‘Light of Being’-News

Nr. 43 – oktober 2016

Brief van Anandajay

Ik wens dat het goed gaat met jullie! Vorige maand is onze nieuwe reeks van bijeenkomsten weer begonnen en het voelt fijn om weer te midden van jullie zittend de wat minder vertrouwde diepgang van het leven met jullie te delen en die samen met jullie te doorvoelen en verder te ontdekken. Het voelt zo waardevol om het leven deze aandacht te geven en ons menszijn zo in zijn diepgang te ontmoeten. Ik hoop dat je ook af en toe met andere dierbaren op die manier mag samenzijn en daarom schrijf ik hieronder graag iets over het met elkaar delen van diepgang, inhoud en echtheid. Moge het je inspireren.

Je spirituele waarde delen

Jij bent het belangrijkste

Er is namelijk eigenlijk niets anders dan jij, omdat jouw bestaan het mogelijk maakt dat jij dit alles ervaart. Jij bent de grond van alles wat je ervaart. Het helemaal doorvoelen van deze werkelijkheid is heel delicaat en als het om zulke diepgaande en tere gevoelswaarden gaat, lijkt het erop dat we die, juist vanwege hun schoonheid en dus ook kwetsbaarheid, voor de buitenwereld achterhouden. We laten met gemak onze overtuigingen, onze ideeën, onze meningen zien, terwijl dat misschien slechts de beelden zijn waarachter we leven. Als we tevreden zijn over onze zienswijzen, laten we ze immers graag zien en verkondigen we ze met blijdschap, maar mag de open kwetsbaarheid die daaraan ten grondslag ligt ook zichtbaar zijn?

Door het voelen van je bezieling of diepte, word je aanraakbaarder. Mag deze aanraakbaarheid, breekbaarheid en aandoenlijkheid van je menszijn aan de oppervlakte komen en met anderen gedeeld worden, als dat wat je het meest dierbaar is? Als je in contact bent gekomen met die innerlijke teerheid en devotionele rijkdom, mogen anderen dat dan weten, horen, voelen en zien? Je zou zo de nog eventueel in je aanwezige schaamte voor deze aanraakbaarheid verder kwijt kunnen raken en anderen zouden erdoor van die laag in henzelf bewust kunnen worden. Devotionele aanraakbaarheid en religieuze tederheid zouden dan niet meer een geheime dimensie, maar een liefdevolle en betekenisvolle bron van uitwisseling met anderen kunnen zijn.

Ik nodig je daartoe uit omdat we allemaal nog niet zo vertrouwd zijn met het openlijk beleven van onze inhoud en diepgang en het uitwisselen daarvan met anderen. Vanaf het begin van je leven, toen je in de wieg lag, kreeg je al iets om tegen aan stoten, zodat het ging rammelen. Constant zijn je dingen gegeven waar je je op kon richten, zodat er vooral geen ruimte zou ontstaan waarop je jezelf zou kunnen ervaren en daar een relatie mee kon opbouwen. Nog steeds vermijden mensen regelmatig de momenten waarop ze zichzelf zomaar in openheid ervaren door op zulke momenten een afleiding te zoeken of in slaap te vallen.

Ook op spiritueel gebied heeft men het liefst een handleiding bij bijvoorbeeld het mediteren en vinden de meeste mensen het open voelen van of in contact zijn met hun ziel nog lastig. Maar ook in het alledaagse oppervlakkige leven vermijden we het liefst de momenten waarop het samenzijn met iemand anders stilvalt, er leegte ontstaat als we ergens op moeten wachten of we ongewenst een avondje alleen thuis zijn. We zijn eenvoudigweg niet opgevoed in het aangaan, onderhouden en genieten van de relatie met de diepte van onszelf, met onze ziel of met de aanrakende waarden van onze essentiële, levende aanwezigheid.

Door dat zo vaag blijvende bezielde deel van ons bestaan, zou je het idee kunnen hebben gekregen dat het ervaren van bezieling niet bij de werkelijkheid hoort, maar een soort uitwijkmogelijkheid of religieuze vlucht is. Als iets zo weinig openlijke beleefd en gedeeld wordt, wil dat nog niet zeggen dat het niet over een deel van de realiteit gaat. Dat wat minder bekend of onbekend is, is daarom niet onwaar of onrealistisch, maar is simpelweg iets van de werkelijkheid wat nog niet geheel ontsluierd is.

Je bereidheid om jouw belevingen op dat gebied openlijk te delen, haalt de sluier er meer en meer van af. Het zijn, je bezieling, je innerlijke aanwezigheid is net zo realistisch als je dagelijkse werk of je gezondheid. Door er aandacht aan te geven, het te leren kennen, ervan te genieten, je erdoor verrijkt te voelen en dat openlijk met naam en toenaam met anderen te delen, geef jij dit aspect van de werkelijkheid weer de ruimte om erbij te mogen horen en zijn eerbiedwaardigeplaats in te nemen. Het is een heel bijzonder deel van de realiteit waar je veel aan hebt, want het laat alles weer in het geheel terugkeren, laat je weer voelen waar ook jouw leven echt over gaat, het heelt al je gespletenheid en vervreemding en door de glans van deze dimensie zul je onzichtbaar beschermd zijn.

Alle vormen van hedendaagse spiritualiteit proberen een antwoord te geven op het leren aangaan van de relatie met je innerlijkheid en zo dit aspect van de werkelijkheid te ontsluieren ten dienste van je eigen geluk en de ontwikkeling van de mensheid als geheel. Juist omdat het over nog onbekende diepten gaat, moeten we erop letten dat er in hun naam geen nieuwe speeltjes of utopieën worden uitgedeeld.

Hoe jouw proces van vertrouwd raken met de diepgang van jezelf en het steeds duidelijker durven tonen van die sensitiviteit ook verloopt, je bent er altijd als belangrijkste zelf bij en die verbinding zal je er relationeel en voelend in houden. Er zijn veel middelen die je erbij kunnen ondersteunen, maar realiseer je dat het alleen maar om bewustwording gaat van dat wat je al bent en al die tijd al in je meedraagt. Dat wat er al is, kan zich alleen maar door jouw bewustzijn heen ontvouwen, dus werp je bewustzijn er niet op in de hoop iets uit te zoeken en te vinden, want dan ga je pontificaal met je voet staan op het opkomende gras waar je zo verlangend naar uitkijkt.

Laat die openbaring plaatsvinden en deel dit belangrijke en nu ontsluierde aspect van de werkelijkheid met de wereld. Als je het voor jezelf houdt, kan die diepgang niet helemaal tot aan de oppervlakte komen en dus ook geen deel van jouw leven en handelen uitmaken. Sensitiviteit, liefde en sereniteit zijn geen gevoelswaarden die onze verboden of geheime waarheid zijn, maar zijn waarden waarmee we onze relaties en het samenleven met elkaar kunnen verrijken en verdiepen.

Het is begrijpelijk dat je de intimiteit met het echte, ook omdat je er nog niet zo vertrouwd mee bent, wat voor jezelf houdt. Realiseer je wel dat het voelen maar niet tonen en delen van je diepgang je een gevoel van onbegrepenheid kan geven. Spirituele beleving hoort niet thuis in het tabernakel van je verborgen innerlijke tempel, maar is een verrijkende bijdrage aan het sociale en intieme samenzijn met anderen. Je bent je bewust geworden van dat je opvoeding je de relatie met je bezieling niet heeft gegeven en dat je verlangen je daarom deze spirituele weg laat gaan. Deel de vruchten van die ontwikkeling, hoe sensitief die ook zijn, met hen die je dierbaar zijn. Hierdoor wordt in al die contacten steeds maar weer duidelijk dat spiritualiteit ruimte biedt en gevoelig aandacht geeft aan het mooiste wat er in en tussen mensen plaats kan vinden: levende liefde.

‘Light of Being’-dagen

‘Genegenheid door Inzicht’

‘Genegenheid door Inzicht’ is het jaartraject waarin Anandajay je via geleide meditatie, liefdevolle aandacht, stilte, mantra’s, spirituele lichaamsbeleving en geinspireerd gesprek begeleidt naar een open verbinding met je innerlijke waarde.

De tien maandelijkse groepsbijeenkomsten vormen de basis van elke vorm van scholing en ontwikkeling aan de ‘School of Spiritual Awareness’. Anandajay geeft deze ontmoetingsdagen om het open en lichtende bewustzijn dat hij ervaart, met anderen te delen. Ze gaan over het leren leven vanuit openheid voor de in iedereen aanwezige waardevolle zijnsbeleving. Een waarde die eigen is aan je ware zelf en aan de essentie van het leven. De ‘Light of Being’-dagen zijn een intense ondersteuning voor je zelfontwaking. Ze brengen je vanuit je onheldere gewoonten weer terug naar je werkelijke bron of essentie en vormen, door alles wat je op die weg inziet en ontdekt, je ontwikkelingsproces.

Vanwege Anandajay’s retraite-periode worden van de 10 ‘Light of Being’-dagen, 2 dagen gegeven (in november en maart) door Barbara aan de hand van een video met Anandajay. De audio-opnames van de bijeenkomsten met Anandajay en de 2 video’s krijg je steeds opgestuurd.

Voor meer informatie, klik hier.

Agenda huidige cursusjaar

bloemetje

Voor het agenda-overzicht van alle activiteiten,
klik hier

Nieuw!
Veranderingen van de uitgebrachte muziek

Eindelijk is het dan zover, dat alle muziek ‘geremasterd’ en naast op CD, wat uiteindelijk toch nog mogelijk blijft, ook als Mp3 verkrijgbaar is. Zelfs het gehele oeuvre is nu als Mp3 voor een speciale prijs aan te schaffen. Het heeft zijn tijd geduurd, maar is nu klaar evenals de nieuwe CD-hoesjes en mooie, nieuwe winkel, die zeker even het kijken waard is. Tijdens het ‘remasteren’ zijn er, naast verbeteringen in de weergave, ook nog dingen, zoals extra bijzang en dergelijke, aan sommige nummers toegevoegd, waardoor ze kunnen afwijken van hoe je die nummers kent. Verder is het nu mogelijk dat je alle ‘lyrics’ en de uitleg daarvan, die voorheen in de CD-boekjes stonden, kunt downloaden. Omdat ook sommige bestaande titels zijn veranderd, geven we die hieronder even aan hoe de titels nu zijn en hoe die eerst waren:

Shantisandesa: Messages of Peace (voorheen Hirdaya & Sarvashanti)
English Mantras part 1: The Value of Oneness (I am within the Light of Being & I'm Longing to be)
English Mantras part 2: The Value of Existence (Being mantra & Hymn of Gratefulness)
English Mantras part 3: The Value of Blessing (Darshan mantra)
Sacred Sounds part 1: The Elevating Sound of Praise (voorheen Celebration of Praise, 7 lofzangen)
Sacred Sounds part 2: The Cosmic Sound of Recitation (heette al zo, 7 recitaties)
Sacred Sounds part 3: The Soothing Sound of Embrace (voorheen Sounds of Embrace)
Surya part 1: Surya Namaskar Mantras - Devotional Salutations to your Inner Sun (dubbel-CD met Surya Namaskar ritual mantras & orchastrated mantra)
Surya part 2: Puja & Pranayama - Devotional Prayer & Pranayama mantra recitation to your Inner Sun (Surya puja & Surya Prabhana Pranayama)

Sounds of Silence: Mantra-Meditations
Chakra Resonance part 1: Tanpura Ragas in A-low
Chakra Resonance part 2: Tanpura & Shruti Ragas in B
Chakra Resonance part 3: Tanpura & Swaramandala Ragas in C#
Chakra Resonance part 4: Nadatarangini Ragas in E
Chakra Resonance part 5: Tanpura & Swaramandala Ragas in F#
Chakra Resonance part 6: Tanpura & Shruti Ragas in D & G
Special Collection Album: Tantric Waves & extra tracks

Bij Mp3 bestellingen hebben de Celebration of Being, Sacred Sounds part 2 en Sacred Sounds part 3 een extra nummer, die krijg je samen met de mantra's toegestuurd: De Celebration of Being heeft als extra track de Blessing mantra. Sacred Sounds part 2 heeft als extra track de Om Mani Padme Hum recitation mantra. Sacred Sounds part 3 heeft als extra track de Shanti Embrace song. Deze extra nummers zijn ook als CD verkrijgbaar en staan dan op de nieuwe CD 'Special Collection Album'.

Nieuw!
Veranderingen met betrekking tot boeken

Verder zul je in de winkel zien dat de boekenprijzen verhoogd zijn, dit dat is omdat ze nu inclusief verzendkosten vermeld staan. Als jullie ze via het secretariaat bestellen, ontvangen jullie ze op de bijeenkomsten van de ‘Light of Being’-dagen en zijn de prijzen 5 euro lager. Ook hier zijn enkele titels aangepast en dat melden we voor de duidelijkheid ook even:

Leven in het Licht (heruitgave van Leven in Openheid 3 & 4)
Jnana Yoga - de kracht van ontwakend bewustzijn (heruitgave van Jnana Yoga in combinatie met ‘Als de bloem zich opent’)

Nou, mogen al deze aanpassingen en extra aandacht weer bijgedragen aan een betere geluidskwaliteit en overdracht van de waarde die we in onze muziek hebben neergelegd, en moge het de verspreiding van de ermee doorgegeven levenswaarden ten goede komen.

Veel plezier ermee!

Nieuw!
Wijzigingen op Facebook

Sinds een paar jaar is er een Facebook pagina van The Light of Being & de School waar verschillende activiteiten, video’s en zegeningen van Anandajay op worden gepost, om geïnteresseerden ook via deze weg in contact te laten komen met Anandajay en zijn werk. Na daarmee een tijdje ervaring te hebben opgedaan willen we, als naaste leerlingen van Anandajay, deze activiteiten op facebook wat verder verfijnen.

Het lijkt ons nl. zo mooi als meer mensen in contact kunnen komen met de rijkdom aan inspirerende teksten, video’s en muziek die in de afgelopen jaren is ontstaan, en zo daadwerkelijk Anandajay’s benadering van bezield leven, kunnen ervaren.

Om dit handen en voeten te geven, is er in overleg met Anandajay nu ook een pagina over hem ontstaan, waar zijn muziekfragmenten, filmpjes, teksten en spreuken worden gedeeld. Je vindt de pagina hier: www.facebook.com/sri.anandajay/

Bloem

De Facebook pagina van The Light of Being blijft bestaan om daarop vooral de verschillende LoB activiteiten in Nederland en Belgie te kunnen delen. Hier kunnen geïnitieerde leerlingen van Anandajay al hun LoB activiteiten op plaatsen. Zo wordt ook deze pagina een rijke bron van informatie die de waarde van de Light of Being uitdraagt, zoals die door anderen wordt vertaald en doorgegeven. Geïnitieerde leerlingen ontvangen binnenkort een mail hierover met meer informatie. Je vindt de pagina hier: www.facebook.com/SchoolofSpiritualAwareness/

We nodigen je graag uit om eens een kijkje te nemen op facebook en beide pagina’s te volgen en/of erop te reageren! Je hebt mogelijk een Facebook-account nodig om de pagina’s te bekijken.

Warme groet namens het social media team,

Marije

Bloem

Mededelingen

Muziek

Anandajay heeft meer dan 100 mantra’s, puja’s en raga muziekstukken gemaakt. De mantra’s en puja’ zijn een vorm van mantra en bhakti yoga, en de raga’s hebben een helende uitwerking op de chakra’s. Voor een overzicht van alle muziek, klik hier.

Cover art Anandajay's muziek albums

Boeken

Voor een overzicht van de boeken die Anandajay heeft uitgebracht, klik hier.

Cover art Anandajay's muziek albums

Video’s

Cover art video's Anandajay

Reageren op het ‘Light of Being’-News

Het ‘Light of Being’-News is een brief aan mijn leerlingen om hen op de hoogte te houden van wat er in ‘The Light of Being’ gebeurt en welke ontwikkelingen zich in de loop der tijd aftekenen.

De brief is aan mijn leerlingen geschreven, ook al weet ik, dat er veel andere mensen meelezen vanuit een vaak wat afstandelijkere positie. Zij kunnen zich misschien niet helemaal inleven in het geschrevene, maar hebben blijkbaar wel interesse in hetgeen er binnen ‘The Light of Being’ wordt gedeeld en gedaan.

Het is dus een brief, aan zowel leerlingen als geïnteresseerden, die ik vanuit de relatie met mijn bezielde wezen schrijf en die dus over echt contact en verbondenheid gaat. Daarom wil ik jullie ook duidelijker de mogelijkheid geven om daar als vriend op te kunnen reageren.

Anandajay

Reageren op deze ‘Light of Being’-Nieuwsbrief
kan via email: contact@lightofbeing.org.

Ten-slotte

De zomer was vol met prachtige retraites, die allemaal weer zo waardevol en inspirerend bleken uit te pakken. Daarnaast heeft de leefgemeenschap zich in deze periode zo mooi uitgesproken over wat hen verbindt en hoe ze samen vanuit The Light of Being verder uitdrukking willen geven aan het samen hier te leven, wat ook zo verblijdend doorwerkte op de energie en sfeer. En nu komt alweer de herfst er aan en de sporen van overvloed blazen daarbij kleurrijk en langzaam hun aftocht. Het is weer tijd voor bezinning, loslaten en het herinneren van het essentiële. Voor mij is er nu een tijd om aan mijn boeken te werken. Tijd om ongestoord te schrijven, te mediteren en mijn werk verder te laten rijpen.

In november hebben jullie, o.a. via een video met mij, een dag met Barbara en in december ben ik er zelf weer. Mogen al deze bijeenkomsten jullie ondersteunen in het vertrouwd raken met het leven vanuit relatie en verbondenheid. Verbondenheid met je ziel, je medemensen en het leven als geheel. Heb een goede tijd daarmee.

In love,

Anandajay