Wilsgericht leven is verbonden met inzet en doel en met het ego, dat op die weg steeds ijverig alle plussen en minnen telt. Een devotionele leefwijze is luisterend en ontvangend, open voor de van binnenuit komende fluisteringen, ervaarbare zegeningen en innerlijke openbaringen van je bezielde aanwezigheid.

Anandajay

Recensie
Zegeningen voor dag en nacht

Door Barbara
Boek cover Zegeningen voor dag en nacht

'Het zegeningen boek', met op de voorkant een ondergaande zon in een gekleurde hemel, die zo mooi de overgang symboliseert van dag naar nacht, van licht naar donker, van bewust naar onbewust, heeft een belangrijke plaats in mijn leven gekregen. De relatie ermee is in de loop van het jaar gegroeid en verdiept. Van een 'toverspreukenboek' vol met verrassende lekkernijen, gevulde bonbons, begeerlijke snoepjes, kleurrijke sushi, waardoor ik mij regelmatig in bekoring liet leiden, naar een waarachtig zegeningen boek met woorden die mij iets te zeggen hebben, mij iets waardevols, iets wezenlijks te zeggen hebben. Woorden die bedoeld zijn voor mij, voor mijn ziel, ze nemen me bij de hand en attenderen mij op de bron waar ze uit voortkomen, waar alles uit voortkomt, mijn thuis

Graag deel ik iets van mijn ervaringen, geïllustreerd door een aantal zegeningen, om zo degenen die het boek nog niet kennen te laten proeven van de sfeer van het boek. Misschien kan ik zo iets laten voelen van de waarde die de zegeningen vertolken, de lichtheid die elke zegening omhuld, de bevrijding die je ten deel kan vallen, het verlangen dat wordt aangeroepen, de tederheid waarmee je wordt gevraagd naar huis te komen en de liefde, die de bron is achter elk geschreven woord, te proeven.

Decoratie

"Gevoeligheid
is die ontvankelijkheid,
waarin je genegenheid en liefde
als de waarde van je Zelf herkent'.

De zegeningen van Anandajay kleuren de ochtenden en avonden van mijn dag. Het zijn momenten van ontmoeting en vriendschap met mijn leraar. Momenten van herkenning en verzachting, uitnodigingen om het leven, de schepping en mijzelf aan te nemen, te herinneren. Momenten om even alles los te laten, te vergeven, opnieuw te beginnen en weer vrede in mij te voelen als een stroom van ontluikende genegenheid.

'Je relatie met het wezenlijke
is iets dat je steeds weer aangaat
en dat nooit op een eindpunt komt
dat oneindig diep is, oneindig vol, oneindig rijk ,
oneindig warm, oneindig alles is'.

Decoratie

De zegeningen zijn momenten om reflecties aan te nemen op mijn handelen, mijn zijn en even stil te staan bij hoe het met me is en waar ik ben. Momenten van verdieping. Een paar regels, een paar woorden kunnen zoveel doen wanneer ik ze toelaat, bereid ben los te laten waar ik in zit. Het is elke ochtend en elke avond weer een klein wonder. Het wonder is dat Anandajay zijn energie door de woorden heen voelbaar is. Het is de gevoelswaarde van de relatie met hem die mij zo diep raakt, en doet opengaan.

'Openheid is bereidheid om te voelen
wat het leven je werkelijk komt brengen
vrij van overtuigingen en gewoonten
en vrij van sociaal geaccepteerde normen'.

De woorden zijn prachtige waarheden en bewustwordingen, maar de gevoelsmatige inhoud maakt de zegeningen tot boodschappen van mens tot mens, maakt dat ze mij aan kunnen raken en werkelijk een andere grond in mij ervaarbaar maken, maakt dat ze kunnen binnenkomen in mij en liefde doet ontwaken.

Decoratie

'Het enige wat jij vanuit toewijding kunt doen,
is je aanwezigheid beschikbaar te stellen
en liefde jou te laten dienen'.

Naast de momenten van schoonheid, waarop ik direct de streling van de oorsprong mag ervaren, zijn er ook ochtenden of avonden waarop de zegeningen niet zomaar in mij binnen mogen. Ze geven mij dan het gevoel dat de rijkdom buiten mij ligt en ik er geen deel van uit maak, terwijl ik eigenlijk niets liever zou wensen. Dan zijn de zegeningen pijnlijke spiegels van mijn afgeslotenheid: mijn teruggetrokken zijn in het 'ik'. Het 'ik'  die vanachter een beschermende muur probeert liefde te veroveren.

'Een zachte kracht willen bereiken
is een harde kracht,
want hij is vernauwd en gestuwd
door de wil en de drang naar macht'.

***

'Willen ontstaat daar,
waar je de hunkering van je verlangen wilt opheffen,
omdat je je door haar zachtheid te raakbaar voelt'.

Decoratie

Is het niet de liefde zelf die hier spreekt en je uitnodigt haar aan te nemen? De zachtheid van de hunkering aan te nemen? Is er iemand die dat kan weerstaan? Deze zegening vertolkt precies waar ik dan in zit, ze is zo'n barmhartige erkenning van de pijn van afgescheiden zijn, dat verzachting vanzelf haar intrede doet, bereidheid ontstaat, en een heel bijzondere ontmoeting voelbaar wordt.

'Je openen voor de bron
betekent God toelaten
en niet
God willen worden'.

Dan laat de zegening mij voelen dat er iemand is, - iets is - , dat mij op dat moment zegent en welkom terug heet in de waarheid die ik ben. Het is als de overgang van nacht naar dag, een opkomende zon. Het maakt dan niet meer uit hoe de zegening luidt, want hij gaat net als alle andere over die ene waarheid van mijn bestaan in openheid en echtheid. Elke zegening is er een voor mij, hoe ik ook ben, wat ik ook doe, denk of voel….….. Dan voel ik weer: ik ben gezegend in elk moment, er wordt voor mij gezorgd.

Decoratie

'Je hoeft niet eerst God gelijk te zijn
om bij God te mogen komen.
Je hoeft niet eerst heel te zijn
om heelheid te mogen ervaren.
Je hoeft niet eerst klaar te zijn
om er te mogen zijn'.

Dat is het meest wezenlijke en meest liefdevolle wat het boek mij dit jaar heeft gegeven. Het laat mij voelen dat er voor mij wordt gezorgd, als ik me ervoor open en het toelaat. En dat God daarmee net zo blij is als ik, want ik neem zijn liefde dan weer dankbaar aan.

Dat lees ik nu ook in het voorwoord van Anandajay waarin hij zegt 'De zegeningen brengen je weer in contact met dat wat het leven de moeite waard maakt en met wat ik ervaar als de vader en moeder van het zijn".

Dank je, Anandajay, schepper van dit boek, zonder jouw verbondenheid met die bezielde waarheid en mijn verbondenheid met jou zouden de zegeningen mij niet hebben bereikt. Nu wekken ze mij tot leven, met elke aanraking en elke liefdevolle klop op de talloze deuren die ik rijk ben.