Bloem-logo LightMessenger

‘Light of Being’
LightMessenger Initiatie

- inwijding in de liefdevolle boodschap van het leven -

Door

De ‘Light of Being’-LightMessenger is een boodschapper, iemand die je attendeert op de diepere achtergronden van de schepping die je door dit leven aangeboden wordt. Hij of zij zal je ondersteunen om dat wat er in je leven gebeurt, steeds als een geschenk of verrijking aan te nemen en er de spirituele waarde van te ontdekken.

Anandajay

De LightMessenger Initiatie is een belangrijke aanvulling op alle andere vormen van initiatie, want bij elke vorm van het begeleiden van mensen die vanuit ‘The Light of Being’ aangeboden wordt, kom je uiteindelijk terecht in een gesprek over de achtergrond en boodschap van waaruit je begeleidt.

Om goed met die gesprekken om te gaan, is het wenselijk dat de begeleider de inzichten en boodschappen achter hetgeen zij of hij doorgeeft kent en doorvoeld in zich meedraagt. Als er iets is dat de begeleiding vanuit ‘The Light of Being’ zo anders maakt, dan is het dat ze uitgaat van een levende verbinding met de onderliggende zijnsruimte en de inzichten die daarbij horen.

Omdat doorgaans geleefd wordt vanuit de reacties van het ego en zijn doelgerichtheid is het belangrijk om zowel te doorzien als aan te doorvoelen hoe men deze levende verbinding naar anderen toe overbrengt, toegankelijk maakt en levend houdt.

Decoratie

De ‘Light of Being’-LightMessenger kan groepen begeleiden bij het doorvoelen en ervaren van thema&rsquos, die belangrijk zijn voor het spirituele verlangen naar wat echt en wezenlijk is. Zij kunnen zo een brugfunctie vervullen voor mensen die uiteindelijk in direct contact met Anandajay wensen te komen.

De ‘Light of Being’-LightMessenger is dus een boodschapper, iemand die je attendeert op de diepere achtergronden van de schepping die je door dit leven aangeboden wordt. Hij of zij zal je ondersteunen om dat wat er in je leven gebeurt, steeds als een geschenk of verrijking aan te nemen en er de spirituele waarde van te ontdekken.

Een ‘Light of Being’-LightMessenger is volledig bekend en vertrouwd met het werk van Anandajay en, zoals alle geïnitieerden, innig met hem als inspiratiebron van dit werk verbonden. In de loop van de tijd kunnen ‘Light of Being’-LightMessengers thematische groepsbegeleidingen en eventueel ook bijeenkomsten zoals &lsquoGenegenheid door Inzicht&rsquo gaan geven.

Decoratie

Iedereen die serieus het werk van ‘The Light of Being’ door wenst te geven, heeft zodoende met mensen te maken die op wat voor manier dan ook naar de boodschap van ‘The Light of Being’ vragen of in dat kader op hun weg begeleid wensen te worden.

Iedereen die gefundeerd vanuit ‘The Light of Being’ aan het werk gaat, verspreidt via dat wat hij of zij doet de boodschap van ‘The Light of Being’ en zou daarom ook via de ‘Light of Being’-LightMessenger Initiatie op de hoogte moeten zijn en blijven van hoe die boodschap zo schoon en helder mogelijk vertolkt wordt in de gesprekken die om hun activiteiten heen plaatsvinden.

Het zijn juist die gesprekken, waardoor mensen de ervaringen, die zij hebben opgedaan met het werk van ‘The light of Being’ leren te plaatsen binnen hun bewustwording en ontwikkeling en hen zullen helpen om werkelijk in contat te komen met een innerlijk ondersteund geluk.

Decoratie

Het is in alle communicatie van belang dat de messenger weet wat de boodschap, die hij overbrengt, is en dat hij voelt hoe hij de boodschap, overeenkomstig met de manier waarop hij gewerkt heeft, heeft overgedragen, zodat de boodschap niet verkeerd door de ander geïnterpreteerd wordt.

Door de boodschap, voor zover die door de betreffende persoon gevraagd wordt, goed over te brengen, ondersteun je als messenger die persoon in zijn groeiproces en zal die bij jou een fundament voor zijn proces ervaren, wat hem of haar vertrouwen zal geven in jou, je werk en je werkwijze.
Verandering is door velen gewenst, maar het onbekende dat daardoor betreden wordt, vraagt om een goede communicatie over de nieuw ontdekte waarden en gevoelens daarin.

Dit alles maakt dat de LightMessenger Initiatie voor iedereen die werkzaam wenst te zijn vanuit ‘The Light of Being’ van groot belang is.

Bloem-logo

Praktische informatie

Algemeen

De initiatie-weken zijn specialisaties die Anandajay de afgelopen tien jaar als een verdiepende begeleiding heeft gegeven. Omdat hij deze specialisaties als ‘vakken’ gaat integreren in de Yoga en Tantra vervolgopleidingen, is deze begeleidingsvorm als specialisatie niet meer toegankelijk voor nieuwe deelnemers en werkt hij met huidige deelnemers naar een certificering toe.

Combinatie LightMessenger, PeaceBreathing & LoveSharing

De LightMessenger Initiatie wordt tegelijkertijd (in dezelfde week) gegeven met de PeaceBreathing en LoveSharing Initiatie en bij deelname neem je daarom deel aan deze drie initiaties. Anandajay initieert iedereen, om vanuit verbondenheid met de elementaire beginselen van deze werkvorm, de waarde daarvan werkzaam te laten zijn in hun leefwijze en in het eventueel doorgeven ervan.

Deze initiaties zijn gecombineerd omdat Anandajay het belangrijk vindt om de scholing niet via één werkvorm te laten lopen, maar altijd via twee. Zo raak je niet gefocused op één werkvorm en kun je via beide werkvormen gaan ervaren dat onderliggend aan al je ervaringen dezelfde essentie ten grondslag ligt. Deze combinatie is ontstaan vanuit het feit dat PeaceBreathing, LoveSharing en LightMessenger elkaar energetisch goed compenseren en aanvullen.

De LightMessenger verbind je met de waardevolle boodschappen die door jouw manier van leven aan het licht komen en die je helpen om je bestemming te verstaan en waar te laten worden. Flowering (PeaceBreathing en LoveSharing) zorgt er vervolgens voor dat het omgaan met deze waarheden van je bestaan ingebed blijven in liefde en vrede, zodat ze met wijsheid en medemenselijkheid omhuld blijven.

Data

Vierdaagse supervisie & initiatie retraite (zomer 2018):
27 t/m 30 juli 2018.

Aanvang vrijdag om 18.00 uur en vertrek maandag om 12.00 uur.

Locatie

Het Boeddhahuis

Igelmondermühle 1
4760 Büllingen, België
Google map

Meditatieruimte Boeddhahuis (Light of Being seminarhuis)

Bijdrage

€ 750,- incl. overnachtingen, exclusief maaltijden en reis.

De bijdrage wordt als gevolg van kostenstijgingen in bepaalde jaren aangepast.