te leven, maar zich ook zo diepgaand voor hun innerlijke beleving openen, tot ze daar een gevoel van innerlijke vrede en zachtaardigheid ervaren (bezinning, contemplatie, meditatie).”

Vignet (logo)

Logo 'The Light of Being'

Het vignet dat Anandajay gebruikt is voortgekomen uit een bloemvorm die hij als kind altijd tekende en die voor hem het contact met het wezenlijke tot uitdrukking brengt.

De streep staat voor het onderscheidingsvermogen, waardoor het verschil zichtbaar wordt tussen wat waar en onwaar is, tussen wat wezenlijk of persoonlijk is, tussen de aardse feitelijkheid en de veelvuldige waan van je ideeën.

Als het onderscheid tussen wat wezenlijk en wat onwezenlijk is, groeit, groeit ook het besef dat wezenlijkheid niet door het ego bereikt kan worden, maar alleen in openheid kan worden ontvangen. De schaal symboliseert dat ontvangende. Ontvangen betekent de bereidheid om te voelen en te ervaren.

Naarmate het vertrouwen in het ontvangen groeit, ervaar je steeds duidelijker dat het wezenlijke, als een levende zon, als een stromende bron, als een lichtende kern of als je liefdevolle hart steeds in je aanwezig is. De stip symboliseert deze wezenlijke kern.

De bloem staat symbool voor de mens. Als namelijk de bloembladeren, die symbool staan voor de verschillende chakra's en omgeven zijn door de energie van het hartchakra, zich ontvouwen, is het hart volledig open en straalt het je vanuit zijn wezen constant toe. Dit stralen noemt Anandajay ‘The Light of Being’