Bloem-logo Meditatie

‘Light of Being’
Meditation Initiatie

- inwijding in het samen zijn met je Zelf -

Door

De stappen van deze meditatie, waarin het verlangen naar wezenlijkheid, de adem, een mantra, liefdesenergie en natuurlijk stilte een belangrijke rol spelen, worden gedetailleerd doorgenomen en er is in elke initiatie-week één dag waarop Anandajay de volledige meditatie individueel aan je doorgeeft en je energieveld er toegankelijker voor maakt.

Anandajay

In de Light of Being-Meditation Initiatie leer je op een manier met meditatie om te gaan, waarmee je de relatie met jezelf in het volle licht van je aanwezigheid plaatst. Het is een organische vorm van mediteren, die bij elke verinnerlijking plaastvindt en die het gevolg is van je aandacht voor wie of wat je wezenlijk bent.

Het verlangen om intiem samen te zijn met de meest wezenlijke waarde van je bestaan, begeleidt je door allerlei lagen van je ervaringen heen naar de ruimte waar het vanzelf stil wordt omdat je je dan zo dichtbij je zelf voelt.

Light of Being-Meditation is het organische gevolg van je verlangen om stil te vallen en in vrede te komen, door in overeenstemming te zijn met dat wat is en met wat je daarin wezenlijk bent.

Decoratie

In deze initiatie krijg je, afhankelijk van of je het alleen voor jezelf doet of het ook aan derden wenst door te geven, de nodige inzichten in de waarden waarop deze meditatie gebaseerd is en doorgegeven kan worden.

De stappen van deze meditatie, waarin het verlangen naar wezenlijkheid, de adem, een mantra, liefdesenergie en natuurlijk stilte een belangrijke rol spelen, worden gedetailleerd doorgenomen en er is in elke initaitieweek één dag waarop Anandajay de volledige meditatie individueel aan je doorgeeft en je energieveld er toegankelijker voor maakt.

Er zijn vier inwijdingen waarmee Anandajay de meditatie aan je overdraagt. Ze maken je steeds dieper open voor de waarde van je Zelf en voor de zijnsgrond van je bestaan.

Decoratie

Voor hen die de Light of Being-Meditation willen gaan doorgeven aan anderen, is er een aparte week, waarin naast het herijken van ieders eiegn meditatie, het doorgeven van deze meditatie aan anderen alle aandacht krijgt. Na daarvoor geïnitieerd te zijn, kun je de Light of Being-Meditation gaan overdragen aan anderen. Er zijn daarvoor vier inwijdingsceremonies, die je minimaal twee weken en maximaal drie maanden na elkaar op individuele basis aan mensen kunt doorgeven.

Vóór die individuele inwijdingen kunnen er groepsbijeenkomsten zijn, waarin je zowel de nodige informatie en inzichten als de voorbereidingen voor deze meditatie doorgeeft.

Na de inwijdingen kun je in diverse groepbijeenkomsten hun ervaringen bespreken en ondersteuning geven aan de processen, die degenen die mediteren doormaken.

Decoratie

Net als bij andere vormen van meditatie, ontleent ook deze vorm van meditatie zijn waarde aan het regelmatig herhaald worden, want dan bekrachtig je steeds die vibraties in jezelf, die met je ziel en zielsbestemming samengaan en je voor Anandajaya (de vreugde van de zielsbeleving) laten ontwaken.

Zoals voorheen al genoemd, kun je aan deze initiatie ook deelnemen als je de meditatie alleen voor jezelf wenst te leren. Anandajay biedt diegenen, die bij hem de ‘Genegenheid door Inzicht’-bijeenkomsten volgen de mogelijkheid om deze meditatie van hem overgedragen te krijgen.

Er is daarvoor een aparte initiatie-week, die ook jaarlijks een terugkomweek heeft. Daarin is er dan aandacht voor je ervaringen en hoe je nog waardevoller met je meditatie om kunt gaan. Ook is er in elke initiatie-week weer één dag waarop Anandajay de volledige meditatie weer individueel aan je doorgeeft en je energieveld er weer dieper toegankelijker voor maakt.

Bloem-logo

Praktische informatie

Algemeen

De initiatie-weken zijn specialisaties die Anandajay de afgelopen tien jaar als een verdiepende begeleiding heeft gegeven. Omdat hij deze specialisaties als ‘vakken’ gaat integreren in de Yoga en Tantra vervolgopleidingen, is deze begeleidingsvorm als specialisatie niet meer toegankelijk voor nieuwe deelnemers en werkt hij met huidige deelnemers naar een certificering toe.

Combinatie Meditation en MantraPrayers

De ‘Meditation Initiatie Week’ wordt tegelijkertijd (in dezelfde week) gegeven met de ‘MantraPrayers Initiatie Week’ en bij deelname neem je daarom deel aan beide initiaties. Anandajay initieert iedereen, om vanuit verbondenheid met de elementaire beginselen van deze werkvorm, de waarde daarvan werkzaam te laten zijn in hun leefwijze en in het eventueel doorgeven ervan.

Deze initiaties zijn gecombineerd omdat Anandajay het belangrijk vindt om de scholing niet via één werkvorm te laten lopen, maar altijd via twee. Zo raak je niet gefocused op één werkvorm en kun je via beide werkvormen gaan ervaren dat onderliggend aan al je ervaringen dezelfde essentie ten grondslag ligt. Deze combinatie is ontstaan vanuit het feit dat Meditation en MantraPrayers elkaar energetisch goed compenseren en aanvullen.

Meditation is een lichtbrengende vorm van begeleiding, waarin diepe betrokkenheid en innerlijke verbondenheid je tot een verblijdende relatie met het wezenlijke in jezelf brengen. MantraPrayers zijn devotionele dankbaarheidsuitingen, die je vervolgens de ruimte geven om de innerlijke liefdesgevoelens, die je door de spirituele begeleiding bent gaan ervaren, vorm, uitdrukking en vervulling te laten krijgen.

Data 2016-2017

Initiatie-week (procesgroep):
4 t/m 11 augustus 2017

De initiatie-week begint de aankomstdag om 18:00 uur en eindigt de laatste dag om 12:00 uur.

Data 2017-2018

Meditatie supervisiebijeenkomsten:
9 december 2017 en 27 mei 2018 (van 18.00-21.00 uur).

Vierdaagse herijkingsretraite en initiatie:
21 t/m 24 juli 2018.

Aanvang zaterdag om 18.00 uur en vertrek dinsdag om 12.00 uur.

Locatie supervisiebijeenkomsten

De Vuurvlieg in Nijmegen

2e Oude Heselaan 179a
6542 VE Nijmegen
Google map

Meditatieruimte van de Vuurvlieg in Nederland

Locatie vierdaagse retraite

Het Boeddhahuis

Igelmondermühle 1
4760 Büllingen, België
Google map

Meditatieruimte Boeddhahuis (Light of Being seminarhuis)

Bijdrage

Initiatie-week (zomer 2017):
€ 775,- incl. overnachtingen, exclusief maaltijden en reis.

Vierdaagse supervisie & initiatie retraite (zomer 2018):
€ 750,- incl. overnachtingen, exclusief maaltijden en reis.

De bijdrage wordt als gevolg van kostenstijgingen in bepaalde jaren aangepast.